Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders

Expand Messages
 • JHBJ Haarsma
  Hallo Gerard, De naam Kooiker komt ook in mijn gegevens voor. Niet vaak, maar toch. Johannes Annes KOOIKER, getrouwd in 1815 met Feickje Ymes Haarsma en
  Message 1 of 19 , Jul 29, 2000
   Hallo Gerard,

   De naam Kooiker komt ook in mijn gegevens voor. Niet vaak, maar toch.

   Johannes Annes KOOIKER, getrouwd in 1815 met Feickje Ymes Haarsma
   en Willempje Pieters KOOIKER, geb. ca. 1790, getrouwd met Arend Ymes Haarsma

   Yntema en Siemensma zeggen mij niets,

   M.vr.gr.
   Joep Haarsma
   ----- Original Message -----
   From: Gerard Yntema <g.a.yntema@...>
   To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
   Sent: Friday, July 28, 2000 12:40 AM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders


   > Hallo Joep
   >
   > Door omstandigheden nu pas in staat vele, vele berichten te lezen.
   > Volgens mij heb jij het dus over rk-families in zuidwesthoek.
   >
   > Zitten daar ook KOOIKER, YNTEMA en SIEMENSMA bij??
   >
   > Zo, ja, dan ben ik zeer geinteresseerd.
   >
   > Met vriendelijke groet,
   >
   > Gerard Yntema, Apeldoorn.----- Original Message -----
   > From: Sietze Elsinga Freeler <sito@...>
   > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
   > Sent: Friday, May 19, 2000 5:26 PM
   > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
   >
   >
   > > Hallo Joep,
   > >
   > > Van Haarsma heb ik het volgende:
   > >
   > > I Franz Ymes Haarsma.
   > > Hij was gehuwd met Marijke Reins.
   > > Uit dit huwelijk:
   > > 1 Yme Franzes, gedoopt te Mirns en Bakhuizen op 11 februari
   > 1804.
   > > Hij is getrouwd te Hemelumer Oldeferd op 21 april 1831 met
   > > Hetske
   > > Dirks Schaper, gedoopt te Mirns en Bakhuizen op 31 augustus
   > > 1810,
   > > dochter van Durk Lykles Schaper en Sjoeke Aukes Terpstra.
   > >
   > >
   > > Met vriendelijke groeten,
   > > Sietze Elsinga
   > > mailto:sietze.elsinga@... or
   > > mailto:sito@... or
   > > mailto:sietze@...
   > > http://members.tripod.lycos.nl/Sietze_Elsinga/index.html
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > ----- Oorspronkelijk bericht -----
   > > Van: <h.f.jansen@...>
   > > Aan: <Friesland-genealogy@onelist.com>
   > > Verzonden: zondag 12 maart 2000 23:53
   > > Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
   > >
   > >
   > > > From: <h.f.jansen@...>
   > > >
   > > > Beste Joep,
   > > >
   > > > Ik heb uit dezelfde hoek van Friesland eveneens bidprentjes oa van de
   > > > familie van der Meer, Haarsma en van Ham.
   > > >
   > > > Heb je belangstelling mail dan.
   > > >
   > > > Met vriendelijke groet
   > > >
   > > > Erik Jansen.
   > > >
   > > >
   > > > -----Oorspronkelijk bericht-----
   > > > Van: JHBJ Haarsma [mailto:j.haarsma@...]
   > > > Verzonden: zaterdag 11 maart 2000 23:00
   > > > Aan: Friesland-genealogy
   > > > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
   > > >
   > > >
   > > > From: "JHBJ Haarsma" <j.haarsma@...>
   > > >
   > > > Beste mede-genealogen,
   > > >
   > > > Al een paar weken lees ik met (wisselende) belangstelling alle
   berichten
   > > die
   > > > de revue passeren,
   > > > Helaas ben ik zelf het Fries niet machtig.
   > > > Ik doe genealogisch onderzoek naar mijn voorouders, dus met de naam
   > > HAARSMA
   > > > en aanverwanten, voornamelijk afkomstig uit de Friese Zuid-West hoek.
   > > > Heeft iemand wellicht gegevens over de voorouders van:
   > > > - Yme Fongers (HAARSMA), vermoedelijk geboren te Harich (omstreeks
   > > > 1670). Indien mijn info klopt gehuwd met 1. Sets
   > > > Meijnses en daarna met 2. Gats Hylkes. Uit het eerste
   > huwelijk
   > > > geboren Meynse (meer kinderen ??) en uit het tweede
   > > > huwelijk Hylke Ymes (Haarsma) (meer kinderen ??)
   > > > - Wiepk Gerrits FEENSTRA, geboren 13-04-1817 te Hemelum. Dochter
   > van
   > > > Gerrit Uilkes Feenstra en Mettje Ottes Bajema
   > > > (ook Baaima)
   > > > - Trijntje Mattheus VAN DER WERF, geboren te Workum, vermoedelijk
   > > 1805.
   > > > Dochter van Mattheus Sjoerds van der Werf en
   > > > Siebrig Jelles Bruinsma
   > > > - Johannes Namles ASMA, geboren 1793 te Sondel. Zoon van Namle
   > > Willems
   > > > Asma en Marijke Johannes
   > > >
   > > > Zelf beschik ik over een bescheiden collectie van ruim 300 bidprentjes
   > van
   > > > Friezen uit de Zuid-West hoek.
   > > > Enkele familie namen hieruit zijn o.a.: Haarsma, Asma, Bouma, Folmer,
   > > > Hylkema, Van der Meer, Roodhof(f), Thibaudier, Van der Werf, De
   Winter.
   > > > Mocht ik hieruit informatie kunnen verstrekken, dan zal ik dat graag
   > doen.
   > > >
   > > > Verder is alle informatie m.b.t. deze familienamen welkom.
   > > >
   > > > Met vriendelijke groet / mei freonlike groetnis,
   > > > Joep Haarsma
   > > > Almere
   > > >
   > > >
   > > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > > >
   > > >
   > >
   > ------------------------------------------------------------------------
   > > > PERFORM CPR ON YOUR APR!
   > > > Get a NextCard Visa, in 30 seconds! Get rates as low as
   > > > 0.0% Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees.
   > > > Apply NOW!
   > > > http://click.egroups.com/1/2121/4/_/567109/_/952808503/
   > >
   > ------------------------------------------------------------------------
   > > >
   > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > > > (Let op het nieuwe adres!)
   > > >
   > > >
   > >
   > ------------------------------------------------------------------------
   > > > GET A NEXTCARD VISA, in 30 seconds! Get rates as low as 2.9%
   > > > Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees. Apply NOW!
   > > > http://click.egroups.com/1/936/4/_/567109/_/952899226/
   > >
   > ------------------------------------------------------------------------
   > > >
   > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > > > (Let op het nieuwe adres!)
   > > >
   > > >
   > >
   > >
   > > ------------------------------------------------------------------------
   > > Up to 60% OFF food!
   > > Buy Now and Shipping is Free.
   > > http://click.egroups.com/1/4016/9/_/567109/_/958750116/
   > > ------------------------------------------------------------------------
   > >
   > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > > of: http://go.to/frgen .
   > >
   > >
   >
   >
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
  • Gerard Yntema
   He, Joep!! Bingo! Johannes Annes zeer zeker ( mijn vader heette Anne!) en ongetwijfeld ook Willempje horen in de stamboom thuis; ik weet echter niets van deze
   Message 2 of 19 , Jul 30, 2000
    He, Joep!!

    Bingo!
    Johannes Annes zeer zeker ( mijn vader heette Anne!) en ongetwijfeld ook
    Willempje horen in de stamboom thuis; ik weet echter niets van deze twee,
    dus dank, dank, dank.

    Graag tot wederdienst bereid,

    ps: bezit je bidprentjes van die twee??

    Groeten,
    Gerard Yntema.
    ----- Original Message -----
    From: JHBJ Haarsma <j.haarsma@...>
    To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
    Sent: Saturday, July 29, 2000 11:41 PM
    Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders


    > Hallo Gerard,
    >
    > De naam Kooiker komt ook in mijn gegevens voor. Niet vaak, maar toch.
    >
    > Johannes Annes KOOIKER, getrouwd in 1815 met Feickje Ymes Haarsma
    > en Willempje Pieters KOOIKER, geb. ca. 1790, getrouwd met Arend Ymes
    Haarsma
    >
    > Yntema en Siemensma zeggen mij niets,
    >
    > M.vr.gr.
    > Joep Haarsma
    > ----- Original Message -----
    > From: Gerard Yntema <g.a.yntema@...>
    > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
    > Sent: Friday, July 28, 2000 12:40 AM
    > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
    >
    >
    > > Hallo Joep
    > >
    > > Door omstandigheden nu pas in staat vele, vele berichten te lezen.
    > > Volgens mij heb jij het dus over rk-families in zuidwesthoek.
    > >
    > > Zitten daar ook KOOIKER, YNTEMA en SIEMENSMA bij??
    > >
    > > Zo, ja, dan ben ik zeer geinteresseerd.
    > >
    > > Met vriendelijke groet,
    > >
    > > Gerard Yntema, Apeldoorn.----- Original Message -----
    > > From: Sietze Elsinga Freeler <sito@...>
    > > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
    > > Sent: Friday, May 19, 2000 5:26 PM
    > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
    > >
    > >
    > > > Hallo Joep,
    > > >
    > > > Van Haarsma heb ik het volgende:
    > > >
    > > > I Franz Ymes Haarsma.
    > > > Hij was gehuwd met Marijke Reins.
    > > > Uit dit huwelijk:
    > > > 1 Yme Franzes, gedoopt te Mirns en Bakhuizen op 11 februari
    > > 1804.
    > > > Hij is getrouwd te Hemelumer Oldeferd op 21 april 1831 met
    > > > Hetske
    > > > Dirks Schaper, gedoopt te Mirns en Bakhuizen op 31
    augustus
    > > > 1810,
    > > > dochter van Durk Lykles Schaper en Sjoeke Aukes Terpstra.
    > > >
    > > >
    > > > Met vriendelijke groeten,
    > > > Sietze Elsinga
    > > > mailto:sietze.elsinga@... or
    > > > mailto:sito@... or
    > > > mailto:sietze@...
    > > > http://members.tripod.lycos.nl/Sietze_Elsinga/index.html
    > > >
    > > >
    > > >
    > > >
    > > > ----- Oorspronkelijk bericht -----
    > > > Van: <h.f.jansen@...>
    > > > Aan: <Friesland-genealogy@onelist.com>
    > > > Verzonden: zondag 12 maart 2000 23:53
    > > > Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
    > > >
    > > >
    > > > > From: <h.f.jansen@...>
    > > > >
    > > > > Beste Joep,
    > > > >
    > > > > Ik heb uit dezelfde hoek van Friesland eveneens bidprentjes oa van
    de
    > > > > familie van der Meer, Haarsma en van Ham.
    > > > >
    > > > > Heb je belangstelling mail dan.
    > > > >
    > > > > Met vriendelijke groet
    > > > >
    > > > > Erik Jansen.
    > > > >
    > > > >
    > > > > -----Oorspronkelijk bericht-----
    > > > > Van: JHBJ Haarsma [mailto:j.haarsma@...]
    > > > > Verzonden: zaterdag 11 maart 2000 23:00
    > > > > Aan: Friesland-genealogy
    > > > > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
    > > > >
    > > > >
    > > > > From: "JHBJ Haarsma" <j.haarsma@...>
    > > > >
    > > > > Beste mede-genealogen,
    > > > >
    > > > > Al een paar weken lees ik met (wisselende) belangstelling alle
    > berichten
    > > > die
    > > > > de revue passeren,
    > > > > Helaas ben ik zelf het Fries niet machtig.
    > > > > Ik doe genealogisch onderzoek naar mijn voorouders, dus met de naam
    > > > HAARSMA
    > > > > en aanverwanten, voornamelijk afkomstig uit de Friese Zuid-West
    hoek.
    > > > > Heeft iemand wellicht gegevens over de voorouders van:
    > > > > - Yme Fongers (HAARSMA), vermoedelijk geboren te Harich
    (omstreeks
    > > > > 1670). Indien mijn info klopt gehuwd met 1. Sets
    > > > > Meijnses en daarna met 2. Gats Hylkes. Uit het eerste
    > > huwelijk
    > > > > geboren Meynse (meer kinderen ??) en uit het tweede
    > > > > huwelijk Hylke Ymes (Haarsma) (meer kinderen ??)
    > > > > - Wiepk Gerrits FEENSTRA, geboren 13-04-1817 te Hemelum.
    Dochter
    > > van
    > > > > Gerrit Uilkes Feenstra en Mettje Ottes Bajema
    > > > > (ook Baaima)
    > > > > - Trijntje Mattheus VAN DER WERF, geboren te Workum,
    vermoedelijk
    > > > 1805.
    > > > > Dochter van Mattheus Sjoerds van der Werf en
    > > > > Siebrig Jelles Bruinsma
    > > > > - Johannes Namles ASMA, geboren 1793 te Sondel. Zoon van Namle
    > > > Willems
    > > > > Asma en Marijke Johannes
    > > > >
    > > > > Zelf beschik ik over een bescheiden collectie van ruim 300
    bidprentjes
    > > van
    > > > > Friezen uit de Zuid-West hoek.
    > > > > Enkele familie namen hieruit zijn o.a.: Haarsma, Asma, Bouma,
    Folmer,
    > > > > Hylkema, Van der Meer, Roodhof(f), Thibaudier, Van der Werf, De
    > Winter.
    > > > > Mocht ik hieruit informatie kunnen verstrekken, dan zal ik dat graag
    > > doen.
    > > > >
    > > > > Verder is alle informatie m.b.t. deze familienamen welkom.
    > > > >
    > > > > Met vriendelijke groet / mei freonlike groetnis,
    > > > > Joep Haarsma
    > > > > Almere
    > > > >
    > > > >
    > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > > > >
    > > > >
    > > >
    > > ------------------------------------------------------------------------
    > > > > PERFORM CPR ON YOUR APR!
    > > > > Get a NextCard Visa, in 30 seconds! Get rates as low as
    > > > > 0.0% Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees.
    > > > > Apply NOW!
    > > > > http://click.egroups.com/1/2121/4/_/567109/_/952808503/
    > > >
    > > ------------------------------------------------------------------------
    > > > >
    > > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    > > > > (Let op het nieuwe adres!)
    > > > >
    > > > >
    > > >
    > > ------------------------------------------------------------------------
    > > > > GET A NEXTCARD VISA, in 30 seconds! Get rates as low as 2.9%
    > > > > Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees. Apply NOW!
    > > > > http://click.egroups.com/1/936/4/_/567109/_/952899226/
    > > >
    > > ------------------------------------------------------------------------
    > > > >
    > > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    > > > > (Let op het nieuwe adres!)
    > > > >
    > > > >
    > > >
    > > >
    > >
    > ------------------------------------------------------------------------
    > > > Up to 60% OFF food!
    > > > Buy Now and Shipping is Free.
    > > > http://click.egroups.com/1/4016/9/_/567109/_/958750116/
    > >
    > ------------------------------------------------------------------------
    > > >
    > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    > > > of: http://go.to/frgen .
    > > >
    > > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    > > of: http://go.to/frgen .
    > >
    >
    >
    >
    >
    > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    > of: http://go.to/frgen .
    >
    >
   • JHBJ Haarsma
    Hallo Gerard, Ik heb de volgende gegevens voor je : 1) Johannes Annes KOOIKER X 29 april 1815 Gaasterland Feickje Ymes HAARSMA geb. 1792 ovl. 1
    Message 3 of 19 , Aug 2, 2000
     Hallo Gerard,

     Ik heb de volgende gegevens voor je :
     1) Johannes Annes KOOIKER
     X 29 april 1815 Gaasterland
     Feickje Ymes HAARSMA geb. 1792 ovl. 1 februari 1843
     Gaasterland

     Zij hadden minimaal vier kinderen :
     Grietje geb. 27-01-1816 Wymbritseradeel
     Hendrikjen geb. 15-04-1817 "
     ovl. 18-02-1857 Hemelumer Oldeferd
     Iemkjen geb. 19-01-1819 "
     ovl. 25-04-1867 Workum
     Sibbeltje geb. 20-09-1821 "
     ovl. 10-01-1865 Gaasterland

     2) Willempje of Willemke Pieters (Pytters) KOOIKER
     geb. 1790
     ovl. 25 augustus 1833 te Rijs

     Van deze beide mensen heb ik helaas geen bidprentjes.
     Maar de volgende bidprentjes kwam ik wel tegen toen ik hiernaar opzoek was.

     Hendrik KOOIKER, geb. Wijckel ca. 1852 ovl. 29-04-1933 te Wijckel
     Hij was gehuwd met Elisabeth Hofmeijer.

     Jantje KOOIKER, geb. Sondel 1889 ovl. 20-11-1932 te Sneek

     Wilhelmina KOOIKER, geb. Woudsend 25-03-1879 ovl. 25-02-19?? (onleesbaar,
     maar voor 1949)
     Zij was gehuwd met Eelke de Winter.

     Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
     Groetjes,
     Joep Haarsma

     ----- Original Message -----
     From: Gerard Yntema <g.a.yntema@...>
     To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
     Sent: Sunday, July 30, 2000 9:43 PM
     Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders


     > He, Joep!!
     >
     > Bingo!
     > Johannes Annes zeer zeker ( mijn vader heette Anne!) en ongetwijfeld ook
     > Willempje horen in de stamboom thuis; ik weet echter niets van deze twee,
     > dus dank, dank, dank.
     >
     > Graag tot wederdienst bereid,
     >
     > ps: bezit je bidprentjes van die twee??
     >
     > Groeten,
     > Gerard Yntema.
     > ----- Original Message -----
     > From: JHBJ Haarsma <j.haarsma@...>
     > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
     > Sent: Saturday, July 29, 2000 11:41 PM
     > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
     >
     >
     > > Hallo Gerard,
     > >
     > > De naam Kooiker komt ook in mijn gegevens voor. Niet vaak, maar toch.
     > >
     > > Johannes Annes KOOIKER, getrouwd in 1815 met Feickje Ymes Haarsma
     > > en Willempje Pieters KOOIKER, geb. ca. 1790, getrouwd met Arend Ymes
     > Haarsma
     > >
     > > Yntema en Siemensma zeggen mij niets,
     > >
     > > M.vr.gr.
     > > Joep Haarsma
     > > ----- Original Message -----
     > > From: Gerard Yntema <g.a.yntema@...>
     > > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
     > > Sent: Friday, July 28, 2000 12:40 AM
     > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
     > >
     > >
     > > > Hallo Joep
     > > >
     > > > Door omstandigheden nu pas in staat vele, vele berichten te lezen.
     > > > Volgens mij heb jij het dus over rk-families in zuidwesthoek.
     > > >
     > > > Zitten daar ook KOOIKER, YNTEMA en SIEMENSMA bij??
     > > >
     > > > Zo, ja, dan ben ik zeer geinteresseerd.
     > > >
     > > > Met vriendelijke groet,
     > > >
     > > > Gerard Yntema, Apeldoorn.----- Original Message -----
     > > > From: Sietze Elsinga Freeler <sito@...>
     > > > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
     > > > Sent: Friday, May 19, 2000 5:26 PM
     > > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
     > > >
     > > >
     > > > > Hallo Joep,
     > > > >
     > > > > Van Haarsma heb ik het volgende:
     > > > >
     > > > > I Franz Ymes Haarsma.
     > > > > Hij was gehuwd met Marijke Reins.
     > > > > Uit dit huwelijk:
     > > > > 1 Yme Franzes, gedoopt te Mirns en Bakhuizen op 11
     februari
     > > > 1804.
     > > > > Hij is getrouwd te Hemelumer Oldeferd op 21 april 1831
     met
     > > > > Hetske
     > > > > Dirks Schaper, gedoopt te Mirns en Bakhuizen op 31
     > augustus
     > > > > 1810,
     > > > > dochter van Durk Lykles Schaper en Sjoeke Aukes
     Terpstra.
     > > > >
     > > > >
     > > > > Met vriendelijke groeten,
     > > > > Sietze Elsinga
     > > > > mailto:sietze.elsinga@... or
     > > > > mailto:sito@... or
     > > > > mailto:sietze@...
     > > > > http://members.tripod.lycos.nl/Sietze_Elsinga/index.html
     > > > >
     > > > >
     > > > >
     > > > >
     > > > > ----- Oorspronkelijk bericht -----
     > > > > Van: <h.f.jansen@...>
     > > > > Aan: <Friesland-genealogy@onelist.com>
     > > > > Verzonden: zondag 12 maart 2000 23:53
     > > > > Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
     > > > >
     > > > >
     > > > > > From: <h.f.jansen@...>
     > > > > >
     > > > > > Beste Joep,
     > > > > >
     > > > > > Ik heb uit dezelfde hoek van Friesland eveneens bidprentjes oa van
     > de
     > > > > > familie van der Meer, Haarsma en van Ham.
     > > > > >
     > > > > > Heb je belangstelling mail dan.
     > > > > >
     > > > > > Met vriendelijke groet
     > > > > >
     > > > > > Erik Jansen.
     > > > > >
     > > > > >
     > > > > > -----Oorspronkelijk bericht-----
     > > > > > Van: JHBJ Haarsma [mailto:j.haarsma@...]
     > > > > > Verzonden: zaterdag 11 maart 2000 23:00
     > > > > > Aan: Friesland-genealogy
     > > > > > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
     > > > > >
     > > > > >
     > > > > > From: "JHBJ Haarsma" <j.haarsma@...>
     > > > > >
     > > > > > Beste mede-genealogen,
     > > > > >
     > > > > > Al een paar weken lees ik met (wisselende) belangstelling alle
     > > berichten
     > > > > die
     > > > > > de revue passeren,
     > > > > > Helaas ben ik zelf het Fries niet machtig.
     > > > > > Ik doe genealogisch onderzoek naar mijn voorouders, dus met de
     naam
     > > > > HAARSMA
     > > > > > en aanverwanten, voornamelijk afkomstig uit de Friese Zuid-West
     > hoek.
     > > > > > Heeft iemand wellicht gegevens over de voorouders van:
     > > > > > - Yme Fongers (HAARSMA), vermoedelijk geboren te Harich
     > (omstreeks
     > > > > > 1670). Indien mijn info klopt gehuwd met 1. Sets
     > > > > > Meijnses en daarna met 2. Gats Hylkes. Uit het eerste
     > > > huwelijk
     > > > > > geboren Meynse (meer kinderen ??) en uit het tweede
     > > > > > huwelijk Hylke Ymes (Haarsma) (meer kinderen ??)
     > > > > > - Wiepk Gerrits FEENSTRA, geboren 13-04-1817 te Hemelum.
     > Dochter
     > > > van
     > > > > > Gerrit Uilkes Feenstra en Mettje Ottes Bajema
     > > > > > (ook Baaima)
     > > > > > - Trijntje Mattheus VAN DER WERF, geboren te Workum,
     > vermoedelijk
     > > > > 1805.
     > > > > > Dochter van Mattheus Sjoerds van der Werf en
     > > > > > Siebrig Jelles Bruinsma
     > > > > > - Johannes Namles ASMA, geboren 1793 te Sondel. Zoon van
     Namle
     > > > > Willems
     > > > > > Asma en Marijke Johannes
     > > > > >
     > > > > > Zelf beschik ik over een bescheiden collectie van ruim 300
     > bidprentjes
     > > > van
     > > > > > Friezen uit de Zuid-West hoek.
     > > > > > Enkele familie namen hieruit zijn o.a.: Haarsma, Asma, Bouma,
     > Folmer,
     > > > > > Hylkema, Van der Meer, Roodhof(f), Thibaudier, Van der Werf, De
     > > Winter.
     > > > > > Mocht ik hieruit informatie kunnen verstrekken, dan zal ik dat
     graag
     > > > doen.
     > > > > >
     > > > > > Verder is alle informatie m.b.t. deze familienamen welkom.
     > > > > >
     > > > > > Met vriendelijke groet / mei freonlike groetnis,
     > > > > > Joep Haarsma
     > > > > > Almere
     > > > > >
     > > > > >
     > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
     > > > > >
     > > > > >
     > > > >
     > >
     > ------------------------------------------------------------------------
     > > > > > PERFORM CPR ON YOUR APR!
     > > > > > Get a NextCard Visa, in 30 seconds! Get rates as low as
     > > > > > 0.0% Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees.
     > > > > > Apply NOW!
     > > > > > http://click.egroups.com/1/2121/4/_/567109/_/952808503/
     > > > >
     > >
     > ------------------------------------------------------------------------
     > > > > >
     > > > > > Genealogy yn Fryslân:
     http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     > > > > > (Let op het nieuwe adres!)
     > > > > >
     > > > > >
     > > > >
     > >
     > ------------------------------------------------------------------------
     > > > > > GET A NEXTCARD VISA, in 30 seconds! Get rates as low as 2.9%
     > > > > > Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees. Apply NOW!
     > > > > > http://click.egroups.com/1/936/4/_/567109/_/952899226/
     > > > >
     > >
     > ------------------------------------------------------------------------
     > > > > >
     > > > > > Genealogy yn Fryslân:
     http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     > > > > > (Let op het nieuwe adres!)
     > > > > >
     > > > > >
     > > > >
     > > > >
     > > >
     > > ------------------------------------------------------------------------
     > > > > Up to 60% OFF food!
     > > > > Buy Now and Shipping is Free.
     > > > > http://click.egroups.com/1/4016/9/_/567109/_/958750116/
     > > >
     > > ------------------------------------------------------------------------
     > > > >
     > > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     > > > > of: http://go.to/frgen .
     > > > >
     > > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     > > > of: http://go.to/frgen .
     > > >
     > >
     > >
     > >
     > >
     > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     > > of: http://go.to/frgen .
     > >
     > >
     >
     >
     >
     >
     > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     > of: http://go.to/frgen .
     >
    • Alfons Santen
     De laatste tijd komen er wat berichten over de familie Haarsma binnen. Ik heb zelf ook een Haarsma als voorouder. Heeft iemand een verbinding met de volgende
     Message 4 of 19 , Aug 3, 2000
      De laatste tijd komen er wat berichten over de familie Haarsma binnen.
      Ik heb zelf ook een Haarsma als voorouder.
      Heeft iemand een verbinding met de volgende familie?

      M.vr.gr/regards
      Alfons Santen
      email: mailto:santen@...
      Website: http://www.xanten.org/


      Descendants of Leo Jans Haarsma


      Generation No. 1

      1. Leo Jans4 Haarsma (Jan Alberts3, Albert Lieuwes2, Lieuwe1) was born
      22-mrt-1785 in Franeker, Friesland, and died 27-dec-1836 in
      Weststellingwerf, Friesland. He married (1) Grijtje Renses de Vries Bef.
      1811. She was born Bef. 1793, and died 22-aug-1811 in Dockum. He married
      (2) Christina Tjeerds Valkena 21-jun-1816 in Weststellingwerf, daughter of
      Tjeerd Valkena and Jantje Plas. She was born 4-nov-1798 in Nijlamer,
      Oldeholtpade, Friesland, and died 6-mei-1883 in Weststellingwerf, Friesland.

      Children of Leo Haarsma and Christina Valkena are:
      + 2 i. Bondiena Lieuwes5 Haarsma, born Bet. 16-jun - 23-jun-1817 in
      Weststellingwerf, Friesland; died 17-jun-1876 in Weststellingwerf,
      Friesland.
      3 ii. Maria Lieuwes Haarsma, born Bet. 23-feb - 1-mrt-1820 in
      Weststellingwerf, Friesland. She married Johannes Sloot 29-apr-1840 in
      Weststellingwerf, Friesland; born Bef. 1822.
      4 iii. Jantje Lieuwes Haarsma, born Bet. 28-jul - 4-aug-1821 in
      Weststellingwerf, Friesland; died 15-jan-1822 in Weststellingwerf,
      Friesland.
      5 iv. Joanna Lieuwes Haarsma, born Bet. 4 - 11-jan-1823 in
      Weststellingwerf, Friesland; died 26-sep-1902 in Weststellingwerf,
      Friesland. She married (1) Jannes Hendriks Damhuis 2-mei-1839 in
      Weststellingwerf, Friesland; born Bef. 1821. She married (2) Jan Hendriks
      Vruklage 28-mei-1846 in Weststellingwerf, Friesland; born Bef. 1828. She
      married (3) Wessel Johannes Eilers 17-jun-1847 in Weststellingwerf,
      Friesland; born Bef. 1829.
      6 v. Jan Lieuwes Haarsma, born Bet. 27-mei - 3-jun-1825 in
      Weststellingwerf, Friesland; died 2-jun-1852 in Weststellingwerf, Friesland.
      + 7 vi. Albertus Lieuwes Haarsma, born Bet. 28-mrt - 4-apr-1827 in
      Weststellingwerf, Friesland; died 5-apr-1881 in Weststellingwerf, Friesland.
      8 vii. Sjoukje Lieuwes Haarsma, born Bet. 17-sep - 24-sep-1828 in
      Weststellingwerf, Friesland. She married Hendrikus Hendrikus Bennik
      22-apr-1858 in Weststellingwerf, Friesland; born Bef. 1840.
      9 viii. Aaltje Lieuwes Haarsma, born Bet. 4-jan - 11-jan-1830 in
      Weststellingwerf, Friesland; died 4-jul-1830 in Weststellingwerf, Friesland.
      + 10 ix. Aaltje Lieuwes Haarsma, born 10-aug-1832 in Oldeholtpade,
      Weststellingwerf, Friesland; died 24-apr-1915 in Losser, Overijssel.


      Generation No. 2

      2. Bondiena Lieuwes5 Haarsma (Leo Jans4, Jan Alberts3, Albert Lieuwes2,
      Lieuwe1) was born Bet. 16-jun - 23-jun-1817 in Weststellingwerf, Friesland,
      and died 17-jun-1876 in Weststellingwerf, Friesland. She married Bernardus
      Hendriks Spoel 29-apr-1840 in Weststellingwerf, Friesland, son of Hendrik
      Beerends Spoel. He was born Abt. 1813, and died 8-sep-1896 in
      Weststellingwerf, Friesland.

      Child of Bondiena Haarsma and Bernardus Spoel is:
      11 i. Johanna6 Spoel, born Abt. 1857 in Steggerda, Weststellingwerf,
      Friesland. She married Jacob Scheltes Brandsma 8-mrt-1879 in Vledder,
      Drente; born Abt. 1846 in Oudehaske, Haskerland, Drente.


      7. Albertus Lieuwes5 Haarsma (Leo Jans4, Jan Alberts3, Albert Lieuwes2,
      Lieuwe1) was born Bet. 28-mrt - 4-apr-1827 in Weststellingwerf, Friesland,
      and died 5-apr-1881 in Weststellingwerf, Friesland. He married Annigje
      Berends Sloot 30-apr-1851 in Weststellingwerf, daughter of Berend Sloot.
      She was born Abt. 1833, and died 3-mei-1911 in Weststellingwerf, Friesland.

      Children of Albertus Haarsma and Annigje Sloot are:
      12 i. Laurentius Albertus6 Haarsma, born Abt. 18-jan-1852; died 26-jan-1852
      in Weststellingwerf, Friesland.
      13 ii. Lourens Haarsma, born Abt. 1861 in Weststellingwerf, Friesland. He
      married Elisabet Kubbe 4-mei-1917 in Vledder, Drente; born Abt. 1861 in
      Diever, Drente.


      10. Aaltje Lieuwes5 Haarsma (Leo Jans4, Jan Alberts3, Albert Lieuwes2,
      Lieuwe1) was born 10-aug-1832 in Oldeholtpade, Weststellingwerf, Friesland,
      and died 24-apr-1915 in Losser, Overijssel. She married Luite Jurjens Bos
      2-mei-1855 in Weststellingwerf, son of Jurjen Bos and Lummigje Westerkamp.
      He was born 3-mei-1828 in Sonnega, Weststellingwerf, Friesland, and died
      24-feb-1872 in Oldeholtpade, Weststellingwerf, Friesland.

      Children of Aaltje Haarsma and Luite Bos are:
      14 i. Jurjen6 Bos, born 16-jan-1856 in Sonnega, Weststellingwerf,
      Friesland; died 4-aug-1911 in Loosduinen. He married Elisabeth (Lubbigje)
      de Lange Aft. 1874; born Aft. 1829.
      15 ii. Ludwina Bos, born 14-jan-1858 in Sonnega, Weststellingwerf,
      Friesland; died 18-jun-1934 in Oldemarkt. She married Stephanus Santen
      26-apr-1881 in Oldemarkt; born 1-mei-1856 in Paaslo; died 4-aug-1930 in
      Paaslo.
      16 iii. Lieuwe Bos, born 27-sep-1859 in Sonnega, Weststellingwerf,
      Friesland. He married Cornelia van Meurs; born Bet. 1849 - 1876.
      17 iv. Christina Bos, born 20-mrt-1861 in Sonnega, Weststellingwerf,
      Friesland. She married Theodorus Jansen 28-jul-1895 in Schoterland,
      Friesland; born Aft. 1810.
      18 v. Jan Bos, born 17-dec-1862 in Oldeholtpade, Weststellingwerf,
      Friesland. He married Wilhelmina Belt; born Aft. 1835.
      19 vi. Jantje Bos, born 16-dec-1864 in Oldeholtpade, Weststellingwerf,
      Friesland; died 3-mei-1948 in Rotterdam. She married Theodorus Gerardus
      Belt 4-mei-1892; born Bef. 1874.
      20 vii. Petrus Bos, born 28-mei-1866 in Oldeholtpade, Weststellingwerf,
      Friesland. He married Catharina Cornelia van Veen.
      21 viii. Albertus Bos, born 9-mei-1868 in Oldeholtpade, Weststellingwerf,
      Friesland; died 1-feb-1964 in Losser, Overijssel. He married Elisabeth
      Catharina Smit 29-aug-1900 in Losser, Overijssel; born 18-feb-1874 in
      Blesdijk, Noordwolde, Friesland; died 18-jul-1964 in Losser, Overijssel.
      22 ix. Johannes Bos, born 8-feb-1870 in Oldeholtpade; died 19-apr-1888.
      23 x. Ludgerus Hendrikus Bos, born 28-mei-1872 in Oldeholtpade,
      Weststellingwerf, Friesland; died 5-sep-1911 in Losser, Overijssel. He
      married Hermina Johanna Luizink Abt. 10-aug-1897 in Losser, Overijssel
      (Kerkelijk); born 23-mrt-1874 in Losser, Overijssel; died 17-sep-1942 in
      Enschede, Overijssel.
     • Gerard Yntema
      Hallo Joep, Ik raadpleegde het familienamenbestand 1811 op Ryksargyf en kwam toevallig informatie tegen, die jij ongetwijfeld kunt gebruiken: Aangenomen
      Message 5 of 19 , Aug 4, 2000
       Hallo Joep,

       Ik raadpleegde het familienamenbestand 1811 op Ryksargyf en kwam toevallig
       informatie tegen, die jij ongetwijfeld kunt gebruiken:

       Aangenomen familienaam 1881

       Mairie Workum, , folio 142:

       van der Werf, Matthijs sjoerds,
       door stiefvader Klaas Veldman, Workum

       Kinderen. Sjoerd, 19, sibbeltje 17, Liskjen 13, Jelle 9, Grietje 9,
       TRIJNTJE 7 jaar.

       dit is volgens mij de Trijntje waarnaar jij op zoek bent.
       Zij is geboren in 1804 of 1803.
       Deze klaas Veldman zit in mijn moeders stamboom, haar naam is Sebastiana,
       bijgenaamd sippie of Sibbeltje!
       (vernoemd naar haar grootmoeder Sibastiana Veldman, bijgenaamd Sibbeltje,
       sipkje of zelfs Sikje!!)

       Succes verder,
       Gerard Yntema.
       ----- Original Message -----
       From: JHBJ Haarsma <j.haarsma@...>
       To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
       Sent: Wednesday, August 02, 2000 11:07 PM
       Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders


       > Hallo Gerard,
       >
       > Ik heb de volgende gegevens voor je :
       > 1) Johannes Annes KOOIKER
       > X 29 april 1815 Gaasterland
       > Feickje Ymes HAARSMA geb. 1792 ovl. 1 februari 1843
       > Gaasterland
       >
       > Zij hadden minimaal vier kinderen :
       > Grietje geb. 27-01-1816 Wymbritseradeel
       > Hendrikjen geb. 15-04-1817 "
       > ovl. 18-02-1857 Hemelumer Oldeferd
       > Iemkjen geb. 19-01-1819 "
       > ovl. 25-04-1867 Workum
       > Sibbeltje geb. 20-09-1821 "
       > ovl. 10-01-1865 Gaasterland
       >
       > 2) Willempje of Willemke Pieters (Pytters) KOOIKER
       > geb. 1790
       > ovl. 25 augustus 1833 te Rijs
       >
       > Van deze beide mensen heb ik helaas geen bidprentjes.
       > Maar de volgende bidprentjes kwam ik wel tegen toen ik hiernaar opzoek
       was.
       >
       > Hendrik KOOIKER, geb. Wijckel ca. 1852 ovl. 29-04-1933 te Wijckel
       > Hij was gehuwd met Elisabeth Hofmeijer.
       >
       > Jantje KOOIKER, geb. Sondel 1889 ovl. 20-11-1932 te Sneek
       >
       > Wilhelmina KOOIKER, geb. Woudsend 25-03-1879 ovl. 25-02-19??
       (onleesbaar,
       > maar voor 1949)
       > Zij was gehuwd met Eelke de Winter.
       >
       > Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
       > Groetjes,
       > Joep Haarsma
       >
       > ----- Original Message -----
       > From: Gerard Yntema <g.a.yntema@...>
       > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
       > Sent: Sunday, July 30, 2000 9:43 PM
       > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
       >
       >
       > > He, Joep!!
       > >
       > > Bingo!
       > > Johannes Annes zeer zeker ( mijn vader heette Anne!) en ongetwijfeld ook
       > > Willempje horen in de stamboom thuis; ik weet echter niets van deze
       twee,
       > > dus dank, dank, dank.
       > >
       > > Graag tot wederdienst bereid,
       > >
       > > ps: bezit je bidprentjes van die twee??
       > >
       > > Groeten,
       > > Gerard Yntema.
       > > ----- Original Message -----
       > > From: JHBJ Haarsma <j.haarsma@...>
       > > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
       > > Sent: Saturday, July 29, 2000 11:41 PM
       > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
       > >
       > >
       > > > Hallo Gerard,
       > > >
       > > > De naam Kooiker komt ook in mijn gegevens voor. Niet vaak, maar toch.
       > > >
       > > > Johannes Annes KOOIKER, getrouwd in 1815 met Feickje Ymes Haarsma
       > > > en Willempje Pieters KOOIKER, geb. ca. 1790, getrouwd met Arend Ymes
       > > Haarsma
       > > >
       > > > Yntema en Siemensma zeggen mij niets,
       > > >
       > > > M.vr.gr.
       > > > Joep Haarsma
       > > > ----- Original Message -----
       > > > From: Gerard Yntema <g.a.yntema@...>
       > > > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
       > > > Sent: Friday, July 28, 2000 12:40 AM
       > > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
       > > >
       > > >
       > > > > Hallo Joep
       > > > >
       > > > > Door omstandigheden nu pas in staat vele, vele berichten te lezen.
       > > > > Volgens mij heb jij het dus over rk-families in zuidwesthoek.
       > > > >
       > > > > Zitten daar ook KOOIKER, YNTEMA en SIEMENSMA bij??
       > > > >
       > > > > Zo, ja, dan ben ik zeer geinteresseerd.
       > > > >
       > > > > Met vriendelijke groet,
       > > > >
       > > > > Gerard Yntema, Apeldoorn.----- Original Message -----
       > > > > From: Sietze Elsinga Freeler <sito@...>
       > > > > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
       > > > > Sent: Friday, May 19, 2000 5:26 PM
       > > > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
       > > > >
       > > > >
       > > > > > Hallo Joep,
       > > > > >
       > > > > > Van Haarsma heb ik het volgende:
       > > > > >
       > > > > > I Franz Ymes Haarsma.
       > > > > > Hij was gehuwd met Marijke Reins.
       > > > > > Uit dit huwelijk:
       > > > > > 1 Yme Franzes, gedoopt te Mirns en Bakhuizen op 11
       > februari
       > > > > 1804.
       > > > > > Hij is getrouwd te Hemelumer Oldeferd op 21 april 1831
       > met
       > > > > > Hetske
       > > > > > Dirks Schaper, gedoopt te Mirns en Bakhuizen op 31
       > > augustus
       > > > > > 1810,
       > > > > > dochter van Durk Lykles Schaper en Sjoeke Aukes
       > Terpstra.
       > > > > >
       > > > > >
       > > > > > Met vriendelijke groeten,
       > > > > > Sietze Elsinga
       > > > > > mailto:sietze.elsinga@... or
       > > > > > mailto:sito@... or
       > > > > > mailto:sietze@...
       > > > > > http://members.tripod.lycos.nl/Sietze_Elsinga/index.html
       > > > > >
       > > > > >
       > > > > >
       > > > > >
       > > > > > ----- Oorspronkelijk bericht -----
       > > > > > Van: <h.f.jansen@...>
       > > > > > Aan: <Friesland-genealogy@onelist.com>
       > > > > > Verzonden: zondag 12 maart 2000 23:53
       > > > > > Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
       > > > > >
       > > > > >
       > > > > > > From: <h.f.jansen@...>
       > > > > > >
       > > > > > > Beste Joep,
       > > > > > >
       > > > > > > Ik heb uit dezelfde hoek van Friesland eveneens bidprentjes oa
       van
       > > de
       > > > > > > familie van der Meer, Haarsma en van Ham.
       > > > > > >
       > > > > > > Heb je belangstelling mail dan.
       > > > > > >
       > > > > > > Met vriendelijke groet
       > > > > > >
       > > > > > > Erik Jansen.
       > > > > > >
       > > > > > >
       > > > > > > -----Oorspronkelijk bericht-----
       > > > > > > Van: JHBJ Haarsma [mailto:j.haarsma@...]
       > > > > > > Verzonden: zaterdag 11 maart 2000 23:00
       > > > > > > Aan: Friesland-genealogy
       > > > > > > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
       > > > > > >
       > > > > > >
       > > > > > > From: "JHBJ Haarsma" <j.haarsma@...>
       > > > > > >
       > > > > > > Beste mede-genealogen,
       > > > > > >
       > > > > > > Al een paar weken lees ik met (wisselende) belangstelling alle
       > > > berichten
       > > > > > die
       > > > > > > de revue passeren,
       > > > > > > Helaas ben ik zelf het Fries niet machtig.
       > > > > > > Ik doe genealogisch onderzoek naar mijn voorouders, dus met de
       > naam
       > > > > > HAARSMA
       > > > > > > en aanverwanten, voornamelijk afkomstig uit de Friese Zuid-West
       > > hoek.
       > > > > > > Heeft iemand wellicht gegevens over de voorouders van:
       > > > > > > - Yme Fongers (HAARSMA), vermoedelijk geboren te Harich
       > > (omstreeks
       > > > > > > 1670). Indien mijn info klopt gehuwd met 1. Sets
       > > > > > > Meijnses en daarna met 2. Gats Hylkes. Uit het
       eerste
       > > > > huwelijk
       > > > > > > geboren Meynse (meer kinderen ??) en uit het tweede
       > > > > > > huwelijk Hylke Ymes (Haarsma) (meer kinderen ??)
       > > > > > > - Wiepk Gerrits FEENSTRA, geboren 13-04-1817 te Hemelum.
       > > Dochter
       > > > > van
       > > > > > > Gerrit Uilkes Feenstra en Mettje Ottes Bajema
       > > > > > > (ook Baaima)
       > > > > > > - Trijntje Mattheus VAN DER WERF, geboren te Workum,
       > > vermoedelijk
       > > > > > 1805.
       > > > > > > Dochter van Mattheus Sjoerds van der Werf en
       > > > > > > Siebrig Jelles Bruinsma
       > > > > > > - Johannes Namles ASMA, geboren 1793 te Sondel. Zoon van
       > Namle
       > > > > > Willems
       > > > > > > Asma en Marijke Johannes
       > > > > > >
       > > > > > > Zelf beschik ik over een bescheiden collectie van ruim 300
       > > bidprentjes
       > > > > van
       > > > > > > Friezen uit de Zuid-West hoek.
       > > > > > > Enkele familie namen hieruit zijn o.a.: Haarsma, Asma, Bouma,
       > > Folmer,
       > > > > > > Hylkema, Van der Meer, Roodhof(f), Thibaudier, Van der Werf, De
       > > > Winter.
       > > > > > > Mocht ik hieruit informatie kunnen verstrekken, dan zal ik dat
       > graag
       > > > > doen.
       > > > > > >
       > > > > > > Verder is alle informatie m.b.t. deze familienamen welkom.
       > > > > > >
       > > > > > > Met vriendelijke groet / mei freonlike groetnis,
       > > > > > > Joep Haarsma
       > > > > > > Almere
       > > > > > >
       > > > > > >
       > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
       > > > > > >
       > > > > > >
       > > > > >
       > > >
       > > ------------------------------------------------------------------------
       > > > > > > PERFORM CPR ON YOUR APR!
       > > > > > > Get a NextCard Visa, in 30 seconds! Get rates as low as
       > > > > > > 0.0% Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees.
       > > > > > > Apply NOW!
       > > > > > > http://click.egroups.com/1/2121/4/_/567109/_/952808503/
       > > > > >
       > > >
       > > ------------------------------------------------------------------------
       > > > > > >
       > > > > > > Genealogy yn Fryslân:
       > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       > > > > > > (Let op het nieuwe adres!)
       > > > > > >
       > > > > > >
       > > > > >
       > > >
       > > ------------------------------------------------------------------------
       > > > > > > GET A NEXTCARD VISA, in 30 seconds! Get rates as low as 2.9%
       > > > > > > Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees. Apply NOW!
       > > > > > > http://click.egroups.com/1/936/4/_/567109/_/952899226/
       > > > > >
       > > >
       > > ------------------------------------------------------------------------
       > > > > > >
       > > > > > > Genealogy yn Fryslân:
       > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       > > > > > > (Let op het nieuwe adres!)
       > > > > > >
       > > > > > >
       > > > > >
       > > > > >
       > > > >
       > >
       > ------------------------------------------------------------------------
       > > > > > Up to 60% OFF food!
       > > > > > Buy Now and Shipping is Free.
       > > > > > http://click.egroups.com/1/4016/9/_/567109/_/958750116/
       > > > >
       > >
       > ------------------------------------------------------------------------
       > > > > >
       > > > > > Genealogy yn Fryslân:
       http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       > > > > > of: http://go.to/frgen .
       > > > > >
       > > > > >
       > > > >
       > > > >
       > > > >
       > > > >
       > > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       > > > > of: http://go.to/frgen .
       > > > >
       > > >
       > > >
       > > >
       > > >
       > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       > > > of: http://go.to/frgen .
       > > >
       > > >
       > >
       > >
       > >
       > >
       > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       > > of: http://go.to/frgen .
       > >
       >
       >
       >
       >
       > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       > of: http://go.to/frgen .
       >
       >
      • Gerard Yntema
       Joep, sorry, jaartal moet natuurlijk 1811 zijn!! gr. Gerard.----- Original Message ----- From: Gerard Yntema To:
       Message 6 of 19 , Aug 4, 2000
        Joep,

        sorry, jaartal moet natuurlijk 1811 zijn!!

        gr. Gerard.----- Original Message -----
        From: Gerard Yntema <g.a.yntema@...>
        To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
        Sent: Friday, August 04, 2000 3:54 PM
        Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders


        > Hallo Joep,
        >
        > Ik raadpleegde het familienamenbestand 1811 op Ryksargyf en kwam toevallig
        > informatie tegen, die jij ongetwijfeld kunt gebruiken:
        >
        > Aangenomen familienaam 1881
        >
        > Mairie Workum, , folio 142:
        >
        > van der Werf, Matthijs sjoerds,
        > door stiefvader Klaas Veldman, Workum
        >
        > Kinderen. Sjoerd, 19, sibbeltje 17, Liskjen 13, Jelle 9, Grietje 9,
        > TRIJNTJE 7 jaar.
        >
        > dit is volgens mij de Trijntje waarnaar jij op zoek bent.
        > Zij is geboren in 1804 of 1803.
        > Deze klaas Veldman zit in mijn moeders stamboom, haar naam is Sebastiana,
        > bijgenaamd sippie of Sibbeltje!
        > (vernoemd naar haar grootmoeder Sibastiana Veldman, bijgenaamd Sibbeltje,
        > sipkje of zelfs Sikje!!)
        >
        > Succes verder,
        > Gerard Yntema.
        > ----- Original Message -----
        > From: JHBJ Haarsma <j.haarsma@...>
        > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
        > Sent: Wednesday, August 02, 2000 11:07 PM
        > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
        >
        >
        > > Hallo Gerard,
        > >
        > > Ik heb de volgende gegevens voor je :
        > > 1) Johannes Annes KOOIKER
        > > X 29 april 1815 Gaasterland
        > > Feickje Ymes HAARSMA geb. 1792 ovl. 1 februari 1843
        > > Gaasterland
        > >
        > > Zij hadden minimaal vier kinderen :
        > > Grietje geb. 27-01-1816 Wymbritseradeel
        > > Hendrikjen geb. 15-04-1817 "
        > > ovl. 18-02-1857 Hemelumer Oldeferd
        > > Iemkjen geb. 19-01-1819 "
        > > ovl. 25-04-1867 Workum
        > > Sibbeltje geb. 20-09-1821 "
        > > ovl. 10-01-1865 Gaasterland
        > >
        > > 2) Willempje of Willemke Pieters (Pytters) KOOIKER
        > > geb. 1790
        > > ovl. 25 augustus 1833 te Rijs
        > >
        > > Van deze beide mensen heb ik helaas geen bidprentjes.
        > > Maar de volgende bidprentjes kwam ik wel tegen toen ik hiernaar opzoek
        > was.
        > >
        > > Hendrik KOOIKER, geb. Wijckel ca. 1852 ovl. 29-04-1933 te Wijckel
        > > Hij was gehuwd met Elisabeth Hofmeijer.
        > >
        > > Jantje KOOIKER, geb. Sondel 1889 ovl. 20-11-1932 te Sneek
        > >
        > > Wilhelmina KOOIKER, geb. Woudsend 25-03-1879 ovl. 25-02-19??
        > (onleesbaar,
        > > maar voor 1949)
        > > Zij was gehuwd met Eelke de Winter.
        > >
        > > Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
        > > Groetjes,
        > > Joep Haarsma
        > >
        > > ----- Original Message -----
        > > From: Gerard Yntema <g.a.yntema@...>
        > > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
        > > Sent: Sunday, July 30, 2000 9:43 PM
        > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
        > >
        > >
        > > > He, Joep!!
        > > >
        > > > Bingo!
        > > > Johannes Annes zeer zeker ( mijn vader heette Anne!) en ongetwijfeld
        ook
        > > > Willempje horen in de stamboom thuis; ik weet echter niets van deze
        > twee,
        > > > dus dank, dank, dank.
        > > >
        > > > Graag tot wederdienst bereid,
        > > >
        > > > ps: bezit je bidprentjes van die twee??
        > > >
        > > > Groeten,
        > > > Gerard Yntema.
        > > > ----- Original Message -----
        > > > From: JHBJ Haarsma <j.haarsma@...>
        > > > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
        > > > Sent: Saturday, July 29, 2000 11:41 PM
        > > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
        > > >
        > > >
        > > > > Hallo Gerard,
        > > > >
        > > > > De naam Kooiker komt ook in mijn gegevens voor. Niet vaak, maar
        toch.
        > > > >
        > > > > Johannes Annes KOOIKER, getrouwd in 1815 met Feickje Ymes Haarsma
        > > > > en Willempje Pieters KOOIKER, geb. ca. 1790, getrouwd met Arend Ymes
        > > > Haarsma
        > > > >
        > > > > Yntema en Siemensma zeggen mij niets,
        > > > >
        > > > > M.vr.gr.
        > > > > Joep Haarsma
        > > > > ----- Original Message -----
        > > > > From: Gerard Yntema <g.a.yntema@...>
        > > > > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
        > > > > Sent: Friday, July 28, 2000 12:40 AM
        > > > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
        > > > >
        > > > >
        > > > > > Hallo Joep
        > > > > >
        > > > > > Door omstandigheden nu pas in staat vele, vele berichten te lezen.
        > > > > > Volgens mij heb jij het dus over rk-families in zuidwesthoek.
        > > > > >
        > > > > > Zitten daar ook KOOIKER, YNTEMA en SIEMENSMA bij??
        > > > > >
        > > > > > Zo, ja, dan ben ik zeer geinteresseerd.
        > > > > >
        > > > > > Met vriendelijke groet,
        > > > > >
        > > > > > Gerard Yntema, Apeldoorn.----- Original Message -----
        > > > > > From: Sietze Elsinga Freeler <sito@...>
        > > > > > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
        > > > > > Sent: Friday, May 19, 2000 5:26 PM
        > > > > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
        > > > > >
        > > > > >
        > > > > > > Hallo Joep,
        > > > > > >
        > > > > > > Van Haarsma heb ik het volgende:
        > > > > > >
        > > > > > > I Franz Ymes Haarsma.
        > > > > > > Hij was gehuwd met Marijke Reins.
        > > > > > > Uit dit huwelijk:
        > > > > > > 1 Yme Franzes, gedoopt te Mirns en Bakhuizen op 11
        > > februari
        > > > > > 1804.
        > > > > > > Hij is getrouwd te Hemelumer Oldeferd op 21 april
        1831
        > > met
        > > > > > > Hetske
        > > > > > > Dirks Schaper, gedoopt te Mirns en Bakhuizen op 31
        > > > augustus
        > > > > > > 1810,
        > > > > > > dochter van Durk Lykles Schaper en Sjoeke Aukes
        > > Terpstra.
        > > > > > >
        > > > > > >
        > > > > > > Met vriendelijke groeten,
        > > > > > > Sietze Elsinga
        > > > > > > mailto:sietze.elsinga@... or
        > > > > > > mailto:sito@... or
        > > > > > > mailto:sietze@...
        > > > > > > http://members.tripod.lycos.nl/Sietze_Elsinga/index.html
        > > > > > >
        > > > > > >
        > > > > > >
        > > > > > >
        > > > > > > ----- Oorspronkelijk bericht -----
        > > > > > > Van: <h.f.jansen@...>
        > > > > > > Aan: <Friesland-genealogy@onelist.com>
        > > > > > > Verzonden: zondag 12 maart 2000 23:53
        > > > > > > Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
        > > > > > >
        > > > > > >
        > > > > > > > From: <h.f.jansen@...>
        > > > > > > >
        > > > > > > > Beste Joep,
        > > > > > > >
        > > > > > > > Ik heb uit dezelfde hoek van Friesland eveneens bidprentjes oa
        > van
        > > > de
        > > > > > > > familie van der Meer, Haarsma en van Ham.
        > > > > > > >
        > > > > > > > Heb je belangstelling mail dan.
        > > > > > > >
        > > > > > > > Met vriendelijke groet
        > > > > > > >
        > > > > > > > Erik Jansen.
        > > > > > > >
        > > > > > > >
        > > > > > > > -----Oorspronkelijk bericht-----
        > > > > > > > Van: JHBJ Haarsma [mailto:j.haarsma@...]
        > > > > > > > Verzonden: zaterdag 11 maart 2000 23:00
        > > > > > > > Aan: Friesland-genealogy
        > > > > > > > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
        > > > > > > >
        > > > > > > >
        > > > > > > > From: "JHBJ Haarsma" <j.haarsma@...>
        > > > > > > >
        > > > > > > > Beste mede-genealogen,
        > > > > > > >
        > > > > > > > Al een paar weken lees ik met (wisselende) belangstelling alle
        > > > > berichten
        > > > > > > die
        > > > > > > > de revue passeren,
        > > > > > > > Helaas ben ik zelf het Fries niet machtig.
        > > > > > > > Ik doe genealogisch onderzoek naar mijn voorouders, dus met de
        > > naam
        > > > > > > HAARSMA
        > > > > > > > en aanverwanten, voornamelijk afkomstig uit de Friese
        Zuid-West
        > > > hoek.
        > > > > > > > Heeft iemand wellicht gegevens over de voorouders van:
        > > > > > > > - Yme Fongers (HAARSMA), vermoedelijk geboren te Harich
        > > > (omstreeks
        > > > > > > > 1670). Indien mijn info klopt gehuwd met 1. Sets
        > > > > > > > Meijnses en daarna met 2. Gats Hylkes. Uit het
        > eerste
        > > > > > huwelijk
        > > > > > > > geboren Meynse (meer kinderen ??) en uit het tweede
        > > > > > > > huwelijk Hylke Ymes (Haarsma) (meer kinderen ??)
        > > > > > > > - Wiepk Gerrits FEENSTRA, geboren 13-04-1817 te Hemelum.
        > > > Dochter
        > > > > > van
        > > > > > > > Gerrit Uilkes Feenstra en Mettje Ottes Bajema
        > > > > > > > (ook Baaima)
        > > > > > > > - Trijntje Mattheus VAN DER WERF, geboren te Workum,
        > > > vermoedelijk
        > > > > > > 1805.
        > > > > > > > Dochter van Mattheus Sjoerds van der Werf en
        > > > > > > > Siebrig Jelles Bruinsma
        > > > > > > > - Johannes Namles ASMA, geboren 1793 te Sondel. Zoon van
        > > Namle
        > > > > > > Willems
        > > > > > > > Asma en Marijke Johannes
        > > > > > > >
        > > > > > > > Zelf beschik ik over een bescheiden collectie van ruim 300
        > > > bidprentjes
        > > > > > van
        > > > > > > > Friezen uit de Zuid-West hoek.
        > > > > > > > Enkele familie namen hieruit zijn o.a.: Haarsma, Asma, Bouma,
        > > > Folmer,
        > > > > > > > Hylkema, Van der Meer, Roodhof(f), Thibaudier, Van der Werf,
        De
        > > > > Winter.
        > > > > > > > Mocht ik hieruit informatie kunnen verstrekken, dan zal ik dat
        > > graag
        > > > > > doen.
        > > > > > > >
        > > > > > > > Verder is alle informatie m.b.t. deze familienamen welkom.
        > > > > > > >
        > > > > > > > Met vriendelijke groet / mei freonlike groetnis,
        > > > > > > > Joep Haarsma
        > > > > > > > Almere
        > > > > > > >
        > > > > > > >
        > > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
        > > > > > > >
        > > > > > > >
        > > > > > >
        > > > >
        > >
        > ------------------------------------------------------------------------
        > > > > > > > PERFORM CPR ON YOUR APR!
        > > > > > > > Get a NextCard Visa, in 30 seconds! Get rates as low as
        > > > > > > > 0.0% Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees.
        > > > > > > > Apply NOW!
        > > > > > > > http://click.egroups.com/1/2121/4/_/567109/_/952808503/
        > > > > > >
        > > > >
        > >
        > ------------------------------------------------------------------------
        > > > > > > >
        > > > > > > > Genealogy yn Fryslân:
        > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > > > > > > > (Let op het nieuwe adres!)
        > > > > > > >
        > > > > > > >
        > > > > > >
        > > > >
        > >
        > ------------------------------------------------------------------------
        > > > > > > > GET A NEXTCARD VISA, in 30 seconds! Get rates as low as 2.9%
        > > > > > > > Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees. Apply NOW!
        > > > > > > > http://click.egroups.com/1/936/4/_/567109/_/952899226/
        > > > > > >
        > > > >
        > >
        > ------------------------------------------------------------------------
        > > > > > > >
        > > > > > > > Genealogy yn Fryslân:
        > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > > > > > > > (Let op het nieuwe adres!)
        > > > > > > >
        > > > > > > >
        > > > > > >
        > > > > > >
        > > > > >
        > > >
        > > ------------------------------------------------------------------------
        > > > > > > Up to 60% OFF food!
        > > > > > > Buy Now and Shipping is Free.
        > > > > > > http://click.egroups.com/1/4016/9/_/567109/_/958750116/
        > > > > >
        > > >
        > > ------------------------------------------------------------------------
        > > > > > >
        > > > > > > Genealogy yn Fryslân:
        > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > > > > > > of: http://go.to/frgen .
        > > > > > >
        > > > > > >
        > > > > >
        > > > > >
        > > > > >
        > > > > >
        > > > > > Genealogy yn Fryslân:
        http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > > > > > of: http://go.to/frgen .
        > > > > >
        > > > >
        > > > >
        > > > >
        > > > >
        > > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > > > > of: http://go.to/frgen .
        > > > >
        > > > >
        > > >
        > > >
        > > >
        > > >
        > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > > > of: http://go.to/frgen .
        > > >
        > >
        > >
        > >
        > >
        > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > > of: http://go.to/frgen .
        > >
        > >
        >
        >
        >
        >
        > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > of: http://go.to/frgen .
        >
        >
       • Henk Brugge
        Beste Joep, Van de site van het ryksarchyf Friesland heb ik onderstaande gegevens geplukt. Zijn dit de wellicht de personen die jij zoekt. Aangenomen
        Message 7 of 19 , Aug 28, 2000
         Beste Joep,

         Van de site van het ryksarchyf Friesland heb ik
         onderstaande gegevens geplukt. Zijn dit de wellicht de
         personen die jij zoekt.

         Aangenomen familienaam 1811

         Beernink, Hendrik Berents, Ouwsterhaule

         k. Gerrit 7, Berent 3, Jan 1, Diuke 6

         Mairie Langweer, fol. 30v

         en

         Aangenomen familienaam 1811

         Bouhuis, Gerrit Egberts, Ouwsterhaule

         k. Egbert 47, Doniaga, Akke 37, Broek

         kk. (v. Egbert) Eelke 15, Gerrit 12, Jan 7, Simon
         4, Romke 2, Age 3 wkn.

         Has 104 Bouwhuis, Rienk Durks Nijehaske

         k. Durk 13, Nijehaske, Afke 11, Nijehaske, Jan 8,
         Nijehaske, Hielke 6,
         Nijehaske, Andries 4, Nijehaske, Egbert 2 dgn.,
         Nijehaske

         Mairie Langweer, fol. 47v

         m.vr.gr.

         Henk Bruggemans         --- JHBJ Haarsma <j.haarsma@...> wrote:
         > Beste mede genealogen,
         >
         > Allereerst wil ik opmerken dat jullie aardig
         > produktief zijn.
         > Vandaag, na 3 weken vakantie, vond ik meer dan 300
         > berichten in mijn e-mail box.
         >
         > In mijn vakantie ben ik een dag aktief geweest met
         > genealogisch onderzoek in het Rijksarchief
         > te Zwolle naar voorouders van mijn moeders kant.
         > Een stukje van de puzzel is opgelost, maar veel
         > verder kwam ik daar niet omdat uit de
         > overlijdensakte
         > d.d. 7-11-1852 Gemeente Avereest, bleek dat Dieuwke
         > Beernink, wonende te Avereest, geboren
         > was "te Doniawarstal, provincie Vriesland".
         > Dochter van Hendrik Beernink en van Akke Bouwhuis,
         > beide overleden.
         >
         > Heeft iemand meer gegevens over deze beide personen
         > en wellicht over hun voorouders ??
         >
         > Dit zou mij ten zeerste helpen om mijn kwartiestaat
         > verder aan te vullen.
         >
         > Ik ben benieuwd.
         >
         > M.vr.gr.
         > Joep Haarsma
         >
         >
         > [De niet-tekstgedeelten van dit bericht werden
         > verwijderd]
         >
         >
         > -------------------------- eGroups Sponsor
         >
         > Genealogy yn Frysl�n:
         > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         > of: http://go.to/frgen .
         >


         __________________________________________________
         Do You Yahoo!?
         Yahoo! Mail - Free email you can access from anywhere!
         http://mail.yahoo.com/
        • r.varkevisser
         Joep, Over de genoemde Gerrit Egberts Bouhuis uit Ouwsterhaule heb ik al eens wat (voor iemand anders) uitgezocht, zonodig moet ik dan het papieren archief
         Message 8 of 19 , Aug 28, 2000
          Joep,

          Over de genoemde Gerrit Egberts Bouhuis uit Ouwsterhaule heb ik al eens wat
          (voor iemand anders) uitgezocht, zonodig moet ik dan het papieren archief eens
          door. Zeg het maar als je denkt dat je dat nuttig lijkt, dan ga ik wel even
          aan het spitten.

          Roelof

          >===== Original Message From Friesland-genealogy@egroups.com =====
          >Beste Joep,
          >
          >Van de site van het ryksarchyf Friesland heb ik
          >onderstaande gegevens geplukt. Zijn dit de wellicht de
          >personen die jij zoekt.
          >
          >Aangenomen familienaam 1811
          >
          >Beernink, Hendrik Berents, Ouwsterhaule
          >
          > k. Gerrit 7, Berent 3, Jan 1, Diuke 6
          >
          > Mairie Langweer, fol. 30v
          >
          >en
          >
          >Aangenomen familienaam 1811
          >
          >Bouhuis, Gerrit Egberts, Ouwsterhaule
          >
          > k. Egbert 47, Doniaga, Akke 37, Broek
          >
          > kk. (v. Egbert) Eelke 15, Gerrit 12, Jan 7, Simon
          >4, Romke 2, Age 3 wkn.
          >
          > Has 104 Bouwhuis, Rienk Durks Nijehaske
          >
          > k. Durk 13, Nijehaske, Afke 11, Nijehaske, Jan 8,
          >Nijehaske, Hielke 6,
          > Nijehaske, Andries 4, Nijehaske, Egbert 2 dgn.,
          >Nijehaske
          >
          > Mairie Langweer, fol. 47v
          >
          >m.vr.gr.
          >
          >Henk Bruggemans
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          >--- JHBJ Haarsma <j.haarsma@...> wrote:
          >> Beste mede genealogen,
          >>
          >> Allereerst wil ik opmerken dat jullie aardig
          >> produktief zijn.
          >> Vandaag, na 3 weken vakantie, vond ik meer dan 300
          >> berichten in mijn e-mail box.
          >>
          >> In mijn vakantie ben ik een dag aktief geweest met
          >> genealogisch onderzoek in het Rijksarchief
          >> te Zwolle naar voorouders van mijn moeders kant.
          >> Een stukje van de puzzel is opgelost, maar veel
          >> verder kwam ik daar niet omdat uit de
          >> overlijdensakte
          >> d.d. 7-11-1852 Gemeente Avereest, bleek dat Dieuwke
          >> Beernink, wonende te Avereest, geboren
          >> was "te Doniawarstal, provincie Vriesland".
          >> Dochter van Hendrik Beernink en van Akke Bouwhuis,
          >> beide overleden.
          >>
          >> Heeft iemand meer gegevens over deze beide personen
          >> en wellicht over hun voorouders ??
          >>
          >> Dit zou mij ten zeerste helpen om mijn kwartiestaat
          >> verder aan te vullen.
          >>
          >> Ik ben benieuwd.
          >>
          >> M.vr.gr.
          >> Joep Haarsma
          >>
          >>
          >> [De niet-tekstgedeelten van dit bericht werden
          >> verwijderd]
          >>
          >>
          >> -------------------------- eGroups Sponsor
          >>
          >> Genealogy yn Fryslân:
          >> http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
          >> of: http://go.to/frgen .
          >>
          >
          >
          >__________________________________________________
          >Do You Yahoo!?
          >Yahoo! Mail - Free email you can access from anywhere!
          >http://mail.yahoo.com/
          >
          >Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
          >of: http://go.to/frgen .
         • JHBJ Haarsma
          Roelof, Van je aanbod maak ik graag gebruik. Gezien de leeftijd van Akke, 37 jaar = dus geboren rond 1774, zou dit best eens de partner van Hendrik Berents
          Message 9 of 19 , Aug 29, 2000
           Roelof,

           Van je aanbod maak ik graag gebruik.
           Gezien de leeftijd van Akke, 37 jaar => dus geboren rond 1774, zou dit best
           eens de partner van
           Hendrik Berents Beernink geweest kunnen zijn. (Zal ik als ik weer eens naar
           het Ryksarchyf ga checken)

           Bij voorbaat dank,
           Joep

           ----- Original Message -----
           From: r.varkevisser <r.varkevisser@...>
           To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
           Sent: Monday, August 28, 2000 12:37 PM
           Subject: RE: [Friesland-genealogy] Friese voorouders


           Joep,

           Over de genoemde Gerrit Egberts Bouhuis uit Ouwsterhaule heb ik al eens wat
           (voor iemand anders) uitgezocht, zonodig moet ik dan het papieren archief
           eens
           door. Zeg het maar als je denkt dat je dat nuttig lijkt, dan ga ik wel even
           aan het spitten.

           Roelof

           >===== Original Message From Friesland-genealogy@egroups.com =====
           >Beste Joep,
           >
           >Van de site van het ryksarchyf Friesland heb ik
           >onderstaande gegevens geplukt. Zijn dit de wellicht de
           >personen die jij zoekt.
           >
           >Aangenomen familienaam 1811
           >
           >Beernink, Hendrik Berents, Ouwsterhaule
           >
           > k. Gerrit 7, Berent 3, Jan 1, Diuke 6
           >
           > Mairie Langweer, fol. 30v
           >
           >en
           >
           >Aangenomen familienaam 1811
           >
           >Bouhuis, Gerrit Egberts, Ouwsterhaule
           >
           > k. Egbert 47, Doniaga, Akke 37, Broek
           >
           > kk. (v. Egbert) Eelke 15, Gerrit 12, Jan 7, Simon
           >4, Romke 2, Age 3 wkn.
           >
           > Has 104 Bouwhuis, Rienk Durks Nijehaske
           >
           > k. Durk 13, Nijehaske, Afke 11, Nijehaske, Jan 8,
           >Nijehaske, Hielke 6,
           > Nijehaske, Andries 4, Nijehaske, Egbert 2 dgn.,
           >Nijehaske
           >
           > Mairie Langweer, fol. 47v
           >
           >m.vr.gr.
           >
           >Henk Bruggemans
          • jan.hendriks@chello.nl
           Beste Gerard, Aangezien ik nogal bezig ben met de Haarsma s uit Gaasteraland, wil je me n= og eens even uitleggen hoe het zit met Matthijs van der Werf en zijn
           Message 10 of 19 , Nov 18, 2000
            Beste Gerard,
            Aangezien ik nogal bezig ben met de Haarsma's uit Gaasteraland, wil je me n=
            og eens even uitleggen hoe het zit met Matthijs van der Werf en zijn
            stiefvader Klaas Veldman?
            Hoe kwam Matthijs bij Klaas terecht, enzovoorts?
            Hoe het verder gaat met Trijntje van der Werf weet ik geloof ik wel.
            Trijntje's dochter Sibbeltje trouwde met Frans Sibbeles Haarsma en vandaar =
            gaat het Haarsma-verhaal weer verder.
            Graag je reactie.
            vr.gr.
            Jan Hendriks
            jan.hendriks@...            --- In Friesland-genealogy@egroups.com, "Gerard Yntema" <g.a.yntema@1...> w=
            rote:
            > Joep,
            >
            > sorry, jaartal moet natuurlijk 1811 zijn!!
            >
            > gr. Gerard.----- Original Message -----
            > From: Gerard Yntema <g.a.yntema@1...>
            > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
            > Sent: Friday, August 04, 2000 3:54 PM
            > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
            >
            >
            > > Hallo Joep,
            > >
            > > Ik raadpleegde het familienamenbestand 1811 op Ryksargyf en kwam toeval=
            lig
            > > informatie tegen, die jij ongetwijfeld kunt gebruiken:
            > >
            > > Aangenomen familienaam 1881
            > >
            > > Mairie Workum, , folio 142:
            > >
            > > van der Werf, Matthijs sjoerds,
            > > door stiefvader Klaas Veldman, Workum
            > >
            > > Kinderen. Sjoerd, 19, sibbeltje 17, Liskjen 13, Jelle 9, Grietje 9,
            > > TRIJNTJE 7 jaar.
            > >
            > > dit is volgens mij de Trijntje waarnaar jij op zoek bent.
            > > Zij is geboren in 1804 of 1803.
            > > Deze klaas Veldman zit in mijn moeders stamboom, haar naam is Sebastian=
            a,
            > > bijgenaamd sippie of Sibbeltje!
            > > (vernoemd naar haar grootmoeder Sibastiana Veldman, bijgenaamd Sibbeltj=
            e,
            > > sipkje of zelfs Sikje!!)
            > >
            > > Succes verder,
            > > Gerard Yntema.
            > > ----- Original Message -----
            > > From: JHBJ Haarsma <j.haarsma@h...>
            > > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
            > > Sent: Wednesday, August 02, 2000 11:07 PM
            > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
            > >
            > >
            > > > Hallo Gerard,
            > > >
            > > > Ik heb de volgende gegevens voor je :
            > > > 1) Johannes Annes KOOIKER
            > > > X 29 april 1815 Gaasterland
            > > > Feickje Ymes HAARSMA geb. 1792 ovl. 1 februari 1843
            > > > Gaasterland
            > > >
            > > > Zij hadden minimaal vier kinderen :
            > > > Grietje geb. 27-01-1816 Wymbritseradeel
            > > > Hendrikjen geb. 15-04-1817 "
            > > > ovl. 18-02-1857 Hemelumer Oldeferd
            > > > Iemkjen geb. 19-01-1819 "
            > > > ovl. 25-04-1867 Workum
            > > > Sibbeltje geb. 20-09-1821 "
            > > > ovl. 10-01-1865 Gaasterland
            > > >
            > > > 2) Willempje of Willemke Pieters (Pytters) KOOIKER
            > > > geb. 1790
            > > > ovl. 25 augustus 1833 te Rijs
            > > >
            > > > Van deze beide mensen heb ik helaas geen bidprentjes.
            > > > Maar de volgende bidprentjes kwam ik wel tegen toen ik hiernaar opzoe=
            k
            > > was.
            > > >
            > > > Hendrik KOOIKER, geb. Wijckel ca. 1852 ovl. 29-04-1933 te Wijckel
            > > > Hij was gehuwd met Elisabeth Hofmeijer.
            > > >
            > > > Jantje KOOIKER, geb. Sondel 1889 ovl. 20-11-1932 te Sneek
            > > >
            > > > Wilhelmina KOOIKER, geb. Woudsend 25-03-1879 ovl. 25-02-19??
            > > (onleesbaar,
            > > > maar voor 1949)
            > > > Zij was gehuwd met Eelke de Winter.
            > > >
            > > > Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
            > > > Groetjes,
            > > > Joep Haarsma
            > > >
            > > > ----- Original Message -----
            > > > From: Gerard Yntema <g.a.yntema@1...>
            > > > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
            > > > Sent: Sunday, July 30, 2000 9:43 PM
            > > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
            > > >
            > > >
            > > > > He, Joep!!
            > > > >
            > > > > Bingo!
            > > > > Johannes Annes zeer zeker ( mijn vader heette Anne!) en ongetwijfel=
            d
            > ook
            > > > > Willempje horen in de stamboom thuis; ik weet echter niets van deze=

            > > twee,
            > > > > dus dank, dank, dank.
            > > > >
            > > > > Graag tot wederdienst bereid,
            > > > >
            > > > > ps: bezit je bidprentjes van die twee??
            > > > >
            > > > > Groeten,
            > > > > Gerard Yntema.
            > > > > ----- Original Message -----
            > > > > From: JHBJ Haarsma <j.haarsma@h...>
            > > > > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
            > > > > Sent: Saturday, July 29, 2000 11:41 PM
            > > > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
            > > > >
            > > > >
            > > > > > Hallo Gerard,
            > > > > >
            > > > > > De naam Kooiker komt ook in mijn gegevens voor. Niet vaak, maar
            > toch.
            > > > > >
            > > > > > Johannes Annes KOOIKER, getrouwd in 1815 met Feickje Ymes Haarsma=

            > > > > > en Willempje Pieters KOOIKER, geb. ca. 1790, getrouwd met Arend Y=
            mes
            > > > > Haarsma
            > > > > >
            > > > > > Yntema en Siemensma zeggen mij niets,
            > > > > >
            > > > > > M.vr.gr.
            > > > > > Joep Haarsma
            > > > > > ----- Original Message -----
            > > > > > From: Gerard Yntema <g.a.yntema@1...>
            > > > > > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
            > > > > > Sent: Friday, July 28, 2000 12:40 AM
            > > > > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
            > > > > >
            > > > > >
            > > > > > > Hallo Joep
            > > > > > >
            > > > > > > Door omstandigheden nu pas in staat vele, vele berichten te lez=
            en.
            > > > > > > Volgens mij heb jij het dus over rk-families in zuidwesthoek.
            > > > > > >
            > > > > > > Zitten daar ook KOOIKER, YNTEMA en SIEMENSMA bij??
            > > > > > >
            > > > > > > Zo, ja, dan ben ik zeer geinteresseerd.
            > > > > > >
            > > > > > > Met vriendelijke groet,
            > > > > > >
            > > > > > > Gerard Yntema, Apeldoorn.----- Original Message -----
            > > > > > > From: Sietze Elsinga Freeler <sito@f...>
            > > > > > > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
            > > > > > > Sent: Friday, May 19, 2000 5:26 PM
            > > > > > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
            > > > > > >
            > > > > > >
            > > > > > > > Hallo Joep,
            > > > > > > >
            > > > > > > > Van Haarsma heb ik het volgende:
            > > > > > > >
            > > > > > > > I Franz Ymes Haarsma.
            > > > > > > > Hij was gehuwd met Marijke Reins.
            > > > > > > > Uit dit huwelijk:
            > > > > > > > 1 Yme Franzes, gedoopt te Mirns en Bakhuizen op 11
            > > > februari
            > > > > > > 1804.
            > > > > > > > Hij is getrouwd te Hemelumer Oldeferd op 21 april=

            > 1831
            > > > met
            > > > > > > > Hetske
            > > > > > > > Dirks Schaper, gedoopt te Mirns en Bakhuizen op 3=
            1
            > > > > augustus
            > > > > > > > 1810,
            > > > > > > > dochter van Durk Lykles Schaper en Sjoeke Aukes
            > > > Terpstra.
            > > > > > > >
            > > > > > > >
            > > > > > > > Met vriendelijke groeten,
            > > > > > > > Sietze Elsinga
            > > > > > > > mailto:sietze.elsinga@h... or
            > > > > > > > mailto:sito@f... or
            > > > > > > > mailto:sietze@l...
            > > > > > > > http://members.tripod.lycos.nl/Sietze_Elsinga/index.html
            > > > > > > >
            > > > > > > >
            > > > > > > >
            > > > > > > >
            > > > > > > > ----- Oorspronkelijk bericht -----
            > > > > > > > Van: <h.f.jansen@h...>
            > > > > > > > Aan: <Friesland-genealogy@onelist.com>
            > > > > > > > Verzonden: zondag 12 maart 2000 23:53
            > > > > > > > Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
            > > > > > > >
            > > > > > > >
            > > > > > > > > From: <h.f.jansen@h...>
            > > > > > > > >
            > > > > > > > > Beste Joep,
            > > > > > > > >
            > > > > > > > > Ik heb uit dezelfde hoek van Friesland eveneens bidprentjes=
            oa
            > > van
            > > > > de
            > > > > > > > > familie van der Meer, Haarsma en van Ham.
            > > > > > > > >
            > > > > > > > > Heb je belangstelling mail dan.
            > > > > > > > >
            > > > > > > > > Met vriendelijke groet
            > > > > > > > >
            > > > > > > > > Erik Jansen.
            > > > > > > > >
            > > > > > > > >
            > > > > > > > > -----Oorspronkelijk bericht-----
            > > > > > > > > Van: JHBJ Haarsma [mailto:j.haarsma@h...]
            > > > > > > > > Verzonden: zaterdag 11 maart 2000 23:00
            > > > > > > > > Aan: Friesland-genealogy
            > > > > > > > > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
            > > > > > > > >
            > > > > > > > >
            > > > > > > > > From: "JHBJ Haarsma" <j.haarsma@h...>
            > > > > > > > >
            > > > > > > > > Beste mede-genealogen,
            > > > > > > > >
            > > > > > > > > Al een paar weken lees ik met (wisselende) belangstelling a=
            lle
            > > > > > berichten
            > > > > > > > die
            > > > > > > > > de revue passeren,
            > > > > > > > > Helaas ben ik zelf het Fries niet machtig.
            > > > > > > > > Ik doe genealogisch onderzoek naar mijn voorouders, dus met=
            de
            > > > naam
            > > > > > > > HAARSMA
            > > > > > > > > en aanverwanten, voornamelijk afkomstig uit de Friese
            > Zuid-West
            > > > > hoek.
            > > > > > > > > Heeft iemand wellicht gegevens over de voorouders van:
            > > > > > > > > - Yme Fongers (HAARSMA), vermoedelijk geboren te Harich=

            > > > > (omstreeks
            > > > > > > > > 1670). Indien mijn info klopt gehuwd met 1. Sets
            > > > > > > > > Meijnses en daarna met 2. Gats Hylkes. Uit het
            > > eerste
            > > > > > > huwelijk
            > > > > > > > > geboren Meynse (meer kinderen ??) en uit het tweede
            > > > > > > > > huwelijk Hylke Ymes (Haarsma) (meer kinderen ??)
            > > > > > > > > - Wiepk Gerrits FEENSTRA, geboren 13-04-1817 te Hemelum=
            .
            > > > > Dochter
            > > > > > > van
            > > > > > > > > Gerrit Uilkes Feenstra en Mettje Ottes Bajema
            > > > > > > > > (ook Baaima)
            > > > > > > > > - Trijntje Mattheus VAN DER WERF, geboren te Workum,
            > > > > vermoedelijk
            > > > > > > > 1805.
            > > > > > > > > Dochter van Mattheus Sjoerds van der Werf en
            > > > > > > > > Siebrig Jelles Bruinsma
            > > > > > > > > - Johannes Namles ASMA, geboren 1793 te Sondel. Zoon v=
            an
            > > > Namle
            > > > > > > > Willems
            > > > > > > > > Asma en Marijke Johannes
            > > > > > > > >
            > > > > > > > > Zelf beschik ik over een bescheiden collectie van ruim 300
            > > > > bidprentjes
            > > > > > > van
            > > > > > > > > Friezen uit de Zuid-West hoek.
            > > > > > > > > Enkele familie namen hieruit zijn o.a.: Haarsma, Asma, Boum=
            a,
            > > > > Folmer,
            > > > > > > > > Hylkema, Van der Meer, Roodhof(f), Thibaudier, Van der Wer=
            f,
            > De
            > > > > > Winter.
            > > > > > > > > Mocht ik hieruit informatie kunnen verstrekken, dan zal ik =
            dat
            > > > graag
            > > > > > > doen.
            > > > > > > > >
            > > > > > > > > Verder is alle informatie m.b.t. deze familienamen welkom.
            > > > > > > > >
            > > > > > > > > Met vriendelijke groet / mei freonlike groetnis,
            > > > > > > > > Joep Haarsma
            > > > > > > > > Almere
            > > > > > > > >
            > > > > > > > >
            > > > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
            > > > > > > > >
            > > > > > > > >
            > > > > > > >
            > > > > >
            > > >
            > > -----------------------------------------------------------------------=
            -
            > > > > > > > > PERFORM CPR ON YOUR APR!
            > > > > > > > > Get a NextCard Visa, in 30 seconds! Get rates as low as
            > > > > > > > > 0.0% Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees.
            > > > > > > > > Apply NOW!
            > > > > > > > > http://click.egroups.com/1/2121/4/_/567109/_/952808503/
            > > > > > > >
            > > > > >
            > > >
            > > -----------------------------------------------------------------------=
            -
            > > > > > > > >
            > > > > > > > > Genealogy yn Fryslân:
            > > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
            > > > > > > > > (Let op het nieuwe adres!)
            > > > > > > > >
            > > > > > > > >
            > > > > > > >
            > > > > >
            > > >
            > > -----------------------------------------------------------------------=
            -
            > > > > > > > > GET A NEXTCARD VISA, in 30 seconds! Get rates as low as 2.=
            9%
            > > > > > > > > Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees. Apply NOW!
            > > > > > > > > http://click.egroups.com/1/936/4/_/567109/_/952899226/
            > > > > > > >
            > > > > >
            > > >
            > > -----------------------------------------------------------------------=
            -
            > > > > > > > >
            > > > > > > > > Genealogy yn Fryslân:
            > > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
            > > > > > > > > (Let op het nieuwe adres!)
            > > > > > > > >
            > > > > > > > >
            > > > > > > >
            > > > > > > >
            > > > > > >
            > > > >
            > > > ---------------------------------------------------------------------=
            ---
            > > > > > > > Up to 60% OFF food!
            > > > > > > > Buy Now and Shipping is Free.
            > > > > > > > http://click.egroups.com/1/4016/9/_/567109/_/958750116/
            > > > > > >
            > > > >
            > > > ---------------------------------------------------------------------=
            ---
            > > > > > > >
            > > > > > > > Genealogy yn Fryslân:
            > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
            > > > > > > > of: http://go.to/frgen .
            > > > > > > >
            > > > > > > >
            > > > > > >
            > > > > > >
            > > > > > >
            > > > > > >
            > > > > > > Genealogy yn Fryslân:
            > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
            > > > > > > of: http://go.to/frgen .
            > > > > > >
            > > > > >
            > > > > >
            > > > > >
            > > > > >
            > > > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frge=
            n/
            > > > > > of: http://go.to/frgen .
            > > > > >
            > > > > >
            > > > >
            > > > >
            > >
            > > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/=

            > > > > of: http://go.to/frgen .
            > > > >
            > > >
            > > >
            > > >
            > > >
            > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
            > > > of: http://go.to/frgen .
            > > >
            > > >
            > >
            > >
            > >
            > >
            > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
            > > of: http://go.to/frgen .
            > >
            > >
           • jan.hendriks@chello.nl
            Beste Gerard, Aangezien ik nogal bezig ben met de Haarsma s uit Gaasteraland, wil je me n= og eens even uitleggen hoe het zit met Matthijs van der Werf en zijn
            Message 11 of 19 , Nov 18, 2000
             Beste Gerard,
             Aangezien ik nogal bezig ben met de Haarsma's uit Gaasteraland, wil je me n=
             og eens even uitleggen hoe het zit met Matthijs van der Werf en zijn
             stiefvader Klaas Veldman?
             Hoe kwam Matthijs bij Klaas terecht, enzovoorts?
             Hoe het verder gaat met Trijntje van der Werf weet ik geloof ik wel.
             Trijntje's dochter Sibbeltje trouwde met Frans Sibbeles Haarsma en vandaar =
             gaat het Haarsma-verhaal weer verder.
             Graag je reactie.
             vr.gr.
             Jan Hendriks
             jan.hendriks@...             --- In Friesland-genealogy@egroups.com, "Gerard Yntema" <g.a.yntema@1...> w=
             rote:
             > Joep,
             >
             > sorry, jaartal moet natuurlijk 1811 zijn!!
             >
             > gr. Gerard.----- Original Message -----
             > From: Gerard Yntema <g.a.yntema@1...>
             > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
             > Sent: Friday, August 04, 2000 3:54 PM
             > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
             >
             >
             > > Hallo Joep,
             > >
             > > Ik raadpleegde het familienamenbestand 1811 op Ryksargyf en kwam toeval=
             lig
             > > informatie tegen, die jij ongetwijfeld kunt gebruiken:
             > >
             > > Aangenomen familienaam 1881
             > >
             > > Mairie Workum, , folio 142:
             > >
             > > van der Werf, Matthijs sjoerds,
             > > door stiefvader Klaas Veldman, Workum
             > >
             > > Kinderen. Sjoerd, 19, sibbeltje 17, Liskjen 13, Jelle 9, Grietje 9,
             > > TRIJNTJE 7 jaar.
             > >
             > > dit is volgens mij de Trijntje waarnaar jij op zoek bent.
             > > Zij is geboren in 1804 of 1803.
             > > Deze klaas Veldman zit in mijn moeders stamboom, haar naam is Sebastian=
             a,
             > > bijgenaamd sippie of Sibbeltje!
             > > (vernoemd naar haar grootmoeder Sibastiana Veldman, bijgenaamd Sibbeltj=
             e,
             > > sipkje of zelfs Sikje!!)
             > >
             > > Succes verder,
             > > Gerard Yntema.
             > > ----- Original Message -----
             > > From: JHBJ Haarsma <j.haarsma@h...>
             > > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
             > > Sent: Wednesday, August 02, 2000 11:07 PM
             > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
             > >
             > >
             > > > Hallo Gerard,
             > > >
             > > > Ik heb de volgende gegevens voor je :
             > > > 1) Johannes Annes KOOIKER
             > > > X 29 april 1815 Gaasterland
             > > > Feickje Ymes HAARSMA geb. 1792 ovl. 1 februari 1843
             > > > Gaasterland
             > > >
             > > > Zij hadden minimaal vier kinderen :
             > > > Grietje geb. 27-01-1816 Wymbritseradeel
             > > > Hendrikjen geb. 15-04-1817 "
             > > > ovl. 18-02-1857 Hemelumer Oldeferd
             > > > Iemkjen geb. 19-01-1819 "
             > > > ovl. 25-04-1867 Workum
             > > > Sibbeltje geb. 20-09-1821 "
             > > > ovl. 10-01-1865 Gaasterland
             > > >
             > > > 2) Willempje of Willemke Pieters (Pytters) KOOIKER
             > > > geb. 1790
             > > > ovl. 25 augustus 1833 te Rijs
             > > >
             > > > Van deze beide mensen heb ik helaas geen bidprentjes.
             > > > Maar de volgende bidprentjes kwam ik wel tegen toen ik hiernaar opzoe=
             k
             > > was.
             > > >
             > > > Hendrik KOOIKER, geb. Wijckel ca. 1852 ovl. 29-04-1933 te Wijckel
             > > > Hij was gehuwd met Elisabeth Hofmeijer.
             > > >
             > > > Jantje KOOIKER, geb. Sondel 1889 ovl. 20-11-1932 te Sneek
             > > >
             > > > Wilhelmina KOOIKER, geb. Woudsend 25-03-1879 ovl. 25-02-19??
             > > (onleesbaar,
             > > > maar voor 1949)
             > > > Zij was gehuwd met Eelke de Winter.
             > > >
             > > > Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
             > > > Groetjes,
             > > > Joep Haarsma
             > > >
             > > > ----- Original Message -----
             > > > From: Gerard Yntema <g.a.yntema@1...>
             > > > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
             > > > Sent: Sunday, July 30, 2000 9:43 PM
             > > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
             > > >
             > > >
             > > > > He, Joep!!
             > > > >
             > > > > Bingo!
             > > > > Johannes Annes zeer zeker ( mijn vader heette Anne!) en ongetwijfel=
             d
             > ook
             > > > > Willempje horen in de stamboom thuis; ik weet echter niets van deze=

             > > twee,
             > > > > dus dank, dank, dank.
             > > > >
             > > > > Graag tot wederdienst bereid,
             > > > >
             > > > > ps: bezit je bidprentjes van die twee??
             > > > >
             > > > > Groeten,
             > > > > Gerard Yntema.
             > > > > ----- Original Message -----
             > > > > From: JHBJ Haarsma <j.haarsma@h...>
             > > > > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
             > > > > Sent: Saturday, July 29, 2000 11:41 PM
             > > > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
             > > > >
             > > > >
             > > > > > Hallo Gerard,
             > > > > >
             > > > > > De naam Kooiker komt ook in mijn gegevens voor. Niet vaak, maar
             > toch.
             > > > > >
             > > > > > Johannes Annes KOOIKER, getrouwd in 1815 met Feickje Ymes Haarsma=

             > > > > > en Willempje Pieters KOOIKER, geb. ca. 1790, getrouwd met Arend Y=
             mes
             > > > > Haarsma
             > > > > >
             > > > > > Yntema en Siemensma zeggen mij niets,
             > > > > >
             > > > > > M.vr.gr.
             > > > > > Joep Haarsma
             > > > > > ----- Original Message -----
             > > > > > From: Gerard Yntema <g.a.yntema@1...>
             > > > > > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
             > > > > > Sent: Friday, July 28, 2000 12:40 AM
             > > > > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
             > > > > >
             > > > > >
             > > > > > > Hallo Joep
             > > > > > >
             > > > > > > Door omstandigheden nu pas in staat vele, vele berichten te lez=
             en.
             > > > > > > Volgens mij heb jij het dus over rk-families in zuidwesthoek.
             > > > > > >
             > > > > > > Zitten daar ook KOOIKER, YNTEMA en SIEMENSMA bij??
             > > > > > >
             > > > > > > Zo, ja, dan ben ik zeer geinteresseerd.
             > > > > > >
             > > > > > > Met vriendelijke groet,
             > > > > > >
             > > > > > > Gerard Yntema, Apeldoorn.----- Original Message -----
             > > > > > > From: Sietze Elsinga Freeler <sito@f...>
             > > > > > > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
             > > > > > > Sent: Friday, May 19, 2000 5:26 PM
             > > > > > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
             > > > > > >
             > > > > > >
             > > > > > > > Hallo Joep,
             > > > > > > >
             > > > > > > > Van Haarsma heb ik het volgende:
             > > > > > > >
             > > > > > > > I Franz Ymes Haarsma.
             > > > > > > > Hij was gehuwd met Marijke Reins.
             > > > > > > > Uit dit huwelijk:
             > > > > > > > 1 Yme Franzes, gedoopt te Mirns en Bakhuizen op 11
             > > > februari
             > > > > > > 1804.
             > > > > > > > Hij is getrouwd te Hemelumer Oldeferd op 21 april=

             > 1831
             > > > met
             > > > > > > > Hetske
             > > > > > > > Dirks Schaper, gedoopt te Mirns en Bakhuizen op 3=
             1
             > > > > augustus
             > > > > > > > 1810,
             > > > > > > > dochter van Durk Lykles Schaper en Sjoeke Aukes
             > > > Terpstra.
             > > > > > > >
             > > > > > > >
             > > > > > > > Met vriendelijke groeten,
             > > > > > > > Sietze Elsinga
             > > > > > > > mailto:sietze.elsinga@h... or
             > > > > > > > mailto:sito@f... or
             > > > > > > > mailto:sietze@l...
             > > > > > > > http://members.tripod.lycos.nl/Sietze_Elsinga/index.html
             > > > > > > >
             > > > > > > >
             > > > > > > >
             > > > > > > >
             > > > > > > > ----- Oorspronkelijk bericht -----
             > > > > > > > Van: <h.f.jansen@h...>
             > > > > > > > Aan: <Friesland-genealogy@onelist.com>
             > > > > > > > Verzonden: zondag 12 maart 2000 23:53
             > > > > > > > Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
             > > > > > > >
             > > > > > > >
             > > > > > > > > From: <h.f.jansen@h...>
             > > > > > > > >
             > > > > > > > > Beste Joep,
             > > > > > > > >
             > > > > > > > > Ik heb uit dezelfde hoek van Friesland eveneens bidprentjes=
             oa
             > > van
             > > > > de
             > > > > > > > > familie van der Meer, Haarsma en van Ham.
             > > > > > > > >
             > > > > > > > > Heb je belangstelling mail dan.
             > > > > > > > >
             > > > > > > > > Met vriendelijke groet
             > > > > > > > >
             > > > > > > > > Erik Jansen.
             > > > > > > > >
             > > > > > > > >
             > > > > > > > > -----Oorspronkelijk bericht-----
             > > > > > > > > Van: JHBJ Haarsma [mailto:j.haarsma@h...]
             > > > > > > > > Verzonden: zaterdag 11 maart 2000 23:00
             > > > > > > > > Aan: Friesland-genealogy
             > > > > > > > > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Friese voorouders
             > > > > > > > >
             > > > > > > > >
             > > > > > > > > From: "JHBJ Haarsma" <j.haarsma@h...>
             > > > > > > > >
             > > > > > > > > Beste mede-genealogen,
             > > > > > > > >
             > > > > > > > > Al een paar weken lees ik met (wisselende) belangstelling a=
             lle
             > > > > > berichten
             > > > > > > > die
             > > > > > > > > de revue passeren,
             > > > > > > > > Helaas ben ik zelf het Fries niet machtig.
             > > > > > > > > Ik doe genealogisch onderzoek naar mijn voorouders, dus met=
             de
             > > > naam
             > > > > > > > HAARSMA
             > > > > > > > > en aanverwanten, voornamelijk afkomstig uit de Friese
             > Zuid-West
             > > > > hoek.
             > > > > > > > > Heeft iemand wellicht gegevens over de voorouders van:
             > > > > > > > > - Yme Fongers (HAARSMA), vermoedelijk geboren te Harich=

             > > > > (omstreeks
             > > > > > > > > 1670). Indien mijn info klopt gehuwd met 1. Sets
             > > > > > > > > Meijnses en daarna met 2. Gats Hylkes. Uit het
             > > eerste
             > > > > > > huwelijk
             > > > > > > > > geboren Meynse (meer kinderen ??) en uit het tweede
             > > > > > > > > huwelijk Hylke Ymes (Haarsma) (meer kinderen ??)
             > > > > > > > > - Wiepk Gerrits FEENSTRA, geboren 13-04-1817 te Hemelum=
             .
             > > > > Dochter
             > > > > > > van
             > > > > > > > > Gerrit Uilkes Feenstra en Mettje Ottes Bajema
             > > > > > > > > (ook Baaima)
             > > > > > > > > - Trijntje Mattheus VAN DER WERF, geboren te Workum,
             > > > > vermoedelijk
             > > > > > > > 1805.
             > > > > > > > > Dochter van Mattheus Sjoerds van der Werf en
             > > > > > > > > Siebrig Jelles Bruinsma
             > > > > > > > > - Johannes Namles ASMA, geboren 1793 te Sondel. Zoon v=
             an
             > > > Namle
             > > > > > > > Willems
             > > > > > > > > Asma en Marijke Johannes
             > > > > > > > >
             > > > > > > > > Zelf beschik ik over een bescheiden collectie van ruim 300
             > > > > bidprentjes
             > > > > > > van
             > > > > > > > > Friezen uit de Zuid-West hoek.
             > > > > > > > > Enkele familie namen hieruit zijn o.a.: Haarsma, Asma, Boum=
             a,
             > > > > Folmer,
             > > > > > > > > Hylkema, Van der Meer, Roodhof(f), Thibaudier, Van der Wer=
             f,
             > De
             > > > > > Winter.
             > > > > > > > > Mocht ik hieruit informatie kunnen verstrekken, dan zal ik =
             dat
             > > > graag
             > > > > > > doen.
             > > > > > > > >
             > > > > > > > > Verder is alle informatie m.b.t. deze familienamen welkom.
             > > > > > > > >
             > > > > > > > > Met vriendelijke groet / mei freonlike groetnis,
             > > > > > > > > Joep Haarsma
             > > > > > > > > Almere
             > > > > > > > >
             > > > > > > > >
             > > > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
             > > > > > > > >
             > > > > > > > >
             > > > > > > >
             > > > > >
             > > >
             > > -----------------------------------------------------------------------=
             -
             > > > > > > > > PERFORM CPR ON YOUR APR!
             > > > > > > > > Get a NextCard Visa, in 30 seconds! Get rates as low as
             > > > > > > > > 0.0% Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees.
             > > > > > > > > Apply NOW!
             > > > > > > > > http://click.egroups.com/1/2121/4/_/567109/_/952808503/
             > > > > > > >
             > > > > >
             > > >
             > > -----------------------------------------------------------------------=
             -
             > > > > > > > >
             > > > > > > > > Genealogy yn Fryslân:
             > > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
             > > > > > > > > (Let op het nieuwe adres!)
             > > > > > > > >
             > > > > > > > >
             > > > > > > >
             > > > > >
             > > >
             > > -----------------------------------------------------------------------=
             -
             > > > > > > > > GET A NEXTCARD VISA, in 30 seconds! Get rates as low as 2.=
             9%
             > > > > > > > > Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees. Apply NOW!
             > > > > > > > > http://click.egroups.com/1/936/4/_/567109/_/952899226/
             > > > > > > >
             > > > > >
             > > >
             > > -----------------------------------------------------------------------=
             -
             > > > > > > > >
             > > > > > > > > Genealogy yn Fryslân:
             > > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
             > > > > > > > > (Let op het nieuwe adres!)
             > > > > > > > >
             > > > > > > > >
             > > > > > > >
             > > > > > > >
             > > > > > >
             > > > >
             > > > ---------------------------------------------------------------------=
             ---
             > > > > > > > Up to 60% OFF food!
             > > > > > > > Buy Now and Shipping is Free.
             > > > > > > > http://click.egroups.com/1/4016/9/_/567109/_/958750116/
             > > > > > >
             > > > >
             > > > ---------------------------------------------------------------------=
             ---
             > > > > > > >
             > > > > > > > Genealogy yn Fryslân:
             > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
             > > > > > > > of: http://go.to/frgen .
             > > > > > > >
             > > > > > > >
             > > > > > >
             > > > > > >
             > > > > > >
             > > > > > >
             > > > > > > Genealogy yn Fryslân:
             > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
             > > > > > > of: http://go.to/frgen .
             > > > > > >
             > > > > >
             > > > > >
             > > > > >
             > > > > >
             > > > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frge=
             n/
             > > > > > of: http://go.to/frgen .
             > > > > >
             > > > > >
             > > > >
             > > > >
             > >
             > > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/=

             > > > > of: http://go.to/frgen .
             > > > >
             > > >
             > > >
             > > >
             > > >
             > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
             > > > of: http://go.to/frgen .
             > > >
             > > >
             > >
             > >
             > >
             > >
             > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
             > > of: http://go.to/frgen .
             > >
             > >
            Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.