Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

genealogie aanvulling Leegsma -van der Heide

Expand Messages
 • Betty
  Heb volgende in mijn boompje, wie heeft eventueel aanvullingen , Ruurdje zou nl 5 kinderen gehad hebben, mij zijn maar 4 bekent Ruurdje Wytzes, geboren
  Message 1 of 1 , Aug 7, 2004
   Heb volgende in mijn boompje,

   wie heeft eventueel aanvullingen , Ruurdje zou nl 5 kinderen gehad hebben, mij zijn maar 4 bekent

   Ruurdje Wytzes, geboren omstreeks 1739. Ruurdje is overleden op 06-09-1809 in Rijperkerk, ± 70 jaar oud.

   Ruurdje:

   (1) trouwde, ± 23 jaar oud, op 16-05-1762 in Oudkerk met Mient Klazes. Mient is overleden voor 1767.

   Notitie huwelijk: beide afkomstig uit Oudkerk

   (2) trouwde, ± 28 jaar oud, op 11-01-1767 in Bergum met Willem Willems. Willem is overleden voor 1790.

   Notitie bij overlijden van Willem: Naam Leegsma -Lieksma- Leeksma

   Notitie huwelijk: beiden van Bergum

   (3) trouwde, ± 51 jaar oud, op 12-12-1790 in Tietjerk met Sjoerd Feitses (Krol). Hij is gedoopt op 03-11-1726 in Garijp.

   Notitie bij Sjoerd: quot; sober boer , kan ternauwernood de kost winnen

   Beroep: boer

   Notitie huwelijk: hij van Tietjerk, zij van Bergum

   (4) trouwde, ± 64 jaar oud, op 09-10-1803 in Tietjerk met Jacob Harmens (Hoekstra), 68 jaar oud, geboren op 31-03-1735 in Tietjerk als zoon van Harmen Jans en Grietje Eetses. Jacob is overleden op 17-10-1815 in Hardegarijp, 80 jaar oud.

   Notitie bij Jacob: kerkeraad 24-4-1763; stil vertrokken, vrouw en kind zonder geld en eten achtergelaten; zou met vroegere dienstmeid Sieuke Klazes naar Amsterdam zijn gegaan; later terug gekomen en onder sencur geplaatst.

   Bekent en toont berouw 1767; op 8 nov. weer tot het Avondmaal toegelaten;

   Beroep: Boer te Tietjerk   1. 2. Kinderen van Ruurdje en Willem:

   1. Wytse Willems Leegsma, geboren omstreeks 1769. Wytse Willems is overleden op 09-05-1833 in Achtkarspelen, ± 64 jaar oud.

   Wytse Willems trouwde, ± 23 jaar oud, op 13-05-1792 in Eestrum met Grietje Roels. Zij is gedoopt op 16-03-1760 in Eestrum.

   2. Willem Willems, geboren omstreeks 1771. Willem is overleden op 19-12-1840 in Achtkarspelen, ± 69 jaar oud.

   3. Jense Willems Leegsma, geboren omstreeks 1774. Jense Willems is overleden op 11-03-1853 in Tietjerk, ± 79 jaar oud.

   4. Maaike Willems Leegsma, geboren omstreeks 1778. Maaike Willems is overleden op 05-07-1858 in Tietjerksteradeel, ± 80 jaar oud.

   Notitie bij Maaike Willems: ook Lieksma

   Maaike Willems trouwde, ± 19 jaar oud, op 14-05-1797 in Oenkerk met Douwe Hendriks van der Heide, ± 30 jaar oud, geboren omstreeks 1767 in Oenkerk als zoon van Hendrik Douwes van der Heide en Aatje Dirks. Douwe Hendriks is overleden op 14-04-1833 in Tietjerksteradeel, ± 66 jaar oud.

   Notitie huwelijk: beide afkomstig uit Giekerk   bvd Betty Eisinga


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.