Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fwd: Taeke Tjerks Gerlofsma

Expand Messages
 • mvdhauw@planet.nl
  Beste Marianne van Huissteden, Ik ben een afstammeling van de zus van Tjerk Ypes Gerlofsma, nl. Lolkjen Ypes. Ik heb hieronder een reconstructie (gegevens via
  Message 1 of 1 , Feb 26, 2004
  • 0 Attachment
   Beste Marianne van Huissteden,

   Ik ben een afstammeling van de zus van Tjerk Ypes Gerlofsma, nl.
   Lolkjen Ypes. Ik heb hieronder een reconstructie (gegevens via
   Varkevisser) van hun voorouders gemaakt. Het is dus niet
   gecontroleerd maar het eea valt wel verdacht goed in elkaar. Ik zal
   het binnenkort controleren op het Ryksargyf.
   Mocht iemand nog aanvullingen hebben, ik houd mij aanbevolen.

   groet

   Menno van der Hauw

   > I. Ype Romkes,
   > geb. te ........ op .........., overl. te ........ op .........,
   > tr. te Leeuwarden (Jacobijner Kerk) op 3 september 1713 met Antje
   > Lieuwes, geb. te ........ op .........., overl. te ........ op
   > .........; beide afkomstig van Leeuwarden.
   > Kinderen uit dit huwelijk :
   > 1. Romke Ypes, geb. te ........ op .........., overl.
   te ........
   > op ........., volgt IIa.
   >
   > Quotisatie 1749 :
   > Ype Romkes, Menaldumadeel
   > Plaats: Boksum
   > Omschrijving: wel in staat
   > Gezin volw: 4 en kind:
   > Aanslag: 60-0-0
   > Verhoging:
   > Vermogen:
   > Bron: Menaldumadeel, fol. 30
   > Gestandaardiseerde naam: IEPE ROMKES
   >
   >
   >
   > IIa. Romke Ypes,
   > geb. te ........ op .........., overl. te ........ op .........,
   > tr. te Boksum op 9 augustus 1744 met Aaltje Sierks, geb. te Stiens
   > op .........., overl. te ....... op ...........
   > In trouwacte staat : hij is een zoon van Ype Romkes;
   zij
   > is geboren te Stiens; haar vader is Sierk Epkes, zij is afkomstig
   > van Deinum en hij van Boksum.
   > Sierk Epkes, geb. te ..... op ......., overl.
   te ..... op
   > ......., tr. te Stiens op 7 juni 1722 met Houkjen Heddes, geb. te
   > ...... op ......., overl. te ...... op ........ (beide van Stiens)
   >
   > Kinderen uit dit huwelijk :
   > 1. Tjerk Ypes, geb. te Boksum op .........., overl. te ........
   op
   > ........., volgt IIIa.
   >
   >
   >
   > IIIa. Tjerk Ypes,
   > geb. te Boksum op .........., overl. te ........ op ........., tr.
   > te Boksum op 11 juni 1768 met Trijntje Jacobs, geb. te Boksum op
   > .........., overl. te ........ op .........
   > Kinderen uit dit huwelijk (?):
   > 1. Ype Tjerks Gerlofsma, geb. te ........ op ........ 1768,
   overl.
   > te Menaldumadeel (Mairie Marssum) op 20 mei 1813, 45 jaar, volgt IVa
   > 2. Jacob Tjerks Gerlofsma, geb. te ......... op ........ 1769,
   > overl. te Baarderadeel op 24 april 1846, oud 77 jaar
   > 3. Grietje Tjerks Gerlofsma, geb .te Boksum op ...... 1769,
   overl.
   > te Ferwerderadeel op 24 mei 1846, oud 76 jaar, weduwe, tr. te
   > Deinum op 19 juni 1796 met Sierk Wijtses, geb. te Deinum op
   > ........, overl. te ...... op ........
   >
   >
   > IVa. Ype Tjerks Gerlofsma,
   > Geb. te Boksum op ........ 1768, overl. te Menaldumadeel (Mairie
   > Marssum) op 20 mei 1813, 45 jaar, tr. te Deinum, 20 jaar oud, op
   > 31 augustus 1788 met Anderske Jans, geb. te Deinum op ..........,
   > overl. te ........ op ..........
   > Kinderen uit dit huwelijk :
   > 1. Trijntje Ypes Gerlofsma, geb. te ...... op ....... 1787,
   overl.
   > te Menaldumadeel op 26 februari 1856, oud 69 jaar, weduwe, tr. te
   > Menaldumadeel op 17 juni 1840 met Ynse Hyltjes Heeringa, geb. te
   > ...... op ......., overl. te ....... op ......
   > Zij krijgt twee zonen en een dochter (vader
   onbekend):
   > 1. Ype Jacobs de Vries, geb. te Menaldumadeel (mairie Marssum)
   op
   > 4 januari 1815, overl. te Menaldumadeel op 17 maart 1898, oud 83
   > jaar, weduwnaar, tr. te Menaldumadeel op 18 mei 1842 met Lijsbert
   > Jans Kas.
   > Uit het huwelijk van Ype en Lijsbert :
   > 1. Jan de Vries, geb. te Menaldumadeel op 3 januari 1843, overl.
   > te ....... op ......
   > 2. Trijntje de Vries, geb. te Menaldumadeel op 29 oktober 1844,
   > overl. te ....... op ......
   > 3. Tjerk de Vries, geb. te Menaldumadeel op 14 december 1846,
   > overl. te ....... op ......
   > 4. Geertje de Vries, geb. te Menaldumadeel op 27 oktober 1857,
   > overl. te ....... op ......
   > 5. Jantje de Vries, geb. te Menaldumadeel op 12 april 1864,
   overl.
   > te ....... op ......
   > 2. Anderske Jans Gerlofsma, geb. te Menaldumadeel op 26 maart
   > 1819, overl. te Menaldumadeel op 17 april 1870, oud 51 jaar,
   > gehuwd, tr. te Menaldumadeel op 9 mei 1838 met Jan Hilbrands Feitsma
   > 3. Douwe klazes de Vries, geb. te Menaldumadeel op 7 februari
   > 1824, overl. te Baarderadeel op 30 september 1863, oud 39 jaar,
   > tr. te Baarderadeel op 10 april 1856 met Geertje Jans de Zwart.
   > Hij wordt omschreven als de natuurlijke zoon van Trijntje Ypes
   > Gerlofsma. Uit het huwelijk van Douwe en
   Geertje :
   > 1. Baukje de Vries, geb. te Baarderadeel op 7 oktober 1856,
   overl.
   > te Baarderadeel op 10 april 1857, oud 6 maanden.
   > 2. Baukje de Vries, geb. te Baarderadeel op 20 januari 1859,
   > overl. te Baarderadeel op 10 april 1861, oud 2 jaar
   > 3. Jan de Vries, geb. te Baarderadeel op 27 september 1861,
   overl.
   > te Baarderadeel op 6 maart 1864, oud 2 jaar
   > 4. Baukje de Vries, geb. te Baarderadeel op 25 januari 1863,
   > overl. te ........ op .........
   >
   > 2. Lolkje IJpes Gerlofsma, geboren in 1798 Volgt Va.
   > 3. Tjerk Ypes Gerlofsma, geb. te ...... op ....... 1800, overl.
   te
   > Menaldumadeel op 23 maart 1825, oud 25 jaar, gehuwd, tr. te
   > Menaldumadeel op 5 mei 1824 met Pytje Taekes van de Wind, geb. te
   > ...... op ......., overl. te ....... op ......
   >
   >
   > Va. Lolkje IJpes Gerlofsma,
   > geb te ...... op ...... 1798, overl. te Franeker op 23 januari
   > 1855, 57 jaar, tr. te Baarderadeel op 2 september 1820 met Willem
   > Jan Jansens, geb. te ........ op ......... 1798, overl. te .......
   > op ........., oud .. jaar.
   > Kinderen van Lolkje IJpes en Willem Jan:
   > 1 Jan Willems Jansens, geboren op 29-10-1820 in Baarderadeel.
   > 2 Andrieske Jansens, geboren op 16-09-1823 in Franeker.
   > 3 IJpe Willems Jansens, geboren op 08-03-1825 in Franeker.
   > 4 Jantje Willems Jansens, geboren op 01-12-1827 in Franeker
   > 5 Tjerk Willems Jansens, geboren op 01-12-1827 in Franeker.
   > 6 Dirkje Jansens, geboren op 18-02-1836 in Franeker.
   > 7 Sjoukje Jansens, geboren op 16-09-1839 in Franeker.
   > 8 Jacob Jansens, geboren op 20-08-1842 in Franeker.
   >
   >
   >
   > Date: Tue, 24 Feb 2004 03:11:23 -0800 (PST)
   > From: Marianne van Huissteden <mara020693@...>
   > Subject: Taeke Tjerks Gerlofsma
   >
   > Hallo allemaal,
   >
   > Ik ben op zoek naar gegevens over de zoon uit het eerste huwelijk
   > van Pietje Taekes van der Wind met Tjerk Ypes Gerlofsma, Taeke.
   > (Pietjes tweede huwelijk was met Obbe Willems Venstra)
   >
   > Geboorteakte Menaldumadeel
   > Aangiftedatum 25 september 1824, blad nr. 89
   > Taeke Gerlofsma, geboren 24 september 1824
   > Zoon van Tjerk Ypes Gerlofsma en Pietje Taekes van der Wind
   > (bron; Tresoar)
   >
   > Ik vond het volgende (ook op Tresoar):
   >
   > Overlijdensakte Menaldumadeel, 1846
   > Aangiftedatum 4 mei 1846, blad nr. 21
   > Tuke Tjukes Gerlofsma, overleden 27 april 1846, oud 22 jaar,
   > ongehuwd
   > N.B. Overleden te 's-Gravenhage
   >
   > Weet iemand of het hier om dezelfde persoon gaat?
   >
   > Groet,
   > Marianne van Huissteden
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.