Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Ouwe Keimpes/Keimpe Ouwes Streekstra

Expand Messages
 • Streekstra
  L.S. Voor diegenen die zoeken naar de voorouders van Keimpe Ouwes Streekstra (waarsch.naamsaanname in Leeuwarden welke reg.niet bewaard gebleven zijn) overl.
  Message 1 of 1 , Dec 19, 2003
   L.S.

   Voor diegenen die zoeken naar de voorouders van Keimpe Ouwes Streekstra (waarsch.naamsaanname in Leeuwarden welke reg.niet bewaard gebleven zijn) overl. te Ommen het volgende:
   Speciecohieren Aalzum:

   1789 - no 8:Ouwe Keimpes wed.(naam niet genoemd)wordt gealimenteerd(onderhouden) Hendrik Jans wed.Eg?. .betaalt 1-10. gez: 1/2 schoorsteen 1
   Zij woonde twee huizen van Jacob Nanneswed.die met haar twee zoons Nanne Jacobs(Streekstra1811)en Syberen Jacobs een scheepswerf hadden Op de Streek in Aalsum.

   1790- dito.

   1791- Ouwe Keimpes wed.vertrokken naar Dokkum.

   De oorsprong van de verschillende families Streekstra(Op de Streek Aalsum) lag dus wel erg dicht bij elkaar.

   Het bovenstaande bewijst dat Keimpe Ouwes Streekstra in ieder geval een vader en een moeder had -) waarvan de moeder ook Op de Streek woonde.
   Het huwelijk is hoogstwaarschijnlijk bij de Mennisten gesloten daar er voorl. nog geen registratie is gevonden en een vroegere Keimpe Ouwes bij de Mennisten was.
   Voor wie er wat aan heeft en/of meer bijzonderheden weet.

   Vriendelijke groeten,

   Peter Nanne Streekstra


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.