Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Melle vd Heide, Tiny Volker-Laagland, Berend Jan van der Zwaag.

Expand Messages
 • Jan Rienstra
  Ik wil nog even wat gegevens van mij toevoegen aan alles wat hierover geschreven is, eventuele aanvulling zal in dank aanvaarden . Generatie I In deze
  Message 1 of 1 , Sep 29, 2004
  • 0 Attachment
   Ik wil nog even wat gegevens van mij toevoegen aan alles wat hierover
   geschreven is, eventuele aanvulling zal in dank aanvaarden .


   Generatie I
   In deze generatie is 1 gezin bekend met 6 kinderen. Kinderen uit dit gezin
   zijn geboren tussen 1771 en 1778. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig
   uit Heeg (6x).

   I Paulus Klazes Hagedoorn.

   Paulus trouwt (kerk) op zondag 13 mei 1770 te Heeg met Uilkjen Huites.


   Van Paulus en Uilkjen zijn zes kinderen bekend:


   1 Klaas Paulus Hagedoorn is geboren op zaterdag 2 november 1771 te Heeg,
   zie II.


   2 Heute Hagedoorn is gedoopt op dinsdag 7 september 1773 te Heeg, is jong
   overleden.


   3 Teedske Hagedoorn is gedoopt op vrijdag 30 september 1774 te Heeg, is
   jong overleden.


   4 Teedske Hagedoorn is gedoopt op vrijdag 23 februari 1776 te Heeg, is jong
   overleden.


   5 Teedske Hagedoorn is gedoopt op woensdag 26 maart 1777 te Heeg.


   6 Heute Hagedoorn is gedoopt op woensdag 25 november 1778 te Heeg.

   Generatie II
   (van 1771 tot 1839)
   In deze generatie is 1 gezin bekend met 10 kinderen. Kinderen uit dit gezin
   zijn geboren tussen 1800 en 1819. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig
   uit Heeg (7x).

   II Klaas Paulus Hagedoorn, zoon van Paulus Klazes Hagedoorn en Uilkjen
   Huites, is geboren op zaterdag 2 november 1771 te Heeg, is overleden op
   donderdag 19 december 1839 aldaar, scheepstimmermansknecht. Klaas werd 68
   jaar.

   Klaas trouwt (kerk) op woensdag 26 juni 1799 te Oosthem op 27-jarige
   leeftijd (1) met de ongeveer 19-jarige Entje Arjens Hettinga. Entje is
   geboren rond 1780 te Folsgare, is overleden rond 1808. Entje werd ongeveer
   28 jaar.


   Van Klaas en Entje zijn vijf kinderen bekend:


   1 Amen Klazes Hagedoorn is geboren rond 1800.


   2 Uilkjen Klazes Hagedoorn is geboren rond 1802, is overleden op zaterdag
   25 maart 1854 te Doniawerstal. Uilkjen werd ongeveer 52 jaar.

   Uilkjen trouwt op vrijdag 29 december 1837 te Doniawerstal op ongeveer
   35-jarige leeftijd met de ongeveer 37-jarige Yde Teyes Tinga. Yde is geboren
   rond 1800.   3 Paulus Klazes Hagedoorn is geboren rond 1802.

   Paulus trouwt op dinsdag 19 mei 1829 te Wymbritseradeel op ongeveer
   27-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Catharina Ariaans Bijvoets.
   Catharina is geboren rond 1805.   4 Heute Klazes Hagedoorn (Hoite) is geboren op donderdag 30 augustus 1804
   te Heeg, zie III-A.


   5 Johannes Klazes Hagedoorn is geboren op zaterdag 3 oktober 1807 te Heeg,
   is RK gedoopt op vrijdag 23 oktober 1807 aldaar, zie III-B.

   Klaas trouwt (kerk) op zondag 21 oktober 1810 te Heeg op 38-jarige leeftijd
   (2) met de 32-jarige Richtje Harmens Stoeltje. Richtje is gedoopt op dinsdag
   15 september 1778 te Joure, is overleden op woensdag 2 mei 1832 te Heeg.
   Richtje werd 53 jaar.

   Later Stoelinga?


   Van Klaas en Richtje zijn vijf kinderen bekend:


   6 Eentje Hagedoorn is geboren op woensdag 6 november 1811 te Heeg.

   Eentje trouwt op zaterdag 14 mei 1836 te Wymbritseradeel op 24-jarige
   leeftijd met de ongeveer 26-jarige Herman Reins Roodhof. Herman is geboren
   rond 1810.   7 Harmen Hagedoorn is geboren op donderdag 1 april 1813 te Heeg, is
   overleden op woensdag 18 september 1816 aldaar akte 23. Harmen werd 3 jaar.


   8 Antje Hagedoorn is geboren op woensdag 26 april 1815 te Heeg, is
   overleden op woensdag 10 mei 1815 aldaar akte 5.


   9 Klaas Hagedoorn is geboren op woensdag 14 augustus 1816 te Heeg, is
   overleden op vrijdag 21 augustus 1885 te Harlingen, scheepstimmermansknecht.
   Klaas werd 69 jaar.

   Klaas trouwt op zondag 18 mei 1845 te Harlingen op 28-jarige leeftijd met de
   27-jarige Margrieta Drost, dochter van Hendrik Drost en Geertruida Harmens.
   Margrieta is geboren op vrijdag 20 juni 1817 te Harlingen, is overleden op
   zondag 2 augustus 1885 aldaar. Margrieta werd 68 jaar.   10 Harmen Hagedoorn is geboren op donderdag 29 juli 1819 te Heeg.

   Generatie III
   (van 1800 tot 1885)
   In deze generatie zijn 2 gezinnen bekend met in totaal 8 kinderen. Kinderen
   uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1833 en 1854. De kinderen uit deze
   gezinnen zijn afkomstig uit Wymbritseradeel (5x), Workum en Westhem
   (Wymbritseradeel).

   III-A Heute Klazes Hagedoorn (Hoite) ook genaamd Huite, zoon van Klaas
   Paulus Hagedoorn en Entje Arjens Hettinga, is geboren op donderdag 30
   augustus 1804 te Heeg, is overleden op donderdag 14 mei 1885 te
   Wymbritseradeel, boerenknecht, wonende te Nijega. Heute (Hoite) werd 80
   jaar.

   Heute (Hoite) trouwt op zondag 16 oktober 1831 te Bolsward op 27-jarige
   leeftijd met de 19-jarige Taekjen Taekes de Boer, dochter van Taeke Lourens
   de Boer en Taetske Jacobs Mulder. Taekjen is geboren op maandag 4 november
   1811 te Tzum, is overleden op dinsdag 11 oktober 1904 te Bolsward aangifte
   te Wymbritseradeel onder akte 147., wonende aldaar. Taekjen werd 92 jaar.


   Van Heute (Hoite) en Taekjen zijn zeven kinderen bekend:


   1 Taeke Hagedoorn is geboren op zondag 26 mei 1833 te Wymbritseradeel.


   2 Taeke Hagedoorn is geboren rond 1835, is overleden op woensdag 27 juli
   1842 te Wymbritseradeel. Taeke werd ongeveer 7 jaar.


   3 Klaaske Hagedoorn is geboren op zondag 29 maart 1840 te Wymbritseradeel,
   is overleden op woensdag 20 april 1921 te Bolsward, dienstmeid. Klaaske werd
   81 jaar.


   4 Taetske Hagedoorn is geboren op vrijdag 28 februari 1845 te
   Wymbritseradeel akte 49.


   5 Riemke Hagedoorn is geboren op maandag 29 mei 1848 te Wymbritseradeel
   akte 113.


   6 Taetske Hagedoorn is geboren op donderdag 6 maart 1851 te Wymbritseradeel
   akte 62, is overleden op donderdag 24 maart 1932 te Bolsward. Taetske werd
   81 jaar.


   7 Riemke Hagedoorn is geboren op zondag 31 december 1854 te Westhem
   (Wymbritseradeel), is overleden op woensdag 8 november 1939 te Leeuwarden.
   Riemke werd 84 jaar.

   Riemke trouwt op zaterdag 15 mei 1875 te Wymbritseradeel op 20-jarige
   leeftijd met de 26-jarige Rudolf de Jong, zoon van Bernardus Hommes de Jong
   en Sophia Ruurds Schaap (Feikje). Rudolf is geboren op woensdag 28 maart
   1849 te Bolsward, is overleden op woensdag 18 april 1928 te Leeuwarden,
   kleermaker. Rudolf werd 79 jaar.


   III-B Johannes Klazes Hagedoorn, zoon van Klaas Paulus Hagedoorn en Entje
   Arjens Hettinga, is geboren op zaterdag 3 oktober 1807 te Heeg, is RK
   gedoopt op vrijdag 23 oktober 1807 aldaar, is overleden op maandag 4 januari
   1847 te Workum akte 2, werkman en boerenknecht, wonende te Nijhuizum.
   Johannes werd 39 jaar.

   Johannes trouwt op dinsdag 21 januari 1834 te Wymbritseradeel,akte 3, ze
   huwen gratis. De vader van Johannes geeft geen toestemming voor dit huwelijk
   en tekend daarom de akte niet. Mogenlijk speelt hier een geloofskwestie op
   26-jarige leeftijd met de 23-jarige Jetske Jacobs Brouwer, dochter van Jacob
   Feikes Brouwer en Aaltje Doekes Wijngaarden. Jetske is gedoopt op zondag 6
   mei 1810 te Westhem (Wymbritseradeel), is overleden op vrijdag 15 maart 1889
   te Workum akte 18. Jetske werd 78 jaar.


   Van Johannes en Jetske is een kind bekend:


   1 Johanna Hagedoorn is geboren op zaterdag 5 juni 1847 te Workum, is
   overleden op zaterdag 19 januari 1907 aldaar, dienstmeid. Johanna werd 59
   jaar.

   Johanna trouwt op zondag 27 november 1870 te Workum akte 39, ze huwen
   gratis. op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Sybolt Visser, zoon van
   Gerrit Sybolt Visser en Baukje Abes Dokkum. Sybolt is geboren op donderdag
   31 oktober 1844 te Noordwolde Weststellingwerf (Hemelumer Oldephaert), is
   overleden op woensdag 28 juli 1920 te Workum, schipper, wonende te Koudum
   Gem. Hemelumer Oldeferd. Sybolt werd 75 jaar.   --------------------------------------------------------------------------------
   Noten
   Dit overzicht is gemaakt op woensdag 29 september 2004 met Haza-21 versie
   3.1.0.5437.20040924 door J. Rienstra, Pascalstraat 95, 7323 EW APELDOORN.


   --------------------------------------------------------------------------------
   Index
   Bijvoets

   Catharina Ariaans II.3.

   Boer, de

   Taeke Lourens III-A; Taekjen Taekes III-A.

   Brouwer

   Jacob Feikes III-B; Jetske Jacobs III-B.

   Dokkum

   Baukje Abes III-B.1.

   Drost

   Hendrik II.9; Margrieta II.9.

   Hagedoorn

   Amen Klazes II.1; Antje II.8; Eentje II.6; Harmen II.10, II.7; Heute I.2,
   I.6; Heute Klazes III-A; Johanna III-B.1; Johannes Klazes III-B; Klaas II.9;
   Klaas Paulus II; Klaaske III-A.3; Paulus Klazes II.3, I; Riemke III-A.5,
   III-A.7; Taeke III-A.1, III-A.2; Taetske III-A.4, III-A.6; Teedske I.3, I.4,
   I.5; Uilkjen Klazes II.2.

   Hettinga

   Entje Arjens II.

   Jong, de

   Bernardus Hommes III-A.7; Rudolf III-A.7.

   Mulder

   Taetske Jacobs III-A.

   Roodhof

   Herman Reins II.6.

   Schaap

   Sophia Ruurds III-A.7.

   Stoeltje

   Richtje Harmens II.

   Tinga

   Yde Teyes II.2.

   Visser

   Gerrit Sybolt III-B.1; Sybolt III-B.1.

   Wijngaarden

   Aaltje Doekes III-B.

   zonder achternaam

   Geertruida II.9; Huite III-A; Uilkjen I.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.