Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Wat is de juiste leeftijd en .... ?

Expand Messages
 • Folkert H. de Jong
  Hallo allemaal, A. Wij ontvingen de volgende gegevens van het C.B.G.. Iets klopt niet en dat is de gegeven leeftijd van Oedske Freerks Abma bij haar
  Message 1 of 2 , Feb 26, 2004
   Hallo allemaal,

   A. Wij ontvingen de volgende gegevens van het C.B.G.. Iets klopt niet
   en dat is de gegeven leeftijd van Oedske Freerks Abma bij haar
   overlijden:

   Volgens de Overlijdensakte Hennaarderadeel, 1859,
   is Oedske Freerks Abma, overleden op 18 november 1859, oud 88 jaar

   Aangiftedatum 19 November 1859, blad nr. 22, en dus geboren in 1771.

   * * Volgens bovenstaande gegevens was ze was dus tien jaar oud toen ze
   in het huwelijk trad. Zie hieronder.

   B. Trouwregister Hervormde gemeente Wommels Hidaard,1781:

   Vermelding: bevestiging huwelijk van 27 November 1781, Hidaard,
   Man: Arend Gerrits, Hidaard
   Vrouw: Oetsche Freerks, Hidaard
   Gestandaardiseerde namen: Arend Gerrits en Oedske Freerks.

   ** Wat is een "gestandaardiseerde" naam. Let wel ... dit is voor 1811.

   ** Zijn Arend Gerrits en Ane Gerrits Donia en ook Oedske Freerks Abma
   en Oetsche Freerks niet dezelfde personen?

   C. ..... Ane Gerrits Donia (boer) overlijdt, oud vier en zeventig
   jaren, geboren Hydaard, wonende te Ytens, echtgenoot van Oedske Freerks
   Abma, zoon van Gerrit Anes Donia en Japke .................,
   beide overleden, zijnde de nagelaten echtgenote, van beroep, boerin,
   woonachtig te Ytens enz.

   ** Wat was het patroniem en de aangenomen naam van Japke ....?

   Wie wil en kan bovenstaande vragen beantwoorden?

   Met vriendelijke groeten en bij voorbaat mijn hartelijke dank.

   Folkert H. de Jong
  • k.v.d.wal
   beste folkert, controle van de huwelijksdatum is op zijn plaats. Ook hierin zitten soms nog enkele fouten. Zelfs de getypte/geschreven indexen ! Ik heb vorige
   Message 2 of 2 , Feb 27, 2004
    beste folkert, controle van de huwelijksdatum is op zijn plaats. Ook hierin
    zitten soms nog enkele fouten. Zelfs de getypte/geschreven indexen ! Ik heb
    vorige week nog een DTB laten corrigeren huwelijks jaar in index. 1672 en
    dit moest zijn 1762. Ik kon dit achterhalen omdat de kinderen 90 jaar later
    waren geboren. De copie van de kerkacte bleek juist te zijn en hier was de
    de zogenaamde boekhoudkundige omzetting gemaakt ( 2 cijfers omdraaien en is
    altijd deelbaar door 9). Misschien kun je aan de aan van geboorte datums
    kinderen bekijken of die 1781 inderdaad juist is of dat het bev. 1791 zou
    moeten zijn. Daarnaast moet je de "aangevers"niet altijd geloven, ze konden
    amper schrijven ( of helemaal niet) laat staan dat ze konden rekenen en het
    dus "van horen zeggen "moesten hebben. Maar wat nu eenmaal in de acte staat
    wordt ook in database geplaatst. Gestandariseerde namen: dit heeft tresoar
    gedaan om het zoeken in de database te standariseren. Zelf kun je dus het
    beste zoeken met oe?ske freerks dan "ziet"de competer beide oetske en oedske
    En wat Japke betreft, hier heb je dus ook weer zo'n geval dat de aangevers
    niet alles wisten. De patronium (vaders) naam van Japke was dus onbekend aan
    aangevers. Je zult dus daarvoor de DTB boeken moeten raadplegen en
    doorsnuffelen. Maar ook hier telt weer kinderen namen eerst noteren en dan
    kijken of er een Japke is die als vader een "kindsnaam" heeft. Mvrg. K.v.d
    Wal

    -------Original Message-------

    Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    Datum: 02/27/04 03:30:04
    Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    CC: Folkert H. de Jong
    Onderwerp: [Friesland-genealogy] Wat is de juiste leeftijd en .... ?

    Hallo allemaal,

    A. Wij ontvingen de volgende gegevens van het C.B.G.. Iets klopt niet
    en dat is de gegeven leeftijd van Oedske Freerks Abma bij haar
    overlijden:

    Volgens de Overlijdensakte Hennaarderadeel, 1859,
    is Oedske Freerks Abma, overleden op 18 november 1859, oud 88 jaar

    Aangiftedatum 19 November 1859, blad nr. 22, en dus geboren in 1771.

    * * Volgens bovenstaande gegevens was ze was dus tien jaar oud toen ze
    in het huwelijk trad. Zie hieronder.

    B. Trouwregister Hervormde gemeente Wommels Hidaard,1781:

    Vermelding: bevestiging huwelijk van 27 November 1781, Hidaard,
    Man: Arend Gerrits, Hidaard
    Vrouw: Oetsche Freerks, Hidaard
    Gestandaardiseerde namen: Arend Gerrits en Oedske Freerks.

    ** Wat is een "gestandaardiseerde" naam. Let wel ... dit is voor 1811.

    ** Zijn Arend Gerrits en Ane Gerrits Donia en ook Oedske Freerks Abma
    en Oetsche Freerks niet dezelfde personen?

    C. ..... Ane Gerrits Donia (boer) overlijdt, oud vier en zeventig
    jaren, geboren Hydaard, wonende te Ytens, echtgenoot van Oedske Freerks
    Abma, zoon van Gerrit Anes Donia en Japke .................,
    beide overleden, zijnde de nagelaten echtgenote, van beroep, boerin,
    woonachtig te Ytens enz.

    ** Wat was het patroniem en de aangenomen naam van Japke ....?

    Wie wil en kan bovenstaande vragen beantwoorden?

    Met vriendelijke groeten en bij voorbaat mijn hartelijke dank.

    Folkert H. de Jong






    Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

    Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
    juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo
    com/group/Friesland-genealogy

    Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com



    Yahoo! Groups Sponsor
    ADVERTISEMENT






    Yahoo! Groups Links

    To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

    To unsubscribe from this group, send an email to:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

    Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.




    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.