Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Tijs-Woudstra

Expand Messages
 • ponne39meppel
  Lijstgenoten, Trijntje Egberts Tijs huwt te Sint-Johannesga in 1812 met Wieger Harmens ten Hoeve. Bij het overlijden van kinderen uit dit huwelijk wordt zij
  Message 1 of 1 , Dec 2, 2003
   Lijstgenoten,

   Trijntje Egberts Tijs huwt te Sint-Johannesga in 1812 met Wieger
   Harmens ten Hoeve. Bij het overlijden van kinderen uit dit huwelijk
   wordt zij Trijntje Egberts Woudstra genoemd.

   Eelke Egberts Thijs huwt te Sint-Johannesga in 1813 met Aaltje
   Thijsses Klomp. Hij overlijdt te Schoterland op 25-12-1829 als Eelke
   Egberts Woudstra.

   Beiden zijn kinderen van Egbert Jans Woudstra (1749-1829) en Harmke
   Eelkes (Woudstra). De andere kinderen van dit echtpaar dragen allen
   de achternaam Woudstra. Waarom zouden Trijntje en Eelke zich bij hun
   huwelijken T(h)ijs noemen ?

   Bij de naamsaanneming in 1811 (Mairie Sint-Johannesga, folio 118)
   worden vermeld: Hendrik Jans Tijs en zeven kinderen. Namen van de
   kinderen zijn onder andere: Eelke, Trijntje, Bontje, die ook vaker
   voorkomen in de Woudstra-familie.
   Weet iemand een verband tussen de namen Tijs en Woudstra te leggen
   en/of er een verklaring voor te geven ?

   Wiecher Ponne
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.