Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] het Fries en de namen.

Expand Messages
 • Streekstra
  Jos e.a. Just email en dan puttend aan nog aanwezige parate kennis. Het moderne Nederlands vroeger ABN geheten is geënt op de Statenbijbel (Synode van
  Message 1 of 1 , Dec 1, 2003
   Jos e.a.
   Just email en dan puttend aan nog aanwezige parate kennis.
   Het moderne Nederlands vroeger ABN geheten is geënt op de Statenbijbel (Synode van
   Dordrecht1618) die omdat vertegenwoordigers van de zuidelijke Nederlanden
   oververtegenwoordigt waren een "Zuidelijk" tintje heeft gekregen.
   M.a.w.het "Hollands" zoals we het nu even moeten noemen is minder terug te vinden in het
   moderne Nederlands.
   Johan Cruyf gebruikt konsekwent het woord hunnie als hij, beklemtoond, zij bedoeldt.
   Dat is nog een restant van het Hollands wat tegenwoordig taalkundig incorrect zou zijn
   maar toch hoe langer hoe meer geaccepteerd wordt.
   Verder vlgns J.C.: "ieder nadeel heeft zijn voordeel" geldt voor het Fries omdat het
   veelal oral overleeft heeft en daarom zijn specifieke karakter behouden heeft.
   Wat het AldFrysk betreft heeft het inderdaad geen Nederlandse,maar wel "hollandse" woorden
   overgenomen omdat Nederlands in die zin nog niet bestond en daarom gebruikte ik in die
   Email ook het woord Oud-Fries wat in principe hoewel een andere betekenis heeft duidelijk
   maakt dat we het niet hebben over het moderne Fries wat dat dan ook mag zijn.
   Juist omdat het Aldfrysk ook "Hollandse"woorden heeft overgenomen zijn Friese puriteinen
   op zoek naar de oervorm van het Fries..
   Juist omdat het Fries zo divers is zodat je kunt onderverdelen in kleifries,fries uit de
   wouden, stadsfries wat geen Fries zou zijn,Stellingwerfs wat meer saksisch is, het Bildts
   waar weer Hollands inzit enz.geeft de schrijfwijze van namen nogal eens problemen.
   Niet zozeer omdat de opschrijvers van die namen anafalbeet waren(maar vaak ook niet echt
   geletterd) maar meer omdat zij namen moesten opschrijven van mensen die vaak ongeletterd
   waren en hun eigen specifieke Friese dialect hadden.

   Voor zover weer even,

   gegroet,

   Peter Nanne Streekstra   ----- Original Message -----
   From: "Jos Buisman" <j.buisman@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Monday, December 01, 2003 11:42 AM
   Subject: RE: [Friesland-genealogy] Oost Duitsland en 'n tikkeltje OT


   Peter e.a.,

   >>Oud Fries, ook in die zin dat geen Nederlandse woorden zijn opgenomen.

   Dat is natuurlijk ook heel logisch, in de tijd dat het AldFrysk gebruikt
   werd bestond er helemaal geen Nederlands dat ontstond pas in de 19e eeuw.

   Ik neem aan dat je hier dus Hollandse en Duitse woorden bedoelde?
   Er is n.l. 'n groot verschil tussen Hollands en Nederlands, het Hollands
   wordt al heel lang niet meer gebruikt.

   Hollands in het oudfries kon ook niet, het hollands moest nog ontstaan uit
   het vlaams/zeeuws/duits/oudfries.

   Groeten,
   Jos

   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: Streekstra [mailto:streek@...]
   Verzonden: zondag 30 november 2003 23:57
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Oost Duitsland

   Rienk,
   Voor zover ik weet is dit niet helemaal waar.
   De laatste kerkdienst in het Fries in Ost-Friesland werd gehouden, naar ik
   meen, in 1865.
   Opgeheven wegens gebrek aan kennis van de Friese taal in Ost-Friesland.
   Ontegenzeglijk zijn er nog veel Friese woorden en namen in het Duits wat
   daar gesproken
   wordt en aan veel Friese historie en genealogie wordt daar nu aandacht aan
   geschonken.
   Iets anders is het met het dorpje (ik dacht uit mijn hoofd)Oldendorf(f) in
   NW Duitsland
   waar een paar honderd inwoners nog een soort Oud Fries spreken wat nu
   onderzocht wordt.
   Oud Fries, ook in die zin dat geen Nederlandse woorden zijn opgenomen.
   Dorpelingen daar hadden geen idee dat hun taal bij een groter geheel hoorde
   en waren
   verbaast toen zij hoorden dat er hele volkstammen hun taal spraken.
   Leuk voor de Friezen is het te weten dat tientallen Japanse studenten de
   Friese taal
   studeren met het idee dat het eigenlijk de oudste ongerepte taal van Europa
   is.

   Mei freonlike groetnis,

   Peter Nanne Streekstra

   ----- Original Message -----
   From: "Rienk de Boer" <RienkdeBoer@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Sunday, November 30, 2003 11:05 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Oost Duitsland


   Menno,

   In je antwoord aan Rita veronderstel je dat ze in Ost Friesland plat Duits
   spraken. In grote delen van Oost Friesland spraken ( en spreken ze nog)
   Fries.

   Rienk
   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999
   geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.