Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Helmich/Helmig/Helmes/Helmus

Expand Messages
 • Liekele HELMUS
  Hallo Bart! Strooi je brood uit over het water en je zult het vinden na vele dagen.... Ook op genealogisch gebeid dus. Dank voor jouw gegevens. Kan ik dan
  Message 1 of 2 , Aug 30, 2004
   Hallo Bart!

   Strooi je brood uit over het water en je zult het vinden na vele dagen....
   Ook op genealogisch gebeid dus.
   Dank voor jouw gegevens.
   Kan ik dan aannemen dat van het onderstaande echtpaar de vrouw inderdaad
   de Sjouck Helmichs is die circa 1640 is geboren:
   Trouwregister Gerecht Opsterland
   DTB nr. 553, 1615 - 1703
   Vermelding: Derde proclamatie van 25 mei 1664, Opsterland
   Man: Binne Aates, Lippenhuizen
   Vrouw: Siouck Helmichs, Lippenhuizen

   Dit echtpaar krijgt (o.a.?) een zoon Helmig die in apr 1701 te Weinterp
   huwt met Lutske Lykles. Dat is overigens ook de oorsprong van mijn voornaam.
   Van haar ouders heb ik geen gegevens.

   Sjouck Helmichs is de nr 1041 in "mijn" stamboom.

   Antwoord op jouw vraag: bedoel je het volledige overzicht van mijn stamboom?
   Ik heb geen eigen website waar die gegevens op staan. Die zou ik jou achterom
   dan kunnen mailen als je belangstelling hebt.

   Nogmaals dank voor jouw gegevens!!

   Groetnis,

   _______________________________________________________
   Liekele Lieuwes Helmus (Storm) Rinske Deutekom (Nielsen)
   Siriusstraat 52 +31640476385
   NL-1223 AP Hilversum 035 6858675
   Fax 084 7504517

   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________

   Message: 1
   Date: Mon, 30 Aug 2004 14:37:35 +0200
   From: "Bart de Vries" <b.de.vries@...>
   Subject: Re: Vraag? Helmich/Helmig

   Heleen, Liekele ea

   Na wat ordenen en opruimen kwam ik nog 2 vragen tegen welke misschien al
   zijn beantwoord.

   - Heeft Joucke Helmich, getrouwd met Wobbeltie Reitses ook een zoon die
   Douwe
   > heet en getrouwd is met Trijntje Genes en als tweede huwelijk getrouwd is
   > met Jantje Jans. Of komt deze Douwe uit een ander geslacht

   - Mijn vraag is of er een connectie is tussen bovenstaande Siouck Helmichs
   > en onderstaande Joucke Helmichs

   Hier volgt nog een rijtje wat vootkomt uit het nageslacht van Syttie Sybes,
   waarvan een bepaalde tak in relatie met mijn eigen familie de Vries staat :


   Parenteel van Helmich Douwes parheldo.rf 30-08-2004

   I.1 Helmich Douwes, vervener,veenbaas, geboren 1615 te Heerenveen
   (gezindte: DG), overleden 1682 te Het Meer.

   Gehuwd voor de kerk (1) 1638 met Gaetske Jouckes.

   Gehuwd voor de kerk (2) 1650 met Auck Wijchers (gezindte: DG), dochter van
   Wyger Sydzes en Gats Liommes.

   Uit het eerste huwelijk:

   1. Siouck Helmichs, geboren ca 1640.
   2. Joucke[Jouke] Helmichs (zie II.2).
   3. Gaatske[Gaetske] Helmichs, geboren te Het Meer.

   Uit het tweede huwelijk:
   4. Sieds[Syds][Zyds] Helmichs (zie II.6).
   5. Douwe Helmichs, geboren te Het Meer.
   6. Jacobje Helmichs, geboren te Het Meer.
   7. Sepk Helmichs, boer, geboren te Het Meer (gezindte: DG).

   Gehuwd voor de kerk op 16-01-1665 met Uilke Hoytes (gezindte: DG).
   8. Wycher Helmichs, geboren te Het Meer (gezindte: DG).

   Gehuwd voor de kerk op 19-05-1685 met Wytske Jans (gezindte: DG).

   II.2 Joucke[Jouke] Helmichs, geboren ca 1643 te Het Meer (gezindte:
   DG), overleden op 28-03-1729.

   Gehuwd (1) op 30-03-1670 te /Schoterland met Ties Sytses, geboren 1643-1650
   (gezindte: DG), dochter van Syds Wygers en Tiete[Tiets] Douwes.

   Gehuwd (2) op 14-02-1699 te /Schoterland, gehuwd voor de kerk op 14-02-1699
   te /Schoterland met Wobbeltie Reytses (gezindte: DG).

   Uit het tweede huwelijk:
   1. Hendrik Joukes.
   2. Syts Joukes.
   3. Helmich Joukes.
   4. Douwe Joukes.
   5. Gatske Joukes.   II.6 Sieds[Syds][Zyds] Helmichs, boer, huisman, geboren ca 1665 te Het
   Meer (gezindte: DG), overleden 1734 te Het Meer.

   Gehuwd voor de kerk 1700 met Antje Rienks (gezindte: DG).

   Uit dit huwelijk:

   1. Wieger[Wyger] Siedses, Vervener,boer,koopman, geboren ca 1700 te
   Het Meer, gedoopt (DG) op 01-02-1754, overleden op 25-01-1781 te Het Meer.

   Gehuwd voor de kerk (1) 1723 met Gerritje[Gette] Jacobs, gedoopt (DG) op
   01-02-1754, overleden ca 1760 te Het Meer.

   Gehuwd (2) met Corneliske Gerbens, geboren ca 1721, gedoopt (DG) 1761,
   overleden op 17-01-1791.

   2. Helmich Zydzes, geboren te De Knijpe (gezindte: DG).

   Gehuwd voor de kerk 1744 met Martje Wybes (gezindte: DG).
   3. Douwe Zydzes, boer, geboren te De Knijpe.
   4. Jelle Zydzes, geboren te De Knijpe.
   5. Martie Zydzes, geboren te De Knijpe.
   6. Hendrik Zydzes, geboren te De Knijpe.
   7. Akke Zydzes, geboren te De Knijpe.

   Gehuwd met Hyltje Jacobs.

   8. Andries Zydzes, boer, geboren te De Knijpe.

   Over de huwelijksdatum van 14-02-1699 van Wobbeltie Reytses en Joucke
   Helmichs valt in het kort te vertellen dat deze datum vootkomt uit de "derde
   houwelyksproclamatie ordinaris".
   Dit was nog eens de bevesting van aangegaan huwelijk dd 06-10-1680.
   Hiertegen was destijds bezwaar gemaakt door vader Helmich Douwes , maar de
   jongelui gingen hun eigen weegs. De zogenaamde verspiering[verhindering]
   verviel na de dood van vader.

   Liekele , waar is te vinden de tak met jouw familie ?

   Gr.
   Bart de Vries
   *De Liemers* calling
   Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
   ----- Original Message -----
   From: "Heleen Bücking-Boschma" <hg.bucking.boschma@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Monday, May 17, 2004 10:22 AM
   Subject: RE: [Friesland-genealogy] Vraag? Helmich/Helmig
  • Bart de Vries
   Liekele ... From: Liekele HELMUS To: Sent: Monday, August 30, 2004 6:52 PM Subject:
   Message 2 of 2 , Aug 31, 2004
    Liekele
    ----- Original Message -----
    From: " Liekele HELMUS" <lhelmus@...>
    To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    Sent: Monday, August 30, 2004 6:52 PM
    Subject: [Friesland-genealogy] Helmich/Helmig/Helmes/Helmus


    > Kan ik dan aannemen dat van het onderstaande echtpaar de vrouw inderdaad
    > de Sjouck Helmichs is die circa 1640 is geboren:
    > Trouwregister Gerecht Opsterland
    > DTB nr. 553, 1615 - 1703
    > Vermelding: Derde proclamatie van 25 mei 1664, Opsterland
    > Man: Binne Aates, Lippenhuizen
    > Vrouw: Siouck Helmichs, Lippenhuizen

    Ligt voor de hand , is lang geleden , maar andere gegevens heb ik niet !

    > Dit echtpaar krijgt (o.a.?) een zoon Helmig die in apr 1701 te Weinterp
    > huwt met Lutske Lykles. Dat is overigens ook de oorsprong van mijn
    voornaam.
    > Van haar ouders heb ik geen gegevens.
    >
    > Sjouck Helmichs is de nr 1041 in "mijn" stamboom.
    >
    > Antwoord op jouw vraag: bedoel je het volledige overzicht van mijn
    stamboom?

    Was benieuwd waar de tak van Liekele Helmus in het verre verleden is
    ontstaan, Dat heb je me hiermee wel aangegeven .
    Meer info is verder niet nodig hoor !

    Gr.
    Bart de Vries
    *De Liemers* calling
    Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.