Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Opsterlânske skaaien

Expand Messages
 • Michel Dalstra
  Beste Yntze, ... Ik heb wat zijdelingse informatie aangaande jouw bovenstaande vraag. Genoemde Sjoukjen Wobbes is naar alle waarschijnlijkheid een zuster van
  Message 1 of 1 , Oct 8 1:55 AM
   Beste Yntze,

   > 3. Frege: de kertieren fan Janke Johannes, fan Beetstersweach, berne om
   > 1758 hinne. De nammen Sake, Wobbe en Sjoukje (Joukje) moatte yn har famylje
   > foarkomme. (Yn 1761 trouden yn Lippenh�zen in Jan Theunis en Sjoukjen
   > Wobbes, mar it bertejier en de namme Jan roppe dan fraachtekens op.)

   Ik heb wat zijdelingse informatie aangaande jouw bovenstaande vraag. Genoemde
   Sjoukjen Wobbes is naar alle waarschijnlijkheid een zuster van mijn direkte
   voorvader Hendrik Wobbes en zodoende zit zij in mijn data-bestand. Ik heb een
   verkort kwartierstaatje toegevoegd van haar dochter Geeske (vernoemd naar Jan
   Theunis' moeder?). Het enige bewijs dat ik heb dat Hendrik en Sjoukjen broer en
   zuster zijn, is dat beide het patroniem "Wobbes" en beide een dochter
   Korneliske hebben. Verder is Sjoukjen's naam verklaarblaar als vernoeming naar
   haar grootmoeder van vaders kant.
   Mocht jij (of ��n van de andere lezers) in dit kwartierstaatje "bekende
   personen" tegenkomen, dan hoor ik dit graag. Met name zou ik graag meer
   informatie willen hebben over Sjoukjen's vermeende ouders, Wobbe Annes &
   Korneliske (Hendriks?).

   Met vriendelijke groet,

   Michel Dalstra
   michel@...

   -- I --
   1 Geeske Jans, geboren in het jaar 1763.

   -- II --
   (ouders)
   2 Jan Theunis, geboren rond 1735, overleden te Lippenhuizen voor 15 februari
   1778. (Hij is later getrouwd te Lippenhuizen op 6 maart 1774 met Froukje
   Alberts, gedoopt te Duurswoude op 25 november 1741, dochter van Albert Folkerts
   en Swopke Sygers.) Hij is getrouwd te Lippenhuizen op 31 mei 1761 (1) met
   3 Sjoukje Wobbes, geboren rond 1737, overleden voor maart 1774. Uit dit
   huwelijk:
   - Geeske, geboren in het jaar 1763, zie 1.
   - Korneliske, geboren in het jaar 1766.
   - Theunis, geboren in het jaar 1770.

   -- III --
   (grootouders)
   6 (?) Wobbe Annes, geboren te Terwispel rond 1701, overleden aldaar tussen 1738
   en 1748. Hij is getrouwd in 1726 of 1727 met
   7 (?) Korneliske Hendriks?, geboren rond 1705, overleden na 1749. Uit dit
   huwelijk:
   - waarschijnlijk Anne, geboren rond 1728, overleden te Lippenhuizen tussen 1778
   en 1788. Hij is getrouwd te Terwispel op 14 mei 1758 met Jantje Oenes,
   afkomstig uit Terwispel, geboren rond 1735, overleden na 1788.
   - waarschijnlijk Hendrik, geboren rond 1730, overleden te Terwispel tussen 11
   maart 1778 en 30 januari 1779. Hij is getrouwd rond 1765 met Tjipkjen Teijes,
   geboren in het jaar 1734, overleden te Oudega op 4 juni 1818, dochter van Teije
   Hendriks en Blijke Sipckes. (Zij is later getrouwd te Wijnjeterp op 8 mei 1785
   met Hillebrand Sjoerds Noordwijk, afkomstig uit Duurswoude, geboren rond 1736,
   overleden in het jaar 1817. (Hij is eerder getrouwd rond 1760 met Tjitske
   Popkes, geboren te Wijnjeterp op 7 februari 1737, gedoopt aldaar op 10 februari
   1737, overleden voor 1781, dochter van Popke Wybes en Aat Egberts. Hij is
   eerder getrouwd op 20 mei 1781 met Sybrigjen Cornelis, geboren te Duurswoude op
   8 november 1746, gedoopt aldaar op 26 februari 1747, overleden voor 1785,
   dochter van Kornelis Andries en Jebbigje Remmelts.))
   - waarschijnlijk Sjoukje, geboren rond 1737, zie 3.

   -- IV --
   (overgrootouders)
   12 (?) Anne Jeens, geboren rond 1665, overleden te Terwispel voor 20 november
   1721. Hij is getrouwd te Kortezwaag op 25 februari 1694 met
   13 (?) Sjouck Bauckes, geboren rond 1670, overleden na 1721. Uit dit huwelijk:
   - Jeen, gedoopt te Gorredijk op 25 maart 1695, overleden na januari 1750. Hij
   is getrouwd voor 1731 met Hiltje Tjeerds, geboren te Lippenhuizen rond 1702,
   dochter van Tjeerd Jeens en Elske Wytses.
   - Wytske, geboren te Terwispel rond 1698. Zij is getrouwd voor 20 november 1721
   met Sytse Jouckes, geboren rond 1690, overleden na 1749, waarschijnlijk zoon
   van Joucke Jelles en Reynsckjen Sytses.
   - Wobbe, geboren te Terwispel rond 1701, zie 6.
   - Ympckjen, geboren te Terwispel rond 1704, overleden na 1726.
   - Kornelis, geboren te Terwispel rond 1708, overleden te Lippenhuizen in
   december 1741. Hij is getrouwd rond 1733 met Korneliske Tjietses, geboren te
   Lippenhuizen rond 1711. (Zij is later getrouwd te Lippenhuizen op 6 juli 1749
   met Wytse Brugts, afkomstig uit Hemrik, geboren rond 1710.)

   -- V --
   (betovergrootouders)
   24 (?) Jeen Wobbes, geboren rond 1635, overleden voor 1692. Hij is getrouwd
   voor 9 oktober 1662 met
   25 (?) Wytske Annes, geboren rond 1638, overleden voor 8 mei 1680. (Zij is
   eerder getrouwd rond 1660 met Sybe Jouckes, geboren rond 1635, overleden rond
   1661.) Uit dit huwelijk:
   - Jeltje, geboren rond 1663, overleden voor 22 juli 1713. Zij was gehuwd met
   Kornelis Lyckles, geboren rond 1660, overleden te Terwispel voor 22 juli 1713,
   zoon van Lyckle .. en Richt ...
   - Anne, geboren rond 1665, zie 12.
   - Wobbe, geboren rond 1668.
   - Sybe, geboren rond 1670, overleden te Terwispel voor 20 november 1721.
   - waarschijnlijk Wybkje, geboren te Lippenhuizen rond 1678, gedoopt aldaar in
   het jaar 1707, overleden aldaar in het jaar 1740. Zij is getrouwd rond 1700 met
   Hendrik Lykeles, geboren te Lippenhuizen rond 1675, gedoopt aldaar in het jaar
   1717, overleden aldaar na 1749, waarschijnlijk zoon van Lyckle .. en Richt ...

   26 (?) Baucke Ruurds, geboren rond 1640, overleden voor 13 februari 1708. (Hij
   is later getrouwd te Kortezwaag op 28 september 1679 met Auck Michiels.) Hij is
   in ondertrouw gegaan te Kortezwaag op 31 mei 1666 (1) met
   27 (?) Tjeertje Jans, geboren rond 1643, overleden voor 1679. Uit dit huwelijk:

   - Sjouck, geboren rond 1670, zie 13.
   - Ruurd, gedoopt te Kortezwaag op 7 mei 1671, overleden aldaar voor 7 januari
   1712. Hij is getrouwd te Kortezwaag op 30 september 1694 (1) met Hendrikje
   Jans, geboren rond 1672, overleden voor 1711. Hij is getrouwd te Kortezwaag op
   31 mei 1711 (2) met Trijntje Johannes, geboren rond 1688.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.