Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Jacob Herres uit Midlum / Franekeradeel

Expand Messages
 • Lucas van Heeren
  Lijstgenoten, Jacob Herres vertrok in 1789 van Midlum / Franekeradeel naar Dubbeldam, ik zou graag meer over zijn familie te weten komen. Dankzij Tjerk
  Message 1 of 1 , Sep 1, 2003
   Lijstgenoten,

   Jacob Herres vertrok in 1789 van Midlum / Franekeradeel naar Dubbeldam, ik
   zou graag meer over zijn familie te weten komen.
   Dankzij Tjerk Tigchelaar weet ik inmiddels wie zijn ouders en grootouders
   waren,
   nu ben ik op zoek naar meer informatie over de broers en zussen van Jacob
   Herres,
   dus de tak die - waarschijnlijk - in Friesland is blijven wonen.
   Wat ik al weet heb ik hieronder geplakt.

   Ik ben heel benieuwd naar wie me verder kan helpen,

   Luc@s van Heeren !

   Parenteel van Romke Reins

   Romke Reins.
   Romke trouwde op zondag 31 maart 1726 in Midlum [bron: Tjerk Tigchelaar, DTB
   279] met Rinske Jans.

   Kinderen van Romke Reins en Rinske Jans:

   1 Rein Romkes, geboren in februari 1729 in Midlum. Hij is gedoopt op zondag
   6 februari 1729 in Midlum [bron: Tjerk Tigchelaar, DTB 278]. Rein is
   overleden.

   2 Aafke Romkes, geboren in januari 1733 in Midlum. Zij is gedoopt op zondag
   25 januari 1733 in Midlum [bron: Tjerk Tigchelaar, DTB 278]. Aafke is
   overleden.

   3 Herre Romkes, geboren in november 1734 in Midlum. Hij is gedoopt op zondag
   28 november 1734 in Midlum [bron: Tjerk Tigchelaar, DTB 278]. Herre is
   overleden.

   3 Herre Romkes, geboren in november 1734 in Midlum. Hij is gedoopt op zondag
   28 november 1734 in Midlum [bron: Tjerk Tigchelaar, DTB 278]. Herre is
   overleden.

   Herre trouwde, 24 jaar oud, op zondag 11 maart 1759 in Midlum [bron: Tjerk
   Tigchelaar, DTB 279] met Jantie Jacobs.

   Kinderen van Herre Romkes en Jantie Jacobs:

   3.1 Pierke Herres, geboren in april 1760 in Midlum. Zij is gedoopt op
   Paaszondag 6 april 1760 in Midlum [bron: Tjerk Tigchelaar, DTB 278]. Pierke
   is overleden.

   3.2 Jacob Herres, geboren in april 1762 in Midlum. Hij is gedoopt op zondag
   4 april 1762 in Midlum [bron: Tjerk Tigchelaar, DTB 278]. Jacob is
   overleden.

   3.3 Romke Herres, geboren op donderdag 2 december 1762 in Midlum. Romke is
   overleden.

   3.4 Pytter Herres, geboren in december 1766 in Midlum. Pytter is gedoopt op
   zondag 14 december 1766 in Midlum [bron: Tjerk Tigchelaar, DTB 278]. Pytter
   is overleden.

   3.2 Jacob Herres, geboren in april 1762 in Midlum. Hij is gedoopt op zondag
   4 april 1762 in Midlum [bron: Tjerk Tigchelaar, DTB 278]. Jacob is
   overleden.

   Jacob:

   (1) trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 12 februari 1789 in Wieldrecht [bron:
   md] met Jannigje Teunisdr (Jannetje) PIERE, 22 jaar oud, geboren op maandag
   29 december 1766 in Lage Zwaluwe als dochter van Teunis Cornelisz PIERRE en
   Maria Isaacs MOLEGRAAFF. Zij is gedoopt op zondag 4 januari 1767 in Lage
   Zwaluwe. Jannetje is overleden.

   (2) trouwde, 32 jaar oud, op zondag 22 juni 1794 in Dubbeldam [bron: md] met
   Luitje Dirksdr DE BRUIJN, 25 jaar oud, geboren op maandag 21 november 1768
   in Dubbeldam [bron: md] als dochter van Derk Arisen (Dirk) DE BRUIJN en
   Hendrein Cornelisse (Hendrijntje) BRANDT. Luitje Dirksdr is overleden.

   Kinderen van Jacob Herres en Jannetje PIERE:

   3.2.1 Steijntje (Christina) VAN HEEREN, geboren op zaterdag 31 oktober 1789
   in Wieldrecht [bron: md]. Zij is gedoopt op zondag 8 november 1789 in
   Dubbeldam [bron: md]. Christina is overleden.

   Kinderen van Jacob Herres en Luitje Dirksdr DE BRUIJN:

   3.2.2 Hendrijna Jacobsdr (Hendewijna) VAN HEEREN, geboren in maart 1795 in
   's-Gravendeel [bron: gvv]. Zij is gedoopt op zondag 8 maart 1795 in
   Dubbeldam. Hendewijna is overleden op woensdag 24 oktober 1838 in Dubbeldam,
   43 jaar oud.

   3.2.3 Aaltje Jacobsdr VAN HEEREN, geboren op maandag 23 mei 1796 in
   Dubbeldam [bron: md]. Zij is gedoopt op zondag 29 mei 1796 in Dubbeldam
   [bron: fred]. Aaltje Jacobsdr is overleden op woensdag 13 februari 1828 in
   Dubbeldam, 31 jaar oud [bron: md].

   3.2.4 Dirksje Jacobsdr VAN HEEREN, geboren op woensdag 30 mei 1798 in
   Dubbeldam [bron: md]. Zij is gedoopt op zondag 3 juni 1798 in Dubbeldam
   [bron: fred]. Dirksje Jacobsdr is overleden.

   3.2.5 Jacobje VAN HEEREN, geboren op zondag 11 januari 1801 in Dubbeldam
   [bron: md]. Zij is gedoopt op zondag 18 januari 1801 in Dubbeldam [bron:
   fred]. Jacobje is overleden.

   3.2.6 Jacob Jacobsz VAN HEEREN, geboren op maandag 13 december 1802 in
   Dubbeldam [bron: md]. Hij is gedoopt op zondag 19 december 1802 in Dubbeldam
   [bron: md]. Jacob Jacobsz is overleden.

   3.2.7 Dirk Jacobsz VAN HEEREN, geboren op vrijdag 15 juni 1804 in Dubbeldam
   [bron: md]. Hij is gedoopt op zondag 24 juni 1804 in Dubbeldam [bron: fred].
   Dirk Jacobsz is overleden op zondag 6 juni 1847 in Dubbeldam, 42 jaar oud
   [bron: md].

   3.2.8 Jaapje (Joopie) VAN HEEREN, geboren op woensdag 21 maart 1810 in
   Dubbeldam [bron: md]. Zij is gedoopt op zondag 1 april 1810 in Dubbeldam
   [bron: fred]. Joopie is overleden.

   Adressen:

   tot 06-03-1789: Midlum, nu Franerekadeel [bron: akten van indemniteit (SA
   Dordrecht archiefnr. 195, inv. nr. 14]

   02-1789 tot 21-02-1810: Wieldrecht / Dubbeldam, Nederland [bron: akten van
   indemniteit (SA Dordrecht archiefnr. 195, inv. nr. 14]

   21-02-1810 tot 13-09-1814: Oijen, Nederland [bron: akten van indemniteit (SA
   Dordrecht archiefnr. 195, inv. nr. 14]

   vanaf 13-09-1814: Dubbeldam, Nederland


   - Jacob Heeren, geb. ca. 1765, van Midlum (Friesland) naar Dubbeldam op
   6-3-1789, wonende in Wieldrecht (febr. 1789), broodbakker te Dubbeldam
   (1791), bakt vanaf 1791 ook het diaconiebrood, vertrekt naar Oijen op
   21-2-1810, van Oijen met attestatie naar Dubbeldam op 13-9-1814, tr. (1)
   Wieldrecht (aangifte/pro deo) 12-2-1789 Jannetje (Jansje) Piere, geb/ged.
   Hoge en Lage Zwaluwe 29-12-1766/4-1-1766, dochter van Theunis Pierre en
   Maria Molegraaf, tr. (2) Luijtje Dirksdr. de Bruijn, belijdenis Dubbeldam
   8-4-1789, vertrokken met atestatie naar Oijen, weder ingekomen in Dubbeldam
   op 13-9-1814, dochter van Dirk Ariensz de Bruijn en Hendrijntje Cornelissen
   Brant.
   NB.
   - (lidmaten Ddam) Steijntje Heeren, dogter van Jacob Heeren, met acte van
   's-Graavendeel 12 jan. 1790.
   - (lidmaten Ddam) Jakob Heeren, met attest. van Oijen 13 sept. 1814.
   - (lidmaten Ddam) Hendrina en Aaltje Heren, met attest. van Oijen 13 sept.
   1814.
   - (lidmaten Ddam) Jacob Heeren, van Midlum in Preidesland? (=moet zijn
   Friesland-Menaldumadeel) den 6 maart 1789; dezelve teruggegeven naar Oijen
   21 febr. 1810.
   - (Mormonen) Jacob van Heeren, geb. Midlum (Friesland) 22-6-1794, tr. Luitje
   de Bruin.
   - (impost Wieldrecht) Den 12 Februari 1789 geeft Jacob Heere alhier zig aan
   om te trouwen met Jansje Pierre, bij acte pro deo.
   - Jacob Heere, alhier wonende, tr. Wieldrecht (aangifte/pro deo) 12-2-1789
   Jannetje (Jansje), geb/ged. Hoge en Lage Zwaluwe 29-12-1766/4-1-1766,
   dochter van Theunis Pierre en Maria Molegraaf.
   - (lidmaten Ddam) Luitje Dirksen de Bruin, op belijdenis hier gedaan den 8
   april 1789; vertrokken met attestatie naa Oijen; weder ingekomen met
   attestatie van Oijen 13 sept 1814.
   - (Kerkenraad Dubbeldam) [jan 1791] Ook is aan Jacob Heeren, broodbakker
   alhier op zijn instantelijk versoek aan den Kerkeraad in persoon
   voorgesteld, het bakken van het armen-brood, dat tot hier toe in Dordregt
   gedaan is, door den Kerkeraad eenpaarig toegestaan op dezelve conditien, als
   zulx gewonelijk geschied is.
   - (Kerkenraad Dubbeldam) Den 3 april [3-4-1791] Is uit naam van Jacob
   Heeren, broodbakker alhier die nu met dit vierendeel jaars het bakken van
   het diaconiebrood beginnen zou, versogt dat er een dag mogt gesteld worden,
   waarop hij dit brood aan de arme lieden leeveren sou. Welke versoek is
   toegestaan, en daartoe gelijk van ouds, den vrijdag bepaald.
   Kinderen (tweede) huwelijk:
   ? 1. Steijntje van Heeren, van 's-Gravendeel naar Dubbeldam op 12-1-1790,
   lidmaat 's-Gravendeel 25-3-1807.
   2. Hendrina, van Oijen naar Dubbeldam op 13-9-1814.
   3. Aaltje, geb/ged. Dubbeldam 23/29-5-1796, volgt II.

   II. Aaltje van Heeren, geb/ged. Dubbeldam 23/29-5-1796, van Oijen naar
   Dubbeldam op 13-9-1814, overl. Dubbeldam 12-2-1828, dochter van Jacob van
   Heeren en Luijtje Dirksdr. de Bruijn, tr. Dirk Schaap, geb/ged. Woudrichem
   24/28-1-1798, melkboer, overl. Dubbeldam 12-3-1848, zoon van Jan-Ariensz.
   Schaap (vlasboer) en Willemke Dekker; hij tr. (2) Papendrecht 29-5-1829
   Annigje Ooms, geb/ged. Papendrecht 24/29-12-1799, overl. Dordrecht
   13-1-1863, dochter van Kornelis Ooms en Teuntje Dekker.


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.