Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [Friesland-genealogy] staphorstius

Expand Messages
 • Niek
  Dag Jan, Men werd een bepaalde tijd op het schavot te kijk gezet. Een bord vermeldde de misdaad waarvoor de gestrafte daar stond. groeten, Niek Boevé ...
  Message 1 of 8 , Aug 31 11:40 PM
   Dag Jan,

   Men werd een bepaalde tijd op het schavot "te kijk" gezet. Een bord vermeldde de misdaad waarvoor de gestrafte daar stond.

   groeten,

   Niek Boevé

   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: j. van der meulen [SMTP:jan.vdmeulen@...]
   Verzonden: 31-aug-00 20:29
   Aan: Friesland-genealogy@egroups.com
   Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] staphorstius


   Wat is "tepronkstelling?"
   Jan vd Meulen.

   ----- Original Message -----
   From: "Niek" <n.boeve01@...>
   To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
   Sent: Thursday, August 31, 2000 1:20 PM
   Subject: RE: [Friesland-genealogy] staphorstius


   >
   > Dag Bauke,
   >
   > Als je dan toch bezig bent: In RAF, Nieuw Rechtelijke Archieven, inv no 67
   (Minuten van arresten van het Hof, 1830) vond ik: Antje Johannes
   Staphorstius, oud 64 jaren, zonder beroep, wonende te Garijp, huisvrouw van
   Hoeke Jentjes Hovinga, wordt veroordeelt tot tepronkstelling en 5 jaren
   gevangenis wegens twee diefstallen en medeplichtigheid aan een derde
   diefstal.
   >
   > groeten,
   >
   > Niek Boevé
   >
   > -----Oorspronkelijk bericht-----
   > Van: Bauke Jousma [SMTP:jousma@...]
   > Verzonden: 31-aug-00 12:40
   > Aan: Friesland-genealogy@egroups.com
   > Onderwerp: [Friesland-genealogy] staphorstius
   >
   >
   > Regelmatig valt de naam Staphorstius de afgelopen weken. Op het RAF
   > vond ik in Toegang 16, inv. 751, no 3342 der rolle no 233 van 't
   > parket, vermeld:
   >
   > Albert Jelles Staphorsius, oud 33 jr. Bakker, geboren te bergum,
   > wonende te Hallum, een aanklacht: het bakken van "te ligt brood" (12 -
   > 7-1828)
   >
   > Voor de liefhebber dus. Het wordt tijd dat van die prachtige
   > criminele boeken indices worden gemaakt, of bestaan die al? Iedere
   > familie heeft toch wel zo'n kerfstokpersoon?
   >
   > Groeten,
   >
   > Bauke Jousma
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   >
   > [De niet-tekstgedeelten van dit bericht werden verwijderd]
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   >


   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .


   [De niet-tekstgedeelten van dit bericht werden verwijderd]
  • Bram Sonneveld
   Beste Sake, Mijn Van Dale geeft voor postulant: (R.K.) zijn aanvraag indienen om in een orde te worden opgenomen. En als pr. priester betekent, dan zou dit in
   Message 2 of 8 , Sep 1, 2000
    Beste Sake,
    Mijn Van Dale geeft voor postulant: (R.K.) zijn aanvraag indienen om in een
    orde te worden opgenomen. En als pr. priester betekent, dan zou dit in
    kunnen houden, dat de Gereformeerden in de tweede helft van de 17e eeuw, die
    termen hebben vastgehouden, voor iets wat we nu aanduiden met Proponent.
    Iemand die is afgestudeerd in de theologie, maar die zijn/haar kerkelijke
    examens, t.w. preperatoire- en peremtoire examens, nog moet doen.
    Het vreemde is, ik ben helemaal niet geïnteresseerd in de familie
    Staphorstius, maar ben daar ooit, toen ik een vraag van Matthias Teichert
    poogde te beantwoorden, in verzeild geraakt. Ik weet nog wel dat het toen
    een Staphorstius betrof die in de zestiende eeuw al predikant was in
    Duitsland en de Staphorstius, die in Noord-Holland predikant was. De tweede
    was een Fries. De eerste was wel degelijk afkomstig uit het plaatsje
    Staphorst. Als je het nodig hebt kan ik de gegevens wel weer bij elkaar
    zoeken, vrnl. uit De Ned. Leeuw en De Navorscher. De antwoorden staan
    natuurlijk ook in "ons" groepsarchief.
    Met vr. groet,
    Bram Sonneveld

    -----Oorspronkelijk bericht-----
    Van: Sake Wagenaar <s.wagenaar@...>
    Aan: Friesland-genealogy@egroups.com <Friesland-genealogy@egroups.com>
    Datum: donderdag 31 augustus 2000 23:28
    Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] staphorstius    Beste Bram (en andere belangstellenden),

    Aan de hand van de aanwijzingen die ik de afgelopen twee weken uit deze
    groep kreeg, heb ik vorige week bij het CBG aanvullende informatie gezocht.

    In de doopklappers van Leeuwarden 1603-1813 vond ik vier namen die iets met
    de predikantenfamilie Staphorstius te maken kunnen hebben: 1603 Rixt
    Staphorst, 1605(?) Claerke Stappers, 1608 Ester Stappers, 1612 Susanna
    Stapports. Ik heb nog geen fiches van de oorspronkelijke doopboeken kunnen
    bekijken.

    In Workum vond ik in de doopklapper 1658-1811: Nicolaus Staphorst (1659-1665
    vier kinderen: Lamke, Aefke, Isaack, Trijntje) en Theodorus Staphorst
    (1662-1672 vijf kinderen: Johannes 3x, Nicolaus, Julius). Ik vermoed dat dit
    twee zoons van Johannes Staphorstius I zijn (en dus broers van Allardus).

    Bij de Workumse huwelijken voor 1691 vond ik Johannes Staphorst (pr.
    postulant, uit Workum) die in 1679 trouwde met Baukjen Sibles Reen (uit
    Britswerd). Als dit dezelfde persoon is die later in dat jaar predikant in
    Garijp werd, dan moet zijn vrouw snel daarna zijn overleden, want in 1680
    trouwt hij daar opnieuw, met Anna Wetzentius. Een opmerkelijk detail is ook,
    dat zijn vader Allardus overlijdt op dezelfde dag dat Johannes in Workum
    trouwt.

    Ook in Workum vond ik Theodorus Staphorst (uit Workum) die in 1661 in
    ondertrouw ging met Tzietske Jansdr (ook uit Workum). In de periode daarna
    (1691-1750) komt de achternaam Staphorst(ius) in Workum niet meer voor.

    In de overgetypte versie van de DTL-boeken van Hensbroek (en Obdam) vond ik
    in 1631 de doop van Nicolaus, zoon van (Ds) Johannes Staphorstius en
    Trijntie Allarts. Deze Johannes (die in 1619 in Franeker studeerde) wordt
    ook genoemd in de predikantenlijst van Hensbroek op dezelfde fiches.

    Weet jij (of iemand anders) wat 'pr. postulant' betekent? Is het zoiets als
    'proponent'? (volgens de Grote Van Dale een theologiestudent die zijn
    kandidaatsexamen heeft gehaald en beroepbaar is).

    Met vriendelijke groeten,

    Sake Wagenaar

    At 16:54 31-08-00 +0200, you wrote:
    >Als studenten in Franeker stonden de volgende leden van de familie
    Staphorst
    >ingeschreven:
    >Jaartal, naam, herkomst, studierichting.
    >Anno 1619, Joannes Staphorst, Leovardiensis, med.
    >Anno 1646, Allartus Staphorst, Frisius, phil.
    >Anno 1674, Johannes Staphorstius, Frisus, phil.
    >Anno 1712, Nicolaus Staphorst, Leoverdiensis.
    >Bron: Album Studiosorum Franeker.
    >Met vr. groet,
    >Bram Sonneveld    Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    of: http://go.to/frgen .
   • j. van der meulen
    Bedankt Niek, Jan ... From: Niek To: Sent: Friday, September 01, 2000 8:40 AM Subject: RE:
    Message 3 of 8 , Sep 1, 2000
     Bedankt Niek,
     Jan

     ----- Original Message -----
     From: "Niek" <n.boeve01@...>
     To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
     Sent: Friday, September 01, 2000 8:40 AM
     Subject: RE: [Friesland-genealogy] staphorstius


     >
     > Dag Jan,
     >
     > Men werd een bepaalde tijd op het schavot "te kijk" gezet. Een bord
     vermeldde de misdaad waarvoor de gestrafte daar stond.
     >
     > groeten,
     >
     > Niek Boevé
     >
     > -----Oorspronkelijk bericht-----
     > Van: j. van der meulen [SMTP:jan.vdmeulen@...]
     > Verzonden: 31-aug-00 20:29
     > Aan: Friesland-genealogy@egroups.com
     > Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] staphorstius
     >
     >
     > Wat is "tepronkstelling?"
     > Jan vd Meulen.
     >
     > ----- Original Message -----
     > From: "Niek" <n.boeve01@...>
     > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
     > Sent: Thursday, August 31, 2000 1:20 PM
     > Subject: RE: [Friesland-genealogy] staphorstius
     >
     >
     > >
     > > Dag Bauke,
     > >
     > > Als je dan toch bezig bent: In RAF, Nieuw Rechtelijke Archieven, inv no
     67
     > (Minuten van arresten van het Hof, 1830) vond ik: Antje Johannes
     > Staphorstius, oud 64 jaren, zonder beroep, wonende te Garijp, huisvrouw
     van
     > Hoeke Jentjes Hovinga, wordt veroordeelt tot tepronkstelling en 5 jaren
     > gevangenis wegens twee diefstallen en medeplichtigheid aan een derde
     > diefstal.
     > >
     > > groeten,
     > >
     > > Niek Boevé
     > >
     > > -----Oorspronkelijk bericht-----
     > > Van: Bauke Jousma [SMTP:jousma@...]
     > > Verzonden: 31-aug-00 12:40
     > > Aan: Friesland-genealogy@egroups.com
     > > Onderwerp: [Friesland-genealogy] staphorstius
     > >
     > >
     > > Regelmatig valt de naam Staphorstius de afgelopen weken. Op het RAF
     > > vond ik in Toegang 16, inv. 751, no 3342 der rolle no 233 van 't
     > > parket, vermeld:
     > >
     > > Albert Jelles Staphorsius, oud 33 jr. Bakker, geboren te bergum,
     > > wonende te Hallum, een aanklacht: het bakken van "te ligt brood" (12 -
     > > 7-1828)
     > >
     > > Voor de liefhebber dus. Het wordt tijd dat van die prachtige
     > > criminele boeken indices worden gemaakt, of bestaan die al? Iedere
     > > familie heeft toch wel zo'n kerfstokpersoon?
     > >
     > > Groeten,
     > >
     > > Bauke Jousma
     > >
     > >
     > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     > > of: http://go.to/frgen .
     > >
     > >
     > > [De niet-tekstgedeelten van dit bericht werden verwijderd]
     > >
     > >
     > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     > > of: http://go.to/frgen .
     > >
     > >
     >
     >
     > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     > of: http://go.to/frgen .
     >
     >
     > [De niet-tekstgedeelten van dit bericht werden verwijderd]
     >
     >
     > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     > of: http://go.to/frgen .
     >
     >
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.