Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Van Eyck

Expand Messages
 • Nynke van den Hooven
  Klaas, I had another look at www.treasoar.nl and found the following birth certificate which seems to prove that Wieger/Wyger van Eyck was not Janke Wattes
  Message 1 of 6 , Jun 25, 2004
   Klaas,

   I had another look at www.treasoar.nl and found the following birth
   certificate which seems to prove that Wieger/Wyger van Eyck was not Janke
   Wattes brother.
   Geboorteakte Sneek, 1816
   Aangiftedatum 6 mei 1816, akte nr. 78
   Richtje van Eyck, geboren 3 mei 1816
   Dochter van Wyger Jelkes van Eyck en Janna Aukes van der Werf

   Apparently Wygers father was called Jelke.

   Met vriendelijke groet,
   Nynke van den Hooven.


   ----- Original Message -----
   From: kbylsma1
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Friday, June 25, 2004 3:54 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Van Eyck


   Help anyone?

   I am curious about the origins of one of my ancestors, Janke Wattes
   van Eyck, who was married in Hommerts (Wymbritseradeel) on June 20,
   1830, with Klaas Gerkes Walinga.

   The possible family tree that I have been able to develop is as
   follows:

   Watte (van Eyck?).
   Father of
   1. Pieter Wattes van Eyck (Eik), born in 1782; lived in
   Offingawier, Wymbritseradeel, in 1811; married in Wymbritseradeel on
   July 1, 1818, with Durkjen Durks Kalthof (akte 34); died in
   Wymbritseradeel on June 10, 1828, aged 46, married.
   2. Wieger van Eyck (?), born in 1795; married in Sneek on
   September 20, 1818, with Janna van der Werff (Werf) (akte 124); died
   in Lemsterland on February 7, 1841, aged 46, married.
   3. Janke Wattes van Eyck, born in about 1798; married with
   Klaas Gerkes Walinga in Wymbritseradeel on June 22, 1830 (akte 51);
   died in Wymbritseradeel on February 23, 1860, aged 62, widow.

   I am presuming that Pieter and Janke are brother and sister. Wieger
   might also be a brother of the two, given the geographic proximity.
   Could someone check the marriage records of Wieger and Janke to see
   who the parents were?

   Any assistance would be appreciated!

   Klaas Bylsma (Canada): engels, nederlands, frysk
   <knip>
  • J. Woudstra
   Geachte heer Braaksma, Ik heb weinig gegevens van Teye Johannes, voor de voorouders van Aet Sijgers zie mijn boek Siderius, de familie en het handschrift
   Message 2 of 6 , Jun 25, 2004
    Geachte heer Braaksma,
    Ik heb weinig gegevens van Teye Johannes, voor de voorouders van Aet Sijgers
    zie mijn boek "Siderius, de familie en het handschrift" pag. 535 de
    kwartierstaat van Grietje Doekes Rinia. Het boek is op Tresoar te raadplegen
    en anders heb ik nog wel exemplaren genoeg! Teye en Aet trouwden voor het
    gerecht van Leeuwarderadeel: 3e procl. 5.3.1631 (LWL 142 f.41)
    In mijn aantekeningen komt Aet trouwens ook voor als Aef, maar dat kan aan
    mijn transcriptie liggen b.v. Weesbk LWL 87 fol. 237 en 88 fol. 14 inzake de
    inventarisaties bij haar moeder Nies Rijeurds resp vader Sijger Fockes. Ik
    zou dat nog eens na moeten kijken.
    Met vriendelijke groet,
    Joop Woudstra

    -----Oorspronkelijk bericht-----
    Van: jan braaksma [mailto:braexma@...]
    Verzonden: donderdag 24 juni 2004 13:45
    Aan: Friesland-genealogy
    Onderwerp: [Friesland-genealogy]


    Beste onderzoekers,

    Wie van u heeft er in zijn bestand gegevens van: Teye Johannes Teyes
    gehuwd met Aet Sijgers.
    Hij is een broer van Feijcke Johannesz. ( Braaksma)

    Bij voorbaat dank,

    vriendelijke groeten,

    J.Braaksma

    [Non-text portions of this message have been removed]
    Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

    Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
    juli 1999 geposte berichten staat op
    http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

    Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

    Yahoo! Groups Links
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.