Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Storm en Alma

Expand Messages
 • l.cazemier@chello.nl
  Hallo Lieko Helmus, In mijn bestand komt Sjoukjen Pieters Alma voor, getrouwd met Rinze Sybes Storm. De door u genoemde Aucke Pytters Alma trouwt in Buitenpost
  Message 1 of 9 , Aug 26, 2000
   Hallo Lieko Helmus,

   In mijn bestand komt Sjoukjen Pieters Alma voor, getrouwd met Rinze Sybes Storm.
   De door u genoemde Aucke Pytters Alma trouwt in Buitenpost op 06-09-1716 met
   Sjoukjen Berends Nieuman en uit dit huwelijk heb ik vijf kinderen:
   Pytter, Geertje, Pytter, Beernt en Wybbe (allen gedoopt in Buitenpost).
   Van de oudste dochter Geertje staat het huwelijk vermeld in Gruoninga 1956. Zij
   trouwt met Harmannus Ritsma.
   Pytter Aukes Alma (geb. 1724) zou in 1771 omgekomen zijn in het ijs. Hij trouwde
   eerst met Geeske Gaukes (1747 te Drogeham) en daarna met Antje Everts Weidenaar
   (1751 te Kollum) uit welk huwelijk ik twee kinderen heb genoteerd: Sjoukjen
   (geb. 1754 te Drogeham) en Aaltje (geb. 1759).
   Van Beernt en Wybbe heb ik verder geen gegevens dan hun doopdata te Buitenpost.
   Groetend,

   Lukas.
  • Lieko Helmus
   Hallo Lukas , Hartelijk voor jouw gegevens! Kun jij over de herkomst van de familienaam Alma iets meer zeggen? Spaans? Je kunt als Spaanse man je vrouw geen
   Message 2 of 9 , Aug 28, 2000
    Hallo Lukas ,
    Hartelijk voor jouw gegevens!
    Kun jij over de herkomst van de familienaam Alma iets meer zeggen?
    Spaans? Je kunt als Spaanse man je vrouw geen groter compliment geven
    dan tegen haar te zeggen: Alma de mi corazon. (Ziel van mijn hart).
    Spaanse invloed? Feit is dat er in de Wouden mensen rondlopen die zo uit
    Spanje/Baskenland zouden kunnen komen. Vandaar dat temperament waar
    andere Friezen wel eens moeite mee hebben? Of is ’t Latijn álà die mijnheer
    Bleeker die Ozinga mooier vond?
    Staat dat ergens beschreven van dat omgekomen zijn in het ijs van Pytter
    Aukes
    Alma?
    Sorry maar nog twee vragen: Gruoninga 1956 is dat een boekwerk en weet je
    meer van de Storms?
    Groeten,

    ________________________________________________

    Liekele (Lieko) Helmus & Rinske Helmus-Deutekom
    Siriusstraat 52, NL-1223 AP Hilversum, the Netherlands
    31(0)35 6858 675 (+voicemail) Fax 31(0)20 8848 931(fax2pc)
    gsm 06 28184122 (+SMS) NetMeeting (+Webcam)
    lhelmus@...
    [De niet-tekstgedeelten van dit bericht werden verwijderd]
   • l.cazemier@chello.nl
    Hallo Lieko Helmus, Gruoninga is het mededelingenblad van de afdeling Groningen en Noord-Drenthe van de Nederlandse Genealogische Vereniging. In de beginjaren
    Message 3 of 9 , Aug 28, 2000
     Hallo Lieko Helmus,

     Gruoninga is het mededelingenblad van de afdeling Groningen en Noord-Drenthe
     van de Nederlandse Genealogische Vereniging. In de beginjaren verschijnend als
     maandblad, thans komt er jaarlijks een boekwerk uit onder dezelfde naam.
     In het februarinummer van 1956 van dit blad schreef de heer P.J. Ritsema, een
     zeer bekende genealoog in dit tijd, uit Scheveningen over de nakomelingen van
     Helprich Ritsema. De zoon Hermanus van deze Helprich trouwde met Geertje Aukes
     Alma in 1743. Er wordt dan al de achternaam Alma vermeld.
     Gruoninga is in de meeste archieven vermoed ik wel in te zien.
     Van de familie Storm is ook nog wel iets te vertellen.
     Ik vermeld hieronder een kwartierstaatje:

     1 - Rinze Sjoukes Storm
     * ..-..-1805
     † 27-01-1869 (Achtkarspelen) Friesland

     (ZIE: Op zoek naar Roots, afl. 33.)

     2 - Sjouke Rinzes Storm
     * 17-01-1779 Oostermeer
     † 25-05-1856 Drogeham (Achtkarspelen) Friesland
     Arbeider te Drogeham (Achtkarspelen) Friesland.
     x 16-05-1802 Eestrum
     3 - Sjoukjen Jetzes Bosma
     * 17-01-1779 Oostermeer
     † 24-12-1844 Drogeham (Achtkarspelen) Friesland
     te Drogeham (Achtkarspelen) Friesland.

     ouders van:

     a- Rinze Sjoukes Storm
     * ..-..-1805
     † 27-01-1869 (Achtkarspelen) Friesland
     b- Antje Sjoukes Storm
     * 20-03-1810 Drogeham (Achtkarspelen) Friesland
     c- Lamke Sjoukes Storm
     * 11-05-1817 Drogeham (Achtkarspelen) Friesland
     † 15-05-1885 (Achtkarspelen) Friesland

     4 - Rinze Sybes Storm
     * ..-..-....
     † 02-04-1824 Oostermeer (Tytsjerksteradiel) Friesland
     x 04-01-1778 Oostermeer
     5 - Sjoukjen Pytters Alma
     * 07-01-1754 Drogeham
     ~ 03-03-1754 Drogeham
     † 07-03-1779

     ouders van:

     a- Sjouke Rinzes Storm
     * 17-01-1779 Oostermeer
     † 25-05-1856 Drogeham (Achtkarspelen) Friesland

     6 ) ?
     7 )

     8 - Sybe Roelfs
     * ..-..-.... Oostermeer
     † ..-..-....
     Boerenarbeider te Oostermeer.
     x 27-11-1737 Oostermeer
     9 - Tiet Freerks
     * ..-..-.... Oostermeer
     † ..-..-....

     (ZIE: Frysk Kertiersteateboek, blz. 32.)

     ouders van:

     a- Rinze Sybes Storm
     * ..-..-....
     † 02-04-1824 Oostermeer (Tytsjerksteradiel) Friesland
     b- Tryntje Sybes Storm
     * ..-11-1757 Oostermeer
     † 09-03-1852 Oostermeer

     10 - Pytter Auckes Alma
     * ..-..-1724 Buitenpost
     ~ 03-09-1724 Buitenpost
     † 16-02-1771
     x 25-04-1751 Kollum
     11 - Antje Everts Weidenaar
     * ..-..-....
     † 20-12-1779 Drogeham
     te Kollum.

     (ZIE: Doop Hervormde gemeente Buitenpost.)

     ouders van:

     a- Sjoukjen Pytters Alma
     * 07-01-1754 Drogeham
     ~ 03-03-1754 Drogeham
     † 07-03-1779
     b- Aaltje Pytters
     * 23-11-1759
     ~ 06-01-1760
     † ..-..-....

     12 )
     t/m ) ?
     15 )

     16 - Roel Sybes
     * ..-..-....
     † ..-..-....
     ? ..-..-....
     17 - ?
     * ..-..-....
     † ..-..-....

     (ZIE: Frysk Kertiersteateboek, blz. 32.)

     ouders van:

     a- Sybe Roelfs
     * ..-..-.... Oostermeer
     † ..-..-....

     18 ) ?
     19 )

     20 - Aucke Pytters Alma
     * ..-..-.... Buitenpost
     † ..-..-....
     te Buitenpost.
     x 06-09-1716 Buitenpost
     21 - Sjoukjen Berends Nieuman
     * ..-..-1695 Buitenpost
     ~ 04-09-1695 Buitenpost
     † ..-..-....

     ouders van:

     a- Pytter Auckes Alma
     * ..-..-1717 Buitenpost
     ~ 25-07-1717 Buitenpost
     † voor 1724 Buitenpost
     b- Geertje Auckes Alma
     * ..-..-1720 Buitenpost
     ~ 10-11-1720 Buitenpost
     † voor 1753
     c- Pytter Auckes Alma
     * ..-..-1724 Buitenpost
     ~ 03-09-1724 Buitenpost
     † 16-02-1771
     d- Beernt Auckes
     * 20-06-1727 Buitenpost
     ~ 06-07-1727 Buitenpost
     † ..-..-....
     e- Wybbe Auckes
     * 23-12-1730 Buitenpost
     ~ 07-01-1731 Buitenpost
     † ..-..-....

     22 )
     t/m ) ?
     39 )

     40 - Pytter Alma
     * ..-..-....
     † ..-..-....
     te Buitenpost.
     x ..-..-....
     41 - ?
     * ..-..-....
     † ..-..-....

     ouders van:

     a- Aucke Pytters Alma
     * ..-..-.... Buitenpost
     † ..-..-....

     42 - Beern Harmens
     * ..-..-....
     † ..-..-....
     Schoenmaker te Buitenpost.
     x 21-11-1684 Buitenpost
     43 - Anna Catharina Witmers
     * ..-..-.... Sevenum (Maastricht)
     † ..-..-....

     (ZIE: Kwartierstaat Jeltje Meinderts Pel (internet), nr. 3584.)

     ouders van:

     a- Trijntje Beerns
     * ..-..-1674 Buitenpost
     ~ 11-03-1674 Buitenpost
     † ..-..-....
     b- Harmen Beerns
     * ..-..-1675 Buitenpost
     ~ 28-02-1675 Buitenpost
     † ..-..-....
     c- Pieter Beerns
     * ..-..-1677 Buitenpost
     ~ 15-04-1677 Buitenpost
     † ..-..-....
     d- Wouter Beerns
     * ..-..-1679 Buitenpost
     ~ 31-08-1679 Buitenpost
     † ..-..-....
     e- Elsche Beerns
     * ..-..-1679 Buitenpost
     ~ 31-08-1679 Buitenpost
     † ..-..-....
     f- Jelle Beerns
     * ..-..-1681 Buitenpost
     ~ 16-01-1681 Buitenpost
     † ..-..-....
     g- Rykele Beerns
     * ..-..-1689 Buitenpost
     ~ 01-09-1689 Buitenpost
     † voor 1698 Buitenpost
     h- Fockjen Beerns
     * ..-..-1692 Buitenpost
     ~ 03-04-1692 Buitenpost
     † ..-..-....
     i- Sjoukjen Berends Nieuman
     * ..-..-1695 Buitenpost
     ~ 04-09-1695 Buitenpost
     † ..-..-....
     j- Rykle Beerns Nieuman
     * ..-..-1698 Buitenpost
     ~ 02-01-1698 Buitenpost
     † ..-..-....

     Tot zover eerst maar weer,
     Graag tot wederhoren,

     Lukas.
    • Bram Sonneveld
     Waarde Lieko, Volgens Huizinga s, Complete lijst van namen , in voce Alma, betreft Alma een patroniem van de mansnaam Alle. Dus aan de vadersnaam is een
     Message 4 of 9 , Aug 29, 2000
      Waarde Lieko,

      Volgens "Huizinga's, Complete lijst van namen", in voce Alma, betreft Alma
      een patroniem van de mansnaam Alle. Dus aan de vadersnaam is een uitgang
      toegevoegd. De meest gebruikelijke uitgangen
      zijn -ma, -ema, -sema, -sma, -zema. De s is in die gevallen de tweede
      naamsvalsvorm, terwijl ma het Friese woord is voor man. In het algemeen
      kunnen deze uitgangen dan ook beduiden: zoon, kleinzoon, nakomeling, neef,
      horige, volgeling of dienstman van degene, wiens stamnaam in deze
      geslachtsnamen genoemd wordt. De uitgangen -ma en -sma duiden in de regel de
      Friese vormen (Friesland bewesten de Lauwers), de uitgangen -sema en -zema
      die uit het Groningerland aan. (p. 73/74).
      Met vr. groet,
      Bram Sonneveld
      -----Oorspronkelijk bericht-----
      Van: Lieko Helmus <lhelmus@...>
      Aan: Friesland-genealogy@egroups.com <Friesland-genealogy@egroups.com>
      Datum: maandag 28 augustus 2000 22:00
      Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Storm en Alma (de mi corazon)


      Hallo Lukas ,
      Hartelijk voor jouw gegevens!
      Kun jij over de herkomst van de familienaam Alma iets meer zeggen?
      Spaans? Je kunt als Spaanse man je vrouw geen groter compliment geven
      dan tegen haar te zeggen: Alma de mi corazon. (Ziel van mijn hart).
      Spaanse invloed? Feit is dat er in de Wouden mensen rondlopen die zo uit
      Spanje/Baskenland zouden kunnen komen. Vandaar dat temperament waar
      andere Friezen wel eens moeite mee hebben? Of is ’t Latijn álà die mijnheer
      Bleeker die Ozinga mooier vond?
      Staat dat ergens beschreven van dat omgekomen zijn in het ijs van Pytter
      Aukes
      Alma?
      Sorry maar nog twee vragen: Gruoninga 1956 is dat een boekwerk en weet je
      meer van de Storms?
      Groeten,

      ________________________________________________

      Liekele (Lieko) Helmus & Rinske Helmus-Deutekom
      Siriusstraat 52, NL-1223 AP Hilversum, the Netherlands
      31(0)35 6858 675 (+voicemail) Fax 31(0)20 8848 931(fax2pc)
      gsm 06 28184122 (+SMS) NetMeeting (+Webcam)
      lhelmus@...
      [De niet-tekstgedeelten van dit bericht werden verwijderd]      Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      of: http://go.to/frgen .
     • Lieko Helmus
      Hallo Bram, Bedankt voor jouw reactie. Alma een patroniem van de mansnaam Alle. Kan. Jammer dat dan die Spaanse connectie wordt ontmythologiseerd. Nou ja, dat
      Message 5 of 9 , Aug 29, 2000
       Hallo Bram,
       Bedankt voor jouw reactie. Alma een patroniem van de mansnaam Alle.
       Kan. Jammer dat dan die Spaanse connectie wordt ontmythologiseerd.
       Nou ja, dat gebeurd wel meer bij genealogie!
       Vreemd is dan wel dat ik in al de gegevens, via Lucas en Marten en ook
       aantekeningen die ikzelf nog heb, nergens ooit een Alle tegenkom.
       Voorts dat reeds rond 1700 lieden zich Alma noemen. Patroniem in
       Fryslân was toch vooral een fenomeen van 1811? Of niet?
       Deze Alma “tak” kwam in 1811 ook niet opdagen.
       De enige Alma, vlgs mij niet verwant, is deze:
       Aangenomen familienaam 1811
       Alma, Sake Sjoerds, Blija

       N.B. in detentie zijn huisvrouw IJtske Jans Unema compareert

       k. Tjitske 9, Janke 8, Sjoerd 7, Jan 6, Gosse 4

       Mairie Blija, fol. 20v

       Daar ook geen Alle te ontdekken.
       Groeten,


       ________________________________________________

       Liekele (Lieko) Helmus & Rinske Helmus-Deutekom
       Siriusstraat 52, NL-1223 AP Hilversum, the Netherlands
       31(0)35 6858 675 (+voicemail) Fax 31(0)20 8848 931(fax2pc)
       gsm 06 28184122 (+SMS) NetMeeting (+Webcam)
       lhelmus@...
       [De niet-tekstgedeelten van dit bericht werden verwijderd]
      • M.Haijema
       Hallo Lieko, In het boek Stinsen en States Adelijk wonen in Friesland wordt op blz.44 geschreven over de Allemastate te Oudwoude. Het is één van de weinig
       Message 6 of 9 , Aug 30, 2000
        Hallo Lieko,
        In het boek "Stinsen en States" Adelijk wonen in Friesland wordt op blz.44
        geschreven over de Allemastate te Oudwoude. Het is één van de weinig bewaard
        gebleven zaalstinsen. De eerst bekende bewoner van de stins was Louw Allema,
        die overleed in 1531. Hij was een zoon van Redmer Allema, die omstreeks 1495
        kastelein, kasteelheer of [potentaat van Oostbroeksterland (de oude naam
        voor Kollumerland) was. De familie Allema heeft de state tot 1655 bewoond.
        Zouden de Alma's hier misschien nazaten van kunnen zijn.
        Marten Haijema

        Oorspronkelijk bericht -----
        Van: Lieko Helmus <lhelmus@...>
        Aan: <Friesland-genealogy@egroups.com>
        Verzonden: dinsdag 29 augustus 2000 15:21
        Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Storm en Alma (de mi corazon) zoon van
        Alle?


        Hallo Bram,
        Bedankt voor jouw reactie. Alma een patroniem van de mansnaam Alle.
        Kan. Jammer dat dan die Spaanse connectie wordt ontmythologiseerd.
        Nou ja, dat gebeurd wel meer bij genealogie!
        Vreemd is dan wel dat ik in al de gegevens, via Lucas en Marten en ook
        aantekeningen die ikzelf nog heb, nergens ooit een Alle tegenkom.
        Voorts dat reeds rond 1700 lieden zich Alma noemen. Patroniem in
        Fryslân was toch vooral een fenomeen van 1811? Of niet?
        Deze Alma "tak" kwam in 1811 ook niet opdagen.
        De enige Alma, vlgs mij niet verwant, is deze:
        Aangenomen familienaam 1811
        Alma, Sake Sjoerds, Blija

        N.B. in detentie zijn huisvrouw IJtske Jans Unema compareert

        k. Tjitske 9, Janke 8, Sjoerd 7, Jan 6, Gosse 4

        Mairie Blija, fol. 20v

        Daar ook geen Alle te ontdekken.
        Groeten,


        ________________________________________________

        Liekele (Lieko) Helmus & Rinske Helmus-Deutekom
        Siriusstraat 52, NL-1223 AP Hilversum, the Netherlands
        31(0)35 6858 675 (+voicemail) Fax 31(0)20 8848 931(fax2pc)
        gsm 06 28184122 (+SMS) NetMeeting (+Webcam)
        lhelmus@...
        [De niet-tekstgedeelten van dit bericht werden verwijderd]        Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        of: http://go.to/frgen .
       • Lieko Helmus
        Hallo Marten, Ja heb jouw reactie direct geprint en in mijn harde kopie dossier STORM/ALMA gestopt. De verwijzing naar Allemastate te Oudwoude is zeker ter
        Message 7 of 9 , Aug 30, 2000
         Hallo Marten,
         Ja heb jouw reactie direct geprint en in mijn harde kopie dossier STORM/ALMA
         gestopt. De verwijzing naar Allemastate te Oudwoude is zeker ter
         onderzoeking.
         Fonetisch is de afstand niet groot. Wat waren dan zoal de (voor)namen van
         die
         laatste generatie(s) Allema bewoners. De eerste mij/ons nu bekende Alma was
         die
         Aucke Pytters die 6 sep 1716 te Buitenpost huwt met Sjoukjen Berends
         Nieuman.
         Ook deze afstand, 1655 – 1716, is niet groot en zou dan de mogelijkheid in
         zich
         hebben van (voor)naamovereenkomsten zou ik zo zeggen.
         Groeten,

         ________________________________________________

         Liekele (Lieko) Helmus & Rinske Helmus-Deutekom
         Siriusstraat 52, NL-1223 AP Hilversum, the Netherlands
         31(0)35 6858 675 (+voicemail) Fax 31(0)20 8848 931(fax2pc)
         gsm 06 28184122 (+SMS) NetMeeting (+Webcam)
         lhelmus@...
         [De niet-tekstgedeelten van dit bericht werden verwijderd]
        • Ton Hanema
         To: From: M.Haijema Date: Wed, 30 Aug 2000 18:03:16 +0200 Reply-to:
         Message 8 of 9 , Aug 31, 2000
          To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
          From: "M.Haijema" <haijema@...>
          Date: Wed, 30 Aug 2000 18:03:16 +0200
          Reply-to: Friesland-genealogy@egroups.com
          Subject: Re: [Friesland-genealogy] Storm en Alma (de mi corazon) zoon van Alle?


          Beste Marten,

          Zou je mij iets meer gegevens over het boek Stinsen en States kunnen
          geven (schrijver, isbn, waar te krijgen)?
          Staat er in het boek ook iets over de Haniastate en de Dotingastate
          (Wytgaart) ?

          vriendelijke groet,
          Ton Hanema.


          Hallo Lieko,
          In het boek "Stinsen en States" Adelijk wonen in Friesland wordt op blz.44
          geschreven over de Allemastate te Oudwoude. Het is een van de weinig bewaard
          gebleven zaalstinsen. De eerst bekende bewoner van de stins was Louw Allema,
          die overleed in 1531. Hij was een zoon van Redmer Allema, die omstreeks 1495
          kastelein, kasteelheer of [potentaat van Oostbroeksterland (de oude naam
          voor Kollumerland) was. De familie Allema heeft de state tot 1655 bewoond.
          Zouden de Alma's hier misschien nazaten van kunnen zijn.
          Marten Haijema

          Oorspronkelijk bericht -----
          Van: Lieko Helmus <lhelmus@...>
          Aan: <Friesland-genealogy@egroups.com>
          Verzonden: dinsdag 29 augustus 2000 15:21
          Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Storm en Alma (de mi corazon) zoon van
          Alle?


          Hallo Bram,
          Bedankt voor jouw reactie. Alma een patroniem van de mansnaam Alle.
          Kan. Jammer dat dan die Spaanse connectie wordt ontmythologiseerd.
          Nou ja, dat gebeurd wel meer bij genealogie!
          Vreemd is dan wel dat ik in al de gegevens, via Lucas en Marten en ook
          aantekeningen die ikzelf nog heb, nergens ooit een Alle tegenkom.
          Voorts dat reeds rond 1700 lieden zich Alma noemen. Patroniem in
          Fryslan was toch vooral een fenomeen van 1811? Of niet?
          Deze Alma "tak" kwam in 1811 ook niet opdagen.
          De enige Alma, vlgs mij niet verwant, is deze:
          Aangenomen familienaam 1811
          Alma, Sake Sjoerds, Blija

          N.B. in detentie zijn huisvrouw IJtske Jans Unema compareert

          k. Tjitske 9, Janke 8, Sjoerd 7, Jan 6, Gosse 4

          Mairie Blija, fol. 20v

          Daar ook geen Alle te ontdekken.
          Groeten,


          ________________________________________________

          Liekele (Lieko) Helmus & Rinske Helmus-Deutekom
          Siriusstraat 52, NL-1223 AP Hilversum, the Netherlands
          31(0)35 6858 675 (+voicemail) Fax 31(0)20 8848 931(fax2pc)
          gsm 06 28184122 (+SMS) NetMeeting (+Webcam)
          lhelmus@...
          [De niet-tekstgedeelten van dit bericht werden verwijderd]          Genealogy yn Fryslan: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
          of: http://go.to/frgen .
          Genealogy yn Fryslan: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
          of: http://go.to/frgen .
         • M.Haijema
          Beste Ton, Met alle plezier. De schrijvers van Stinsen en States, adelijk wonen on Friesland zijn Ronald Elward en Peter Karstkarel. Uitgave in 1990 door de
          Message 9 of 9 , Aug 31, 2000
           Beste Ton,
           Met alle plezier. De schrijvers van "Stinsen en States, adelijk wonen on
           Friesland" zijn Ronald Elward en Peter Karstkarel. Uitgave in 1990 door de
           "Friese Pers Boekerij bv" Drachten/Leeuwarden, Druk: Giethoorn, Meppel.
           ISBN 90 330 0234 5 / CIP en NUGI 923
           Een afbeelding van de Haniastate uit Holwerd is te vinden op blz.38. Die
           andere state ben ik niet tegengekomen. Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
           Marten Haijema

           ----- Oorspronkelijk bericht -----
           Van: Ton Hanema <a.h.hanema@...>
           Aan: <Friesland-genealogy@egroups.com>
           Verzonden: donderdag 31 augustus 2000 13:32
           Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Storm en Alma (de mi corazon) zoon van           To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
           From: "M.Haijema" <haijema@...>
           Date: Wed, 30 Aug 2000 18:03:16 +0200
           Reply-to: Friesland-genealogy@egroups.com
           Subject: Re: [Friesland-genealogy] Storm en Alma (de mi corazon) zoon
           van Alle?


           Beste Marten,

           Zou je mij iets meer gegevens over het boek Stinsen en States kunnen
           geven (schrijver, isbn, waar te krijgen)?
           Staat er in het boek ook iets over de Haniastate en de Dotingastate
           (Wytgaart) ?

           vriendelijke groet,
           Ton Hanema.


           Hallo Lieko,
           In het boek "Stinsen en States" Adelijk wonen in Friesland wordt op blz.44
           geschreven over de Allemastate te Oudwoude. Het is een van de weinig bewaard
           gebleven zaalstinsen. De eerst bekende bewoner van de stins was Louw Allema,
           die overleed in 1531. Hij was een zoon van Redmer Allema, die omstreeks 1495
           kastelein, kasteelheer of [potentaat van Oostbroeksterland (de oude naam
           voor Kollumerland) was. De familie Allema heeft de state tot 1655 bewoond.
           Zouden de Alma's hier misschien nazaten van kunnen zijn.
           Marten Haijema

           Oorspronkelijk bericht -----
           Van: Lieko Helmus <lhelmus@...>
           Aan: <Friesland-genealogy@egroups.com>
           Verzonden: dinsdag 29 augustus 2000 15:21
           Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Storm en Alma (de mi corazon) zoon van
           Alle?


           Hallo Bram,
           Bedankt voor jouw reactie. Alma een patroniem van de mansnaam Alle.
           Kan. Jammer dat dan die Spaanse connectie wordt ontmythologiseerd.
           Nou ja, dat gebeurd wel meer bij genealogie!
           Vreemd is dan wel dat ik in al de gegevens, via Lucas en Marten en ook
           aantekeningen die ikzelf nog heb, nergens ooit een Alle tegenkom.
           Voorts dat reeds rond 1700 lieden zich Alma noemen. Patroniem in
           Fryslan was toch vooral een fenomeen van 1811? Of niet?
           Deze Alma "tak" kwam in 1811 ook niet opdagen.
           De enige Alma, vlgs mij niet verwant, is deze:
           Aangenomen familienaam 1811
           Alma, Sake Sjoerds, Blija

           N.B. in detentie zijn huisvrouw IJtske Jans Unema compareert

           k. Tjitske 9, Janke 8, Sjoerd 7, Jan 6, Gosse 4

           Mairie Blija, fol. 20v

           Daar ook geen Alle te ontdekken.
           Groeten,


           ________________________________________________

           Liekele (Lieko) Helmus & Rinske Helmus-Deutekom
           Siriusstraat 52, NL-1223 AP Hilversum, the Netherlands
           31(0)35 6858 675 (+voicemail) Fax 31(0)20 8848 931(fax2pc)
           gsm 06 28184122 (+SMS) NetMeeting (+Webcam)
           lhelmus@...
           [De niet-tekstgedeelten van dit bericht werden verwijderd]           Genealogy yn Fryslan: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
           of: http://go.to/frgen .
           Genealogy yn Fryslan: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
           of: http://go.to/frgen .


           Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
           of: http://go.to/frgen .
          Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.