Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Subject: foto- en ansichtenboek Harkema-Opeinde

Expand Messages
 • Liekele Helmus
  L.S. Gaarne ontvang ik een digitale versie van: Foto: - bestratingsploeg Bouke Pitstra etc - grondwerkersploeg o.a. Durk Mozes -kerkelijke meisjesver. met
  Message 1 of 6 , Feb 26, 2004
  • 0 Attachment
   L.S.

   Gaarne ontvang ik een digitale versie van:

   Foto:
   - bestratingsploeg Bouke Pitstra etc
   - grondwerkersploeg o.a. Durk Mozes
   -kerkelijke meisjesver. met o.a. mij beppe Vogeltje Land....
   -schoolfoto 1910 geref. school met weer Vogeltje Land
   -ger. school ngmaals Vogeltje Land
   -chr. muziekver. Het Heideblomke 3x!

   Ansichtkaarten:
   - Rijslaan
   -weg naar Rottevalle
   -hoofdweg 1935

   Bij voorbaat dank!
   Message: 2
   Date: Wed, 25 Feb 2004 06:38:09 -0800 (PST)
   From: Marianne van Huissteden <mara020693@...>
   Subject: foto- en ansichtenboek Harkema-Opeinde   Uit de nalatenschap van mijn vader heb ik het volgende boek gekregen:
   Harkema-Opeinde in oude ansichten, door M. Bottema (1976). Er staan oude ansichten en foto's in, allen genomen begin 1900. Op veel van de foto's staan mensen, met vermelding van hun namen, variërend van landarbeiders tot schoolbesturen en notabelen. Op de ansichten staan veelal gebouwen, met vermelding van de namen van de toenmalige bewoners.
   Ik weet niet of dit boek bij jullie bekend is, of dat er iemand belangstelling heeft.
   Voor het geval dat, volgt hier een lijst met de namen van de afgebeelde personen en/of woningen.

   Foto's:
   - heidehut (spitkeet) van Tjerk v.d. Veen en Iebeltje v.d. Bij
   - Trijntje Boersma (gehuwd met Geert Tjerks v.d. Veen) bij haar spitskeet
   - ouderlijk huis Romke Kooistra
   - Wopke v.d. Bosch, Saakje Ophuis en kinderen Lieske en Wopke v.d. Bosch
   - Trijntje Boersma en dochter Lutske v.d. Veen voor hun woning
   - bestratings "ploech" Bouke Pitstra, Jan Tabak, Hendrik Schievink, Lamert Mozes, Edzer v.d. Bosch, Johannes Schievink, Bram Schievink, Kei (Gerrit) v.d. Veen.
   - grondwerkersploeg o.a. Durk Mozes, Rinse Spoelstra. Klaas Elzinga, Lammert Mozes, Anne v.d. Meer, Evert Borger, Roel v.d. Veen, Lubbert Elzinga, Fokke Ophuis.
   - Ate Reinsma, hoofd openbare lagere school 1904-1928
   - Lambertus Warmolts, landbouwer-voorganger 1883-1907
   - Klaas Kamminga, hoofd gereformeerde school 1908-1938
   - meester A. Reitsma en vrouw S. Benedictus, Leafke en Fanna Reitsma, huisgenote Fenna v.d. Steeg voor hun woning.
   - meester K. Kamminga, vrouw G. de Boer en zoon Abele
   - kleuters; Jo en Anna Tiemersma (dochters v.d. dominee) en Abele Kamminga
   - kerkelijke meisjesver. 1909, Wopkje Elzinga, Grietje Schievink, Anna en Tjitske v.d. Veen, Jitske Merkus, Geertje Storm, Vogeltje Land, Iebeltje Spinder, Ana Veenwijk, Baukje Buma, Ietje Land, Aagje v.d. Veen, Hielkje Storm, Nannie Langhout, Janke Atsma, Alie Langhout,
   - team openb. school 1908, Sj. Ennema, S.G. v.d. Velde, Aagje v.d. Veen, F. Prins, A. Reitsma
   - schoolfoto 1908 openb. school
   - schoolfoto 1910 idem met ouders Truike Pultrum (dochter Johanna Jager), Martje Oldenburger (zoon Steven van Kammen)
   - schoolfoto 1910 geref. school met o.a. Vogeltje Lanu, meester J.G.W. Kuiper, juf Hielkje Storm, meester K. Kamminga
   - gereformeerde school 1910 met dominee J.Y. Tiemersma en vrouw G. Wijnia, meester Kamminga en vrouw G. de Boer, Henk Wijnia, Geertje Storm, Vogeltje H. Land, meester Johan Gerard Willem Kuiper, juf Hielkje Storm.
   - groepsfoto 1935 bestuur en personeel geref. school
   - klompenmakersschuur Hendrik v.d. Berg waar een groep door de geref. kerk buitengesloten lidmaten hun kerkdiensten hielden.
   - Doctor Nicolaas Dirk van Leeuwen, vrouw Teatske Terpstra en dochter Johanna Elizabeth voor de oude pastorie.
   - christ. muziekver. "het Heidebloempje" 1913 o.v.m. alle namen
   - idem 1919
   - idem 1924

   Ansichten, bijna allemaal 1930:
   - Lieuwes Poel
   - Mûntsgroppe, zandweg
   - idem met woningen Geert de Haan en fam. J. Schievink
   - Smoarhoeke met zandweg (nu Homear) en woning gebouwd door Nane Klomp
   - ophaalbrug buurtschap Rodeschuur
   - Surhuisterveenstervaart met woningen Meint Spoelstra en Tj. v.d. Veer, daar is ook Bieuwkje haar stap (stalt)???.
   - de vaart naar Roode-Schuur met de woning van Jacob Buma
   - Rijslaan (Rysloane) met winkelier Oeds Holthuis, Jitske Land en Ankje Bouius.
   - weg naar Rottevalle met Waatze Broersma, Sietse Kootstra, Iebeltje de Wind, Bareld
   Tabak, Tjeerd Postma en vier kinderen, Trijntje Tabak, Durkje Postma, Hendrik en Jacoba Holthuis
   - buurt openb. school met onderwijzerswoning en woningen R. v.d. Veen en S.Veenstra.
   - Weg naar Surhuisterveen met woning W. v.d. Veen.
   - hoofdweg (1935) met bakkerskar van Rienk de Boer en woningen van Manus Weening en Hendrik Bijma. Personen Jacob Mulder, Anne de Boer, Eerde Weening en moeder, S. Roorda, S. v.d. Berg, R. Alma, Hebeltje Bijma en bakker de Boer.
   - O.L. school, gebouwd 1889.
   - geref. kerk met dominee Lammert Tiesinga en vrouw Elizabeth Neeltje Quak, koster Gradus Borger.

   Als iemand belangstelling heeft, laat het me even weten. Helaas heb ik zelf geen scanner, maar het moet toch niet al te moeilijk zijn om iemand te vinden die er wel één heeft. Zogauw alles gescand is, zal ik de foto's sturen.

   Groeten,
   Marianne van Huissteden

   _______________________________________________________
   Liekele Lieuwes Helmus (Storm) Rinske Deutekom (Nielsen)
   Sirusstraat 52 +31640476385
   NL-1223 AP Hilversum 035 6858675


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • marievo47
   Hello: Where is this photo posted? I would like to view it, if possible, as I recognize some of my husband s ancestors names, Benedictus, Bijma, Storm, etc.
   Message 2 of 6 , Feb 26, 2004
   • 0 Attachment
    Hello:

    Where is this photo posted? I would like to view it, if possible,
    as I recognize some of my husband's ancestors names, Benedictus,
    Bijma, Storm, etc.

    Thanks for your help.

    Groeten,

    Marie Volbeda,
    San Diego, California
   • Marianne van Huissteden
    Hello Marie, I should have posted the message in english as well, my apologies for that... The photo s and postcards (ansichten) mentioned are in a book I
    Message 3 of 6 , Feb 26, 2004
    • 0 Attachment
     Hello Marie,

     I should have posted the message in english as well, my apologies for that...
     The photo's and postcards (ansichten) mentioned are in a book I found while searching through some my late father's belongings. The photo's were taken in early 1900 and most of the postcards are from 1930. The names of the peole depicted and/or the names of the inhabitants of the depicted houses are mentioned with every picture. I thought it might be interesting for some of the people doing genealogical research, so I put a list of the persons and houses on the site. It still has to be scanned though. Since I don't have a scanner myself, I will have to find someone who has. Then I can send you any photo you like.

     kind regards,
     Marianne van Huissteden     marievo47 <marie@...> wrote:
     Hello:

     Where is this photo posted? I would like to view it, if possible,
     as I recognize some of my husband's ancestors names, Benedictus,
     Bijma, Storm, etc.

     Thanks for your help.

     Groeten,

     Marie Volbeda,
     San Diego, California     Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

     Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

     Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
     ---------------------------------
     Yahoo! Groups Links

     To visit your group on the web, go to:
     http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

     To unsubscribe from this group, send an email to:
     Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

     Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.     ---------------------------------
     Do you Yahoo!?
     Get better spam protection with Yahoo! Mail

     [Non-text portions of this message have been removed]
    • marievo47
     Hello Marianne: Thanks for your prompt response regarding the photos and post cards found in your dad s belongings. When you have them scanned, I would love
     Message 4 of 6 , Feb 27, 2004
     • 0 Attachment
      Hello Marianne:

      Thanks for your prompt response regarding the photos and post cards
      found in your dad's belongings. When you have them scanned, I would
      love to have a copy of the photos of those people whose names with
      which I am familiar. Just e-mail me and we can discuss the
      specifics. My husband's maternal grandparents and aunts, uncles and
      countless cousins are from the Harkema-Opeinde area.

      Appreciate your help and willingness to share your find.

      Warm Regards,

      Marie Volbeda
     • Marianne van Huissteden
      Hello Marie, I had everything scanned yesterday, so I can send you all the photo s and cards you want. I will translate the text with them in english (I will
      Message 5 of 6 , Feb 28, 2004
      • 0 Attachment
       Hello Marie,

       I had everything scanned yesterday, so I can send you all the photo's and cards you want. I will translate the text with them in english (I will try anyway). Just let me know wich last names run in your husbands family.


       - dwelling (spitkeet) of Tjerk v.d. Veen and Iebeltje v.d. Bij
       - Trijntje Boersma (married to Geert Tjerks v.d. Veen) at her dwelling (spitskeet)
       - parental home Romke Kooistra
       - Wopke v.d. Bosch, Saakje Ophuis and children Lieske en Wopke v.d.
       Bosch
       - Trijntje Boersma and daughter Lutske v.d. Veen in front of their house.
       - streetworkers Bouke Pitstra, Jan Tabak, Hendrik Schievink,
       Lamert Mozes, Edzer v.d. Bosch, Johannes Schievink, Bram Schievink, Kei
       (Gerrit) v.d. Veen.
       - groundworkers o.a. Durk Mozes, Rinse Spoelstra. Klaas Elzinga,
       Lammert Mozes, Anne v.d. Meer, Evert Borger, Roel v.d. Veen, Lubbert
       Elzinga, Fokke Ophuis.
       - Ate Reitsma, head master public primary school 1904-1928
       - Lambertus Warmolts, farmer-elder 1883-1907
       - Klaas Kamminga, head master dutch-protestant school 1908-1938
       - head master A. Reitsma and wife S. Benedictus, Leafke en Fanna Reitsma, and
       housemate Fenna v.d. Steeg in front of their house.
       - head master K. Kamminga, wife G. de Boer and son Abele.
       - 3 toddlers; Jo and Anna Tiemersma (daughters of the vicar) and Abele
       Kamminga
       - girlssociety of the church 1909, Wopkje Elzinga, Grietje Schievink, Anna
       and Tjitske v.d. Veen, Jitske Merkus, Geertje Storm, Vogeltje Land,
       Iebeltje Spinder, Ana Veenwijk, Baukje Buma, Ietje Land, Aagje v.d. Veen,
       Hielkje Storm, Nannie Langhout, Janke Atsma, Alie Langhout,
       - team public school 1908, Sj. Ennema, S.G. v.d. Velde, Aagje v.d.
       Veen, F. Prins, A. Reitsma
       - schoolphoto 1908 public school.
       - schoolphoto 1910 public school with parents Truike Pultrum (and daughter Johanna
       Jager), Martje Oldenburger (and son Steven van Kammen)
       - schoolphoto 1910 dutch prot. school with o.a. Vogeltje Land, teachers J.G.W.
       Kuiper and Hielkje Storm, head master K. Kamminga.
       - dutch prot. school 1910 with vicar J.Y. Tiemersma and wife G. Wijnia, head master Kamminga and wife G. de Boer, Henk Wijnia, Geertje Storm, Vogeltje H. Land, teacher Johan Gerard Willem Kuiper, juf Hielkje Storm.
       - group-photo 1935 board and personel dutch prot. school
       - shed where Hendrik v.d. Berg made his wooden clogs. THe dutch prot. church had expelled a number of their members (parishes?), they held their services here.
       - Doctor Nicolaas Dirk van Leeuwen, wife Teatske Terpstra and daughter Johanna Elizabeth in front of the old parish house.
       - christ. musicgroup (band) "het Heidebloempje" 1913 with all the names of the members
       - same 1919
       - same 1924

       postcards, nearly all 1930:
       - Lieuwes Poel
       - M�ntsgroppe, sandroad.
       - same, with houses/farms Geert de Haan and fam. J. Schievink
       - Smoarhoeke with sandroad (nu named Homear) and house/farm built by Nane Klomp.
       - bridge (to be raised) Rodeschuur.
       - Surhuisterveenstervaart (canal) with houses/farms Meint Spoelstra and Tj. v.d.
       Veer.
       - canal to Roode-Schuur with the house/farm of Jacob Buma
       - Rijslaan (Rysloane) with shopkeeper Oeds Holthuis, Jitske Land and Ankje
       Bouius.
       - road to Rottevalle with Waatze Broersma, Sietse Kootstra, Iebeltje de
       Wind, Bareld Tabak, Tjeerd Postma and 4 children, Trijntje Tabak, Durkje Postma,
       Hendrik and Jacoba Holthuis.
       - around the public school with teachers-house and houses of R. v.d. Veen en S.Veenstra.
       - road to Surhuisterveen with house of W. v.d. Veen.
       - mainroad (1935) met cart of baker Rienk de Boer and houses of Manus Weening and Hendrik Bijma. Persons seen: Jacob Mulder, Anne de Boer, Eerde
       Weening and mother, S. Roorda, S. v.d. Berg, R. Alma, Hebeltje Bijma and baker de Boer.
       - public prim. school, built 1889.
       - dutch prot. church with vicar Lammert Tiesinga and wife Elizabeth Neeltje Quak,
       deacon Gradus Borger.

       I hope I haven't made any mistakes in the translation. There is more text with each photo, and I will try to translate that as well with the pictures you ask for.

       kind regards,
       Marianne

       marievo47 <marie@...> wrote:
       Hello Marianne:

       Thanks for your prompt response regarding the photos and post cards
       found in your dad's belongings. When you have them scanned, I would
       love to have a copy of the photos of those people whose names with
       which I am familiar. Just e-mail me and we can discuss the
       specifics. My husband's maternal grandparents and aunts, uncles and
       countless cousins are from the Harkema-Opeinde area.

       Appreciate your help and willingness to share your find.

       Warm Regards,

       Marie Volbeda       Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

       Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

       Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com       Yahoo! Groups SponsorADVERTISEMENT
       Click Here

       ---------------------------------
       Yahoo! Groups Links

       To visit your group on the web, go to:
       http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

       To unsubscribe from this group, send an email to:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

       Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
       ---------------------------------
       Do you Yahoo!?
       Get better spam protection with Yahoo! Mail

       [Non-text portions of this message have been removed]
      • marievo47
       Hello Marianne: Thanks for translating your posted message in English. You did a great job. We really appreciate your willingness to share information with
       Message 6 of 6 , Feb 29, 2004
       • 0 Attachment
        Hello Marianne:

        Thanks for translating your posted message in English. You did a
        great job. We really appreciate your willingness to share
        information with those of us who do not read, write or speak Dutch.
        My husband was almost 3 when his parents emigrated to the USA, and
        his Dutch language skills are still about at that level.

        The names of ancestors or their extended families are: Van Der
        Bij, Benedictus, Storm, Land, Rienk de Boer, Weening, Bijma. Any
        postcards showing the areas where my husband's family lived would be
        interesting as well.

        I look forward to receiving the scanned photos and descriptions.

        Thanks again.

        Warm Regards,

        Marie and Boreas Volbeda
       Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.