Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [Friesland-genealogy] gentius hesselius

Expand Messages
 • J. Woudstra
  Hallo Hinke, Ik ken de vrouw van Taecke Saeckes niet, maar dat wil niet zeggen dat die niet bekend is! Zo heb ik ook een aantekening dat Take Doekes Smeding,
  Message 1 of 3 , May 23, 2004
   Hallo Hinke,
   Ik ken de vrouw van Taecke Saeckes niet, maar dat wil niet zeggen dat die
   niet bekend is! Zo heb ik ook een aantekening dat Take Doekes Smeding,
   schepen van Leeeuwarden en mr koekebakker, overleden is te L'den op
   30.1.1727 en is begraven te Stiens, maar ik kan de tekst van de grafsteen
   niet vinden in het boekje van Roorda over de grafschriften van
   Leeuwarderadeel.
   Het testament waarin Foppe Take zoon als getuige wordt genoemd is dat van
   Goffe Douwe Abbinghe te Stiens, nr 82 pag.161 van Friese Testamenten tot
   1550; deze staan inderdaad op de site van de FA.
   Mijn boek staat inderdaad op Tresoar. Voor de inventaris van Foppes Taeckes
   B. zie LWL inv.bk 80 fol 334 dd.23.6.1590.
   Groeten,
   Joop

   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: Hinke Woudt [mailto:hinke@...]
   Verzonden: zondag 23 mei 2004 7:22
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] gentius hesselius


   Hallo Joop,

   Heel hartelijk dank voor de aanvullingen. Je noemt hieronder niet de
   (mogelijke) moeder van Tjetske, vrouw van Taecke, die is niet bekend?
   Ik neem aan dat het testament op de site van Tresoar (FA) staat? Helaas
   doet die het niet momenteel maar dat zie ik later dan nog wel een keer.

   En jouw boek staat op Tresoar? Waar ik waarschijnlijk (voorlopig) niet
   meer kom, maar ik heb het genoteerd.

   Groet, Hinke.

   J. Woudstra schreef:

   >Beste Günther,
   >Hier nog een aanvulling op de kwartierstaat van Maycke Hesselius:
   >Tjetske Taeckes Boelema is zeer waarschijnlijk een dochter van Taecke
   >Saeckes Boelema. De familie Boelema was afkomstig uit Stiens en was
   >aanvankelijk een rijke boerenfamilie. Ik kon het bewijs voor de verbinding
   >zo gauw niet vinden.
   >Voorouders van T.S.B.:
   >Saecke Taeckes Boelema en Dieucke Annes, dochter van Anne Wygers
   (overl.voor
   >1585)
   >Taecke Foppes (Boelema) ovl. 15.4.1589 Stiens tr.1e Fopcke Tiepckes
   Aesgama;
   >2e Doed Jarichs (uit 2e hywelijk waarsch. geen kinderen).
   >zeer waarschijnlijk: Foppe Takezn Bolema (aanbreng 1540 en Friese
   >Testamenten 1511).
   >Zie ook mijn boek "Siderius de familie en het handschrift", Engelum 2002,
   >pag. 504.
   >Groeten,
   >Joop Woudstra
   >
   >
   >
   >Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
   >
   >Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   >Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   >Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >


   --
   http://www.arteacasa.nl/tuin/
   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   Yahoo! Groups Links
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.