Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig

Expand Messages
 • Appy de Vries (hotmail)
  Bart; Oudehorne/Oudeschoot klopt zoals ik ze gemaild had. Je hebt de fam; Syttie Douwes al compleet, begrijp ik? dan heb je de kinderen ook toch? nu nog nagaan
  Message 1 of 19 , Aug 31 8:10 AM
   Bart;
   Oudehorne/Oudeschoot klopt
   zoals ik ze gemaild had.
   Je hebt de fam; Syttie Douwes al compleet,
   begrijp ik?
   dan heb je de kinderen ook toch?
   nu nog nagaan welke Sioukje de echte is [voor Liekele]
   tot mails Appy.

   ----- Original Message -----
   From: "Bart de Vries" <b.de.vries@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Tuesday, August 31, 2004 3:58 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig


   > HaHa !
   >
   > Deze door Appy genoemde voorouderen zijn mij wel bekend. Echter de
   > vraagstelsters vroegen bepaalde relaties en in dat verband zijn de
   > toepasselijke gegevens verstrekt.
   > Zelf heb ik nog extra 2 generaties voorvaders.( voor 1565 ).
   >
   > Ook het verhaal over de doopsgezinde familie , de grondaankopen , het
   > ontstaan van de zestien roeden zaten al in de knip.
   >
   > En dit soort geschiedenis verhalen zijn een welkome aanvulling. Wel eens
   te
   > veel om al die boeken te lezen .Dus knip-knip , ik maak er een selectie
   van.
   >
   > zal Donderdag even in Kramers geschiedenis van H.veen
   > > duiken voor jou bewijs voor Douwe Helmich!
   > > heb trouwens bij Sjoukje een andere partner n.l.
   > > Pier Douwes Langezwaag
   > > Sjouk Helmighs Langezwaag
   > > bevestiging huw.03-11-1689 L.zwaag/K.zwaag/ Luxwoude. [kan ook een
   > tweede
   > > huw zijn!]
   > > Groetjes Appy.
   > > p.s. heb wel partners bij de kinderen,
   > > mail maar!
   >
   > We zijn benieuwd wat hier uit komt natuurlijk.
   >
   > Als je nog tijd over hebt ............ Oudeschoot<--->Oudehorne ???
   >
   > Tot kijks !
   > Gr.
   > Bart de Vries
   > *De Liemers* calling
   > Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
   > ----- Original Message -----
   > From: "Appy de Vries (hotmail)" <appydevries@...>
   > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > Sent: Monday, August 30, 2004 10:07 PM
   > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig
   >
   > ===================================================
   >
   >
   >
  • Appy de Vries (hotmail)
   Bart; allereerst de kinderen van; Syttie Douwes en Tyes Reittiesdr[geh.c.a.1585] 1;Harmen Sytties geb.Zestienroeden op het Heerenveen geh.?Cornelia Hendriks.
   Message 2 of 19 , Sep 3, 2004
    Bart;
    allereerst de kinderen van;
    Syttie Douwes en Tyes Reittiesdr[geh.c.a.1585]
    1;Harmen Sytties geb.Zestienroeden op het Heerenveen
    geh.?Cornelia Hendriks.
    2; Sijbe Sytties geb.Zestienroeden '' '' ''
    geh.?Wyts Foockesdr
    3;Ancke [Auck] Sytties geb Zestienroeden
    geh.? 1.met Oene Oedses geh.?2. Michiel Ebbes
    geh. 3. 08-02-1628 met Claes Auckes Heerenveen
    4; Reittie Sytties [v.g.g.]
    5; Douwe Sytties geb.1590 overl.1657
    geh .? Jacobien Hendriks


    Bij het huw van Jouke Helmig en Wobbeltien Reitties
    [1699] zijn de kinderen aanwezig; Hendrik ,Gatze, Helmig ,Syts en DOUWE.
    ouders leefden sinds 22-09-1680 als man en vrouw.
    [volgens Kramer]
    bekijk het maar even !
    groetjes Appy
    [of heb je dit ook al in de knip??].


    ----- Original Message -----
    From: "Bart de Vries" <b.de.vries@...>
    To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    Sent: Monday, August 30, 2004 2:37 PM
    Subject: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig


    > Heleen, Liekele ea
    >
    > Na wat ordenen en opruimen kwam ik nog 2 vragen tegen welke misschien al
    > zijn beantwoord.
    >
    > - Heeft Joucke Helmich, getrouwd met Wobbeltie Reitses ook een zoon die
    > Douwe
    > > heet en getrouwd is met Trijntje Genes en als tweede huwelijk getrouwd
    is
    > > met Jantje Jans. Of komt deze Douwe uit een ander geslacht
    >
    > - Mijn vraag is of er een connectie is tussen bovenstaande Siouck
    Helmichs
    > > en onderstaande Joucke Helmichs
    >
    > Hier volgt nog een rijtje wat vootkomt uit het nageslacht van Syttie
    Sybes,
    > waarvan een bepaalde tak in relatie met mijn eigen familie de Vries staat
    :
    >
    >
    > Parenteel van Helmich Douwes parheldo.rf 30-08-2004
    >
    > I.1 Helmich Douwes, vervener,veenbaas, geboren 1615 te Heerenveen
    > (gezindte: DG), overleden 1682 te Het Meer.
    >
    > Gehuwd voor de kerk (1) 1638 met Gaetske Jouckes.
    >
    > Gehuwd voor de kerk (2) 1650 met Auck Wijchers (gezindte: DG), dochter van
    > Wyger Sydzes en Gats Liommes.
    >
    > Uit het eerste huwelijk:
    >
    > 1. Siouck Helmichs, geboren ca 1640.
    >
    > 2. Joucke[Jouke] Helmichs (zie II.2).
    >
    > 3. Gaatske[Gaetske] Helmichs, geboren te Het Meer.
    >
    > Uit het tweede huwelijk:
    >
    > 4. Sieds[Syds][Zyds] Helmichs (zie II.6).
    >
    > 5. Douwe Helmichs, geboren te Het Meer.
    >
    > 6. Jacobje Helmichs, geboren te Het Meer.
    >
    > 7. Sepk Helmichs, boer, geboren te Het Meer (gezindte: DG).
    >
    > Gehuwd voor de kerk op 16-01-1665 met Uilke Hoytes (gezindte: DG).
    >
    > 8. Wycher Helmichs, geboren te Het Meer (gezindte: DG).
    >
    > Gehuwd voor de kerk op 19-05-1685 met Wytske Jans (gezindte: DG).
    >
    >
    >
    > II.2 Joucke[Jouke] Helmichs, geboren ca 1643 te Het Meer (gezindte:
    > DG), overleden op 28-03-1729.
    >
    > Gehuwd (1) op 30-03-1670 te /Schoterland met Ties Sytses, geboren
    1643-1650
    > (gezindte: DG), dochter van Syds Wygers en Tiete[Tiets] Douwes.
    >
    > Gehuwd (2) op 14-02-1699 te /Schoterland, gehuwd voor de kerk op
    14-02-1699
    > te /Schoterland met Wobbeltie Reytses (gezindte: DG).
    >
    > Uit het tweede huwelijk:
    >
    > 1. Hendrik Joukes.
    >
    > 2. Syts Joukes.
    >
    > 3. Helmich Joukes.
    >
    > 4. Douwe Joukes.
    >
    > 5. Gatske Joukes.
    >
    >
    >
    > II.6 Sieds[Syds][Zyds] Helmichs, boer, huisman, geboren ca 1665 te
    Het
    > Meer (gezindte: DG), overleden 1734 te Het Meer.
    >
    > Gehuwd voor de kerk 1700 met Antje Rienks (gezindte: DG).
    >
    > Uit dit huwelijk:
    >
    > 1. Wieger[Wyger] Siedses, Vervener,boer,koopman, geboren ca 1700
    te
    > Het Meer, gedoopt (DG) op 01-02-1754, overleden op 25-01-1781 te Het Meer.
    >
    > Gehuwd voor de kerk (1) 1723 met Gerritje[Gette] Jacobs, gedoopt (DG) op
    > 01-02-1754, overleden ca 1760 te Het Meer.
    >
    > Gehuwd (2) met Corneliske Gerbens, geboren ca 1721, gedoopt (DG) 1761,
    > overleden op 17-01-1791.
    >
    > 2. Helmich Zydzes, geboren te De Knijpe (gezindte: DG).
    >
    > Gehuwd voor de kerk 1744 met Martje Wybes (gezindte: DG).
    >
    > 3. Douwe Zydzes, boer, geboren te De Knijpe.
    >
    > 4. Jelle Zydzes, geboren te De Knijpe.
    >
    > 5. Martie Zydzes, geboren te De Knijpe.
    >
    > 6. Hendrik Zydzes, geboren te De Knijpe.
    >
    > 7. Akke Zydzes, geboren te De Knijpe.
    >
    > Gehuwd met Hyltje Jacobs.
    >
    > 8. Andries Zydzes, boer, geboren te De Knijpe.
    >
    >
    >
    > Over de huwelijksdatum van 14-02-1699 van Wobbeltie Reytses en Joucke
    > Helmichs valt in het kort te vertellen dat deze datum vootkomt uit de
    "derde
    > houwelyksproclamatie ordinaris".
    > Dit was nog eens de bevesting van aangegaan huwelijk dd 06-10-1680.
    > Hiertegen was destijds bezwaar gemaakt door vader Helmich Douwes , maar de
    > jongelui gingen hun eigen weegs. De zogenaamde verspiering[verhindering]
    > verviel na de dood van vader.
    >
    >
    >
    > Liekele , waar is te vinden de tak met jouw familie ?
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > Gr.
    > Bart de Vries
    > *De Liemers* calling
    > Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
    > ----- Original Message -----
    > From: "Heleen Bücking-Boschma" <hg.bucking.boschma@...>
    > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    > Sent: Monday, May 17, 2004 10:22 AM
    > Subject: RE: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig
    >
    >
    >
    >
   • Bart de Vries
    Appy. Met dank voor de bevestiging van de aangedragen info. Dit sluit aan met wat ik al bezat. ... Van de 3e proclamatie van Jouke Helmig x Wobbeltie Reyties
    Message 3 of 19 , Sep 3, 2004
     Appy.

     Met dank voor de bevestiging van de aangedragen info.
     Dit sluit aan met wat ik al bezat.

     > Bij het huw van Jouke Helmig en Wobbeltien Reitties
     > [1699] zijn de kinderen aanwezig; Hendrik ,Gatze, Helmig ,Syts en DOUWE.
     > ouders leefden sinds 22-09-1680 als man en vrouw.

     Van de 3e proclamatie van Jouke Helmig x Wobbeltie Reyties heb ik de tekst
     en wist dus van het bestaan van genoemde kinderen.

     Tot kijks !
     Gr.
     Bart de Vries
     *De Liemers* calling
     Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
     ----- Original Message -----
     From: "Appy de Vries (hotmail)" <appydevries@...>
     To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
     Sent: Friday, September 03, 2004 8:00 PM
     Subject: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig


     > Bart;
     > allereerst de kinderen van;
     > Syttie Douwes en Tyes Reittiesdr[geh.c.a.1585]
     > 1;Harmen Sytties geb.Zestienroeden op het Heerenveen
     > geh.?Cornelia Hendriks.
     > 2; Sijbe Sytties geb.Zestienroeden '' '' ''
     > geh.?Wyts Foockesdr
     > 3;Ancke [Auck] Sytties geb Zestienroeden
     > geh.? 1.met Oene Oedses geh.?2. Michiel Ebbes
     > geh. 3. 08-02-1628 met Claes Auckes Heerenveen
     > 4; Reittie Sytties [v.g.g.]
     > 5; Douwe Sytties geb.1590 overl.1657
     > geh .? Jacobien Hendriks
     >
     >
     > Bij het huw van Jouke Helmig en Wobbeltien Reitties
     > [1699] zijn de kinderen aanwezig; Hendrik ,Gatze, Helmig ,Syts en DOUWE.
     > ouders leefden sinds 22-09-1680 als man en vrouw.
     > [volgens Kramer]
     > bekijk het maar even !
     > groetjes Appy
     > [of heb je dit ook al in de knip??].
     >
     =========================================================
    • Bart de Vries
     Liekele en Appy. In de DTB s nog eens alle namen van huwelijken eindigend op Helmichs en Jouckes op een rij gezet.Dat zijn er redelijk veel Dat Siouck Helmichs
     Message 4 of 19 , Sep 8, 2004
      Liekele en Appy.

      In de DTB's nog eens alle namen van huwelijken eindigend op Helmichs en
      Jouckes op een rij gezet.Dat zijn er redelijk veel

      Dat Siouck Helmichs van Lippenhuizen in relatie zou staan met onze Siouck
      Helmichs van Het Meer lijkt mij niet waarschijnlijk, daarvoor is meer bewijs
      nodig.

      Binne Aates van Lippenhuizen lijkt mij ook en ander dan Binne Aates van
      Kortezwaag.

      Over Hill Jouckes van Kortezwaag heb ik ook mijn twijfels.

      Gr.
      Bart de Vries
      *De Liemers* calling
      Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
      ----- Original Message -----
      From: "Appy de Vries (hotmail)" <appydevries@...>
      To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      Sent: Sunday, May 16, 2004 10:32 PM
      Subject: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig


      Liekele ;
      Siouck haar ouders zouden kunnen zijn;
      Helmich Douwes geb.1615 H.veen overl. 1682 het Meer huw.?[rijke veenbaas en
      doopsgezindt]
      en Auck[je] Wychers.
      kinderen;
      Douwe ,Gaetske,Jacobje, Joucke, Siouck,Sepk.Wycher,Syds.allen patroniem
      Helmichs.
      misschien komen de namen jou bekend voor?
      ze wonen in Langezwaag.
      ouders van Helmich Douwes zijn ;
      Douwe Sytses 1590-1657 en Jacobien Hendriks 1615 H.veen
      1648 .
      groetjes Appy.

      ----- Original Message -----
      From: Liekele HELMUS
      To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Sent: Sunday, May 16, 2004 3:50 PM
      Subject: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig


      ..Als de naam Helmich(s)/He+mig langs komt spits ik altijd mijn oren.

      Het volgende echtpaar is de oudste mij bekende generatie van mijn
      voorgeslacht:
      Trouwregister Gerecht Opsterland Regio 5.
      DTB nr. 553, 1615 - 1703
      Vermelding: Derde proclamatie van 25 mei 1664, Opsterland
      Man: Binne Aates, Lippenhuizen
      Vrouw: Siouck Helmichs, Lippenhuizen
      Van de voornaam Helmich is onze familienaam (Helmes/Helmus) afgeleid.
      Binne Aates is waarschijnlijk later gehuwd met Hill(Hiltje) Jouckes:

      Trouwregister Gerecht Opsterland
      DTB nr. 553, 1615 - 1703
      Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 februari 1676, Langezwaag /
      Kortezwaag /
      Luxwoude
      Man: Binne Aates, Kortezwaag
      Vrouw: Hill Jouckes, Kortezwaag

      Mijn vraag is of er een connectie is tussen bovenstaande Siouck Helmichs
      en onderstaande Joucke Helmichs?

      From: "Appy de Vries (hotmail)" <appydevries@...>
      To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      Sent: Friday, May 14, 2004 1:28 PM
      Subject: [Friesland-genealogy] vraag?


      medesp.
      naar aanleiding van het bericht van
      Peter-Nanne ,heb ik een paar vragen.
      1;Trouwregister Gerecht Schoterland.
      Joucke Helmichs Knipe
      geh.14-02-1699
      Wobbeltien Reytses Knipe
      n.b. Hij tekent met handtekening,
      Zij met handmerk
      vraag; wat is/was handmerk?
      2; Trouwregister Gerecht Schoterland 1670
      bevestiging huw.12-04-1670
      Joucke Liommes de Knipe
      Foockeltien Dircks Poppingawier
      nb.beiden tekenen met handtekening [ja,ja Peter]
      3de proclamatie 12-06-1667.
      vraag; waarom 3 jaar later getrouwd?
      deze voorouders waren doopsgezindt
      groetjes Appy.


      _______________________________________________________
      Liekele Lieuwes Helmus (Storm) Rinske Deutekom (Nielsen)
      Siriusstraat 52 +31640476385
      NL-1223 AP Hilversum 035 6858675


      [Non-text portions of this message have been removed]      Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

      Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
      juli 1999 geposte berichten staat op
      http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

      Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com      Yahoo! Groups Sponsor
      ADVERTISEMENT

      ----------------------------------------------------------------------------
      --
      Yahoo! Groups Links

      a.. To visit your group on the web, go to:
      http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

      b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

      c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.      [Non-text portions of this message have been removed]
      Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

      Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
      juli 1999 geposte berichten staat op
      http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

      Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

      Yahoo! Groups Links
     • Heleen Bücking-Boschma
      Bart, Lykele en appy, Deze gegevens heb ik van Douwe Joukes. De vraag is of dit een zoon is van Jouke Helmichs. Aangezien ik geen andere Jouke kan vinden en
      Message 5 of 19 , Sep 12, 2004
       Bart, Lykele en appy,

       Deze gegevens heb ik van Douwe Joukes. De vraag is of dit een zoon is van
       Jouke Helmichs. Aangezien ik geen andere Jouke kan vinden en ook de
       huwelijken niet, ga ik er voorlopig maar van uit dat dit correct is.

       Groet,

       Heleen
       Douwe Jouwkes, zoon van Jouke Helmichs? en Wobbeltie Reitses, is geboren
       rond 1700.

       Quot.koh. 1749, Douwe Joukes te St. Johannesga, huisman, gezin: 2 pers > 12
       jr., 3 pers. < 12 jr, belasting 20 cgl. Er moeten dus al twee kinderen
       elders geboren zijn. Niet gehuwd te Schoterland, Weststellingwerf West,
       Aengwirden, Utingeradeel, Haskerland, Ooststellingwerf.
       Procl.boeken Schoterland, inv. nr 133, fol. 199. Douwe Joukes, veenbaas in
       de Knijpe, koopt een perceel hoogveen gelegen in Jubbega ten zuiden van de
       Leydijk, groot 1341 vierkante roeden, 98 vierkante voeten, 90 vierkante
       duymen volgens cedulle van 16-2-1745. Naastliggers zijn Zytse Douwes ten
       oosten, de verkopers ten zuiden, de pastorie Wieger Hendriks en Gerben
       Abeles ten westen en de koper ten noorden. Bezwaart met goud en grondgeld
       gekocht van mevr. Wiskjen van Scheltinga te Leeuwarden voor de ene helft en
       Luitjen Jans te Jubbega, Tjabele Aukes als vader en voorstander over zijn
       kinderen bij zijn wijlen huisvrouw Geertje Jans, Jan Dirks, huisman te
       Jubbega, Roel Hendrix te Jubbega, als man en voogd over Grietjen Dirks,
       Luitjen Dirks wonende te Munnekeburen en Weststellingwerff, Jan Tammes,
       wonende in de Langeswaagen, Jippe Tammes mede aldaar en Lammert Baaxtes,
       huisman in Engwierden voor de andere helfte. Voor de somma van 425 car.
       glds. Datum acte:........
       Procl.boeken Schoterland, inv. nr. 134, fol. 127: Douwe Joukes, huisman tot
       De Knijpe, koopt een perceel hoogveen, gelegen onder Jubbega. Naastliggers
       zijn ten oosten de verkoopers, ten westen de koper en ten zuiden 't eerste
       en tweede perceel. In coop te bekomen van Gerben Abeles, huisman in de
       Knijpe voor 2/3e part en van A. Schotanus op 't Heerenveen voor 1/3 part.
       Grootte van het perceel: 138 vierkante roeden, 48 voeten, 9 duymen, voor de
       prijs van 2055 car. glds. Akte 24-4-1754.
       Procl. boeken Schoterland, inv.nr. 135, fol. 62. Douwe Joukes, huisman in De
       Knijpe koopt een perceel hoogveen van Gerben Abeles uit De Knijpe voor 2/3
       en van A. Schotanus uit Heerenveen voor 1/3 als zaakgelastigde van de Heeren
       Compagnions van Cuyk Foyes en Decama Veenen voor de somma van 1506 car.
       glds. Acte 13-10-1756.
       Douwe Joukes trouwt op 13-5-1725 te Kortezwaag met Trijntje Genes afkomstig
       van De Knipe. Dit zou betekenen dat hij rond 1700 is geboren.

       Douwe was gehuwd met Jantje Jans.

       Ze doen belijdenis op 21 februar 1747 te Rohel.

       Douwe en Jantje hebben samen 8 kinderen:

       1 Jan Douwes, zie Q.

       2 Jouke Douwes is geboren rond 1743, zie R.

       3 Antje Douwes is geboren op zondag 19 december 1745 te Rotsterhaule,
       zie DK.

       4 Saakjen Douwes is geboren op zondag 4 mei 1749 te St. Johannesga,
       zie DL.

       5 Sim Douwes is geboren op zondag 28 november 1751, zie DM.

       6 Jan Douwes van der Werff is geboren op zondag 14 september 1755 te
       St. Johannesga, is gedoopt op zondag 5 oktober 1755 te Delfstrahuizen, zie
       ON.

       7 Sim Douwes is geboren op maandag 2 januari 1758 te St. Johannesga,
       is gedoopt op zondag 8 januari 1758 te Delfstrahuizen, zie DN.

       8 Trijntje Douwes is geboren op zaterdag 21 februari 1761 te St.
       Johannesga, is gedoopt op zondag 22 februari 1761, zie DO.


       -----Oorspronkelijk bericht-----
       Van: Bart de Vries [mailto:b.de.vries@...]
       Verzonden: dinsdag 31 augustus 2004 15:58
       Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig

       HaHa !

       Deze door Appy genoemde voorouderen zijn mij wel bekend. Echter de
       vraagstelsters vroegen bepaalde relaties en in dat verband zijn de
       toepasselijke gegevens verstrekt.
       Zelf heb ik nog extra 2 generaties voorvaders.( voor 1565 ).

       Ook het verhaal over de doopsgezinde familie , de grondaankopen , het
       ontstaan van de zestien roeden zaten al in de knip.

       En dit soort geschiedenis verhalen zijn een welkome aanvulling. Wel eens te
       veel om al die boeken te lezen .Dus knip-knip , ik maak er een selectie van.

       zal Donderdag even in Kramers geschiedenis van H.veen
       > duiken voor jou bewijs voor Douwe Helmich!
       > heb trouwens bij Sjoukje een andere partner n.l.
       > Pier Douwes Langezwaag
       > Sjouk Helmighs Langezwaag
       > bevestiging huw.03-11-1689 L.zwaag/K.zwaag/ Luxwoude. [kan ook een
       tweede
       > huw zijn!]
       > Groetjes Appy.
       > p.s. heb wel partners bij de kinderen,
       > mail maar!

       We zijn benieuwd wat hier uit komt natuurlijk.

       Als je nog tijd over hebt ............ Oudeschoot<--->Oudehorne ???

       Tot kijks !
       Gr.
       Bart de Vries
       *De Liemers* calling
       Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
       ----- Original Message -----
       From: "Appy de Vries (hotmail)" <appydevries@...>
       To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
       Sent: Monday, August 30, 2004 10:07 PM
       Subject: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig

       ===================================================

       Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

       Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
       juli 1999 geposte berichten staat op
       http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

       Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

       Yahoo! Groups Links
      • Bart de Vries
       Heleen. Van verbintenis Douwe Joukes met Jantje Jans nog niets gevonden , anders dan de hierna volgende gegevens over 2 kinderen : Harmen Alberts Maat, geboren
       Message 6 of 19 , Sep 13, 2004
        Heleen.

        Van verbintenis Douwe Joukes met Jantje Jans nog niets gevonden , anders dan
        de hierna volgende gegevens over 2 kinderen :

        Harmen Alberts Maat, geboren Giethoorn 17-12-1744 en gedoopt op belijdenis
        Schoterland 16-05-1777, overleden Schoterland 04-04-1821, trouwt
        Sintjohannesga 01-09-1776 Sim(ke) Douwes, gedoopt Sintjohannesga 08-01-1758,
        overleden Schoterland 15-09-1826, dochter van Douwe Joukes en Jantje Jans

        Familienamen 1811 - Mairie St. Johannesga, fol. 80
        Maat, Harmen Alberts, St. Johannesga
        k. Albert 34, Jantje 33 - St. Johannesga, Margje 30 - St. Johannesga,
        Douwe 28 - St. Johannesga,
        Roelof 24, Jan 20, Jouke 17,
        kk. (v. Douwe) Harmen 2, Tys 8 weken        Jacob Jans (van Swol en van Zwolle), arbeider, veenwerker, geboren op
        22-09-1765 te IJsselmuiden, overleden op 14-08-1844 te Aengwirden op
        78-jarige leeftijd.

        Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-11-1789 te St.Johannesga met Trijntje
        Douwes, 28 jaar oud, geboren op 21-02-1761 te Sint Johannesga, gedoopt
        (Ned.Herv.) op 22-02-1761 te Sint Johannesga, overleden op 28-03-1825 te
        Tjalleberd op 64-jarige leeftijd, dochter van Douwe Joukes en Jantje Jans        Gr.
        Bart de Vries
        *De Liemers* calling
        Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
        ----- Original Message -----
        From: "Heleen Bücking-Boschma" <hg.bucking.boschma@...>
        To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        Sent: Sunday, September 12, 2004 4:01 PM
        Subject: RE: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig


        Bart, Lykele en appy,

        Deze gegevens heb ik van Douwe Joukes. De vraag is of dit een zoon is van
        Jouke Helmichs. Aangezien ik geen andere Jouke kan vinden en ook de
        huwelijken niet, ga ik er voorlopig maar van uit dat dit correct is.

        Groet,

        Heleen
        Douwe Jouwkes, zoon van Jouke Helmichs? en Wobbeltie Reitses, is geboren
        rond 1700.

        Quot.koh. 1749, Douwe Joukes te St. Johannesga, huisman, gezin: 2 pers > 12
        jr., 3 pers. < 12 jr, belasting 20 cgl. Er moeten dus al twee kinderen
        elders geboren zijn. Niet gehuwd te Schoterland, Weststellingwerf West,
        Aengwirden, Utingeradeel, Haskerland, Ooststellingwerf.
        Procl.boeken Schoterland, inv. nr 133, fol. 199. Douwe Joukes, veenbaas in
        de Knijpe, koopt een perceel hoogveen gelegen in Jubbega ten zuiden van de
        Leydijk, groot 1341 vierkante roeden, 98 vierkante voeten, 90 vierkante
        duymen volgens cedulle van 16-2-1745. Naastliggers zijn Zytse Douwes ten
        oosten, de verkopers ten zuiden, de pastorie Wieger Hendriks en Gerben
        Abeles ten westen en de koper ten noorden. Bezwaart met goud en grondgeld
        gekocht van mevr. Wiskjen van Scheltinga te Leeuwarden voor de ene helft en
        Luitjen Jans te Jubbega, Tjabele Aukes als vader en voorstander over zijn
        kinderen bij zijn wijlen huisvrouw Geertje Jans, Jan Dirks, huisman te
        Jubbega, Roel Hendrix te Jubbega, als man en voogd over Grietjen Dirks,
        Luitjen Dirks wonende te Munnekeburen en Weststellingwerff, Jan Tammes,
        wonende in de Langeswaagen, Jippe Tammes mede aldaar en Lammert Baaxtes,
        huisman in Engwierden voor de andere helfte. Voor de somma van 425 car.
        glds. Datum acte:........
        Procl.boeken Schoterland, inv. nr. 134, fol. 127: Douwe Joukes, huisman tot
        De Knijpe, koopt een perceel hoogveen, gelegen onder Jubbega. Naastliggers
        zijn ten oosten de verkoopers, ten westen de koper en ten zuiden 't eerste
        en tweede perceel. In coop te bekomen van Gerben Abeles, huisman in de
        Knijpe voor 2/3e part en van A. Schotanus op 't Heerenveen voor 1/3 part.
        Grootte van het perceel: 138 vierkante roeden, 48 voeten, 9 duymen, voor de
        prijs van 2055 car. glds. Akte 24-4-1754.
        Procl. boeken Schoterland, inv.nr. 135, fol. 62. Douwe Joukes, huisman in De
        Knijpe koopt een perceel hoogveen van Gerben Abeles uit De Knijpe voor 2/3
        en van A. Schotanus uit Heerenveen voor 1/3 als zaakgelastigde van de Heeren
        Compagnions van Cuyk Foyes en Decama Veenen voor de somma van 1506 car.
        glds. Acte 13-10-1756.
        Douwe Joukes trouwt op 13-5-1725 te Kortezwaag met Trijntje Genes afkomstig
        van De Knipe. Dit zou betekenen dat hij rond 1700 is geboren.

        Douwe was gehuwd met Jantje Jans.

        Ze doen belijdenis op 21 februar 1747 te Rohel.

        Douwe en Jantje hebben samen 8 kinderen:

        1 Jan Douwes, zie Q.

        2 Jouke Douwes is geboren rond 1743, zie R.

        3 Antje Douwes is geboren op zondag 19 december 1745 te Rotsterhaule,
        zie DK.

        4 Saakjen Douwes is geboren op zondag 4 mei 1749 te St. Johannesga,
        zie DL.

        5 Sim Douwes is geboren op zondag 28 november 1751, zie DM.

        6 Jan Douwes van der Werff is geboren op zondag 14 september 1755 te
        St. Johannesga, is gedoopt op zondag 5 oktober 1755 te Delfstrahuizen, zie
        ON.

        7 Sim Douwes is geboren op maandag 2 januari 1758 te St. Johannesga,
        is gedoopt op zondag 8 januari 1758 te Delfstrahuizen, zie DN.

        8 Trijntje Douwes is geboren op zaterdag 21 februari 1761 te St.
        Johannesga, is gedoopt op zondag 22 februari 1761, zie DO.


        -----Oorspronkelijk bericht-----
        Van: Bart de Vries [mailto:b.de.vries@...]
        Verzonden: dinsdag 31 augustus 2004 15:58
        Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig

        HaHa !

        Deze door Appy genoemde voorouderen zijn mij wel bekend. Echter de
        vraagstelsters vroegen bepaalde relaties en in dat verband zijn de
        toepasselijke gegevens verstrekt.
        Zelf heb ik nog extra 2 generaties voorvaders.( voor 1565 ).

        Ook het verhaal over de doopsgezinde familie , de grondaankopen , het
        ontstaan van de zestien roeden zaten al in de knip.

        En dit soort geschiedenis verhalen zijn een welkome aanvulling. Wel eens te
        veel om al die boeken te lezen .Dus knip-knip , ik maak er een selectie van.

        zal Donderdag even in Kramers geschiedenis van H.veen
        > duiken voor jou bewijs voor Douwe Helmich!
        > heb trouwens bij Sjoukje een andere partner n.l.
        > Pier Douwes Langezwaag
        > Sjouk Helmighs Langezwaag
        > bevestiging huw.03-11-1689 L.zwaag/K.zwaag/ Luxwoude. [kan ook een
        tweede
        > huw zijn!]
        > Groetjes Appy.
        > p.s. heb wel partners bij de kinderen,
        > mail maar!

        We zijn benieuwd wat hier uit komt natuurlijk.

        Als je nog tijd over hebt ............ Oudeschoot<--->Oudehorne ???

        Tot kijks !
        Gr.
        Bart de Vries
        *De Liemers* calling
        Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
        ----- Original Message -----
        From: "Appy de Vries (hotmail)" <appydevries@...>
        To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        Sent: Monday, August 30, 2004 10:07 PM
        Subject: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig

        ===================================================

        Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

        Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
        juli 1999 geposte berichten staat op
        http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

        Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

        Yahoo! Groups Links
        Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

        Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
        juli 1999 geposte berichten staat op
        http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

        Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

        Yahoo! Groups Links
       • Heleen Bücking-Boschma
        Bedankt Bart. Deze gegevens heb ik nog niet. Heleen ... Van: Bart de Vries [mailto:b.de.vries@hccnet.nl] Verzonden: maandag 13 september 2004 11:46 Aan:
        Message 7 of 19 , Sep 13, 2004
         Bedankt Bart. Deze gegevens heb ik nog niet.

         Heleen

         -----Oorspronkelijk bericht-----
         Van: Bart de Vries [mailto:b.de.vries@...]
         Verzonden: maandag 13 september 2004 11:46
         Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig

         Heleen.

         Van verbintenis Douwe Joukes met Jantje Jans nog niets gevonden , anders dan
         de hierna volgende gegevens over 2 kinderen :

         Harmen Alberts Maat, geboren Giethoorn 17-12-1744 en gedoopt op belijdenis
         Schoterland 16-05-1777, overleden Schoterland 04-04-1821, trouwt
         Sintjohannesga 01-09-1776 Sim(ke) Douwes, gedoopt Sintjohannesga 08-01-1758,
         overleden Schoterland 15-09-1826, dochter van Douwe Joukes en Jantje Jans

         Familienamen 1811 - Mairie St. Johannesga, fol. 80
         Maat, Harmen Alberts, St. Johannesga
         k. Albert 34, Jantje 33 - St. Johannesga, Margje 30 - St. Johannesga,
         Douwe 28 - St. Johannesga,
         Roelof 24, Jan 20, Jouke 17,
         kk. (v. Douwe) Harmen 2, Tys 8 weken         Jacob Jans (van Swol en van Zwolle), arbeider, veenwerker, geboren op
         22-09-1765 te IJsselmuiden, overleden op 14-08-1844 te Aengwirden op
         78-jarige leeftijd.

         Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-11-1789 te St.Johannesga met Trijntje
         Douwes, 28 jaar oud, geboren op 21-02-1761 te Sint Johannesga, gedoopt
         (Ned.Herv.) op 22-02-1761 te Sint Johannesga, overleden op 28-03-1825 te
         Tjalleberd op 64-jarige leeftijd, dochter van Douwe Joukes en Jantje Jans         Gr.
         Bart de Vries
         *De Liemers* calling
         Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
         ----- Original Message -----
         From: "Heleen Bücking-Boschma" <hg.bucking.boschma@...>
         To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         Sent: Sunday, September 12, 2004 4:01 PM
         Subject: RE: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig


         Bart, Lykele en appy,

         Deze gegevens heb ik van Douwe Joukes. De vraag is of dit een zoon is van
         Jouke Helmichs. Aangezien ik geen andere Jouke kan vinden en ook de
         huwelijken niet, ga ik er voorlopig maar van uit dat dit correct is.

         Groet,

         Heleen
         Douwe Jouwkes, zoon van Jouke Helmichs? en Wobbeltie Reitses, is geboren
         rond 1700.

         Quot.koh. 1749, Douwe Joukes te St. Johannesga, huisman, gezin: 2 pers > 12
         jr., 3 pers. < 12 jr, belasting 20 cgl. Er moeten dus al twee kinderen
         elders geboren zijn. Niet gehuwd te Schoterland, Weststellingwerf West,
         Aengwirden, Utingeradeel, Haskerland, Ooststellingwerf.
         Procl.boeken Schoterland, inv. nr 133, fol. 199. Douwe Joukes, veenbaas in
         de Knijpe, koopt een perceel hoogveen gelegen in Jubbega ten zuiden van de
         Leydijk, groot 1341 vierkante roeden, 98 vierkante voeten, 90 vierkante
         duymen volgens cedulle van 16-2-1745. Naastliggers zijn Zytse Douwes ten
         oosten, de verkopers ten zuiden, de pastorie Wieger Hendriks en Gerben
         Abeles ten westen en de koper ten noorden. Bezwaart met goud en grondgeld
         gekocht van mevr. Wiskjen van Scheltinga te Leeuwarden voor de ene helft en
         Luitjen Jans te Jubbega, Tjabele Aukes als vader en voorstander over zijn
         kinderen bij zijn wijlen huisvrouw Geertje Jans, Jan Dirks, huisman te
         Jubbega, Roel Hendrix te Jubbega, als man en voogd over Grietjen Dirks,
         Luitjen Dirks wonende te Munnekeburen en Weststellingwerff, Jan Tammes,
         wonende in de Langeswaagen, Jippe Tammes mede aldaar en Lammert Baaxtes,
         huisman in Engwierden voor de andere helfte. Voor de somma van 425 car.
         glds. Datum acte:........
         Procl.boeken Schoterland, inv. nr. 134, fol. 127: Douwe Joukes, huisman tot
         De Knijpe, koopt een perceel hoogveen, gelegen onder Jubbega. Naastliggers
         zijn ten oosten de verkoopers, ten westen de koper en ten zuiden 't eerste
         en tweede perceel. In coop te bekomen van Gerben Abeles, huisman in de
         Knijpe voor 2/3e part en van A. Schotanus op 't Heerenveen voor 1/3 part.
         Grootte van het perceel: 138 vierkante roeden, 48 voeten, 9 duymen, voor de
         prijs van 2055 car. glds. Akte 24-4-1754.
         Procl. boeken Schoterland, inv.nr. 135, fol. 62. Douwe Joukes, huisman in De
         Knijpe koopt een perceel hoogveen van Gerben Abeles uit De Knijpe voor 2/3
         en van A. Schotanus uit Heerenveen voor 1/3 als zaakgelastigde van de Heeren
         Compagnions van Cuyk Foyes en Decama Veenen voor de somma van 1506 car.
         glds. Acte 13-10-1756.
         Douwe Joukes trouwt op 13-5-1725 te Kortezwaag met Trijntje Genes afkomstig
         van De Knipe. Dit zou betekenen dat hij rond 1700 is geboren.

         Douwe was gehuwd met Jantje Jans.

         Ze doen belijdenis op 21 februar 1747 te Rohel.

         Douwe en Jantje hebben samen 8 kinderen:

         1 Jan Douwes, zie Q.

         2 Jouke Douwes is geboren rond 1743, zie R.

         3 Antje Douwes is geboren op zondag 19 december 1745 te Rotsterhaule,
         zie DK.

         4 Saakjen Douwes is geboren op zondag 4 mei 1749 te St. Johannesga,
         zie DL.

         5 Sim Douwes is geboren op zondag 28 november 1751, zie DM.

         6 Jan Douwes van der Werff is geboren op zondag 14 september 1755 te
         St. Johannesga, is gedoopt op zondag 5 oktober 1755 te Delfstrahuizen, zie
         ON.

         7 Sim Douwes is geboren op maandag 2 januari 1758 te St. Johannesga,
         is gedoopt op zondag 8 januari 1758 te Delfstrahuizen, zie DN.

         8 Trijntje Douwes is geboren op zaterdag 21 februari 1761 te St.
         Johannesga, is gedoopt op zondag 22 februari 1761, zie DO.


         -----Oorspronkelijk bericht-----
         Van: Bart de Vries [mailto:b.de.vries@...]
         Verzonden: dinsdag 31 augustus 2004 15:58
         Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig

         HaHa !

         Deze door Appy genoemde voorouderen zijn mij wel bekend. Echter de
         vraagstelsters vroegen bepaalde relaties en in dat verband zijn de
         toepasselijke gegevens verstrekt.
         Zelf heb ik nog extra 2 generaties voorvaders.( voor 1565 ).

         Ook het verhaal over de doopsgezinde familie , de grondaankopen , het
         ontstaan van de zestien roeden zaten al in de knip.

         En dit soort geschiedenis verhalen zijn een welkome aanvulling. Wel eens te
         veel om al die boeken te lezen .Dus knip-knip , ik maak er een selectie van.

         zal Donderdag even in Kramers geschiedenis van H.veen
         > duiken voor jou bewijs voor Douwe Helmich!
         > heb trouwens bij Sjoukje een andere partner n.l.
         > Pier Douwes Langezwaag
         > Sjouk Helmighs Langezwaag
         > bevestiging huw.03-11-1689 L.zwaag/K.zwaag/ Luxwoude. [kan ook een
         tweede
         > huw zijn!]
         > Groetjes Appy.
         > p.s. heb wel partners bij de kinderen,
         > mail maar!

         We zijn benieuwd wat hier uit komt natuurlijk.

         Als je nog tijd over hebt ............ Oudeschoot<--->Oudehorne ???

         Tot kijks !
         Gr.
         Bart de Vries
         *De Liemers* calling
         Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
         ----- Original Message -----
         From: "Appy de Vries (hotmail)" <appydevries@...>
         To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         Sent: Monday, August 30, 2004 10:07 PM
         Subject: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig

         ===================================================

         Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

         Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
         juli 1999 geposte berichten staat op
         http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

         Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
         Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

         Yahoo! Groups Links
         Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

         Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
         juli 1999 geposte berichten staat op
         http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

         Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
         Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

         Yahoo! Groups Links         Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

         Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
         juli 1999 geposte berichten staat op
         http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

         Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
         Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

         Yahoo! Groups Links
        • Bart de Vries
         Heleen. De volgende zijn wellicht ook nog interessant. Trouwregister Hervormde gemeente St. Johannesga-Delfstrahuizen-Rohel-Rotsterhaule, 1776 DTB nr: 603,
         Message 8 of 19 , Sep 14, 2004
          Heleen.

          De volgende zijn wellicht ook nog interessant.

          Trouwregister Hervormde gemeente St.

          Johannesga-Delfstrahuizen-Rohel-Rotsterhaule, 1776

          DTB nr: 603, 1744 - 1811

          Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 september 1776, Sint

          Johannesga

          Man: Harmen Alberts Maat, Sint Johannesga

          Vrouw: Sim Douwes, Sint Johannesga

          ===

          Trouwregister Hervormde gemeente
          St.Johannesga-Delfstrahuizen-Rohel-Rotsterhaule, 1789 DTB nr: 603,
          1744 - 1811Vermelding: Bevestiging huwelijk van 22 november 1789, Sint
          Johannesga - Delfstrahuizen - Rohel - Rotster Man: Jacob Jans van
          Zwol, Rohel Vrouw: Trijntje Douwes, Rohel ===          Trouwregister Hervormde gemeente
          St.Johannesga-Delfstrahuizen-Rohel-Rotsterhaule, 1781 DTB nr: 603,
          1744 - 1811Vermelding: Bevestiging huwelijk van 11 maart 1781, Sint
          Johannesga - Delfstrahuizen - Rohel - Rotster Man:
          Jouke Douwes, Rohel Vrouw: Rensje Hanses, Rohel ====          Trouwregister Hervormde gemeente St.

          Johannesga-Delfstrahuizen-Rohel-Rotsterhaule, 1770

          DTB nr: 603, 1744 - 1811

          Vermelding: Bevestiging huwelijk van 14 oktober 1770, Sint Johannesga

          - Delfstrahuizen - Rohel - Rotster

          Man: Tjebbe Jans, Rohel

          Vrouw: Antje Douwes, Rohel

          ===
          Gr.
          Bart de Vries
          *De Liemers* calling
          Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
          ----- Original Message -----
          From: "Heleen Bücking-Boschma" <hg.bucking.boschma@...>
          To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
          Sent: Sunday, September 12, 2004 4:01 PM
          Subject: RE: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig


          Bart, Lykele en appy,

          Deze gegevens heb ik van Douwe Joukes. De vraag is of dit een zoon is van
          Jouke Helmichs. Aangezien ik geen andere Jouke kan vinden en ook de
          huwelijken niet, ga ik er voorlopig maar van uit dat dit correct is.

          Groet,

          Heleen
          Douwe Jouwkes, zoon van Jouke Helmichs? en Wobbeltie Reitses, is geboren
          rond 1700.

          Quot.koh. 1749, Douwe Joukes te St. Johannesga, huisman, gezin: 2 pers > 12
          jr., 3 pers. < 12 jr, belasting 20 cgl. Er moeten dus al twee kinderen
          elders geboren zijn. Niet gehuwd te Schoterland, Weststellingwerf West,
          Aengwirden, Utingeradeel, Haskerland, Ooststellingwerf.
          Procl.boeken Schoterland, inv. nr 133, fol. 199. Douwe Joukes, veenbaas in
          de Knijpe, koopt een perceel hoogveen gelegen in Jubbega ten zuiden van de
          Leydijk, groot 1341 vierkante roeden, 98 vierkante voeten, 90 vierkante
          duymen volgens cedulle van 16-2-1745. Naastliggers zijn Zytse Douwes ten
          oosten, de verkopers ten zuiden, de pastorie Wieger Hendriks en Gerben
          Abeles ten westen en de koper ten noorden. Bezwaart met goud en grondgeld
          gekocht van mevr. Wiskjen van Scheltinga te Leeuwarden voor de ene helft en
          Luitjen Jans te Jubbega, Tjabele Aukes als vader en voorstander over zijn
          kinderen bij zijn wijlen huisvrouw Geertje Jans, Jan Dirks, huisman te
          Jubbega, Roel Hendrix te Jubbega, als man en voogd over Grietjen Dirks,
          Luitjen Dirks wonende te Munnekeburen en Weststellingwerff, Jan Tammes,
          wonende in de Langeswaagen, Jippe Tammes mede aldaar en Lammert Baaxtes,
          huisman in Engwierden voor de andere helfte. Voor de somma van 425 car.
          glds. Datum acte:........
          Procl.boeken Schoterland, inv. nr. 134, fol. 127: Douwe Joukes, huisman tot
          De Knijpe, koopt een perceel hoogveen, gelegen onder Jubbega. Naastliggers
          zijn ten oosten de verkoopers, ten westen de koper en ten zuiden 't eerste
          en tweede perceel. In coop te bekomen van Gerben Abeles, huisman in de
          Knijpe voor 2/3e part en van A. Schotanus op 't Heerenveen voor 1/3 part.
          Grootte van het perceel: 138 vierkante roeden, 48 voeten, 9 duymen, voor de
          prijs van 2055 car. glds. Akte 24-4-1754.
          Procl. boeken Schoterland, inv.nr. 135, fol. 62. Douwe Joukes, huisman in De
          Knijpe koopt een perceel hoogveen van Gerben Abeles uit De Knijpe voor 2/3
          en van A. Schotanus uit Heerenveen voor 1/3 als zaakgelastigde van de Heeren
          Compagnions van Cuyk Foyes en Decama Veenen voor de somma van 1506 car.
          glds. Acte 13-10-1756.
          Douwe Joukes trouwt op 13-5-1725 te Kortezwaag met Trijntje Genes afkomstig
          van De Knipe. Dit zou betekenen dat hij rond 1700 is geboren.

          Douwe was gehuwd met Jantje Jans.

          Ze doen belijdenis op 21 februar 1747 te Rohel.

          Douwe en Jantje hebben samen 8 kinderen:

          1 Jan Douwes, zie Q.

          2 Jouke Douwes is geboren rond 1743, zie R.

          3 Antje Douwes is geboren op zondag 19 december 1745 te Rotsterhaule,
          zie DK.

          4 Saakjen Douwes is geboren op zondag 4 mei 1749 te St. Johannesga,
          zie DL.

          5 Sim Douwes is geboren op zondag 28 november 1751, zie DM.

          6 Jan Douwes van der Werff is geboren op zondag 14 september 1755 te
          St. Johannesga, is gedoopt op zondag 5 oktober 1755 te Delfstrahuizen, zie
          ON.

          7 Sim Douwes is geboren op maandag 2 januari 1758 te St. Johannesga,
          is gedoopt op zondag 8 januari 1758 te Delfstrahuizen, zie DN.

          8 Trijntje Douwes is geboren op zaterdag 21 februari 1761 te St.
          Johannesga, is gedoopt op zondag 22 februari 1761, zie DO.


          -----Oorspronkelijk bericht-----
          Van: Bart de Vries [mailto:b.de.vries@...]
          Verzonden: dinsdag 31 augustus 2004 15:58
          Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig

          HaHa !

          Deze door Appy genoemde voorouderen zijn mij wel bekend. Echter de
          vraagstelsters vroegen bepaalde relaties en in dat verband zijn de
          toepasselijke gegevens verstrekt.
          Zelf heb ik nog extra 2 generaties voorvaders.( voor 1565 ).

          Ook het verhaal over de doopsgezinde familie , de grondaankopen , het
          ontstaan van de zestien roeden zaten al in de knip.

          En dit soort geschiedenis verhalen zijn een welkome aanvulling. Wel eens te
          veel om al die boeken te lezen .Dus knip-knip , ik maak er een selectie van.

          zal Donderdag even in Kramers geschiedenis van H.veen
          > duiken voor jou bewijs voor Douwe Helmich!
          > heb trouwens bij Sjoukje een andere partner n.l.
          > Pier Douwes Langezwaag
          > Sjouk Helmighs Langezwaag
          > bevestiging huw.03-11-1689 L.zwaag/K.zwaag/ Luxwoude. [kan ook een
          tweede
          > huw zijn!]
          > Groetjes Appy.
          > p.s. heb wel partners bij de kinderen,
          > mail maar!

          We zijn benieuwd wat hier uit komt natuurlijk.

          Als je nog tijd over hebt ............ Oudeschoot<--->Oudehorne ???

          Tot kijks !
          Gr.
          Bart de Vries
          *De Liemers* calling
          Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
          ----- Original Message -----
          From: "Appy de Vries (hotmail)" <appydevries@...>
          To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
          Sent: Monday, August 30, 2004 10:07 PM
          Subject: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig

          ===================================================
         Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.