Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Filiatie Rintje Oepkes en Michiel Oepkes

Expand Messages
 • Saskia Steinhorst
  In de omgeving van Peins, Zweins, Schalsum en Ried komt een groot aantal personen met de namen Michiel, Rintje, Oepke en de daaruit voortvloeiende patroniemen
  Message 1 of 1 , Apr 6, 2004
   In de omgeving van Peins, Zweins, Schalsum en Ried komt een groot
   aantal personen met de namen Michiel, Rintje, Oepke en de daaruit
   voortvloeiende patroniemen voor.

   De diverse huwelijksdata zijn zo dat de mannen bij zowel de ene als
   de andere generatie kunnen horen, wat het extra moeilijk maakt.

   Ik ben voornamelijk op zoek naar de ouders van Michiel Oepkes,
   geboren rond 1679 (Schalsum?) gehuwd 1699 met Aefke Sassens en 1704
   met Antje Pyters.

   Aangezien het moeilijk te bepalen is wie een broer dan wel een oom
   is, heb ik 2 voorlopige ouderparen.

   Oepke Willems, Salverd
   *24-12-1682 te Franeker
   Reinske Tjeerds, Welsrijp

   (qua vernoemingen de beste kandidaten, maar de data kloppen niet)

   Upcko van Arssen Beyum
   *18-12-1659 Schalsum/Boer
   Tietje Walperts van Bruinien

   (qua tijd en patroniem juist, maar te weinig gegevens)

   Als iemand de tijd heeft om hier over mee te denken zou ik dat ten
   zeerste op prijs stellen, aangezien ik met bijna alle takken van de
   familie nu op een dood spoor ben beland.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.