Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

magdalena eerdmans

Expand Messages
 • van 't Zet
  Beste mensen, Magdalena Mathijs Eerdmans wordt 2 keer in hetzelfde gezin geboren. Deze twee zussen met dezelfde naam huwen ook nog eens met twee broers.
  Message 1 of 2 , Apr 28, 2004
   Beste mensen,
   Magdalena Mathijs Eerdmans wordt 2 keer in hetzelfde gezin geboren.
   Deze twee zussen met dezelfde naam huwen ook nog eens met twee broers.

   Bovendien huwt de weduwe Magdalena ( waarschijnlijk de weduwe van Jan Dirks Kuipers)
   later met iemand die bij de geboorte als meisje is aangegeven.
   Toch blijf ik het vreemd vinden dat er achter elkaar twee meisjes in het gezin dezelfde naam kregen,
   zonder dat er een Magdalena overleden was
   Magdalena en Isaak noemen hun 3e kind naar de overleden Jarig, de man van etc.

   Is mijn geneagegoochel juist en weet iemand een verklaring voor de twee gelijke
   namen van Magdalena Mathijs Eerdmans
   Carla van 't Zet

   P.S. in Bolsward was de directrice van de school Nijenhove in de jaren 60 Mevrouw Eerdmans !


   Jarig Dirks Kuipers

   * 17-04-1815 Tjerkwerd + 28-09-1839 Bolsward 24 jaar gehuwd

   zoon van Durk Isaaks Kuipers en Saapke Jarigs Broersma

   huwt op 14-05-1836 te Wonsderadeel met

   Magdalena Matthijs Eerdmans

   * 04-01-1815 Bolsward + 20-02-1868 Bolsward oud 53 jaar weduwe

   dochter van Matthijs Eerdmans en Pietje Rinses Tolsma

   1. Dirk Jarigs Kuipers * 28-02-1837 Wymbritseradeel

   2. Matthijs Jarigs Kuipers * 06-09-1838 Bolsward   Isaak Durks Kuipers

   * 08-08-1811 Wonseradeel + 19-04-1884 Wymbr. 72 jaar gehuwd

   zoon van Durk Isaaks Kuipers en Saapke Jarigs Broersma

   huwt op 18-03-1837 te Wonseradeel met

   Magdalena Matthijs Eerdmans

   * 29-09-1817Bolsward + 24-06-1906 Wymbritseradeel oud 88 jaar weduwe

   dochter van Matthijs Eerdmans en Pietje Rinses Tolsma

   1. Durk Isaaks Kuipers * 05-02-1838 Wymbritseradeel

   2. Matthijs Isaaks Kuipers * 21-08-1840 Wymbritseradeel

   3. Jaring Isaaks Kuipers * 17-12-1842 Wymbritseradeel

   4. Rinse Isaaks Kuipers * 25-01-1845 Wijmbritseradeel

   5. Marten Isaaks Kuipers * 23-05-1847 Wymbritseradeel

   6. Saapje Isaaks Kuipers 22-08-1849 Wijmbritseradeel

   7. Bernardus Isaaks Kuipers * 02-03-1852 Wymbritseradeel

   8. Pieter Isaaks Kuipers * 23-09-1853 Wymbritseradeel

   9. Willem Isaaks Kuipers * 26-11-1855 Wymbritseradeel

   10. Hylke Isaaks Kuipers * 05-12-1857 Wymbritseradeel

   Magdalena Matthijs Eerdmans

   huwt op 21-06-1846 te Bolsward met

   Tjietje IJpes van Randen

   * 26-01-1822 IJlst * 16-08-1850 28 jaar gehuwd

   geboren als dochter van Ype Douwes van Randen en Anna Gerkes Lap (van der Werff!)

   ( vader van Anna , Gerke Alles was Scheepstimmerknecht en werd van der Werff genoemd,)

   na 1811 de naam Lap.rigs Broersma

   Anna * 24-12-1846 Bolsward

   Pietje * 24-12-1846 Bolsward + 27-09-1847 Bolsward 9 maanden

   Ype * 09-01-1846 Bolsward + 21-09-1850 Bolsward   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Rita Veeken - Ritsma
   Hallo Carla, Wat maakten die mensen er vroeger toch een zooitje van :-)! Volgens mij moet de Magdalena die met Tjietje getrouwd is wel de weduwe van Jaring
   Message 2 of 2 , Apr 29, 2004
    Hallo Carla,

    Wat maakten die mensen er vroeger toch een zooitje van :-)!
    Volgens mij moet de Magdalena die met Tjietje getrouwd is wel de weduwe van
    Jaring zijn, gezien de overlijdensdatum van Yzaak. Tjietje en Magdalena
    kregen daarna ook nog enkele kinderen.
    Ik ken een geval in Drenthe waar de twee opa's allebei Jan heetten en dus
    twee zonen Jan vernoemd werden. Om het ingewikkelder te maken trouwde de
    weduwe van de ene Jan daarna met de andere Jan!
    Maar dit lijkt me hier geen geval van dubbele vernoeming, alhoewel er meer
    Magdalena Eerdmans op Tresoar staan. Het is wel een naam die vaker in de
    familie voorkwam.
    Mijn theorie is dat de oudste M misschien een zwakke baby was waarvan ze
    dachten dat ze het niet zou halen. Daarom werd de tweede dochter ook maar M
    genoemd, voor het geval de eerste zou sterven. De naam (oma?) moest immers
    doorgegeven worden.
    Ik hoop dat dit allemaal een beetje logisch klinkt.

    Groetjes, Rita.
    ----- Original Message -----
    From: "van 't Zet" <vtzet@...>
    To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    Sent: Thursday, April 29, 2004 8:56 AM
    Subject: [Friesland-genealogy] magdalena eerdmans


    Beste mensen,
    Magdalena Mathijs Eerdmans wordt 2 keer in hetzelfde gezin geboren.
    Deze twee zussen met dezelfde naam huwen ook nog eens met twee broers.
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.