Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: opzoekvraag: Oeke Joekes Walters M/V

Expand Messages
 • Annemarth Sterringa
  Jos, vandaag de hele akte overgeschreven, mooi stukje proza: In het jaar Een duizend achthonderd en twee en twintig den vijfentwintigsten der maand Juni des
  Message 1 of 10 , Aug 3 1:03 PM
   Jos, vandaag de hele akte overgeschreven, mooi stukje proza:

   In het jaar Een duizend achthonderd en twee en twintig den
   vijfentwintigsten der maand Juni des voordemiddags ten elf uren is
   voor ons Grietman, Officier van den Burgerlijken Stand der
   Grietenije Hem. Old. en Noord, Provincie Vriesland, gecompareerd
   Retje Reins Quarre [tekent Ritje Reins Quaree], oud vijfentwintig
   jaren wonende te Koudum, welke aan ons een kind heeft voorgesteld
   zijnde van het vrouwelijk geslagt, hetwelk den vijfenwtintigsten
   Juni dit[?] des Jaars Een duizend achthonderd en twee en twintig
   des 's morgens te twee uren door de hulpvaardigheid van den[!]
   Declarante is ter wereld gebragt te Koudum uit Knierke Aukes,
   nagelatene weduwe van Joeke Jans Walters, den vijfentwintigsten
   October des gepasseerden Jare Een duizend achthonderd en een en
   twintig te Koudum in Nr. 99 overleden. Verklarende zij Declarante in
   naam des moeders[!] des kinds, dat hetzelve genaamd zal worden Oeke.
   Deze verklaring en voorstelling is gedaan in tegenwoordigheid van
   Jacob Tijmen van de Graaff oud twee en dertig jaren van beroep
   commies en Jacob Foppes Hemminga oud een en dertig jaren van beroep
   executeur en beide wonende te Koudum voornoemd.
   En is deze akte van geboorte na voorlezing door de Declarante, de
   getuigen en ons verteekend.

   Ja Jos, ik weet het niet hoor. Volgens mij had de Grietman niet echt
   weet van het onderscheid der geslachten:
   'van den declarante'
   'in naams des moeders'

   Of hij was zeer onder de indruk van de hulpvaardige declarante, die
   overigens geen vroedvrouw was; anders had het er zeker bijgestaan.

   Maar ja, de akte is voorgelezen en door alle vier ondertekend.

   Deze Oeke blijft een wonderlijk familielid; was misschien inderdaad
   een hermafrodiet.

   Groetjes,
   Annemarth Sterringa
   http://www.home.zonnet.nl/annemarthsterringa/


   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nynke van den Hooven"
   <nynkevandenhooven@h...> wrote:
   > Jos, Annemarth,
   >
   > Óf het was een kind dat geboren werd met (in modern Nederlands :-
   )) het andrenogenitaal syndroom. Vroeger noemde men dat wel een
   hermafrodiet. Deze baby's hebben geen eenduidige geslachtskenmerken
   en kunnen dus zowel voor een meisje als voor een jongetje worden
   aangezien. Zelfs door artsen of vroedvrouwen!
   >
   > Overigens leert een korte zoektocht op Tresoar dat de naam Oeke
   het meest als meisjesnaam voorkomt en eigenlijk alleen op de
   eilanden (ook) als jongensnaam wordt gebruikt. In een huwelijk vóór
   1811 zag ik dat de naam Oeke tussen haakjes werd vermeld bij een
   vrouw die Acke heette. Mogelijk hebben de namen eenzelfde oorsprong.
   > Misschien dat de aangever van het overlijden (overmand door
   verdriet? ... of alcohol?) de kluts een beetje kwijt was......?
   >
   > Met vriendelijke groet,
   > Nynke van den Hooven.
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: Jos Buisman
   > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > Sent: Friday, July 30, 2004 7:18 PM
   > Subject: RE: [Friesland-genealogy] Re: opzoekvraag: Oeke Joekes
   Walters M/V
   >
   >
   > Dag Annemarth,
   >
   > Tja, ik begin langzamer hand te geloven dat ik vreemde
   voorouders/familie heb gehad.
   > Ik ben al meer van dit soort zaken tegengekomen.
  • Jos Buisman
   Dag Annemarth, Bedankt voor de tekst van de akte. De naam Quarre/Quaree komt me n beetje bekend voor, ik meen dat er in Koudum n veldwachter en ook n
   Message 2 of 10 , Aug 4 1:22 AM
    Dag Annemarth,

    Bedankt voor de tekst van de akte.

    De naam Quarre/Quaree komt me 'n beetje bekend voor, ik meen dat er in
    Koudum 'n veldwachter en ook 'n vroedvrouw met die naam was.
    Maar inderdaad, als Retje vroedvrouw/baker zou zijn geweest dan had het er
    wel bijgestaan.

    Misschien dat er iemand in de groep is die meer over Retje/Ritje Reins
    Quarre/Quaree uit Koudum weet?

    Groetjes,
    Jos Buisman
    http://home.hccnet.nl/j.buisman/genea/index.html


    -----Oorspronkelijk bericht-----
    Van: Annemarth Sterringa [mailto:annemarthsterringa@...]
    Verzonden: dinsdag 3 augustus 2004 22:03
    Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: opzoekvraag: Oeke Joekes Walters M/V

    Jos, vandaag de hele akte overgeschreven, mooi stukje proza:

    In het jaar Een duizend achthonderd en twee en twintig den
    vijfentwintigsten der maand Juni des voordemiddags ten elf uren is
    voor ons Grietman, Officier van den Burgerlijken Stand der
    Grietenije Hem. Old. en Noord, Provincie Vriesland, gecompareerd
    Retje Reins Quarre [tekent Ritje Reins Quaree], oud vijfentwintig
    jaren wonende te Koudum, welke aan ons een kind heeft voorgesteld
    zijnde van het vrouwelijk geslagt, hetwelk den vijfenwtintigsten
    Juni dit[?] des Jaars Een duizend achthonderd en twee en twintig
    des 's morgens te twee uren door de hulpvaardigheid van den[!]
    Declarante is ter wereld gebragt te Koudum uit Knierke Aukes,
    nagelatene weduwe van Joeke Jans Walters, den vijfentwintigsten
    October des gepasseerden Jare Een duizend achthonderd en een en
    twintig te Koudum in Nr. 99 overleden. Verklarende zij Declarante in
    naam des moeders[!] des kinds, dat hetzelve genaamd zal worden Oeke.
    Deze verklaring en voorstelling is gedaan in tegenwoordigheid van
    Jacob Tijmen van de Graaff oud twee en dertig jaren van beroep
    commies en Jacob Foppes Hemminga oud een en dertig jaren van beroep
    executeur en beide wonende te Koudum voornoemd.
    En is deze akte van geboorte na voorlezing door de Declarante, de
    getuigen en ons verteekend.

    Ja Jos, ik weet het niet hoor. Volgens mij had de Grietman niet echt
    weet van het onderscheid der geslachten:
    'van den declarante'
    'in naams des moeders'

    Of hij was zeer onder de indruk van de hulpvaardige declarante, die
    overigens geen vroedvrouw was; anders had het er zeker bijgestaan.

    Maar ja, de akte is voorgelezen en door alle vier ondertekend.

    Deze Oeke blijft een wonderlijk familielid; was misschien inderdaad
    een hermafrodiet.

    Groetjes,
    Annemarth Sterringa
    http://www.home.zonnet.nl/annemarthsterringa/


    --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nynke van den Hooven"
    <nynkevandenhooven@h...> wrote:
    > Jos, Annemarth,
    >
    > Óf het was een kind dat geboren werd met (in modern Nederlands :-
    )) het andrenogenitaal syndroom. Vroeger noemde men dat wel een
    hermafrodiet. Deze baby's hebben geen eenduidige geslachtskenmerken
    en kunnen dus zowel voor een meisje als voor een jongetje worden
    aangezien. Zelfs door artsen of vroedvrouwen!
    >
    > Overigens leert een korte zoektocht op Tresoar dat de naam Oeke
    het meest als meisjesnaam voorkomt en eigenlijk alleen op de
    eilanden (ook) als jongensnaam wordt gebruikt. In een huwelijk vóór
    1811 zag ik dat de naam Oeke tussen haakjes werd vermeld bij een
    vrouw die Acke heette. Mogelijk hebben de namen eenzelfde oorsprong.
    > Misschien dat de aangever van het overlijden (overmand door
    verdriet? ... of alcohol?) de kluts een beetje kwijt was......?
    >
    > Met vriendelijke groet,
    > Nynke van den Hooven.
    >
    > ----- Original Message -----
    > From: Jos Buisman
    > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    > Sent: Friday, July 30, 2004 7:18 PM
    > Subject: RE: [Friesland-genealogy] Re: opzoekvraag: Oeke Joekes
    Walters M/V
    >
    >
    > Dag Annemarth,
    >
    > Tja, ik begin langzamer hand te geloven dat ik vreemde
    voorouders/familie heb gehad.
    > Ik ben al meer van dit soort zaken tegengekomen.
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.