Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Kloet en Ynia

Expand Messages
 • Saskia Steinhorst
  Gevonden in Tresoar: Familienamen 1811 Kloet, Sake Jans van der, Garijp k. Jan 25, Sytske 21, Wanswerd, Tettje 19, Dokkum, Durkjen 16, Dokkum, Sjoerd 14,
  Message 1 of 8 , Apr 3 10:02 AM
   Gevonden in Tresoar:

   Familienamen 1811

   Kloet, Sake Jans van der, Garijp

   k. Jan 25, Sytske 21, Wanswerd, Tettje 19, Dokkum, Durkjen 16,
   Dokkum,
   Sjoerd 14, Marten 12, Romke 8, Durk 6, Oeble 4

   Mairie Bergum, fol. 93


   Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1935
   Aangiftedatum 29 oktober 1935, akte nr. 162
   Harmen Dirks van der Kloet, overleden 29 oktober 1935, oud 76 jaar,
   weduwnaar
   zoon van Dirk Sakes van der Kloet en Wytske Harmens Schievink


   Zo te zien is Dirk (Durk) 2x getrouwd. Veel succes!
   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Detje van der Laan"
   <detje81@c...> wrote:
   > Hallo allemaal
   >
   > Wie weet wie de ouders zijn van Dirk Sakes van der Kloet. Hij is
   op 25 januari 1840 in Tietjerksteradeel gehuwd met Aaltje Jacobus
   Ynia. Zij is geboren in 1810 en overleden te Leeuwarden (?) op 13
   oktober 1842. Zij is een dochter van Jacobus Fokkes Ynia en Jaike
   Jans Algera.
   >
   > Groeten Detje
   > =============================
   > Detje van der Laan
   > detje81@c...
   > http://www.geocities.com/detje81 (genealogie en zelfgemaakte
   kaarten)
   > http://www.angelfire.com/wy/vdlaan (genealogie, gezamenlijk)
   > MSN: detje81@h...
   > Meld je nu aan bij de embossinglijst: embossing-
   subscribe@yahoogroups.com
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
  • Arlene De Boer
   Dirk was also married to Aaltje Klazes Dykstra on 8 May 1844 in Menadumadeel, she died on 9 of June 1850 in Tietjerksteradeel 37 years old. He married Wytske
   Message 2 of 8 , Apr 3 10:22 AM
    Dirk was also married to Aaltje Klazes Dykstra on 8 May 1844 in
    Menadumadeel, she died on 9 of June 1850 in Tietjerksteradeel 37 years old.
    He married Wytske Harmens Schievink on 12 June 1858 in Tietjerksteradeel.

    Arlene

    -----Original Message-----
    From: Saskia Steinhorst [mailto:frisianskye@...]
    Sent: Saturday, April 03, 2004 1:02 PM
    To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    Subject: [Friesland-genealogy] Re: Kloet en Ynia

    Gevonden in Tresoar:

    Familienamen 1811

    Kloet, Sake Jans van der, Garijp

    k. Jan 25, Sytske 21, Wanswerd, Tettje 19, Dokkum, Durkjen 16, Dokkum,
    Sjoerd 14, Marten 12, Romke 8, Durk 6, Oeble 4

    Mairie Bergum, fol. 93


    Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1935
    Aangiftedatum 29 oktober 1935, akte nr. 162 Harmen Dirks van der Kloet,
    overleden 29 oktober 1935, oud 76 jaar, weduwnaar zoon van Dirk Sakes van
    der Kloet en Wytske Harmens Schievink


    Zo te zien is Dirk (Durk) 2x getrouwd. Veel succes!
    --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Detje van der Laan"
    <detje81@c...> wrote:
    > Hallo allemaal
    >
    > Wie weet wie de ouders zijn van Dirk Sakes van der Kloet. Hij is
    op 25 januari 1840 in Tietjerksteradeel gehuwd met Aaltje Jacobus
    Ynia. Zij is geboren in 1810 en overleden te Leeuwarden (?) op 13
    oktober 1842. Zij is een dochter van Jacobus Fokkes Ynia en Jaike
    Jans Algera.
    >
    > Groeten Detje
    > =============================
    > Detje van der Laan
    > detje81@c...
    > http://www.geocities.com/detje81 (genealogie en zelfgemaakte
    kaarten)
    > http://www.angelfire.com/wy/vdlaan (genealogie, gezamenlijk)
    > MSN: detje81@h...
    > Meld je nu aan bij de embossinglijst: embossing-
    subscribe@yahoogroups.com
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]    Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

    Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
    juli 1999 geposte berichten staat op
    http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

    Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

    Yahoo! Groups Links
   • k.v.d.wal
    Durk Sakes van der Kloet, geb. 20-11-1805, gedoopt 25-12-1805 Garijp, overl. Hardegarijp, 28-04-1886, 80 jaar, zoon van Sake Jans van der Kloet en Fintje Dirks
    Message 3 of 8 , Apr 3 11:12 AM
     Durk Sakes van der Kloet, geb. 20-11-1805, gedoopt 25-12-1805 Garijp, overl.
     Hardegarijp, 28-04-1886, 80 jaar, zoon van Sake Jans van der Kloet en Fintje
     Dirks de Weerd(t)
     Sake Jans van der Kloet, ged. 23-10-1740 Garijp, overl. 24-07-1826 Garijp,
     84 jaar, boer-schipper en winkelier, voor de kerk Garijp, beide van Garijp,
     29-05-1785
     Fintje Dirks de Weerd, geb. 20-03-1765, ged. 21-04-1765 Garijp, overl.
     27-12-1841 Garijp, 76 jaar, weduwe, dv. Dirk Jans en Sietske Martens ( zij
     hebben 10 kinderen waarvan 1 voor 1811 overlijdt)

     Sake Jans is zoon van Jan Romkes en Maaike Sakes, Jan Romkes geb. 12-12-1698
     ged. 15-02-1699 Rijperkerk, overl. ca. 1770 Garijp, boer te Siegerswoude (
     zijn naam wordt genoemd in "wandelingen van mijnen oud-oom den opzigter door
     de grietenij Tietjerksteradeel) kerk. huw. Garijp 31-05-1739, Maaike Sakes,
     geb. 30-08-1711 Garijp, overl. ca. 1778, dv. Sake Douwes en Tietje Oebeles.
     Zij hebben 6 kinderen waarvan Romke Jans de familienaam Kloosterman aanneemt
     en Tietje de familienaam Jonker.

     Jan Romkes is zoon van Romke Sjoerds en Tettje Jans, Romke Sjoerds is ged.
     06-08-1665 te Rinsumageest, overl. Garijp 1737/38 huwt kerk Hardegarijp
     beide van Rijperkerk, 17-03-1698. Zoon van Sjoerd Hedzers en Beitske Jelles.
     Tettje Jans 24-01-1677 ged. Rijperkerk, overl. ca. 1751 Garijp. ( 6 kinderen
     bekend)

     Sjoerd hedzers, ged. 14-03-1633 Tietjerk, overl. 1700-1705 Hardegarijp, huwt
     07-04-1661 Hardegarijp, hij van Rijperkerk, zij van Hardegarijp, Beitske
     Jelles, zij is dv. Jelle Meinses en Antje Romkes, ( zij hebben 7 kinderen
     waarvan 2x een Antje welke beide huwen) Sjoerd is zoon van Hedzer Sjoerds en
     Antje Gerrits kerk, huw 20-03-1636. Hedzer overlijdt voor 31-08-1662 want
     dan huwt de weduwe met de bijsitter Bote Feitzes, te Rijperkerk.

     Van Aaltje Inia/Ynia heb ik ook nog wel 4 gen. terug als je die wilt.

     Nou ik zat even voetbal te luisteren dus vandaar dit epistel maar even. Kun
     je weer vooruit. Karel

     -------Original Message-------

     Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     Datum: 04/03/04 19:36:37
     Aan: Friesland Genealogie
     Onderwerp: [Friesland-genealogy] Kloet en Ynia

     Hallo allemaal

     Wie weet wie de ouders zijn van Dirk Sakes van der Kloet. Hij is op 25
     januari 1840 in Tietjerksteradeel gehuwd met Aaltje Jacobus Ynia. Zij is
     geboren in 1810 en overleden te Leeuwarden (?) op 13 oktober 1842. Zij is
     een dochter van Jacobus Fokkes Ynia en Jaike Jans Algera.

     Groeten Detje
     =============================
     Detje van der Laan
     detje81@...
     http://www.geocities.com/detje81 (genealogie en zelfgemaakte kaarten)
     http://www.angelfire.com/wy/vdlaan (genealogie, gezamenlijk)
     MSN: detje81@...
     Meld je nu aan bij de embossinglijst: embossing-subscribe@yahoogroups.com

     [Non-text portions of this message have been removed]     Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

     Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
     juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo
     com/group/Friesland-genealogy

     Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

     Yahoo! Groups Links

     To visit your group on the web, go to:
     http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

     To unsubscribe from this group, send an email to:
     Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

     Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
     [Non-text portions of this message have been removed]
    • S. Wagenaar
     Karel, Antje Gerrits kan niet de moeder van Sjoerd Hedzers zijn. Ze trouwt pas drie jaar na de doop van Sjoerd met Hedzer Sjoerds. Wie dan wel de moeder was is
     Message 4 of 8 , Apr 3 12:48 PM
      Karel,

      Antje Gerrits kan niet de moeder van Sjoerd Hedzers zijn. Ze trouwt pas drie jaar na de doop van Sjoerd met Hedzer Sjoerds. Wie dan wel de moeder was is mij niet bekend.

      Groeten,

      Sake Wagenaar

      At 21:12 3-4-2004, you wrote:
      >Sjoerd hedzers, ged. 14-03-1633 Tietjerk, overl. 1700-1705 Hardegarijp, huwt
      >07-04-1661 Hardegarijp, hij van Rijperkerk, zij van Hardegarijp, Beitske
      >Jelles, zij is dv. Jelle Meinses en Antje Romkes, ( zij hebben 7 kinderen
      >waarvan 2x een Antje welke beide huwen) Sjoerd is zoon van Hedzer Sjoerds en
      >Antje Gerrits kerk, huw 20-03-1636. Hedzer overlijdt voor 31-08-1662 want
      >dan huwt de weduwe met de bijsitter Bote Feitzes, te Rijperkerk.
     • k.v.d.wal
      Sake, ik heb dat ook gezien doch de DTB boeken van Tietjerksteradeel en de boeken van Nieuwland geven/gaven dit aan: sjoerd hedzers ged. 14-03-1633 Tietjerk;
      Message 5 of 8 , Apr 3 10:39 PM
       Sake, ik heb dat ook gezien doch de DTB boeken van Tietjerksteradeel en de
       boeken van Nieuwland geven/gaven dit aan:
       sjoerd hedzers ged. 14-03-1633 Tietjerk; Dieuke Hedzers ged. 06-11-1636
       Tietjerk (gehuwd met Feitze Gaeles) en Trijntje Hedzers ( geen verdere
       gegevens.) Waren ze altijd reeds voor de kerk gehuwd voordat een kind werd
       gedoopt ? Was dat verplicht ? Ik zie toch ook dat ouders soms later bij
       belijdenis pas werden gedoopt. Zal e.e.a. nog eens bekijken in genoemde
       boeken. In ieder geval bedankt. Karel

       -------Original Message-------

       Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       Datum: 04/03/04 23:28:18
       Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Kloet en Ynia

       Karel,

       Antje Gerrits kan niet de moeder van Sjoerd Hedzers zijn. Ze trouwt pas drie
       jaar na de doop van Sjoerd met Hedzer Sjoerds. Wie dan wel de moeder was is
       mij niet bekend.

       Groeten,

       Sake Wagenaar

       At 21:12 3-4-2004, you wrote:
       >Sjoerd hedzers, ged. 14-03-1633 Tietjerk, overl. 1700-1705 Hardegarijp,
       huwt
       >07-04-1661 Hardegarijp, hij van Rijperkerk, zij van Hardegarijp, Beitske
       >Jelles, zij is dv. Jelle Meinses en Antje Romkes, ( zij hebben 7 kinderen
       >waarvan 2x een Antje welke beide huwen) Sjoerd is zoon van Hedzer Sjoerds
       en
       >Antje Gerrits kerk, huw 20-03-1636. Hedzer overlijdt voor 31-08-1662 want
       >dan huwt de weduwe met de bijsitter Bote Feitzes, te Rijperkerk.       Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

       Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
       juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo
       com/group/Friesland-genealogy

       Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com       Yahoo! Groups Sponsor
       ADVERTISEMENT


       Yahoo! Groups Links

       To visit your group on the web, go to:
       http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

       To unsubscribe from this group, send an email to:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

       Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
       [Non-text portions of this message have been removed]
      • Tjeerd Pieter Inia
       Beste mede genealogen Enkele aanvullingen op eerdere mails inzake Ynia / Kloet Harmen Dirks van der Kloet is geboren op 10 april 1859 te Hurdegaryp, en is
       Message 6 of 8 , Apr 8 2:19 PM
        Beste mede genealogen

        Enkele aanvullingen op eerdere mails inzake Ynia / Kloet

        Harmen Dirks van der Kloet is geboren op 10 april 1859 te Hurdegaryp,
        en is overleden op 29 oktober 1935 te Hurdegaryp. Hij woonde te
        Stiens en Ryptsjerk, en was gehuwd met Andrieske Meinderts Talma. Van
        hen zijn mij 2 kinderen bekend Ymkje en Dirk.

        Aaltje Klazes Dijkstra is overleden op 9 juni 1850 op 37 jarige
        leeftijd. Aaltje Jacobus Ynia is op 6 april 1842 te Hurdegaryp op 32
        jarige leeftijd overleden. Aaltje Jacobus Ynia is dochter van Jacobus
        Fokkes Ynia (*1765 Ryptsjerk-1813 Ryptsjerk) en Jaaike Jans Algra
        (*1773 Suwâld-1846 Tytsjerk) Jacobus is zoon van Fokke Jacobus Ynia
        en Tjitske Sybes, Jaaike is dochter van Jan Sjoerds en Aaltje Symens
        Algra. Jaaike huwde in 1821 met Idzert Beekhof.

        In antwoord op Sake Wagenaar, kan ik melden dat in mijn gegevens
        Sjoerd Hedzers (~1633 Tytsjerk) en Dieuke Hedzers (~1636 Tytsjerk)
        kinderen zijn van Hedzer Sjoerds en Antje Gerrits, welke zijn
        getrouwd in 1636 te Tytsjerk. Overigens …. volgens mij is het niet
        onmogelijk dat er kinderen zijn alvorens er wordt gehuwd…..

        Met vriendelijke groet,

        Tjeerd P. Inia
        Gouda
        tp.inia@...

        P.S.: Ik doe onderzoek naar de familie Inia / Ynia / IJnia / Inja,
        indien iemand gegevens, in welke vorm dan ook, inzake de familie
        heeft dan zou ik gaarne hieromtrent informatie ontvangen. Mijn
        vroegste gegevens van de familie dateren uit rond 1500. Er zijn een
        mij een viertal takken in de stamboom bekend, waarvan 3
        hoogstwaarschijnlijk verwant zijn aan elkaar. De eerste generaties
        wonen o.a. in Dokkum, Anjum en Wierum, latere generaties wonen met
        name in Leeuwarden, Tytsjerk, Ryptsjerk en Gytsjerk.
       Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.