Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Voorstellen: Arno Rijpma, zoekt Rijpma/Rijpstra, Zwerver, Wijga e.a.

Expand Messages
 • ampsrecordings
  Beste leden, Graag stel ik me hierbij even voor. Mijn naam is Arno Rijpma, ik kom uit Zevenaar Gld. Sinds één week ben ik druk met computergenealogie. Leuke
  Message 1 of 1 , Sep 3, 2004
   Beste leden,

   Graag stel ik me hierbij even voor. Mijn naam is Arno Rijpma, ik kom
   uit Zevenaar Gld. Sinds één week ben ik druk met
   computergenealogie. Leuke hobby zeg, wel nachtwerk trouwens!
   Van mijn familie (verschillende takken) heb ik in deze korte tijd al
   heel wat ontdekt, (ook niet alle info is betrouwbaar natuurlijk,
   enkele dingen moeten echt geverifiëerd worden).
   maar nu loop ik vast. Hierbij geef ik de gegevens van wie ik zoek:

   Ongeveer zeker ben ik van de volgende gegevens (1811):
   Quiryn Rijpma, Sneek, vader van Hendrikje, Sybrand (in 1811 14 jaar),
   Jan, Sjeuwke/Sjieuwke en Ids.
   Quiryn Ysbrands Rijpma is overleden op 12-1-1839 te Sneek.
   Zoon Sybrand/Sibrand/Sybrandus was gehuwd met Sophia
   Santman/Landman/Zandman. Kinderen waren Curijn, Hendrik, Aafke en
   Aukje.
   Sijbrand Rijpma is mijn "oudouder", vader van Curijn Rijpma, geboren
   op 28-7-1822 te Utrecht, overleden op 18-11-1892 te Franeker.
   De voornamen Curijn/Quiryn/Quirijn/Cuirinus komen steeds weer terug
   wisselend elke generatie met Sybrand/Sybrand/Sibrand.
   De eerste die ik hiervan heb gevonden is Quiryn Brand Rijpstra,
   gehuwd 1794 met Aafke Hendriks de Lover. In het jaar erna is het
   oudste kind van Quiryn Rijpma geboren (Hendrikje, in 1811 17 jaar).
   Quiryn en Aafke zijn gehuwd in Sneek.
   Logisch gedacht zijn Quirijn Brand Rijpstra en Quiryn Ysbrands Rijpma
   dezelfden.

   De bovenstaande informatie is vergaard van Tresoar en Familysearch.
   Het meeste komt van Tresoar.

   Verder zoek ik dringend:
   Fam. Cornelia Venema, gehuwd op 11-6-1846 met Curijn Rijpma (zie
   boven)
   Fam. Sjoerd(t)je Jacobs Zwerver, gehuwd op 14-3-1861 met Curijn Rijpma
   Curijn is beide malen gehuwd in Dantumadeel

   Fam. Enne Ykes Wijga, geboren rond 1760-1774 (mogelijke vader van
   Enne Ykes was Enne Ennes Wijga die was gehuwd met Antje Jans
   Jongeboer, geb. 1749, ouders Jan Jongeboer en Reinske Jetses)
   zoon Yke Ennes Wijga geb. 1790 te Harlingen was gehuwd met Elisabeth
   Molenaar, gedoopt 31-10-1800 te Leeuwarden.
   Elisabeth was dochter van Jan Jelles (hij is Molenaar) en Anna Jellema

   Bij wie komt één van deze namen/mensen in de stamboom voor?
   Voor alle hulp ben ik zeer dankbaar.


   Wel een heel verhaal hé, voor zo'n eerste post. Maar het heeft me
   echt te pakken, en ik ben een ongeduldig type.

   P.S. Tresoar, Familysearch en Genlias zijn al helemaal nageplozen.
   Rond oktober staat de eerste reis naar Leeuwarden in de planning.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.