Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Focke Hilbrands (Roodkerk)

Expand Messages
 • Klaas Jansen
  Hallo Friesland Een zoektocht door het WWW brengt mij 3 websites met voorgeslacht van Focke Hilbrands. Zijn bronnen bekend die dit voorgeslacht bewijzen? met
  Message 1 of 3 , Jul 1, 2004
   Hallo Friesland

   Een zoektocht door het WWW brengt mij 3 websites met voorgeslacht van
   Focke Hilbrands. Zijn bronnen bekend die dit voorgeslacht bewijzen?

   met vriendelijke groeten

   Klaas Jansen


   I Focke Hilbrands.
   Landbouwer in Roodkerk, aldaar overleden voor 1707.
   Focke trouwde met Marijke Gerlofs.

   Kinderen van Focke en Marijke:
   1 Hillebrand Fockes. Hillebrand is overleden op 07-12-1738 in Kollum.
   Hillebrand trouwde op 10-03-1709 in Roodkerk of in Oudkerk met
   Bauckjen Hedmans, nadat zij op 24-02-1709 in Akkerwoude in ondertrouw
   zijn gegaan.
   Zij is een dochter van Hedman Hepkes en Sjoukjen Oedses. Bauckjen is
   overleden op 27-02-1741 in Kollum.
   2 Lieuwe Fockes. Lieuwe trouwde op 08-12-1709 in Roodkerk met Sytske
   Jentjes.
   3 Trijntje Fockes. Trijntje trouwde met Yke Aukes, nadat zij op 03-01-
   1692 in Oudkerk (3e procl.) in ondertrouw zijn gegaan.
   4 Wopkjen Fockes, geboren in 1690 in Roodkerk. Wopkjen is overleden
   in 1742 in Veenwouden, 52 jaar oud. Wopkjen trouwde, 20 jaar oud, op
   16-03-1710 in Murmerwoude met Jelle Dids. Hij is een zoon van Did
   Eetzes en Gepke Wijbrens. Hij is gedoopt op 05-02-1688 in
   Hardegarijp. Jelle is overleden in 1730 in Veenwouden.

   tot zover mijn gegevens en nu verder:

   Volgens Tony Hofstee:
   http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~hoffer2/genealogy_html/web/he
   idinga/index.htm#TOC
   en Wim Sels: http://home.hccnet.nl/wsels/index.html
   en De Genealogie van Jurryt-Jaep de Jager:
   http://home.planet.nl/~rjdjager/kstekst.htm

   zou Focke Hilbrands de broer zijn van de volgende 5 :

   1a. Romke Hillebrandts
   1b. Hendrik Hillebrandts
   1c. ?Didde Hillebrandts
   1d. Evert Hillebrandts. Hij is gedoopt op 11-06-1671 in Oudkerk
   1e. Doede Hillebrandts. Hij is gedoopt op 27-01-1675 in Oudkerk

   kwartieren:

   2 Hillebrandt Doedes.
   Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1658 in Rijperkerk
   met:
   3 Baukje Hendriks.

   4 Doede Hillebrandts.boer Rijperkerk, 1640 stem 11.
   5 Trijntje Symens. Trijntje is overleden vóór 1679.

   Kinderen van Doede en Trijntje:
   I. Hillebrandt (Zie 2)
   II. Aagje. Aagje is overleden vóór 01-06-1712. Zij trouwde met
   Johannes Jans Diltjes, zoon van Jan Jans en Froukje Johannes.
   Zij trouwde met Laas Gerrits, zoon van Gerrit Sikkes en Tjitske
   Lases. Laas is overleden in 1710 in Tietjerk.
   III. Tjitske. Zij trouwde met Popke Sybes, zoon van Sybe Pieters en
   Ynske Popkes. Popke is overleden vóór 1695 in Tietjerk.
   IV. Klaaske. Klaaske is overleden op 23-01-1719 in Hardegarijp. Zij
   trouwde in 1657 met Gjolt Jans, zoon van Jan Tjerks, geboren
   omstreeks 1630. Hij is gedoopt op 23-11-1653 in Tietjerk. Gjolt is
   overleden op 24-04-1697 in Hardegarijp, ongeveer 67 jaar oud.

   8 Hillebrandt Everts. Rijperkerk: 1615 Curator over de kinderen van
   Symen Romkes, als neef van vaderszijde.

   10 Symen Romkes. Symen is overleden vóór 1614. Boer en veenbaas te
   Rijperkerk.
   11 Tjitske Jans.

   Kinderen van Symen en Tjitske:
   I. Romke.
   II. Trijntje (Zie 5)

   16 Evert Hillebrants.

   22 Jan Reitzes. Jan is overleden vóór 1595. Woont 1581 te
   Rijperkerk
   23 Aukje Douwes. Aukje is overleden na 1611.

   Kinderen van Jan en Aukje:
   I. Symen. 1614 boer te Rijperkerk, 1640 gebruiker stem 2 en eigenaar
   voor de helft. Curator over de kinderen van Symen Romkes en Tjitske
   Jans.
   II. Tjitske (Zie 11)
  • Ernst-Jan Munnik
   Beste Klaas, Het volgende onder voorbehoud, want ik heb de desbetreffende publicaties niet bij de hand, maar: als ik me niet vergis, wordt het voorgeslacht van
   Message 2 of 3 , Jul 2, 2004
    Beste Klaas,

    Het volgende onder voorbehoud, want ik heb de desbetreffende
    publicaties niet bij de hand, maar: als ik me niet vergis, wordt het
    voorgeslacht van Focke Hilbrands genoemd in het "Frysk
    Kertiersteateboek", en/of in de kwartierstaat van Theun de Vries,
    Genealogysk Jierboek 1997. Via de indices van deze werken kom je er
    snel genoeg achter of ik het me inderdaad goed herinner...

    Hartelijke groeten,

    Ernst-Jan Munnik
   • Klaas Jansen
    Beste Ernst-Jan Die gegevens heb ik ook, maar in de gedrukte publikaties houden de kwartieren op bij Focke Hilbrands, van hem werd geen voorgeslacht genoemd.
    Message 3 of 3 , Jul 2, 2004
     Beste Ernst-Jan

     Die gegevens heb ik ook, maar in de gedrukte publikaties houden de
     kwartieren op bij Focke Hilbrands, van hem werd geen voorgeslacht
     genoemd. Bij Theun de Vries de kwartieren 590/1, maar niks daarboven.
     Ook meldt Nieuwland geen ouders en noemt geen kind Focke bij de 5
     kinderen van Hillebrandt Doedes, trouwens kwam de naam Focke niet bij
     het voorgeslacht van de 5 kinderen van Hillebrandt Doedes.

     hartelijk dank

     Klaas Jansen
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.