Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] staphorstius

Expand Messages
 • j. van der meulen
  Bedankt Niek, Jan ... From: Niek To: Sent: Friday, September 01, 2000 8:40 AM Subject: RE:
  Message 1 of 8 , Sep 1, 2000
   Bedankt Niek,
   Jan

   ----- Original Message -----
   From: "Niek" <n.boeve01@...>
   To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
   Sent: Friday, September 01, 2000 8:40 AM
   Subject: RE: [Friesland-genealogy] staphorstius


   >
   > Dag Jan,
   >
   > Men werd een bepaalde tijd op het schavot "te kijk" gezet. Een bord
   vermeldde de misdaad waarvoor de gestrafte daar stond.
   >
   > groeten,
   >
   > Niek Boevé
   >
   > -----Oorspronkelijk bericht-----
   > Van: j. van der meulen [SMTP:jan.vdmeulen@...]
   > Verzonden: 31-aug-00 20:29
   > Aan: Friesland-genealogy@egroups.com
   > Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] staphorstius
   >
   >
   > Wat is "tepronkstelling?"
   > Jan vd Meulen.
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: "Niek" <n.boeve01@...>
   > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
   > Sent: Thursday, August 31, 2000 1:20 PM
   > Subject: RE: [Friesland-genealogy] staphorstius
   >
   >
   > >
   > > Dag Bauke,
   > >
   > > Als je dan toch bezig bent: In RAF, Nieuw Rechtelijke Archieven, inv no
   67
   > (Minuten van arresten van het Hof, 1830) vond ik: Antje Johannes
   > Staphorstius, oud 64 jaren, zonder beroep, wonende te Garijp, huisvrouw
   van
   > Hoeke Jentjes Hovinga, wordt veroordeelt tot tepronkstelling en 5 jaren
   > gevangenis wegens twee diefstallen en medeplichtigheid aan een derde
   > diefstal.
   > >
   > > groeten,
   > >
   > > Niek Boevé
   > >
   > > -----Oorspronkelijk bericht-----
   > > Van: Bauke Jousma [SMTP:jousma@...]
   > > Verzonden: 31-aug-00 12:40
   > > Aan: Friesland-genealogy@egroups.com
   > > Onderwerp: [Friesland-genealogy] staphorstius
   > >
   > >
   > > Regelmatig valt de naam Staphorstius de afgelopen weken. Op het RAF
   > > vond ik in Toegang 16, inv. 751, no 3342 der rolle no 233 van 't
   > > parket, vermeld:
   > >
   > > Albert Jelles Staphorsius, oud 33 jr. Bakker, geboren te bergum,
   > > wonende te Hallum, een aanklacht: het bakken van "te ligt brood" (12 -
   > > 7-1828)
   > >
   > > Voor de liefhebber dus. Het wordt tijd dat van die prachtige
   > > criminele boeken indices worden gemaakt, of bestaan die al? Iedere
   > > familie heeft toch wel zo'n kerfstokpersoon?
   > >
   > > Groeten,
   > >
   > > Bauke Jousma
   > >
   > >
   > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > > of: http://go.to/frgen .
   > >
   > >
   > > [De niet-tekstgedeelten van dit bericht werden verwijderd]
   > >
   > >
   > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > > of: http://go.to/frgen .
   > >
   > >
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   >
   > [De niet-tekstgedeelten van dit bericht werden verwijderd]
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.