Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [Friesland-genealogy] Mag ik wat vrage?????????????????????

Expand Messages
 • Johnny Geers
  Wim, Ik sluit me hierbij graag aan. En aan anderen wil ik vragen om de emailgroep alleen te gebruiken voor datgene waarvoor hij bedoeld is, de eerder door Wim
  Message 1 of 17 , Sep 2, 2003
   Wim,

   Ik sluit me hierbij graag aan.

   En aan anderen wil ik vragen om de emailgroep alleen te gebruiken voor
   datgene waarvoor hij bedoeld is, de eerder door Wim genoemde genealogie.

   Dus geen links plaatsen met daarin chauvinistische friese links, wat net
   zoveel op bekeren begint te lijken als het verwijt van Heman van der Woude
   dat per definitie een bijbelse genealogie gepaard gaat met bekeringsdrang.

   Ik heb weer een hoop mailtjes te wissen met onzin (ja, ook deze hoort
   daarbij.)

   Met vriendelijke groet,

   Johnny Geers

   -----Original Message-----
   From: w.l.b. wilschut [mailto:wlb.wilschut@...]
   Sent: dinsdag 2 september 2003 14:39
   To: Genealogie Friesland
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Mag ik wat vrage?????????????????????


   Kunnen/zullen we nu eindelijk eens ophouden met dat ongebreidelde
   gel........ over "fries", etc?
   Zullen we ons nu weer bezig houden met genealogie?

   Wim Wilschut.

   ----- Original Message -----
   From: "Appy de Vries (hotmail)" <appydevries@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Tuesday, September 02, 2003 1:11 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Mag ik wat vrage?????????????????????


   Peter Nanne;
   in de 19-e eeuw theorieen over de Friezen,
   al zouden ze van een verloren Joodse stam afstammen.?
   staat dat ook ergens te lezen?
   Appy
   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  • Jan Klaver
   Dank je Appy, Hiermee kan k weer een Klaver aan het lijstje toevoegen. Imke stamt inderdaad uit die tak. Ik uit een andere... JK
   Message 2 of 17 , Sep 2, 2003
    Dank je Appy,
    Hiermee kan 'k weer een Klaver aan het lijstje toevoegen.
    Imke stamt inderdaad uit die tak. Ik uit een andere...
    JK

    At 15:12 2-9-2003, you wrote:
    >Jan;
    >hier de vertaling voorzover ik denk dat het goed is!
    >Hendrik Tjeerds Nijenhuis 13-07-1749 te Nieuwehorne 08-03-1840 [90jaar]
    >Gezien onze doopsgezinde achtergrond zal?? Hendrik Tjeerds rechter in het
    >""gerecht van schoterland"". in 1802 en 1806 was het niet anders.
    >over 1806 heb ik de verslagen nagegaan van het gem;bestuur van schoterland;
    >dit wil ik eruit mededelen; van 01-04- tot en met 17-12-1806 word 15 keer
    >vergadert
    >op 01-04 werden met meer anderen lid; Riekele Pieters Heida -Ymke Jeips Klaver
    >en Hendrik Tjeerds
    >a- 17-09- komt een voorstel van Hendrik Tjeerds en Ymke Jeips K. aan de orde
    >om bij het te laat komen of wegblijven, van raadsleden boete te heffen en
    >wel bij
    >-zonder goede reden-te laat komen 27 en een halve cent te betalen en bij
    >helemaal weg blijven -twee-sechtehalven?-
    >het voorstel werd aangenomen; H.T.schijnt een precies mangeweest te zijn.
    >b- Ged;staten? stelt het salaris van de mederechters vast op 100 G. als
    >ze tevens lid
    >van het gem;bestuur zijn 150G. en wel boven de gerechtskosten !
    >Jan dit was het .
    >Groetsjes Appy
    >p.s.herinneringen van een landarbeider [Imke Klaver] fam;???

    > Heeft er verder iemand onderzoek gedaan naar Mennisten in die contreien?
    > Alvast vriendelijk dank aan een ieder die kan bijdragen...
    > Jan
    >
    > "Hendrik Tjeerds (Nijenhuis, De Knipe 13 july 1749 - Nijhoarne 47 op
    > 8 maart 1840 - 90 jier - /hn:
    > Sjoen ús Menniste eftergrûn sil Hindrik Tsjeards rjuchter yn it
    > Gerjucht fan Skoatterlân. Yn 1802 en 1806 wie it al net oars.
    > Oer 1806 haw ik de ferslaggen fan it gemeentebestjoer fan Skoatterlân
    > neigien. Dit woe 'k dêrút meidiele:
    > Fan 1 april oant en mei 17 desimber 1806 waard 15 kear gearkommen. Op
    > 1 april waarden mei mear oaren lid Rikele Piters Heida, Imke Jeips
    > Klaver en Hindrik Tsjeards.
    >
    > a. 17 septimber komt in útstel fan Hindrik Tsjeards en Imke Jeips
    > Klaver oan 'e oarder om by te let kommen of weibliuwen fan riedsleden
    > boete te heffen en wol by - sûnder goede reden - te let kommen
    > in "sesdehalff" - dat wie 27 1/2 sint - en by hielendal
    > weibliuwen "twee sechtehalven". It útstel wurdt oannommen. Hindrik
    > Tsjeards skynt in krekt man west te hawwen.
    >
    > b. It Departemintaal Bestjoer stelt it traktemint fan 'e meirjuchters
    > fêst op f. 100,- as hja teffens lid van it gemeentebestjoer binne en
    > oars op f. 150,-. En wel boppe de "gerechtsjarn"(= de
    > gerjuchtskosten)."
   • Appy de Vries (hotmail)
    Wilschut; waarom reageer je op mijn vraag aan Peter Nanne? dit had absoluut niets met de discussie te maken, puur geschiedenis interesse!! Appy. ... From:
    Message 3 of 17 , Sep 2, 2003
     Wilschut;
     waarom reageer je op mijn vraag aan
     Peter Nanne? dit had absoluut niets met de
     discussie te maken, puur geschiedenis interesse!!
     Appy.
     ----- Original Message -----
     From: w.l.b. wilschut
     To: Genealogie Friesland
     Sent: Tuesday, September 02, 2003 2:39 PM
     Subject: Re: [Friesland-genealogy] Mag ik wat vrage?????????????????????


     Kunnen/zullen we nu eindelijk eens ophouden met dat ongebreidelde
     gel........ over "fries", etc?
     Zullen we ons nu weer bezig houden met genealogie?

     Wim Wilschut.

     ----- Original Message -----
     From: "Appy de Vries (hotmail)" <appydevries@...>
     To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
     Sent: Tuesday, September 02, 2003 1:11 PM
     Subject: Re: [Friesland-genealogy] Mag ik wat vrage?????????????????????


     Peter Nanne;
     in de 19-e eeuw theorieen over de Friezen,
     al zouden ze van een verloren Joodse stam afstammen.?
     staat dat ook ergens te lezen?
     Appy     Yahoo! Groups Sponsor     Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     of: http://go.to/frgen .

     Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

     Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


     Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Olga Jorritsma
     Heelaas kun je andere continenten niet uitsluiten van een fries genealogie. Zo, wel wat moet je dan van mij wel niet denken, een mengelmoesje van duits, fries,
     Message 4 of 17 , Sep 3, 2003
      Heelaas kun je andere continenten niet uitsluiten van een fries genealogie.
      Zo, wel wat moet je dan van mij wel niet denken, een mengelmoesje van duits, fries, drents, overijsels, etc.
      Als het ��n wel kan, maar het ander niet, dan vind ik dat erg kortzichtig.
      Ik ben van mening dat als het ��n wel kan, dat het ander ook toegelaten moet worden, mits het met genealogie te maken heeft.
      Bijbels genealogie heeft ook met genealogie te maken, net zo goed als het koninklijk genealogie, waar eerder een exposietie over is geweest in het fries muzeum.

      Olga

      Herman van der Woude <hvdwoude@...> wrote:
      Olga,

      Volgens mij ben je appels met peren aan het vergelijken. Maar het zij je
      vergeven, want het is of een heel vroege morgen voor je, of een heel late
      avond, gelet op het tijdstip dat je jouw bericht verzond.

      Er wordt een enkele keer wel eens betoogd dat Fries geen taal, maar een
      dialect is en dat Fries liever niet in deze groep moet worden gebruikt, dit,
      ondanks het feit dat het een groep is die zich richt op genealogie uit
      Friesland waardoor er dus ook veel Friezen aan de discussies deelnemen.
      Hoewel zo'n taaldiscussie ook wel eens wat teveel kan uitpakken, is echter
      geen van de deelnemers er ooit op uit (neem ik aan) om de ander te 'bekeren'
      tot zijn of haar 'Hollandse' of Friese standpunt.

      Voor zover ik weet, komt er in de bijbel geen enkele Fries voor, laat staan
      een Friese genealogie. Alleen al daarom horen bijbelse genealogie�n niet
      thuis in deze groep. Nog afgezien daarvan, dat, als er al eens iemand met
      een bijbelse genealogie voorbij zeilt, dat altijd gepaard gaat met
      bekeringsdrang. Ook daar is deze groep niet voor bedoeld.

      Andrys Stienstra heeft als moderator in deze groep al eens uitgelegd, dat er
      binnen deze groep drie talen worden gebruikt: Nederlands, Engels en Fries.
      Mocht een van die talen een probleem opleveren voor een ander, dan is dat
      zowel jammer voor de een als de ander. Maar voor het overige zou ik zeggen:
      terug naar de Friese genealogie�n!

      Met vriendelijke groet,

      Herman van der Woude

      mailto:hvdwoude@...


      |-----Oorspronkelijk bericht-----
      |Van: Olga Jorritsma [mailto:olga_jorritsma@...]
      |Verzonden: dinsdag 2 september 2003 01:51
      |Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      |Onderwerp: [Friesland-genealogy] Mag ik wat vrage?????????????????????
      |
      |
      |Hoi allemaal,
      |
      |Het is wel wat vreemd, daarom even mijn vraagje aan jullie.
      |Wat heeft fries in hemels naam met de genealogie te
      |maken???????????????????
      |Ik zie allemaal mailtjes die weer een onderwerp fries heeft, en
      |daar word niet over gezeurd???????????????
      |Maar als iemand iets aanhaalt over genealogie uit de bijbel heeft
      |dat weer niets met genealogie te maken???????????
      |Wel errrrug vreemd, hoor.
      |'t Is maar even een vraagje van mij.
      |Voor het geval er mensen een beetje boos worden, het spijt me erg
      |dat je weer uit je vel springt, maar het is gewoon oneerlijk dat
      |er wel over het onderwerp fries gesproken mag worden, wat
      |overigens niets met het onderwerp genealogie te maken heeft.
      |Maar over de bijbelse genealogie mag niet worden gesproken.
      |Dus mensen, of alles over 1 boeg gooien en dat andere ook weer toe laten.
      |Jullie kunnen het 1 niet verbieden en het andere toelaten.
      |
      |
      |Streekstra <streek@...> wrote:
      |Medesneupers, Friezen om utens en ook de Fries die zijn taal wat
      |wil opfrissen en alle
      |anderen geinteresseerden in de Friese taal en ook voor die
      |Hollander die zich ergert als
      |er wat Fries in deze groep voorbijkomt het volgende:
      |
      |http://www.geocities.com/Athens/Atrium/6641/frikure1.htm#Top
      |
      |Succes,
      |
      |Peter Nanne Streekstra.
      |
      |P.S.the cours is also in English
      |


      Yahoo! Groups SponsorADVERTISEMENT

      Genealogy yn Frysl�n: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      of: http://go.to/frgen .

      Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

      Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


      Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


      ---------------------------------
      Do you Yahoo!?
      Yahoo! SiteBuilder - Free, easy-to-use web site design software

      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Streekstra
      Olga, kan je niet een tijdje buiten spelen of zo? Je hebt echt helemaal niets te melden zelfs al is het iets off topic. Zelfs ik, die het nog al breed zie,
      Message 5 of 17 , Sep 3, 2003
       Olga,
       kan je niet een tijdje buiten spelen of zo?
       Je hebt echt helemaal niets te melden zelfs al is het iets off topic.
       Zelfs ik, die het nog al breed zie, moet zeggen: Shut the fuck up!
       Duidelijk?
       Nog steeds ,
       vriendelijke groeten
       Peter Nanne Streekstra

       ----- Original Message -----
       From: "Olga Jorritsma" <olga_jorritsma@...>
       To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
       Sent: Wednesday, September 03, 2003 11:19 PM
       Subject: RE: [Friesland-genealogy] Mag ik wat vrage?????????????????????


       Heelaas kun je andere continenten niet uitsluiten van een fries genealogie.
       Zo, wel wat moet je dan van mij wel niet denken, een mengelmoesje van duits, fries,
       drents, overijsels, etc.
       Als het één wel kan, maar het ander niet, dan vind ik dat erg kortzichtig.
       Ik ben van mening dat als het één wel kan, dat het ander ook toegelaten moet worden, mits
       het met genealogie te maken heeft.
       Bijbels genealogie heeft ook met genealogie te maken, net zo goed als het koninklijk
       genealogie, waar eerder een exposietie over is geweest in het fries muzeum.

       Olga

       Herman van der Woude <hvdwoude@...> wrote:
       Olga,

       Volgens mij ben je appels met peren aan het vergelijken. Maar het zij je
       vergeven, want het is of een heel vroege morgen voor je, of een heel late
       avond, gelet op het tijdstip dat je jouw bericht verzond.

       Er wordt een enkele keer wel eens betoogd dat Fries geen taal, maar een
       dialect is en dat Fries liever niet in deze groep moet worden gebruikt, dit,
       ondanks het feit dat het een groep is die zich richt op genealogie uit
       Friesland waardoor er dus ook veel Friezen aan de discussies deelnemen.
       Hoewel zo'n taaldiscussie ook wel eens wat teveel kan uitpakken, is echter
       geen van de deelnemers er ooit op uit (neem ik aan) om de ander te 'bekeren'
       tot zijn of haar 'Hollandse' of Friese standpunt.

       Voor zover ik weet, komt er in de bijbel geen enkele Fries voor, laat staan
       een Friese genealogie. Alleen al daarom horen bijbelse genealogieën niet
       thuis in deze groep. Nog afgezien daarvan, dat, als er al eens iemand met
       een bijbelse genealogie voorbij zeilt, dat altijd gepaard gaat met
       bekeringsdrang. Ook daar is deze groep niet voor bedoeld.

       Andrys Stienstra heeft als moderator in deze groep al eens uitgelegd, dat er
       binnen deze groep drie talen worden gebruikt: Nederlands, Engels en Fries.
       Mocht een van die talen een probleem opleveren voor een ander, dan is dat
       zowel jammer voor de een als de ander. Maar voor het overige zou ik zeggen:
       terug naar de Friese genealogieën!

       Met vriendelijke groet,

       Herman van der Woude

       mailto:hvdwoude@...


       |-----Oorspronkelijk bericht-----
       |Van: Olga Jorritsma [mailto:olga_jorritsma@...]
       |Verzonden: dinsdag 2 september 2003 01:51
       |Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       |Onderwerp: [Friesland-genealogy] Mag ik wat vrage?????????????????????
       |
       |
       |Hoi allemaal,
       |
       |Het is wel wat vreemd, daarom even mijn vraagje aan jullie.
       |Wat heeft fries in hemels naam met de genealogie te
       |maken???????????????????
       |Ik zie allemaal mailtjes die weer een onderwerp fries heeft, en
       |daar word niet over gezeurd???????????????
       |Maar als iemand iets aanhaalt over genealogie uit de bijbel heeft
       |dat weer niets met genealogie te maken???????????
       |Wel errrrug vreemd, hoor.
       |'t Is maar even een vraagje van mij.
       |Voor het geval er mensen een beetje boos worden, het spijt me erg
       |dat je weer uit je vel springt, maar het is gewoon oneerlijk dat
       |er wel over het onderwerp fries gesproken mag worden, wat
       |overigens niets met het onderwerp genealogie te maken heeft.
       |Maar over de bijbelse genealogie mag niet worden gesproken.
       |Dus mensen, of alles over 1 boeg gooien en dat andere ook weer toe laten.
       |Jullie kunnen het 1 niet verbieden en het andere toelaten.
       |
       |
       |Streekstra <streek@...> wrote:
       |Medesneupers, Friezen om utens en ook de Fries die zijn taal wat
       |wil opfrissen en alle
       |anderen geinteresseerden in de Friese taal en ook voor die
       |Hollander die zich ergert als
       |er wat Fries in deze groep voorbijkomt het volgende:
       |
       |http://www.geocities.com/Athens/Atrium/6641/frikure1.htm#Top
       |
       |Succes,
       |
       |Peter Nanne Streekstra.
       |
       |P.S.the cours is also in English
       |


       Yahoo! Groups SponsorADVERTISEMENT

       Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       of: http://go.to/frgen .

       Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999
       geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

       Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


       Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


       ---------------------------------
       Do you Yahoo!?
       Yahoo! SiteBuilder - Free, easy-to-use web site design software

       [Non-text portions of this message have been removed]       Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       of: http://go.to/frgen .

       Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999
       geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

       Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


       Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.