Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Lolcke Gerrits

Expand Messages
 • Martijn Pijnenburg
  Beste lijstgenoten, Wie kan mij een stuk uit de Nederlandse Leeuw o.i.d. aanleveren van Lolcke Gerrits, of meer informatie over hem verschaffen. Het gaat hier
  Message 1 of 6 , Oct 31, 2003
   Beste lijstgenoten,

   Wie kan mij een stuk uit de Nederlandse Leeuw o.i.d. aanleveren van
   Lolcke Gerrits, of meer informatie over hem verschaffen. Het gaat
   hier over de mij inmiddels gebleken "beruchte" Lolke Gerrits, koning
   van Wartena, die rond 1750 voor het Hof van Friesland moest
   verschijnen vanwege het uitschelden van Luther voor een ketter. Nog
   meer van zulke rechtbankverslagen zijn er te vinden, maar dit is er
   een. Hij was gehuwd met Anna Gosses.

   Mvg,
   Martijn Pijnenburg, Harderwijk
   arcomser@...
   www.huitenga.tk
  • Cornélius Boekema
   Martijn, Je kunt meer over de koning van Wartena vinden in Feestjefte Fyftich Jier Roomsk Frysk Boun , 1967, pp. 130-140, tekst van H.W.F.Aukes. Het is in
   Message 2 of 6 , Nov 3, 2003
    Martijn,

    Je kunt meer over "de koning van Wartena" vinden in "Feestjefte Fyftich Jier
    Roomsk Frysk Boun", 1967, pp. 130-140, tekst van H.W.F.Aukes. Het is in het
    Fries, maar bevat o.a. 'n zeldzame "leedbrief" in het Nederlands betreffende
    Anna Gosses (ook te vinden in de Prov. Bibliotheek, Leeuwarden, collectie
    Bruinsma) en de gegevens van 7 gehuwde kinderen van Lolke en Anna.

    M.vr.gr.

    Cor Boekema (Montreal)
    ----- Original Message -----
    From: "Martijn Pijnenburg" <martijn_pijnenburg@...>
    To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    Sent: Friday, October 31, 2003 4:08 PM
    Subject: [Friesland-genealogy] Lolcke Gerrits


    Beste lijstgenoten,

    Wie kan mij een stuk uit de Nederlandse Leeuw o.i.d. aanleveren van
    Lolcke Gerrits, of meer informatie over hem verschaffen. Het gaat
    hier over de mij inmiddels gebleken "beruchte" Lolke Gerrits, koning
    van Wartena, die rond 1750 voor het Hof van Friesland moest
    verschijnen vanwege het uitschelden van Luther voor een ketter. Nog
    meer van zulke rechtbankverslagen zijn er te vinden, maar dit is er
    een. Hij was gehuwd met Anna Gosses.

    Mvg,
    Martijn Pijnenburg, Harderwijk
    arcomser@...
    www.huitenga.tk    Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

    Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
    juli 1999 geposte berichten staat op
    http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

    Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


    Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   • Cees en Tiny Volker
    Hallo Martijn, Al eerder hebben we kontakt met elkaar gehad via het prikbord van Treseor. We hebben verschillende gezamelijke stamouders Het stukje uit het
    Message 3 of 6 , Nov 4, 2003
     Hallo Martijn,

     Al eerder hebben we kontakt met elkaar gehad via het prikbord van Treseor.
     We hebben verschillende gezamelijke stamouders

     Het stukje uit het Jubileumuitgave Roomsk Frysk Boun", 1967, pp. 130-140,
     tekst van H.W.F.Aukes. heb ik overgeschreven
     Hieronder volgt de leedbrief.

     "Het heeft God almagtig behaagd onze beminde
     Moeder en Grootmoeder Anna Gosses, wed.
     wylen Lolke Gerrits, in der Ouderdom van 94 jaaren 4 maanden en 2
     dagen, op zaturdag den 30 augustij 1766 te 5 Uur na Noen, door een
     langduurige en smertelyke Bedlegering en verval van Levenskragten, ten
     laasten verzeld van hevige pijnen, uit dit tijdelijke Leven op te
     eischen, en zo
     wy hopen in de gelukkige Eeuwigheid over te
     voeren. De overledene hadde 63 jaar en ruim 8
     maanden met wylen voorsz. haar Man in 't Huwelijk geleeft: wed. (uwe)
     zedert den 30 Augustus 1755, zijnde Moeder geweest van 12, Grootmoeder
     van 63, en Overgrootmoeder van 68, te zamen 143 Kinderen. Wij hebben het
     van onze pligt geagt UE. Van dit ons smertelijk verlies kennis te
     geven, niet twijffelende of UE. Zal mede deel nemen in deze onze
     regtmatige droefheid.
     Wenschende van herten dat de Alderhoogste UE
     beneffens UE. dierbare Familie lange jaaren in
     een gelukkige welstand, en voor smertelijk sterf-
     gevallen wil bewaren.
     Verblijve ondertusschen met waare Eerbied
     Wartena den 2 Sept. 1766
     (in het gebruikte exemplaar stond hieronder
     met de hand geschreven:
     "Geagte Neef
     UE. Bedroefde Dienaars
     Albert Baukes
     en voor de verdere vrienden")

     De rest uit de Jubileumuitgave zal ik je prive toesturen daar het nogal veel
     is. Mochten er andere in de groep belangstelling hebben dan hoor ik dat
     wel.

     Groetjes
     Tiny Volker-Laagland
    • Martijn Pijnenburg
     Beste Tiny, heel erg bedankt voor het stuk. Een tijdje terug heb ik een rechtbankverslag van Lolke Gerrits ingekeken en daar kopieën van gemaakt. Als je
     Message 4 of 6 , Nov 4, 2003
      Beste Tiny,
      heel erg bedankt voor het stuk. Een tijdje terug heb ik een rechtbankverslag
      van Lolke Gerrits ingekeken en daar kopieën van gemaakt. Als je daarin
      interesse hebt, of andere leden van de groep, dan hoor ik dat wel...
      Het gaat niet om het hele verslag maar om een samenvatting ervan

      Met vriendelijke groeten,
      Martijn Pijnenburg, Harderwijk
      arcomser@...
      http://www.huitenga.tk
      http://groups.msn.com/DefamiliePijnenburg

      >From: "Cees en Tiny Volker" <ctvolker@...>
      >Reply-To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      >To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      >Subject: Re: [Friesland-genealogy] Lolcke Gerrits
      >Date: Tue, 4 Nov 2003 11:48:16 +0100
      >
      >
      >
      >Hallo Martijn,
      >
      >Al eerder hebben we kontakt met elkaar gehad via het prikbord van Treseor.
      >We hebben verschillende gezamelijke stamouders
      >
      >Het stukje uit het Jubileumuitgave Roomsk Frysk Boun", 1967, pp. 130-140,
      >tekst van H.W.F.Aukes. heb ik overgeschreven
      >Hieronder volgt de leedbrief.
      >
      > "Het heeft God almagtig behaagd onze beminde
      > Moeder en Grootmoeder Anna Gosses, wed.
      >wylen Lolke Gerrits, in der Ouderdom van 94 jaaren 4 maanden en 2
      >dagen, op zaturdag den 30 augustij 1766 te 5 Uur na Noen, door een
      >langduurige en smertelyke Bedlegering en verval van Levenskragten, ten
      >laasten verzeld van hevige pijnen, uit dit tijdelijke Leven op te
      >eischen, en zo
      > wy hopen in de gelukkige Eeuwigheid over te
      > voeren. De overledene hadde 63 jaar en ruim 8
      > maanden met wylen voorsz. haar Man in 't Huwelijk geleeft: wed.
      >(uwe)
      >zedert den 30 Augustus 1755, zijnde Moeder geweest van 12, Grootmoeder
      >van 63, en Overgrootmoeder van 68, te zamen 143 Kinderen. Wij hebben het
      >van onze pligt geagt UE. Van dit ons smertelijk verlies kennis te
      >geven, niet twijffelende of UE. Zal mede deel nemen in deze onze
      >regtmatige droefheid.
      >Wenschende van herten dat de Alderhoogste UE
      >beneffens UE. dierbare Familie lange jaaren in
      >een gelukkige welstand, en voor smertelijk sterf-
      >gevallen wil bewaren.
      >Verblijve ondertusschen met waare Eerbied
      >Wartena den 2 Sept. 1766
      > (in het gebruikte exemplaar stond hieronder
      > met de hand geschreven:
      > "Geagte Neef
      > UE. Bedroefde Dienaars
      > Albert Baukes
      > en voor de verdere vrienden")
      >
      >De rest uit de Jubileumuitgave zal ik je prive toesturen daar het nogal
      >veel
      >is. Mochten er andere in de groep belangstelling hebben dan hoor ik dat
      >wel.
      >
      >Groetjes
      >Tiny Volker-Laagland
      >
      >

      _________________________________________________________________
      MSN Zoeken, voor duidelijke zoekresultaten! http://search.msn.nl
     • Cees en Tiny Volker
      Hallo Martijn, Heel graag ontvang ik de kopieën van de samenvatting van het rechtbankverslag. Hoe ver ben je inmiddels met de kwartierstaat van Bauke Tjerks
      Message 5 of 6 , Nov 4, 2003
       Hallo Martijn,

       Heel graag ontvang ik de kopieën van de samenvatting van het
       rechtbankverslag.

       Hoe ver ben je inmiddels met de kwartierstaat van Bauke Tjerks Hooghiemstra
       ?

       Zijn er verder nog foto's van de familie ?
       ----- Original Message -----
       From: "Martijn Pijnenburg" <martijn_pijnenburg@...>
       To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
       Sent: Tuesday, November 04, 2003 6:07 PM
       Subject: Re: [Friesland-genealogy] Lolcke Gerrits


       >
       >
       > Beste Tiny,
       > heel erg bedankt voor het stuk. Een tijdje terug heb ik een
       rechtbankverslag
       > van Lolke Gerrits ingekeken en daar kopieën van gemaakt. Als je daarin
       > interesse hebt, of andere leden van de groep, dan hoor ik dat wel...
       > Het gaat niet om het hele verslag maar om een samenvatting ervan
       >
       > Met vriendelijke groeten,
       > Martijn Pijnenburg, Harderwijk
       > arcomser@...
       > http://www.huitenga.tk
       > http://groups.msn.com/DefamiliePijnenburg
      • Martijn Pijnenburg
       Beste Tiny, Op mijn website heb ik foto s van Bauke Tjerks Hooghiemstra x Maria Hendericus Sleijfer, ook heb ik nog een foto van Maria Hendericus Sleijfer met
       Message 6 of 6 , Nov 5, 2003
        Beste Tiny,
        Op mijn website heb ik foto's van Bauke Tjerks Hooghiemstra x Maria
        Hendericus Sleijfer, ook heb ik nog een foto van Maria Hendericus Sleijfer
        met haar dochters. Maar ik ga denk ik binnenkort verschillende familieleden
        Hooghiemstra en Posthumus (nichten van mijn opa) proberen op te sporen in en
        om Dokkum, waar de familie woonde.
        De akte van naamsaanname van Hooghiemstra en van der Kolk heb ik hier thuis.
        Verder heb ik nog heel veel foto's van de familie Huitenga, welke ik
        binnenkort in boekvorm op cd ga uitgeven, Hooghiemstra helaas nog niet zo
        veel, maar die ga ik wel opzoeken. De kwartierstaat van Bauke Hooghiemstra
        zal ik binnenkort opsturen, ik ben al wel een eind gevorderd, maar niet heel
        veel verder...


        Met vriendelijke groeten,
        Martijn Pijnenburg, Harderwijk
        arcomser@...
        http://www.huitenga.tk
        http://groups.msn.com/DefamiliePijnenburg

        >From: "Cees en Tiny Volker" <ctvolker@...>
        >Reply-To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        >To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        >Subject: Re: [Friesland-genealogy] Lolcke Gerrits
        >Date: Tue, 4 Nov 2003 20:18:16 +0100
        >
        >
        >
        >Hallo Martijn,
        >
        >Heel graag ontvang ik de kopieën van de samenvatting van het
        >rechtbankverslag.
        >
        >Hoe ver ben je inmiddels met de kwartierstaat van Bauke Tjerks Hooghiemstra
        >?
        >
        >Zijn er verder nog foto's van de familie ?
        >
        >
        >
        >
        >----- Original Message -----
        >From: "Martijn Pijnenburg" <martijn_pijnenburg@...>
        >To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        >Sent: Tuesday, November 04, 2003 6:07 PM
        >Subject: Re: [Friesland-genealogy] Lolcke Gerrits
        >
        >
        > >
        > >
        > > Beste Tiny,
        > > heel erg bedankt voor het stuk. Een tijdje terug heb ik een
        >rechtbankverslag
        > > van Lolke Gerrits ingekeken en daar kopieën van gemaakt. Als je daarin
        > > interesse hebt, of andere leden van de groep, dan hoor ik dat wel...
        > > Het gaat niet om het hele verslag maar om een samenvatting ervan
        > >
        > > Met vriendelijke groeten,
        > > Martijn Pijnenburg, Harderwijk
        > > arcomser@...
        > > http://www.huitenga.tk
        > > http://groups.msn.com/DefamiliePijnenburg
        >
        >

        _________________________________________________________________
        Hotmail en Messenger on the move
        http://www.msn.nl/communicatie/smsdiensten/hotmailsmsv2/
       Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.