Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

o.a. Van der Tuin Prins Van der Laan De Haan Olij Steenstra De Vries Winkler

Expand Messages
 • Bauke Jousma
  Beste collegaspeurders, Gezien de positieve reacties op de oproep over voorouders van mijn vaders kant, hierbij de oproep voor moeders kant. Gezocht en
  Message 1 of 2 , Aug 31, 2000
   Beste collegaspeurders,

   Gezien de positieve reacties op de oproep over voorouders van mijn
   vaders kant, hierbij de oproep voor moeders kant.

   Gezocht en aangeboden VOORouders van de volgende echtparen:

   Jan Sjoerds van der Tuin X Trijntje Jans van Houten
   (Kollumerland/Achtkarspelen)

   Pieter Cornelis Hazekamp X Hendrikje Willems Prins
   (Prov. Groningen / Kollumerland)

   Sipke Pieters Bouma X Janke Hendriks Meijer

   Douwe Ennes Boersma X Hinke Geerts Dijkstra
   (Kollumerland)

   Hans Ubels van der Laan X Aagtje Abels Hofman
   (Prov. Groningen/grens Friesland)

   Willem Eelkes Wieringa X Antje Dirks de With
   (Prov. Groningen)

   Klaas Cornelis Hofsteenga X Angenietje Reinders
   (Prov. Drenthe)

   Oenze Johannes van der Laan X Willemke Jannes de Haan
   (Smallingerland / Prov. Groningen)

   Jan Hendriks X Jantje Jans Bakker
   (Prov. Groningen/Kollumerland)

   Jan Egberts van der Molen X Trijntje Pieters
   (Kollumerland / Grens Friesland/Groningen)

   Fedze Klazes van der Heij X Beeu Rientzes Reitsma
   (Sneek)

   Jan Johannes Olij X Antje Alles Steenstra
   (Sneek)

   Antje Johannes van der Zee X Baukje Ynzes Ringnalda
   (Wirdum / Garijp)

   Durk Sipkes Dorhout X Rixtje Sybes Leegsma
   (Leeuwarderadeel)

   Gerlof Tjebbes Winkler X Janke Sybes Goslinga
   (Jorwerd e.o)

   Arend (Aans) Romkes de Vries X Jeltje Everts van Kammen
   (Kollumerland)


   Groeten,

   Bauke Jousma
  • Sake Wagenaar
   Hallo Bauke, Ik kan je informatie geven over de voorouders en broers/zussen van Sipke Pieters Bouma. Dat doe ik wel rechtstreeks naar je e-mail adres. Ook over
   Message 2 of 2 , Sep 1, 2000
    Hallo Bauke,

    Ik kan je informatie geven over de voorouders en broers/zussen van Sipke Pieters Bouma. Dat doe ik wel rechtstreeks naar je e-mail adres. Ook over Oenze Johannes van der Laan en zijn voorouders heb ik aardig wat gegevens. Maar Detje van der Laan heeft daar ook veel informatie over. Ik heb laatst nog wel een paar details toegevoegd die zij misschien nog niet heeft.

    Met vriendelijke groeten,

    Sake Wagenaar
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.