Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Boneschans

Expand Messages
 • Hans & Rinske Van Brederode
  Hallo Douwe, Pieter Pieters De Vries is mijn voorvader en ik heb wel informatie over zijn nakommlingen maar wist niet dat hij nog 4 broers had. Heb jij wat
  Message 1 of 4 , Jan 5, 2004
   Hallo Douwe,
   Pieter Pieters De Vries is mijn voorvader en ik heb wel informatie over zijn
   nakommlingen maar wist niet dat hij nog 4 broers had. Heb jij wat meer
   informatie over Fedde, Jan, Geert & Reinder?
   Happy New Year
   Groetnis ut Barrie, Ontario Canada
   Rinske van Brederode-van der Veen (kleindochter van Rinske Andries Kobes-de
   Vries)
   From: "piekejij" <piekejij@...>
   Subject: Re: Boneschans

   Hallo,

   De naam Boneschans komt waarschijnlijk van de Bonerschans in
   Groningen. Albert Everts Boner, verbonden aan de Friese Admiraliteit
   te Dokkum, richtte in 1589 een schans op aan de Dollard. Dit in het
   kader van de Nederlandse Opstand. Voor een situatietekening:
   http://home.wanadoo.nl/mpaginae/Stadhouder/aanJS.htm

   Misschien is het ook wel aardig te vertellen dat deze Albert Boner
   later de schoonvader werd van Johannes Saakma. Deze geleerde had
   familiebezit te Akkerwoude, vlakbij de splitsing Hereweg-Singel.

   Voorzover ik weet haddeen Martje Pieters Boneschans en Pieter Feddes
   de Vries vijf kinderen:
   1. Fedde Pieters (28.2.1798 te Dokkum)
   2. Jan Pieters (24 augustus 1799 te Dokkum)
   3. Pieter Pieters (27 augustus 1801 - + 29 oktober 1877 Dantumadeel)
   4. Geert Pieters (27 januari 1804 Dokkum)
   5. Reinder Pieters (27 maart 1807 Dokkum)

   Pieter Pieters de Vries huwt op 19 maart 1825 met Sjoukje Andries
   Heidema. Dit gezin woont te Dantumadeel.

   Mocht je vragen hebben over de Dantuma's in de Dokkumer Wouden dan
   kan ik je misschien wel helpen want ik heb een redelijk volledig
   verhaal over de vier generaties na Pieter Meinerts.

   Douwe Halbesma
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.