Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig

Expand Messages
 • Appy de Vries (hotmail)
  Bart en Liekele; Ik heb een andere voorouder n.l. Sytie Douwes. Syttie Douwes geb.c.a.1565 op de Zestienroeden op het Heerenveen geh.c.a. 1585 met Tyes
  Message 1 of 19 , Aug 30, 2004
   Bart en Liekele;
   Ik heb een andere voorouder n.l. Sytie Douwes.
   Syttie Douwes geb.c.a.1565 op de Zestienroeden
   op het Heerenveen geh.c.a. 1585 met Tyes Reittiesdr
   [1e huw] Tyes is voor 1630 overl. [november]
   beiden waren volgelingen van Menno Simons
   pastoor te Witmarsum [1496] en trouwden meestal in de
   hervormde kerk of voor het gerecht van de Grietenij.
   [2e huw] na 1630 Ael Foockes.
   kinderen; Harmen ,Douwe,Ancke,Sybe,Reytie.
   nu even een stukje geschiedenis;
   In 1551 waren de heren Pieter van Dekema en Jan van Cuyck, Floris Foeyt en
   Crack in het Heerenveen
   begonnen met het afsteken van veen en lieten voor vervoer
   hiervan de Schoterlandse Compagnonsvaart graven.
   Syttie Douwes is omstreeks 35j als hij als één van de
   eerste verveners met de Heeren v.Dekema en van Cuyck
   in relatie treedt Hij koopt van hen en anderen met zijn
   vrouw Tyes veele stukken ''hoochveen'' langs de
   Schoterlandse Compagnonsvaart met de vele kanalen
   de wijken zijn nog steeds aanwezig.
   de grootste wijk was de ''zestienroedenwijk''
   genoemd naar de breedte!.
   zal Donderdag even in Kramers geschiedenis van H.veen
   duiken voor jou bewijs voor Douwe Helmich!
   heb trouwens bij Sjoukje een andere partner n.l.
   Pier Douwes Langezwaag
   Sjouk Helmighs Langezwaag
   bevestiging huw.03-11-1689 L.zwaag/K.zwaag/ Luxwoude. [kan ook een tweede
   huw zijn!]
   Groetjes Appy.
   p.s. heb wel partners bij de kinderen,
   mail maar!


   ---- Original Message -----
   From: "Bart de Vries" <b.de.vries@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Monday, August 30, 2004 2:37 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig


   > Heleen, Liekele ea
   >
   > Na wat ordenen en opruimen kwam ik nog 2 vragen tegen welke misschien al
   > zijn beantwoord.
   >
   > - Heeft Joucke Helmich, getrouwd met Wobbeltie Reitses ook een zoon die
   > Douwe
   > > heet en getrouwd is met Trijntje Genes en als tweede huwelijk getrouwd
   is
   > > met Jantje Jans. Of komt deze Douwe uit een ander geslacht
   >
   > - Mijn vraag is of er een connectie is tussen bovenstaande Siouck
   Helmichs
   > > en onderstaande Joucke Helmichs
   >
   > Hier volgt nog een rijtje wat vootkomt uit het nageslacht van Syttie
   Sybes,
   > waarvan een bepaalde tak in relatie met mijn eigen familie de Vries staat
   :
   >
   >
   > Parenteel van Helmich Douwes parheldo.rf 30-08-2004
   >
   > I.1 Helmich Douwes, vervener,veenbaas, geboren 1615 te Heerenveen
   > (gezindte: DG), overleden 1682 te Het Meer.
   >
   > Gehuwd voor de kerk (1) 1638 met Gaetske Jouckes.
   >
   > Gehuwd voor de kerk (2) 1650 met Auck Wijchers (gezindte: DG), dochter van
   > Wyger Sydzes en Gats Liommes.
   >
   > Uit het eerste huwelijk:
   >
   > 1. Siouck Helmichs, geboren ca 1640.
   >
   > 2. Joucke[Jouke] Helmichs (zie II.2).
   >
   > 3. Gaatske[Gaetske] Helmichs, geboren te Het Meer.
   >
   > Uit het tweede huwelijk:
   >
   > 4. Sieds[Syds][Zyds] Helmichs (zie II.6).
   >
   > 5. Douwe Helmichs, geboren te Het Meer.
   >
   > 6. Jacobje Helmichs, geboren te Het Meer.
   >
   > 7. Sepk Helmichs, boer, geboren te Het Meer (gezindte: DG).
   >
   > Gehuwd voor de kerk op 16-01-1665 met Uilke Hoytes (gezindte: DG).
   >
   > 8. Wycher Helmichs, geboren te Het Meer (gezindte: DG).
   >
   > Gehuwd voor de kerk op 19-05-1685 met Wytske Jans (gezindte: DG).
   >
   >
   >
   > II.2 Joucke[Jouke] Helmichs, geboren ca 1643 te Het Meer (gezindte:
   > DG), overleden op 28-03-1729.
   >
   > Gehuwd (1) op 30-03-1670 te /Schoterland met Ties Sytses, geboren
   1643-1650
   > (gezindte: DG), dochter van Syds Wygers en Tiete[Tiets] Douwes.
   >
   > Gehuwd (2) op 14-02-1699 te /Schoterland, gehuwd voor de kerk op
   14-02-1699
   > te /Schoterland met Wobbeltie Reytses (gezindte: DG).
   >
   > Uit het tweede huwelijk:
   >
   > 1. Hendrik Joukes.
   >
   > 2. Syts Joukes.
   >
   > 3. Helmich Joukes.
   >
   > 4. Douwe Joukes.
   >
   > 5. Gatske Joukes.
   >
   >
   >
   > II.6 Sieds[Syds][Zyds] Helmichs, boer, huisman, geboren ca 1665 te
   Het
   > Meer (gezindte: DG), overleden 1734 te Het Meer.
   >
   > Gehuwd voor de kerk 1700 met Antje Rienks (gezindte: DG).
   >
   > Uit dit huwelijk:
   >
   > 1. Wieger[Wyger] Siedses, Vervener,boer,koopman, geboren ca 1700
   te
   > Het Meer, gedoopt (DG) op 01-02-1754, overleden op 25-01-1781 te Het Meer.
   >
   > Gehuwd voor de kerk (1) 1723 met Gerritje[Gette] Jacobs, gedoopt (DG) op
   > 01-02-1754, overleden ca 1760 te Het Meer.
   >
   > Gehuwd (2) met Corneliske Gerbens, geboren ca 1721, gedoopt (DG) 1761,
   > overleden op 17-01-1791.
   >
   > 2. Helmich Zydzes, geboren te De Knijpe (gezindte: DG).
   >
   > Gehuwd voor de kerk 1744 met Martje Wybes (gezindte: DG).
   >
   > 3. Douwe Zydzes, boer, geboren te De Knijpe.
   >
   > 4. Jelle Zydzes, geboren te De Knijpe.
   >
   > 5. Martie Zydzes, geboren te De Knijpe.
   >
   > 6. Hendrik Zydzes, geboren te De Knijpe.
   >
   > 7. Akke Zydzes, geboren te De Knijpe.
   >
   > Gehuwd met Hyltje Jacobs.
   >
   > 8. Andries Zydzes, boer, geboren te De Knijpe.
   >
   >
   >
   > Over de huwelijksdatum van 14-02-1699 van Wobbeltie Reytses en Joucke
   > Helmichs valt in het kort te vertellen dat deze datum vootkomt uit de
   "derde
   > houwelyksproclamatie ordinaris".
   > Dit was nog eens de bevesting van aangegaan huwelijk dd 06-10-1680.
   > Hiertegen was destijds bezwaar gemaakt door vader Helmich Douwes , maar de
   > jongelui gingen hun eigen weegs. De zogenaamde verspiering[verhindering]
   > verviel na de dood van vader.
   >
   >
   >
   > Liekele , waar is te vinden de tak met jouw familie ?
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > Gr.
   > Bart de Vries
   > *De Liemers* calling
   > Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
   > ----- Original Message -----
   > From: "Heleen Bücking-Boschma" <hg.bucking.boschma@...>
   > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > Sent: Monday, May 17, 2004 10:22 AM
   > Subject: RE: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig
   >
   >
   >
   >
  • Bart de Vries
   HaHa ! Deze door Appy genoemde voorouderen zijn mij wel bekend. Echter de vraagstelsters vroegen bepaalde relaties en in dat verband zijn de toepasselijke
   Message 2 of 19 , Aug 31, 2004
    HaHa !

    Deze door Appy genoemde voorouderen zijn mij wel bekend. Echter de
    vraagstelsters vroegen bepaalde relaties en in dat verband zijn de
    toepasselijke gegevens verstrekt.
    Zelf heb ik nog extra 2 generaties voorvaders.( voor 1565 ).

    Ook het verhaal over de doopsgezinde familie , de grondaankopen , het
    ontstaan van de zestien roeden zaten al in de knip.

    En dit soort geschiedenis verhalen zijn een welkome aanvulling. Wel eens te
    veel om al die boeken te lezen .Dus knip-knip , ik maak er een selectie van.

    zal Donderdag even in Kramers geschiedenis van H.veen
    > duiken voor jou bewijs voor Douwe Helmich!
    > heb trouwens bij Sjoukje een andere partner n.l.
    > Pier Douwes Langezwaag
    > Sjouk Helmighs Langezwaag
    > bevestiging huw.03-11-1689 L.zwaag/K.zwaag/ Luxwoude. [kan ook een
    tweede
    > huw zijn!]
    > Groetjes Appy.
    > p.s. heb wel partners bij de kinderen,
    > mail maar!

    We zijn benieuwd wat hier uit komt natuurlijk.

    Als je nog tijd over hebt ............ Oudeschoot<--->Oudehorne ???

    Tot kijks !
    Gr.
    Bart de Vries
    *De Liemers* calling
    Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
    ----- Original Message -----
    From: "Appy de Vries (hotmail)" <appydevries@...>
    To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    Sent: Monday, August 30, 2004 10:07 PM
    Subject: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig

    ===================================================
   • Appy de Vries (hotmail)
    Bart; Oudehorne/Oudeschoot klopt zoals ik ze gemaild had. Je hebt de fam; Syttie Douwes al compleet, begrijp ik? dan heb je de kinderen ook toch? nu nog nagaan
    Message 3 of 19 , Aug 31, 2004
     Bart;
     Oudehorne/Oudeschoot klopt
     zoals ik ze gemaild had.
     Je hebt de fam; Syttie Douwes al compleet,
     begrijp ik?
     dan heb je de kinderen ook toch?
     nu nog nagaan welke Sioukje de echte is [voor Liekele]
     tot mails Appy.

     ----- Original Message -----
     From: "Bart de Vries" <b.de.vries@...>
     To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
     Sent: Tuesday, August 31, 2004 3:58 PM
     Subject: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig


     > HaHa !
     >
     > Deze door Appy genoemde voorouderen zijn mij wel bekend. Echter de
     > vraagstelsters vroegen bepaalde relaties en in dat verband zijn de
     > toepasselijke gegevens verstrekt.
     > Zelf heb ik nog extra 2 generaties voorvaders.( voor 1565 ).
     >
     > Ook het verhaal over de doopsgezinde familie , de grondaankopen , het
     > ontstaan van de zestien roeden zaten al in de knip.
     >
     > En dit soort geschiedenis verhalen zijn een welkome aanvulling. Wel eens
     te
     > veel om al die boeken te lezen .Dus knip-knip , ik maak er een selectie
     van.
     >
     > zal Donderdag even in Kramers geschiedenis van H.veen
     > > duiken voor jou bewijs voor Douwe Helmich!
     > > heb trouwens bij Sjoukje een andere partner n.l.
     > > Pier Douwes Langezwaag
     > > Sjouk Helmighs Langezwaag
     > > bevestiging huw.03-11-1689 L.zwaag/K.zwaag/ Luxwoude. [kan ook een
     > tweede
     > > huw zijn!]
     > > Groetjes Appy.
     > > p.s. heb wel partners bij de kinderen,
     > > mail maar!
     >
     > We zijn benieuwd wat hier uit komt natuurlijk.
     >
     > Als je nog tijd over hebt ............ Oudeschoot<--->Oudehorne ???
     >
     > Tot kijks !
     > Gr.
     > Bart de Vries
     > *De Liemers* calling
     > Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
     > ----- Original Message -----
     > From: "Appy de Vries (hotmail)" <appydevries@...>
     > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
     > Sent: Monday, August 30, 2004 10:07 PM
     > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig
     >
     > ===================================================
     >
     >
     >
    • Appy de Vries (hotmail)
     Bart; allereerst de kinderen van; Syttie Douwes en Tyes Reittiesdr[geh.c.a.1585] 1;Harmen Sytties geb.Zestienroeden op het Heerenveen geh.?Cornelia Hendriks.
     Message 4 of 19 , Sep 3, 2004
      Bart;
      allereerst de kinderen van;
      Syttie Douwes en Tyes Reittiesdr[geh.c.a.1585]
      1;Harmen Sytties geb.Zestienroeden op het Heerenveen
      geh.?Cornelia Hendriks.
      2; Sijbe Sytties geb.Zestienroeden '' '' ''
      geh.?Wyts Foockesdr
      3;Ancke [Auck] Sytties geb Zestienroeden
      geh.? 1.met Oene Oedses geh.?2. Michiel Ebbes
      geh. 3. 08-02-1628 met Claes Auckes Heerenveen
      4; Reittie Sytties [v.g.g.]
      5; Douwe Sytties geb.1590 overl.1657
      geh .? Jacobien Hendriks


      Bij het huw van Jouke Helmig en Wobbeltien Reitties
      [1699] zijn de kinderen aanwezig; Hendrik ,Gatze, Helmig ,Syts en DOUWE.
      ouders leefden sinds 22-09-1680 als man en vrouw.
      [volgens Kramer]
      bekijk het maar even !
      groetjes Appy
      [of heb je dit ook al in de knip??].


      ----- Original Message -----
      From: "Bart de Vries" <b.de.vries@...>
      To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      Sent: Monday, August 30, 2004 2:37 PM
      Subject: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig


      > Heleen, Liekele ea
      >
      > Na wat ordenen en opruimen kwam ik nog 2 vragen tegen welke misschien al
      > zijn beantwoord.
      >
      > - Heeft Joucke Helmich, getrouwd met Wobbeltie Reitses ook een zoon die
      > Douwe
      > > heet en getrouwd is met Trijntje Genes en als tweede huwelijk getrouwd
      is
      > > met Jantje Jans. Of komt deze Douwe uit een ander geslacht
      >
      > - Mijn vraag is of er een connectie is tussen bovenstaande Siouck
      Helmichs
      > > en onderstaande Joucke Helmichs
      >
      > Hier volgt nog een rijtje wat vootkomt uit het nageslacht van Syttie
      Sybes,
      > waarvan een bepaalde tak in relatie met mijn eigen familie de Vries staat
      :
      >
      >
      > Parenteel van Helmich Douwes parheldo.rf 30-08-2004
      >
      > I.1 Helmich Douwes, vervener,veenbaas, geboren 1615 te Heerenveen
      > (gezindte: DG), overleden 1682 te Het Meer.
      >
      > Gehuwd voor de kerk (1) 1638 met Gaetske Jouckes.
      >
      > Gehuwd voor de kerk (2) 1650 met Auck Wijchers (gezindte: DG), dochter van
      > Wyger Sydzes en Gats Liommes.
      >
      > Uit het eerste huwelijk:
      >
      > 1. Siouck Helmichs, geboren ca 1640.
      >
      > 2. Joucke[Jouke] Helmichs (zie II.2).
      >
      > 3. Gaatske[Gaetske] Helmichs, geboren te Het Meer.
      >
      > Uit het tweede huwelijk:
      >
      > 4. Sieds[Syds][Zyds] Helmichs (zie II.6).
      >
      > 5. Douwe Helmichs, geboren te Het Meer.
      >
      > 6. Jacobje Helmichs, geboren te Het Meer.
      >
      > 7. Sepk Helmichs, boer, geboren te Het Meer (gezindte: DG).
      >
      > Gehuwd voor de kerk op 16-01-1665 met Uilke Hoytes (gezindte: DG).
      >
      > 8. Wycher Helmichs, geboren te Het Meer (gezindte: DG).
      >
      > Gehuwd voor de kerk op 19-05-1685 met Wytske Jans (gezindte: DG).
      >
      >
      >
      > II.2 Joucke[Jouke] Helmichs, geboren ca 1643 te Het Meer (gezindte:
      > DG), overleden op 28-03-1729.
      >
      > Gehuwd (1) op 30-03-1670 te /Schoterland met Ties Sytses, geboren
      1643-1650
      > (gezindte: DG), dochter van Syds Wygers en Tiete[Tiets] Douwes.
      >
      > Gehuwd (2) op 14-02-1699 te /Schoterland, gehuwd voor de kerk op
      14-02-1699
      > te /Schoterland met Wobbeltie Reytses (gezindte: DG).
      >
      > Uit het tweede huwelijk:
      >
      > 1. Hendrik Joukes.
      >
      > 2. Syts Joukes.
      >
      > 3. Helmich Joukes.
      >
      > 4. Douwe Joukes.
      >
      > 5. Gatske Joukes.
      >
      >
      >
      > II.6 Sieds[Syds][Zyds] Helmichs, boer, huisman, geboren ca 1665 te
      Het
      > Meer (gezindte: DG), overleden 1734 te Het Meer.
      >
      > Gehuwd voor de kerk 1700 met Antje Rienks (gezindte: DG).
      >
      > Uit dit huwelijk:
      >
      > 1. Wieger[Wyger] Siedses, Vervener,boer,koopman, geboren ca 1700
      te
      > Het Meer, gedoopt (DG) op 01-02-1754, overleden op 25-01-1781 te Het Meer.
      >
      > Gehuwd voor de kerk (1) 1723 met Gerritje[Gette] Jacobs, gedoopt (DG) op
      > 01-02-1754, overleden ca 1760 te Het Meer.
      >
      > Gehuwd (2) met Corneliske Gerbens, geboren ca 1721, gedoopt (DG) 1761,
      > overleden op 17-01-1791.
      >
      > 2. Helmich Zydzes, geboren te De Knijpe (gezindte: DG).
      >
      > Gehuwd voor de kerk 1744 met Martje Wybes (gezindte: DG).
      >
      > 3. Douwe Zydzes, boer, geboren te De Knijpe.
      >
      > 4. Jelle Zydzes, geboren te De Knijpe.
      >
      > 5. Martie Zydzes, geboren te De Knijpe.
      >
      > 6. Hendrik Zydzes, geboren te De Knijpe.
      >
      > 7. Akke Zydzes, geboren te De Knijpe.
      >
      > Gehuwd met Hyltje Jacobs.
      >
      > 8. Andries Zydzes, boer, geboren te De Knijpe.
      >
      >
      >
      > Over de huwelijksdatum van 14-02-1699 van Wobbeltie Reytses en Joucke
      > Helmichs valt in het kort te vertellen dat deze datum vootkomt uit de
      "derde
      > houwelyksproclamatie ordinaris".
      > Dit was nog eens de bevesting van aangegaan huwelijk dd 06-10-1680.
      > Hiertegen was destijds bezwaar gemaakt door vader Helmich Douwes , maar de
      > jongelui gingen hun eigen weegs. De zogenaamde verspiering[verhindering]
      > verviel na de dood van vader.
      >
      >
      >
      > Liekele , waar is te vinden de tak met jouw familie ?
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      > Gr.
      > Bart de Vries
      > *De Liemers* calling
      > Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
      > ----- Original Message -----
      > From: "Heleen Bücking-Boschma" <hg.bucking.boschma@...>
      > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      > Sent: Monday, May 17, 2004 10:22 AM
      > Subject: RE: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig
      >
      >
      >
      >
     • Bart de Vries
      Appy. Met dank voor de bevestiging van de aangedragen info. Dit sluit aan met wat ik al bezat. ... Van de 3e proclamatie van Jouke Helmig x Wobbeltie Reyties
      Message 5 of 19 , Sep 3, 2004
       Appy.

       Met dank voor de bevestiging van de aangedragen info.
       Dit sluit aan met wat ik al bezat.

       > Bij het huw van Jouke Helmig en Wobbeltien Reitties
       > [1699] zijn de kinderen aanwezig; Hendrik ,Gatze, Helmig ,Syts en DOUWE.
       > ouders leefden sinds 22-09-1680 als man en vrouw.

       Van de 3e proclamatie van Jouke Helmig x Wobbeltie Reyties heb ik de tekst
       en wist dus van het bestaan van genoemde kinderen.

       Tot kijks !
       Gr.
       Bart de Vries
       *De Liemers* calling
       Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
       ----- Original Message -----
       From: "Appy de Vries (hotmail)" <appydevries@...>
       To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
       Sent: Friday, September 03, 2004 8:00 PM
       Subject: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig


       > Bart;
       > allereerst de kinderen van;
       > Syttie Douwes en Tyes Reittiesdr[geh.c.a.1585]
       > 1;Harmen Sytties geb.Zestienroeden op het Heerenveen
       > geh.?Cornelia Hendriks.
       > 2; Sijbe Sytties geb.Zestienroeden '' '' ''
       > geh.?Wyts Foockesdr
       > 3;Ancke [Auck] Sytties geb Zestienroeden
       > geh.? 1.met Oene Oedses geh.?2. Michiel Ebbes
       > geh. 3. 08-02-1628 met Claes Auckes Heerenveen
       > 4; Reittie Sytties [v.g.g.]
       > 5; Douwe Sytties geb.1590 overl.1657
       > geh .? Jacobien Hendriks
       >
       >
       > Bij het huw van Jouke Helmig en Wobbeltien Reitties
       > [1699] zijn de kinderen aanwezig; Hendrik ,Gatze, Helmig ,Syts en DOUWE.
       > ouders leefden sinds 22-09-1680 als man en vrouw.
       > [volgens Kramer]
       > bekijk het maar even !
       > groetjes Appy
       > [of heb je dit ook al in de knip??].
       >
       =========================================================
      • Bart de Vries
       Liekele en Appy. In de DTB s nog eens alle namen van huwelijken eindigend op Helmichs en Jouckes op een rij gezet.Dat zijn er redelijk veel Dat Siouck Helmichs
       Message 6 of 19 , Sep 8, 2004
        Liekele en Appy.

        In de DTB's nog eens alle namen van huwelijken eindigend op Helmichs en
        Jouckes op een rij gezet.Dat zijn er redelijk veel

        Dat Siouck Helmichs van Lippenhuizen in relatie zou staan met onze Siouck
        Helmichs van Het Meer lijkt mij niet waarschijnlijk, daarvoor is meer bewijs
        nodig.

        Binne Aates van Lippenhuizen lijkt mij ook en ander dan Binne Aates van
        Kortezwaag.

        Over Hill Jouckes van Kortezwaag heb ik ook mijn twijfels.

        Gr.
        Bart de Vries
        *De Liemers* calling
        Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
        ----- Original Message -----
        From: "Appy de Vries (hotmail)" <appydevries@...>
        To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        Sent: Sunday, May 16, 2004 10:32 PM
        Subject: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig


        Liekele ;
        Siouck haar ouders zouden kunnen zijn;
        Helmich Douwes geb.1615 H.veen overl. 1682 het Meer huw.?[rijke veenbaas en
        doopsgezindt]
        en Auck[je] Wychers.
        kinderen;
        Douwe ,Gaetske,Jacobje, Joucke, Siouck,Sepk.Wycher,Syds.allen patroniem
        Helmichs.
        misschien komen de namen jou bekend voor?
        ze wonen in Langezwaag.
        ouders van Helmich Douwes zijn ;
        Douwe Sytses 1590-1657 en Jacobien Hendriks 1615 H.veen
        1648 .
        groetjes Appy.

        ----- Original Message -----
        From: Liekele HELMUS
        To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        Sent: Sunday, May 16, 2004 3:50 PM
        Subject: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig


        ..Als de naam Helmich(s)/He+mig langs komt spits ik altijd mijn oren.

        Het volgende echtpaar is de oudste mij bekende generatie van mijn
        voorgeslacht:
        Trouwregister Gerecht Opsterland Regio 5.
        DTB nr. 553, 1615 - 1703
        Vermelding: Derde proclamatie van 25 mei 1664, Opsterland
        Man: Binne Aates, Lippenhuizen
        Vrouw: Siouck Helmichs, Lippenhuizen
        Van de voornaam Helmich is onze familienaam (Helmes/Helmus) afgeleid.
        Binne Aates is waarschijnlijk later gehuwd met Hill(Hiltje) Jouckes:

        Trouwregister Gerecht Opsterland
        DTB nr. 553, 1615 - 1703
        Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 februari 1676, Langezwaag /
        Kortezwaag /
        Luxwoude
        Man: Binne Aates, Kortezwaag
        Vrouw: Hill Jouckes, Kortezwaag

        Mijn vraag is of er een connectie is tussen bovenstaande Siouck Helmichs
        en onderstaande Joucke Helmichs?

        From: "Appy de Vries (hotmail)" <appydevries@...>
        To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        Sent: Friday, May 14, 2004 1:28 PM
        Subject: [Friesland-genealogy] vraag?


        medesp.
        naar aanleiding van het bericht van
        Peter-Nanne ,heb ik een paar vragen.
        1;Trouwregister Gerecht Schoterland.
        Joucke Helmichs Knipe
        geh.14-02-1699
        Wobbeltien Reytses Knipe
        n.b. Hij tekent met handtekening,
        Zij met handmerk
        vraag; wat is/was handmerk?
        2; Trouwregister Gerecht Schoterland 1670
        bevestiging huw.12-04-1670
        Joucke Liommes de Knipe
        Foockeltien Dircks Poppingawier
        nb.beiden tekenen met handtekening [ja,ja Peter]
        3de proclamatie 12-06-1667.
        vraag; waarom 3 jaar later getrouwd?
        deze voorouders waren doopsgezindt
        groetjes Appy.


        _______________________________________________________
        Liekele Lieuwes Helmus (Storm) Rinske Deutekom (Nielsen)
        Siriusstraat 52 +31640476385
        NL-1223 AP Hilversum 035 6858675


        [Non-text portions of this message have been removed]        Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

        Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
        juli 1999 geposte berichten staat op
        http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

        Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com        Yahoo! Groups Sponsor
        ADVERTISEMENT

        ----------------------------------------------------------------------------
        --
        Yahoo! Groups Links

        a.. To visit your group on the web, go to:
        http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

        b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
        Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

        c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.        [Non-text portions of this message have been removed]
        Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

        Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
        juli 1999 geposte berichten staat op
        http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

        Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

        Yahoo! Groups Links
       • Heleen Bücking-Boschma
        Bart, Lykele en appy, Deze gegevens heb ik van Douwe Joukes. De vraag is of dit een zoon is van Jouke Helmichs. Aangezien ik geen andere Jouke kan vinden en
        Message 7 of 19 , Sep 12, 2004
         Bart, Lykele en appy,

         Deze gegevens heb ik van Douwe Joukes. De vraag is of dit een zoon is van
         Jouke Helmichs. Aangezien ik geen andere Jouke kan vinden en ook de
         huwelijken niet, ga ik er voorlopig maar van uit dat dit correct is.

         Groet,

         Heleen
         Douwe Jouwkes, zoon van Jouke Helmichs? en Wobbeltie Reitses, is geboren
         rond 1700.

         Quot.koh. 1749, Douwe Joukes te St. Johannesga, huisman, gezin: 2 pers > 12
         jr., 3 pers. < 12 jr, belasting 20 cgl. Er moeten dus al twee kinderen
         elders geboren zijn. Niet gehuwd te Schoterland, Weststellingwerf West,
         Aengwirden, Utingeradeel, Haskerland, Ooststellingwerf.
         Procl.boeken Schoterland, inv. nr 133, fol. 199. Douwe Joukes, veenbaas in
         de Knijpe, koopt een perceel hoogveen gelegen in Jubbega ten zuiden van de
         Leydijk, groot 1341 vierkante roeden, 98 vierkante voeten, 90 vierkante
         duymen volgens cedulle van 16-2-1745. Naastliggers zijn Zytse Douwes ten
         oosten, de verkopers ten zuiden, de pastorie Wieger Hendriks en Gerben
         Abeles ten westen en de koper ten noorden. Bezwaart met goud en grondgeld
         gekocht van mevr. Wiskjen van Scheltinga te Leeuwarden voor de ene helft en
         Luitjen Jans te Jubbega, Tjabele Aukes als vader en voorstander over zijn
         kinderen bij zijn wijlen huisvrouw Geertje Jans, Jan Dirks, huisman te
         Jubbega, Roel Hendrix te Jubbega, als man en voogd over Grietjen Dirks,
         Luitjen Dirks wonende te Munnekeburen en Weststellingwerff, Jan Tammes,
         wonende in de Langeswaagen, Jippe Tammes mede aldaar en Lammert Baaxtes,
         huisman in Engwierden voor de andere helfte. Voor de somma van 425 car.
         glds. Datum acte:........
         Procl.boeken Schoterland, inv. nr. 134, fol. 127: Douwe Joukes, huisman tot
         De Knijpe, koopt een perceel hoogveen, gelegen onder Jubbega. Naastliggers
         zijn ten oosten de verkoopers, ten westen de koper en ten zuiden 't eerste
         en tweede perceel. In coop te bekomen van Gerben Abeles, huisman in de
         Knijpe voor 2/3e part en van A. Schotanus op 't Heerenveen voor 1/3 part.
         Grootte van het perceel: 138 vierkante roeden, 48 voeten, 9 duymen, voor de
         prijs van 2055 car. glds. Akte 24-4-1754.
         Procl. boeken Schoterland, inv.nr. 135, fol. 62. Douwe Joukes, huisman in De
         Knijpe koopt een perceel hoogveen van Gerben Abeles uit De Knijpe voor 2/3
         en van A. Schotanus uit Heerenveen voor 1/3 als zaakgelastigde van de Heeren
         Compagnions van Cuyk Foyes en Decama Veenen voor de somma van 1506 car.
         glds. Acte 13-10-1756.
         Douwe Joukes trouwt op 13-5-1725 te Kortezwaag met Trijntje Genes afkomstig
         van De Knipe. Dit zou betekenen dat hij rond 1700 is geboren.

         Douwe was gehuwd met Jantje Jans.

         Ze doen belijdenis op 21 februar 1747 te Rohel.

         Douwe en Jantje hebben samen 8 kinderen:

         1 Jan Douwes, zie Q.

         2 Jouke Douwes is geboren rond 1743, zie R.

         3 Antje Douwes is geboren op zondag 19 december 1745 te Rotsterhaule,
         zie DK.

         4 Saakjen Douwes is geboren op zondag 4 mei 1749 te St. Johannesga,
         zie DL.

         5 Sim Douwes is geboren op zondag 28 november 1751, zie DM.

         6 Jan Douwes van der Werff is geboren op zondag 14 september 1755 te
         St. Johannesga, is gedoopt op zondag 5 oktober 1755 te Delfstrahuizen, zie
         ON.

         7 Sim Douwes is geboren op maandag 2 januari 1758 te St. Johannesga,
         is gedoopt op zondag 8 januari 1758 te Delfstrahuizen, zie DN.

         8 Trijntje Douwes is geboren op zaterdag 21 februari 1761 te St.
         Johannesga, is gedoopt op zondag 22 februari 1761, zie DO.


         -----Oorspronkelijk bericht-----
         Van: Bart de Vries [mailto:b.de.vries@...]
         Verzonden: dinsdag 31 augustus 2004 15:58
         Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig

         HaHa !

         Deze door Appy genoemde voorouderen zijn mij wel bekend. Echter de
         vraagstelsters vroegen bepaalde relaties en in dat verband zijn de
         toepasselijke gegevens verstrekt.
         Zelf heb ik nog extra 2 generaties voorvaders.( voor 1565 ).

         Ook het verhaal over de doopsgezinde familie , de grondaankopen , het
         ontstaan van de zestien roeden zaten al in de knip.

         En dit soort geschiedenis verhalen zijn een welkome aanvulling. Wel eens te
         veel om al die boeken te lezen .Dus knip-knip , ik maak er een selectie van.

         zal Donderdag even in Kramers geschiedenis van H.veen
         > duiken voor jou bewijs voor Douwe Helmich!
         > heb trouwens bij Sjoukje een andere partner n.l.
         > Pier Douwes Langezwaag
         > Sjouk Helmighs Langezwaag
         > bevestiging huw.03-11-1689 L.zwaag/K.zwaag/ Luxwoude. [kan ook een
         tweede
         > huw zijn!]
         > Groetjes Appy.
         > p.s. heb wel partners bij de kinderen,
         > mail maar!

         We zijn benieuwd wat hier uit komt natuurlijk.

         Als je nog tijd over hebt ............ Oudeschoot<--->Oudehorne ???

         Tot kijks !
         Gr.
         Bart de Vries
         *De Liemers* calling
         Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
         ----- Original Message -----
         From: "Appy de Vries (hotmail)" <appydevries@...>
         To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         Sent: Monday, August 30, 2004 10:07 PM
         Subject: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig

         ===================================================

         Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

         Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
         juli 1999 geposte berichten staat op
         http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

         Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
         Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

         Yahoo! Groups Links
        • Bart de Vries
         Heleen. Van verbintenis Douwe Joukes met Jantje Jans nog niets gevonden , anders dan de hierna volgende gegevens over 2 kinderen : Harmen Alberts Maat, geboren
         Message 8 of 19 , Sep 13, 2004
          Heleen.

          Van verbintenis Douwe Joukes met Jantje Jans nog niets gevonden , anders dan
          de hierna volgende gegevens over 2 kinderen :

          Harmen Alberts Maat, geboren Giethoorn 17-12-1744 en gedoopt op belijdenis
          Schoterland 16-05-1777, overleden Schoterland 04-04-1821, trouwt
          Sintjohannesga 01-09-1776 Sim(ke) Douwes, gedoopt Sintjohannesga 08-01-1758,
          overleden Schoterland 15-09-1826, dochter van Douwe Joukes en Jantje Jans

          Familienamen 1811 - Mairie St. Johannesga, fol. 80
          Maat, Harmen Alberts, St. Johannesga
          k. Albert 34, Jantje 33 - St. Johannesga, Margje 30 - St. Johannesga,
          Douwe 28 - St. Johannesga,
          Roelof 24, Jan 20, Jouke 17,
          kk. (v. Douwe) Harmen 2, Tys 8 weken          Jacob Jans (van Swol en van Zwolle), arbeider, veenwerker, geboren op
          22-09-1765 te IJsselmuiden, overleden op 14-08-1844 te Aengwirden op
          78-jarige leeftijd.

          Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-11-1789 te St.Johannesga met Trijntje
          Douwes, 28 jaar oud, geboren op 21-02-1761 te Sint Johannesga, gedoopt
          (Ned.Herv.) op 22-02-1761 te Sint Johannesga, overleden op 28-03-1825 te
          Tjalleberd op 64-jarige leeftijd, dochter van Douwe Joukes en Jantje Jans          Gr.
          Bart de Vries
          *De Liemers* calling
          Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
          ----- Original Message -----
          From: "Heleen Bücking-Boschma" <hg.bucking.boschma@...>
          To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
          Sent: Sunday, September 12, 2004 4:01 PM
          Subject: RE: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig


          Bart, Lykele en appy,

          Deze gegevens heb ik van Douwe Joukes. De vraag is of dit een zoon is van
          Jouke Helmichs. Aangezien ik geen andere Jouke kan vinden en ook de
          huwelijken niet, ga ik er voorlopig maar van uit dat dit correct is.

          Groet,

          Heleen
          Douwe Jouwkes, zoon van Jouke Helmichs? en Wobbeltie Reitses, is geboren
          rond 1700.

          Quot.koh. 1749, Douwe Joukes te St. Johannesga, huisman, gezin: 2 pers > 12
          jr., 3 pers. < 12 jr, belasting 20 cgl. Er moeten dus al twee kinderen
          elders geboren zijn. Niet gehuwd te Schoterland, Weststellingwerf West,
          Aengwirden, Utingeradeel, Haskerland, Ooststellingwerf.
          Procl.boeken Schoterland, inv. nr 133, fol. 199. Douwe Joukes, veenbaas in
          de Knijpe, koopt een perceel hoogveen gelegen in Jubbega ten zuiden van de
          Leydijk, groot 1341 vierkante roeden, 98 vierkante voeten, 90 vierkante
          duymen volgens cedulle van 16-2-1745. Naastliggers zijn Zytse Douwes ten
          oosten, de verkopers ten zuiden, de pastorie Wieger Hendriks en Gerben
          Abeles ten westen en de koper ten noorden. Bezwaart met goud en grondgeld
          gekocht van mevr. Wiskjen van Scheltinga te Leeuwarden voor de ene helft en
          Luitjen Jans te Jubbega, Tjabele Aukes als vader en voorstander over zijn
          kinderen bij zijn wijlen huisvrouw Geertje Jans, Jan Dirks, huisman te
          Jubbega, Roel Hendrix te Jubbega, als man en voogd over Grietjen Dirks,
          Luitjen Dirks wonende te Munnekeburen en Weststellingwerff, Jan Tammes,
          wonende in de Langeswaagen, Jippe Tammes mede aldaar en Lammert Baaxtes,
          huisman in Engwierden voor de andere helfte. Voor de somma van 425 car.
          glds. Datum acte:........
          Procl.boeken Schoterland, inv. nr. 134, fol. 127: Douwe Joukes, huisman tot
          De Knijpe, koopt een perceel hoogveen, gelegen onder Jubbega. Naastliggers
          zijn ten oosten de verkoopers, ten westen de koper en ten zuiden 't eerste
          en tweede perceel. In coop te bekomen van Gerben Abeles, huisman in de
          Knijpe voor 2/3e part en van A. Schotanus op 't Heerenveen voor 1/3 part.
          Grootte van het perceel: 138 vierkante roeden, 48 voeten, 9 duymen, voor de
          prijs van 2055 car. glds. Akte 24-4-1754.
          Procl. boeken Schoterland, inv.nr. 135, fol. 62. Douwe Joukes, huisman in De
          Knijpe koopt een perceel hoogveen van Gerben Abeles uit De Knijpe voor 2/3
          en van A. Schotanus uit Heerenveen voor 1/3 als zaakgelastigde van de Heeren
          Compagnions van Cuyk Foyes en Decama Veenen voor de somma van 1506 car.
          glds. Acte 13-10-1756.
          Douwe Joukes trouwt op 13-5-1725 te Kortezwaag met Trijntje Genes afkomstig
          van De Knipe. Dit zou betekenen dat hij rond 1700 is geboren.

          Douwe was gehuwd met Jantje Jans.

          Ze doen belijdenis op 21 februar 1747 te Rohel.

          Douwe en Jantje hebben samen 8 kinderen:

          1 Jan Douwes, zie Q.

          2 Jouke Douwes is geboren rond 1743, zie R.

          3 Antje Douwes is geboren op zondag 19 december 1745 te Rotsterhaule,
          zie DK.

          4 Saakjen Douwes is geboren op zondag 4 mei 1749 te St. Johannesga,
          zie DL.

          5 Sim Douwes is geboren op zondag 28 november 1751, zie DM.

          6 Jan Douwes van der Werff is geboren op zondag 14 september 1755 te
          St. Johannesga, is gedoopt op zondag 5 oktober 1755 te Delfstrahuizen, zie
          ON.

          7 Sim Douwes is geboren op maandag 2 januari 1758 te St. Johannesga,
          is gedoopt op zondag 8 januari 1758 te Delfstrahuizen, zie DN.

          8 Trijntje Douwes is geboren op zaterdag 21 februari 1761 te St.
          Johannesga, is gedoopt op zondag 22 februari 1761, zie DO.


          -----Oorspronkelijk bericht-----
          Van: Bart de Vries [mailto:b.de.vries@...]
          Verzonden: dinsdag 31 augustus 2004 15:58
          Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig

          HaHa !

          Deze door Appy genoemde voorouderen zijn mij wel bekend. Echter de
          vraagstelsters vroegen bepaalde relaties en in dat verband zijn de
          toepasselijke gegevens verstrekt.
          Zelf heb ik nog extra 2 generaties voorvaders.( voor 1565 ).

          Ook het verhaal over de doopsgezinde familie , de grondaankopen , het
          ontstaan van de zestien roeden zaten al in de knip.

          En dit soort geschiedenis verhalen zijn een welkome aanvulling. Wel eens te
          veel om al die boeken te lezen .Dus knip-knip , ik maak er een selectie van.

          zal Donderdag even in Kramers geschiedenis van H.veen
          > duiken voor jou bewijs voor Douwe Helmich!
          > heb trouwens bij Sjoukje een andere partner n.l.
          > Pier Douwes Langezwaag
          > Sjouk Helmighs Langezwaag
          > bevestiging huw.03-11-1689 L.zwaag/K.zwaag/ Luxwoude. [kan ook een
          tweede
          > huw zijn!]
          > Groetjes Appy.
          > p.s. heb wel partners bij de kinderen,
          > mail maar!

          We zijn benieuwd wat hier uit komt natuurlijk.

          Als je nog tijd over hebt ............ Oudeschoot<--->Oudehorne ???

          Tot kijks !
          Gr.
          Bart de Vries
          *De Liemers* calling
          Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
          ----- Original Message -----
          From: "Appy de Vries (hotmail)" <appydevries@...>
          To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
          Sent: Monday, August 30, 2004 10:07 PM
          Subject: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig

          ===================================================

          Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

          Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
          juli 1999 geposte berichten staat op
          http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

          Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

          Yahoo! Groups Links
          Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

          Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
          juli 1999 geposte berichten staat op
          http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

          Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

          Yahoo! Groups Links
         • Heleen Bücking-Boschma
          Bedankt Bart. Deze gegevens heb ik nog niet. Heleen ... Van: Bart de Vries [mailto:b.de.vries@hccnet.nl] Verzonden: maandag 13 september 2004 11:46 Aan:
          Message 9 of 19 , Sep 13, 2004
           Bedankt Bart. Deze gegevens heb ik nog niet.

           Heleen

           -----Oorspronkelijk bericht-----
           Van: Bart de Vries [mailto:b.de.vries@...]
           Verzonden: maandag 13 september 2004 11:46
           Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig

           Heleen.

           Van verbintenis Douwe Joukes met Jantje Jans nog niets gevonden , anders dan
           de hierna volgende gegevens over 2 kinderen :

           Harmen Alberts Maat, geboren Giethoorn 17-12-1744 en gedoopt op belijdenis
           Schoterland 16-05-1777, overleden Schoterland 04-04-1821, trouwt
           Sintjohannesga 01-09-1776 Sim(ke) Douwes, gedoopt Sintjohannesga 08-01-1758,
           overleden Schoterland 15-09-1826, dochter van Douwe Joukes en Jantje Jans

           Familienamen 1811 - Mairie St. Johannesga, fol. 80
           Maat, Harmen Alberts, St. Johannesga
           k. Albert 34, Jantje 33 - St. Johannesga, Margje 30 - St. Johannesga,
           Douwe 28 - St. Johannesga,
           Roelof 24, Jan 20, Jouke 17,
           kk. (v. Douwe) Harmen 2, Tys 8 weken           Jacob Jans (van Swol en van Zwolle), arbeider, veenwerker, geboren op
           22-09-1765 te IJsselmuiden, overleden op 14-08-1844 te Aengwirden op
           78-jarige leeftijd.

           Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-11-1789 te St.Johannesga met Trijntje
           Douwes, 28 jaar oud, geboren op 21-02-1761 te Sint Johannesga, gedoopt
           (Ned.Herv.) op 22-02-1761 te Sint Johannesga, overleden op 28-03-1825 te
           Tjalleberd op 64-jarige leeftijd, dochter van Douwe Joukes en Jantje Jans           Gr.
           Bart de Vries
           *De Liemers* calling
           Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
           ----- Original Message -----
           From: "Heleen Bücking-Boschma" <hg.bucking.boschma@...>
           To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
           Sent: Sunday, September 12, 2004 4:01 PM
           Subject: RE: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig


           Bart, Lykele en appy,

           Deze gegevens heb ik van Douwe Joukes. De vraag is of dit een zoon is van
           Jouke Helmichs. Aangezien ik geen andere Jouke kan vinden en ook de
           huwelijken niet, ga ik er voorlopig maar van uit dat dit correct is.

           Groet,

           Heleen
           Douwe Jouwkes, zoon van Jouke Helmichs? en Wobbeltie Reitses, is geboren
           rond 1700.

           Quot.koh. 1749, Douwe Joukes te St. Johannesga, huisman, gezin: 2 pers > 12
           jr., 3 pers. < 12 jr, belasting 20 cgl. Er moeten dus al twee kinderen
           elders geboren zijn. Niet gehuwd te Schoterland, Weststellingwerf West,
           Aengwirden, Utingeradeel, Haskerland, Ooststellingwerf.
           Procl.boeken Schoterland, inv. nr 133, fol. 199. Douwe Joukes, veenbaas in
           de Knijpe, koopt een perceel hoogveen gelegen in Jubbega ten zuiden van de
           Leydijk, groot 1341 vierkante roeden, 98 vierkante voeten, 90 vierkante
           duymen volgens cedulle van 16-2-1745. Naastliggers zijn Zytse Douwes ten
           oosten, de verkopers ten zuiden, de pastorie Wieger Hendriks en Gerben
           Abeles ten westen en de koper ten noorden. Bezwaart met goud en grondgeld
           gekocht van mevr. Wiskjen van Scheltinga te Leeuwarden voor de ene helft en
           Luitjen Jans te Jubbega, Tjabele Aukes als vader en voorstander over zijn
           kinderen bij zijn wijlen huisvrouw Geertje Jans, Jan Dirks, huisman te
           Jubbega, Roel Hendrix te Jubbega, als man en voogd over Grietjen Dirks,
           Luitjen Dirks wonende te Munnekeburen en Weststellingwerff, Jan Tammes,
           wonende in de Langeswaagen, Jippe Tammes mede aldaar en Lammert Baaxtes,
           huisman in Engwierden voor de andere helfte. Voor de somma van 425 car.
           glds. Datum acte:........
           Procl.boeken Schoterland, inv. nr. 134, fol. 127: Douwe Joukes, huisman tot
           De Knijpe, koopt een perceel hoogveen, gelegen onder Jubbega. Naastliggers
           zijn ten oosten de verkoopers, ten westen de koper en ten zuiden 't eerste
           en tweede perceel. In coop te bekomen van Gerben Abeles, huisman in de
           Knijpe voor 2/3e part en van A. Schotanus op 't Heerenveen voor 1/3 part.
           Grootte van het perceel: 138 vierkante roeden, 48 voeten, 9 duymen, voor de
           prijs van 2055 car. glds. Akte 24-4-1754.
           Procl. boeken Schoterland, inv.nr. 135, fol. 62. Douwe Joukes, huisman in De
           Knijpe koopt een perceel hoogveen van Gerben Abeles uit De Knijpe voor 2/3
           en van A. Schotanus uit Heerenveen voor 1/3 als zaakgelastigde van de Heeren
           Compagnions van Cuyk Foyes en Decama Veenen voor de somma van 1506 car.
           glds. Acte 13-10-1756.
           Douwe Joukes trouwt op 13-5-1725 te Kortezwaag met Trijntje Genes afkomstig
           van De Knipe. Dit zou betekenen dat hij rond 1700 is geboren.

           Douwe was gehuwd met Jantje Jans.

           Ze doen belijdenis op 21 februar 1747 te Rohel.

           Douwe en Jantje hebben samen 8 kinderen:

           1 Jan Douwes, zie Q.

           2 Jouke Douwes is geboren rond 1743, zie R.

           3 Antje Douwes is geboren op zondag 19 december 1745 te Rotsterhaule,
           zie DK.

           4 Saakjen Douwes is geboren op zondag 4 mei 1749 te St. Johannesga,
           zie DL.

           5 Sim Douwes is geboren op zondag 28 november 1751, zie DM.

           6 Jan Douwes van der Werff is geboren op zondag 14 september 1755 te
           St. Johannesga, is gedoopt op zondag 5 oktober 1755 te Delfstrahuizen, zie
           ON.

           7 Sim Douwes is geboren op maandag 2 januari 1758 te St. Johannesga,
           is gedoopt op zondag 8 januari 1758 te Delfstrahuizen, zie DN.

           8 Trijntje Douwes is geboren op zaterdag 21 februari 1761 te St.
           Johannesga, is gedoopt op zondag 22 februari 1761, zie DO.


           -----Oorspronkelijk bericht-----
           Van: Bart de Vries [mailto:b.de.vries@...]
           Verzonden: dinsdag 31 augustus 2004 15:58
           Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig

           HaHa !

           Deze door Appy genoemde voorouderen zijn mij wel bekend. Echter de
           vraagstelsters vroegen bepaalde relaties en in dat verband zijn de
           toepasselijke gegevens verstrekt.
           Zelf heb ik nog extra 2 generaties voorvaders.( voor 1565 ).

           Ook het verhaal over de doopsgezinde familie , de grondaankopen , het
           ontstaan van de zestien roeden zaten al in de knip.

           En dit soort geschiedenis verhalen zijn een welkome aanvulling. Wel eens te
           veel om al die boeken te lezen .Dus knip-knip , ik maak er een selectie van.

           zal Donderdag even in Kramers geschiedenis van H.veen
           > duiken voor jou bewijs voor Douwe Helmich!
           > heb trouwens bij Sjoukje een andere partner n.l.
           > Pier Douwes Langezwaag
           > Sjouk Helmighs Langezwaag
           > bevestiging huw.03-11-1689 L.zwaag/K.zwaag/ Luxwoude. [kan ook een
           tweede
           > huw zijn!]
           > Groetjes Appy.
           > p.s. heb wel partners bij de kinderen,
           > mail maar!

           We zijn benieuwd wat hier uit komt natuurlijk.

           Als je nog tijd over hebt ............ Oudeschoot<--->Oudehorne ???

           Tot kijks !
           Gr.
           Bart de Vries
           *De Liemers* calling
           Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
           ----- Original Message -----
           From: "Appy de Vries (hotmail)" <appydevries@...>
           To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
           Sent: Monday, August 30, 2004 10:07 PM
           Subject: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig

           ===================================================

           Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

           Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
           juli 1999 geposte berichten staat op
           http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

           Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
           Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

           Yahoo! Groups Links
           Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

           Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
           juli 1999 geposte berichten staat op
           http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

           Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
           Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

           Yahoo! Groups Links           Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

           Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
           juli 1999 geposte berichten staat op
           http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

           Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
           Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

           Yahoo! Groups Links
          • Bart de Vries
           Heleen. De volgende zijn wellicht ook nog interessant. Trouwregister Hervormde gemeente St. Johannesga-Delfstrahuizen-Rohel-Rotsterhaule, 1776 DTB nr: 603,
           Message 10 of 19 , Sep 14, 2004
            Heleen.

            De volgende zijn wellicht ook nog interessant.

            Trouwregister Hervormde gemeente St.

            Johannesga-Delfstrahuizen-Rohel-Rotsterhaule, 1776

            DTB nr: 603, 1744 - 1811

            Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 september 1776, Sint

            Johannesga

            Man: Harmen Alberts Maat, Sint Johannesga

            Vrouw: Sim Douwes, Sint Johannesga

            ===

            Trouwregister Hervormde gemeente
            St.Johannesga-Delfstrahuizen-Rohel-Rotsterhaule, 1789 DTB nr: 603,
            1744 - 1811Vermelding: Bevestiging huwelijk van 22 november 1789, Sint
            Johannesga - Delfstrahuizen - Rohel - Rotster Man: Jacob Jans van
            Zwol, Rohel Vrouw: Trijntje Douwes, Rohel ===            Trouwregister Hervormde gemeente
            St.Johannesga-Delfstrahuizen-Rohel-Rotsterhaule, 1781 DTB nr: 603,
            1744 - 1811Vermelding: Bevestiging huwelijk van 11 maart 1781, Sint
            Johannesga - Delfstrahuizen - Rohel - Rotster Man:
            Jouke Douwes, Rohel Vrouw: Rensje Hanses, Rohel ====            Trouwregister Hervormde gemeente St.

            Johannesga-Delfstrahuizen-Rohel-Rotsterhaule, 1770

            DTB nr: 603, 1744 - 1811

            Vermelding: Bevestiging huwelijk van 14 oktober 1770, Sint Johannesga

            - Delfstrahuizen - Rohel - Rotster

            Man: Tjebbe Jans, Rohel

            Vrouw: Antje Douwes, Rohel

            ===
            Gr.
            Bart de Vries
            *De Liemers* calling
            Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
            ----- Original Message -----
            From: "Heleen Bücking-Boschma" <hg.bucking.boschma@...>
            To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
            Sent: Sunday, September 12, 2004 4:01 PM
            Subject: RE: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig


            Bart, Lykele en appy,

            Deze gegevens heb ik van Douwe Joukes. De vraag is of dit een zoon is van
            Jouke Helmichs. Aangezien ik geen andere Jouke kan vinden en ook de
            huwelijken niet, ga ik er voorlopig maar van uit dat dit correct is.

            Groet,

            Heleen
            Douwe Jouwkes, zoon van Jouke Helmichs? en Wobbeltie Reitses, is geboren
            rond 1700.

            Quot.koh. 1749, Douwe Joukes te St. Johannesga, huisman, gezin: 2 pers > 12
            jr., 3 pers. < 12 jr, belasting 20 cgl. Er moeten dus al twee kinderen
            elders geboren zijn. Niet gehuwd te Schoterland, Weststellingwerf West,
            Aengwirden, Utingeradeel, Haskerland, Ooststellingwerf.
            Procl.boeken Schoterland, inv. nr 133, fol. 199. Douwe Joukes, veenbaas in
            de Knijpe, koopt een perceel hoogveen gelegen in Jubbega ten zuiden van de
            Leydijk, groot 1341 vierkante roeden, 98 vierkante voeten, 90 vierkante
            duymen volgens cedulle van 16-2-1745. Naastliggers zijn Zytse Douwes ten
            oosten, de verkopers ten zuiden, de pastorie Wieger Hendriks en Gerben
            Abeles ten westen en de koper ten noorden. Bezwaart met goud en grondgeld
            gekocht van mevr. Wiskjen van Scheltinga te Leeuwarden voor de ene helft en
            Luitjen Jans te Jubbega, Tjabele Aukes als vader en voorstander over zijn
            kinderen bij zijn wijlen huisvrouw Geertje Jans, Jan Dirks, huisman te
            Jubbega, Roel Hendrix te Jubbega, als man en voogd over Grietjen Dirks,
            Luitjen Dirks wonende te Munnekeburen en Weststellingwerff, Jan Tammes,
            wonende in de Langeswaagen, Jippe Tammes mede aldaar en Lammert Baaxtes,
            huisman in Engwierden voor de andere helfte. Voor de somma van 425 car.
            glds. Datum acte:........
            Procl.boeken Schoterland, inv. nr. 134, fol. 127: Douwe Joukes, huisman tot
            De Knijpe, koopt een perceel hoogveen, gelegen onder Jubbega. Naastliggers
            zijn ten oosten de verkoopers, ten westen de koper en ten zuiden 't eerste
            en tweede perceel. In coop te bekomen van Gerben Abeles, huisman in de
            Knijpe voor 2/3e part en van A. Schotanus op 't Heerenveen voor 1/3 part.
            Grootte van het perceel: 138 vierkante roeden, 48 voeten, 9 duymen, voor de
            prijs van 2055 car. glds. Akte 24-4-1754.
            Procl. boeken Schoterland, inv.nr. 135, fol. 62. Douwe Joukes, huisman in De
            Knijpe koopt een perceel hoogveen van Gerben Abeles uit De Knijpe voor 2/3
            en van A. Schotanus uit Heerenveen voor 1/3 als zaakgelastigde van de Heeren
            Compagnions van Cuyk Foyes en Decama Veenen voor de somma van 1506 car.
            glds. Acte 13-10-1756.
            Douwe Joukes trouwt op 13-5-1725 te Kortezwaag met Trijntje Genes afkomstig
            van De Knipe. Dit zou betekenen dat hij rond 1700 is geboren.

            Douwe was gehuwd met Jantje Jans.

            Ze doen belijdenis op 21 februar 1747 te Rohel.

            Douwe en Jantje hebben samen 8 kinderen:

            1 Jan Douwes, zie Q.

            2 Jouke Douwes is geboren rond 1743, zie R.

            3 Antje Douwes is geboren op zondag 19 december 1745 te Rotsterhaule,
            zie DK.

            4 Saakjen Douwes is geboren op zondag 4 mei 1749 te St. Johannesga,
            zie DL.

            5 Sim Douwes is geboren op zondag 28 november 1751, zie DM.

            6 Jan Douwes van der Werff is geboren op zondag 14 september 1755 te
            St. Johannesga, is gedoopt op zondag 5 oktober 1755 te Delfstrahuizen, zie
            ON.

            7 Sim Douwes is geboren op maandag 2 januari 1758 te St. Johannesga,
            is gedoopt op zondag 8 januari 1758 te Delfstrahuizen, zie DN.

            8 Trijntje Douwes is geboren op zaterdag 21 februari 1761 te St.
            Johannesga, is gedoopt op zondag 22 februari 1761, zie DO.


            -----Oorspronkelijk bericht-----
            Van: Bart de Vries [mailto:b.de.vries@...]
            Verzonden: dinsdag 31 augustus 2004 15:58
            Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig

            HaHa !

            Deze door Appy genoemde voorouderen zijn mij wel bekend. Echter de
            vraagstelsters vroegen bepaalde relaties en in dat verband zijn de
            toepasselijke gegevens verstrekt.
            Zelf heb ik nog extra 2 generaties voorvaders.( voor 1565 ).

            Ook het verhaal over de doopsgezinde familie , de grondaankopen , het
            ontstaan van de zestien roeden zaten al in de knip.

            En dit soort geschiedenis verhalen zijn een welkome aanvulling. Wel eens te
            veel om al die boeken te lezen .Dus knip-knip , ik maak er een selectie van.

            zal Donderdag even in Kramers geschiedenis van H.veen
            > duiken voor jou bewijs voor Douwe Helmich!
            > heb trouwens bij Sjoukje een andere partner n.l.
            > Pier Douwes Langezwaag
            > Sjouk Helmighs Langezwaag
            > bevestiging huw.03-11-1689 L.zwaag/K.zwaag/ Luxwoude. [kan ook een
            tweede
            > huw zijn!]
            > Groetjes Appy.
            > p.s. heb wel partners bij de kinderen,
            > mail maar!

            We zijn benieuwd wat hier uit komt natuurlijk.

            Als je nog tijd over hebt ............ Oudeschoot<--->Oudehorne ???

            Tot kijks !
            Gr.
            Bart de Vries
            *De Liemers* calling
            Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
            ----- Original Message -----
            From: "Appy de Vries (hotmail)" <appydevries@...>
            To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
            Sent: Monday, August 30, 2004 10:07 PM
            Subject: Re: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig

            ===================================================
           Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.