Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: [Friesland-genealogy] Re: Kloet en Ynia

Expand Messages
 • Arlene De Boer
  Dirk was also married to Aaltje Klazes Dykstra on 8 May 1844 in Menadumadeel, she died on 9 of June 1850 in Tietjerksteradeel 37 years old. He married Wytske
  Message 1 of 8 , Apr 3, 2004
  • 0 Attachment
   Dirk was also married to Aaltje Klazes Dykstra on 8 May 1844 in
   Menadumadeel, she died on 9 of June 1850 in Tietjerksteradeel 37 years old.
   He married Wytske Harmens Schievink on 12 June 1858 in Tietjerksteradeel.

   Arlene

   -----Original Message-----
   From: Saskia Steinhorst [mailto:frisianskye@...]
   Sent: Saturday, April 03, 2004 1:02 PM
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Subject: [Friesland-genealogy] Re: Kloet en Ynia

   Gevonden in Tresoar:

   Familienamen 1811

   Kloet, Sake Jans van der, Garijp

   k. Jan 25, Sytske 21, Wanswerd, Tettje 19, Dokkum, Durkjen 16, Dokkum,
   Sjoerd 14, Marten 12, Romke 8, Durk 6, Oeble 4

   Mairie Bergum, fol. 93


   Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1935
   Aangiftedatum 29 oktober 1935, akte nr. 162 Harmen Dirks van der Kloet,
   overleden 29 oktober 1935, oud 76 jaar, weduwnaar zoon van Dirk Sakes van
   der Kloet en Wytske Harmens Schievink


   Zo te zien is Dirk (Durk) 2x getrouwd. Veel succes!
   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Detje van der Laan"
   <detje81@c...> wrote:
   > Hallo allemaal
   >
   > Wie weet wie de ouders zijn van Dirk Sakes van der Kloet. Hij is
   op 25 januari 1840 in Tietjerksteradeel gehuwd met Aaltje Jacobus
   Ynia. Zij is geboren in 1810 en overleden te Leeuwarden (?) op 13
   oktober 1842. Zij is een dochter van Jacobus Fokkes Ynia en Jaike
   Jans Algera.
   >
   > Groeten Detje
   > =============================
   > Detje van der Laan
   > detje81@c...
   > http://www.geocities.com/detje81 (genealogie en zelfgemaakte
   kaarten)
   > http://www.angelfire.com/wy/vdlaan (genealogie, gezamenlijk)
   > MSN: detje81@h...
   > Meld je nu aan bij de embossinglijst: embossing-
   subscribe@yahoogroups.com
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   Yahoo! Groups Links
  • k.v.d.wal
   Durk Sakes van der Kloet, geb. 20-11-1805, gedoopt 25-12-1805 Garijp, overl. Hardegarijp, 28-04-1886, 80 jaar, zoon van Sake Jans van der Kloet en Fintje Dirks
   Message 2 of 8 , Apr 3, 2004
   • 0 Attachment
    Durk Sakes van der Kloet, geb. 20-11-1805, gedoopt 25-12-1805 Garijp, overl.
    Hardegarijp, 28-04-1886, 80 jaar, zoon van Sake Jans van der Kloet en Fintje
    Dirks de Weerd(t)
    Sake Jans van der Kloet, ged. 23-10-1740 Garijp, overl. 24-07-1826 Garijp,
    84 jaar, boer-schipper en winkelier, voor de kerk Garijp, beide van Garijp,
    29-05-1785
    Fintje Dirks de Weerd, geb. 20-03-1765, ged. 21-04-1765 Garijp, overl.
    27-12-1841 Garijp, 76 jaar, weduwe, dv. Dirk Jans en Sietske Martens ( zij
    hebben 10 kinderen waarvan 1 voor 1811 overlijdt)

    Sake Jans is zoon van Jan Romkes en Maaike Sakes, Jan Romkes geb. 12-12-1698
    ged. 15-02-1699 Rijperkerk, overl. ca. 1770 Garijp, boer te Siegerswoude (
    zijn naam wordt genoemd in "wandelingen van mijnen oud-oom den opzigter door
    de grietenij Tietjerksteradeel) kerk. huw. Garijp 31-05-1739, Maaike Sakes,
    geb. 30-08-1711 Garijp, overl. ca. 1778, dv. Sake Douwes en Tietje Oebeles.
    Zij hebben 6 kinderen waarvan Romke Jans de familienaam Kloosterman aanneemt
    en Tietje de familienaam Jonker.

    Jan Romkes is zoon van Romke Sjoerds en Tettje Jans, Romke Sjoerds is ged.
    06-08-1665 te Rinsumageest, overl. Garijp 1737/38 huwt kerk Hardegarijp
    beide van Rijperkerk, 17-03-1698. Zoon van Sjoerd Hedzers en Beitske Jelles.
    Tettje Jans 24-01-1677 ged. Rijperkerk, overl. ca. 1751 Garijp. ( 6 kinderen
    bekend)

    Sjoerd hedzers, ged. 14-03-1633 Tietjerk, overl. 1700-1705 Hardegarijp, huwt
    07-04-1661 Hardegarijp, hij van Rijperkerk, zij van Hardegarijp, Beitske
    Jelles, zij is dv. Jelle Meinses en Antje Romkes, ( zij hebben 7 kinderen
    waarvan 2x een Antje welke beide huwen) Sjoerd is zoon van Hedzer Sjoerds en
    Antje Gerrits kerk, huw 20-03-1636. Hedzer overlijdt voor 31-08-1662 want
    dan huwt de weduwe met de bijsitter Bote Feitzes, te Rijperkerk.

    Van Aaltje Inia/Ynia heb ik ook nog wel 4 gen. terug als je die wilt.

    Nou ik zat even voetbal te luisteren dus vandaar dit epistel maar even. Kun
    je weer vooruit. Karel

    -------Original Message-------

    Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    Datum: 04/03/04 19:36:37
    Aan: Friesland Genealogie
    Onderwerp: [Friesland-genealogy] Kloet en Ynia

    Hallo allemaal

    Wie weet wie de ouders zijn van Dirk Sakes van der Kloet. Hij is op 25
    januari 1840 in Tietjerksteradeel gehuwd met Aaltje Jacobus Ynia. Zij is
    geboren in 1810 en overleden te Leeuwarden (?) op 13 oktober 1842. Zij is
    een dochter van Jacobus Fokkes Ynia en Jaike Jans Algera.

    Groeten Detje
    =============================
    Detje van der Laan
    detje81@...
    http://www.geocities.com/detje81 (genealogie en zelfgemaakte kaarten)
    http://www.angelfire.com/wy/vdlaan (genealogie, gezamenlijk)
    MSN: detje81@...
    Meld je nu aan bij de embossinglijst: embossing-subscribe@yahoogroups.com

    [Non-text portions of this message have been removed]    Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

    Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
    juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo
    com/group/Friesland-genealogy

    Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

    Yahoo! Groups Links

    To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

    To unsubscribe from this group, send an email to:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

    Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
    [Non-text portions of this message have been removed]
   • S. Wagenaar
    Karel, Antje Gerrits kan niet de moeder van Sjoerd Hedzers zijn. Ze trouwt pas drie jaar na de doop van Sjoerd met Hedzer Sjoerds. Wie dan wel de moeder was is
    Message 3 of 8 , Apr 3, 2004
    • 0 Attachment
     Karel,

     Antje Gerrits kan niet de moeder van Sjoerd Hedzers zijn. Ze trouwt pas drie jaar na de doop van Sjoerd met Hedzer Sjoerds. Wie dan wel de moeder was is mij niet bekend.

     Groeten,

     Sake Wagenaar

     At 21:12 3-4-2004, you wrote:
     >Sjoerd hedzers, ged. 14-03-1633 Tietjerk, overl. 1700-1705 Hardegarijp, huwt
     >07-04-1661 Hardegarijp, hij van Rijperkerk, zij van Hardegarijp, Beitske
     >Jelles, zij is dv. Jelle Meinses en Antje Romkes, ( zij hebben 7 kinderen
     >waarvan 2x een Antje welke beide huwen) Sjoerd is zoon van Hedzer Sjoerds en
     >Antje Gerrits kerk, huw 20-03-1636. Hedzer overlijdt voor 31-08-1662 want
     >dan huwt de weduwe met de bijsitter Bote Feitzes, te Rijperkerk.
    • k.v.d.wal
     Sake, ik heb dat ook gezien doch de DTB boeken van Tietjerksteradeel en de boeken van Nieuwland geven/gaven dit aan: sjoerd hedzers ged. 14-03-1633 Tietjerk;
     Message 4 of 8 , Apr 3, 2004
     • 0 Attachment
      Sake, ik heb dat ook gezien doch de DTB boeken van Tietjerksteradeel en de
      boeken van Nieuwland geven/gaven dit aan:
      sjoerd hedzers ged. 14-03-1633 Tietjerk; Dieuke Hedzers ged. 06-11-1636
      Tietjerk (gehuwd met Feitze Gaeles) en Trijntje Hedzers ( geen verdere
      gegevens.) Waren ze altijd reeds voor de kerk gehuwd voordat een kind werd
      gedoopt ? Was dat verplicht ? Ik zie toch ook dat ouders soms later bij
      belijdenis pas werden gedoopt. Zal e.e.a. nog eens bekijken in genoemde
      boeken. In ieder geval bedankt. Karel

      -------Original Message-------

      Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Datum: 04/03/04 23:28:18
      Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Kloet en Ynia

      Karel,

      Antje Gerrits kan niet de moeder van Sjoerd Hedzers zijn. Ze trouwt pas drie
      jaar na de doop van Sjoerd met Hedzer Sjoerds. Wie dan wel de moeder was is
      mij niet bekend.

      Groeten,

      Sake Wagenaar

      At 21:12 3-4-2004, you wrote:
      >Sjoerd hedzers, ged. 14-03-1633 Tietjerk, overl. 1700-1705 Hardegarijp,
      huwt
      >07-04-1661 Hardegarijp, hij van Rijperkerk, zij van Hardegarijp, Beitske
      >Jelles, zij is dv. Jelle Meinses en Antje Romkes, ( zij hebben 7 kinderen
      >waarvan 2x een Antje welke beide huwen) Sjoerd is zoon van Hedzer Sjoerds
      en
      >Antje Gerrits kerk, huw 20-03-1636. Hedzer overlijdt voor 31-08-1662 want
      >dan huwt de weduwe met de bijsitter Bote Feitzes, te Rijperkerk.      Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

      Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
      juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo
      com/group/Friesland-genealogy

      Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com      Yahoo! Groups Sponsor
      ADVERTISEMENT


      Yahoo! Groups Links

      To visit your group on the web, go to:
      http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

      To unsubscribe from this group, send an email to:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

      Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Tjeerd Pieter Inia
      Beste mede genealogen Enkele aanvullingen op eerdere mails inzake Ynia / Kloet Harmen Dirks van der Kloet is geboren op 10 april 1859 te Hurdegaryp, en is
      Message 5 of 8 , Apr 8, 2004
      • 0 Attachment
       Beste mede genealogen

       Enkele aanvullingen op eerdere mails inzake Ynia / Kloet

       Harmen Dirks van der Kloet is geboren op 10 april 1859 te Hurdegaryp,
       en is overleden op 29 oktober 1935 te Hurdegaryp. Hij woonde te
       Stiens en Ryptsjerk, en was gehuwd met Andrieske Meinderts Talma. Van
       hen zijn mij 2 kinderen bekend Ymkje en Dirk.

       Aaltje Klazes Dijkstra is overleden op 9 juni 1850 op 37 jarige
       leeftijd. Aaltje Jacobus Ynia is op 6 april 1842 te Hurdegaryp op 32
       jarige leeftijd overleden. Aaltje Jacobus Ynia is dochter van Jacobus
       Fokkes Ynia (*1765 Ryptsjerk-1813 Ryptsjerk) en Jaaike Jans Algra
       (*1773 Suwâld-1846 Tytsjerk) Jacobus is zoon van Fokke Jacobus Ynia
       en Tjitske Sybes, Jaaike is dochter van Jan Sjoerds en Aaltje Symens
       Algra. Jaaike huwde in 1821 met Idzert Beekhof.

       In antwoord op Sake Wagenaar, kan ik melden dat in mijn gegevens
       Sjoerd Hedzers (~1633 Tytsjerk) en Dieuke Hedzers (~1636 Tytsjerk)
       kinderen zijn van Hedzer Sjoerds en Antje Gerrits, welke zijn
       getrouwd in 1636 te Tytsjerk. Overigens …. volgens mij is het niet
       onmogelijk dat er kinderen zijn alvorens er wordt gehuwd…..

       Met vriendelijke groet,

       Tjeerd P. Inia
       Gouda
       tp.inia@...

       P.S.: Ik doe onderzoek naar de familie Inia / Ynia / IJnia / Inja,
       indien iemand gegevens, in welke vorm dan ook, inzake de familie
       heeft dan zou ik gaarne hieromtrent informatie ontvangen. Mijn
       vroegste gegevens van de familie dateren uit rond 1500. Er zijn een
       mij een viertal takken in de stamboom bekend, waarvan 3
       hoogstwaarschijnlijk verwant zijn aan elkaar. De eerste generaties
       wonen o.a. in Dokkum, Anjum en Wierum, latere generaties wonen met
       name in Leeuwarden, Tytsjerk, Ryptsjerk en Gytsjerk.
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.