Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [Friesland-genealogy] Douwe Saakles Idserda

Expand Messages
 • Harm Selling
  ... In m n bewerking van de DTB en huwelijkscontracten van Winschoten kom ik een familie Idzarda tegen: De verst door mij gevonden persoon is Nicolaus Hessels
  Message 1 of 3 , Sep 1, 2000
   > Ik ben op zoek naar gegevens over Douwe Saakles (Sakeles, Seekles.
   > Hij neemt in 1811 te Makkum de familienaam Idserda aan. Huwt (1) met
   > Trijntje Douwes; huwt (2) te Makkum 12 september 1802 met Sytske
   > Klaases, van Makkum.

   In m'n bewerking van de DTB en huwelijkscontracten van Winschoten kom ik
   een familie Idzarda tegen:
   De verst door mij gevonden persoon is Nicolaus Hessels Idzarda. Hij was
   niet afkomstig van Winschoten, maar waar hij wel vandaan kwam, is me
   volslagen onbekend. De naam Hessel klinkt me meer Fries dan Gronings. Ik
   sluit dan ook niet uit dat hij uit Friesland afkomstig was. Ook sluit ik
   een relatie met de in deze mailinglist besproken familie Idserda zeer zeker
   niet uit.

   Nicolaus Hessels Idzarda, brouwer, begraven te Winschoten op 20 oktober 1753.
   Hij is getrouwd te Winschoten op 23 april 1719, huwelijkscontract opgemaakt
   aldaar op 21 maart 1719 met
   Meiske Wijmers, gedoopt te Winschoten op 25 mei 1693, begraven aldaar op 16
   september 1779, dochter van Wijmer Sijgers en Francijntje Franssens.
   h.c. 21-3-1719 Winschoten
   Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Jan Hessels en Annigjen
   Hessels, broer en zuster.
   Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Hindrik Meijer en Enneke
   Dries, Klaas Meijer en Eltje Jans, Peter Meijer en Catharina
   Geertsema, halve ooms en aangetrouwde halve moeien, Harm Geerts en
   Teijske Gerardus, Tjabring Kornelis en Lammigjen Hindrix, Zacharias
   Ottes en Meijske Hindriks, aangetrouwde neven en volle nichten, Jancke
   Sanstra en Engel Harms, nicht en nichts dochter.
   Uit dit huwelijk:
   1 Anna Nicolaus Idzarda, gedoopt te Winschoten op 1 januari 1722, overleden
   aldaar rond 1723.
   2 Wimer Nicolaus Idzarda, gedoopt te Winschoten op 14 april 1724, begraven
   aldaar op 29 november 1730.
   3 Anna Nicolaus Idzarda, gedoopt te Winschoten op 13 september 1726,
   begraven aldaar op 30 september 1741.
   4 Geertruida Nicolaus Idzarda, gedoopt te Winschoten op 17 november 1730.
   Zij is getrouwd te Winschoten op 29 juni 1747, huwelijkscontract opgemaakt
   aldaar op 28 juni 1747 met Jan Harms Streun, koopman, afkomstig uit
   Winschoten.
   h.c. 28-6-1749 Winschoten
   Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Renske Jans, weduwe
   van Harm Everts, oude moei, Hindrik Hindriks, aangetrouwde oude
   oom en principaal voormond over bruidegoms halfzuster.
   Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Niklaas Hessels Idzarda
   en Meijsche Wijmers, vader en moeder.
   5 Aaltien Nicolaus Idzarda, gedoopt te Winschoten op 20 maart 1733, begraven
   aldaar op 20 oktober 1774.
   Zij is getrouwd te Winschoten op 26 mei 1754, huwelijkscontract opgemaakt
   aldaar op 16 mei 1754 (1) met Eppo Hindrik Vinkers, brouwer, afkomstig uit
   Schildwolde, overleden te Winschoten voor 26 juli 1764, zoon van Eppo
   Hindrick Vinckers en Rebecca Barbara Brumleeuw.
   h.c. 16-5-1754 Winschoten
   Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Rebecca Barbera
   Bromleen, wed Ds. Vinkers, moeder, Ds. M. Vinkers en juffrouw
   Henrica Vinkers, zwager en zuster, Meint Klaas Vinkers, zwager.
   Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Meijsche Wijmers, wed.
   brouwer Niklaas Hessels Idzarda, moeder, koopman Jan Harms Streun
   en Geertruida Niklaas Idzarda, zwager en zuster.
   Zij is getrouwd te Winschoten op 10 juli 1765 (2) met Arent Nanninga,
   afkomstig uit Weener, zoon van Nanno Arents.
   (Hij was later gehuwd met Geertien Hindriks Tebbenhof. (Zij is later
   getrouwd in het jaar 1797, huwelijkscontract opgemaakt te Winschoten op 9
   augustus 1797 met Pieter Andries Noordhof.))
   6 Hessel Nicolaus Idzarda, gedoopt te Winschoten op 11 november 1735,
   begraven aldaar op 23 januari 1748.
   7 Jan Nicolaus Idzarda, gedoopt te Winschoten op 31 oktober 1738.
   Hij is getrouwd te Winschoten op 10 juni 1767, huwelijkscontract opgemaakt
   aldaar op 10 juni 1767 met Harmanna Schmaal, gedoopt te Wedde op 13 april
   1738, dochter van Nicolaus Schmaal en Engeltje Harms Stobbe.
   h.c. 10-6-1767 Winschoten
   Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Meijsche Wijmers,
   weduwe van de brouwer Niklaas Idzarda, moeder, Jan Harms Streun,
   zwager, Arent Nanninga en Aaltjen Idzarda, zwager en zuster (allen
   doorgehaald).
   Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Engelina Schmaal, weduwe
   van wijlen N. Schmaal, moeder, Harm Jans Tuinkers en Magdalena
   Schmaal, zwager en zuster, Anna Schmaal, huisvrouw van Engelke
   Jans, zuster, Abraham Schmaal en Catharina Udema, broer en
   aangetrouwde zuster, Harmannus Schmaal en Martjen Tonnis, broer en
   aangetrouwde zuster, Trijntje Schmaal, zuster, Hindrik Wilhelm
   Janeke en Elsjen Schmaal, zwager en zuster, Aukens Schmaal, broer.
   8 Anna Nicolaus Idzarda, gedoopt te Winschoten op 4 februari 1742.
   Zij is in ondertrouw gegaan te Winschoten op 1 juli 1764,
   huwelijkscontract opgemaakt aldaar op 26 juli 1764 met Hindrik Jans Smit,
   gedoopt te Oude Pekela op 26 juni 1728, zoon van Jan Hindrix en Rachel
   Hindriks.
   (Hij was later gehuwd met Remke Reints.)
   h.c. 26-7-1764 Winschoten
   Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Emmo Gaijkes en
   Rachel Hindriks, stiefvader/sibbe voogd en moeder, Willem Kasper
   Kuen, zwager.
   Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Meijsche Wijmers, wed.
   van brouwer Niklaas Idzarda, moeder, koopman Jan Harms Streun,
   zwager, Aaltjen Niklaas Idzarda, wed. van brouwer E.H. Vinkers,
   zuster, Jan Niklaas Idzarda, broer.

   Harm Selling (h.selling@...)

   http://people.a2000.nl/hselling/index.html (Genealogie in Groningen)
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.