Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: familie Pool

Expand Messages
 • Michel Dalstra
  ... Beste Andrys, Ik stam zelf twee maal van Hieronimus Baltemewitz Dopkewitz af, en wij hebben al eens eerder over hem gecorrespondeerd. Hierbij mijn meest
  Message 1 of 3 , Sep 19, 1999
  • 0 Attachment
   Andrys Stienstra wrote:

   > From: "Andrys Stienstra" <andrys@...>
   >
   > Heel wat kwartierstaten van families uit de omgeving van Drachten lopen vast
   > op Hieronymy Baltemewitz Dopkewitz, mr.chirurgijn te Beetsterzwaag, daar
   > overleden tussen 1702 en 1708, in 1688 te Kortezwaag getrouwd met Liefke
   > Pieters. Afstammelingen van Hieronimus/Jeronimus noemen zich later naar het
   > land van herkomst van hun voorvader Pool.
   > Ook in mijn kwartierstaat komt Hieronimus voor (nr.792). Op zich zou het
   > natuurlijk prachtig zijn om meer over het voorgeslacht van hem te weten te
   > komen, maar ik heb geen idee hoe je genealogisch onderzoek in Polen zou
   > moeten doen. Volgens sommige bronnen zou Dobkowice een plaats in Polen
   > moeten zijn, maar ik heb die tot nu toe niet kunnen vinden.
   > Heeft iemand enig idee hoe ik meer over hem zou kunnen vinden? Is er
   > misschien al eens over hem geschreven? Zijn er op deze lijst meer
   > afstammelingen van hem geabonneerd?
   >
   > Mei freonlike groetnis / Met vriendelijke groeten / With kindest regards,
   >
   > @ndrys Stienstra, Burgum (Frl)
   >

   Beste Andrys,

   Ik stam zelf twee maal van Hieronimus Baltemewitz Dopkewitz af, en wij hebben al
   eens eerder over hem gecorrespondeerd. Hierbij mijn meest recente gegevens:
   Rond 1650 (dus ruim een generatie voor het huwelijk van onze Hieronimus met
   Liefke Pieters, dochter van Pieter Sakes and Grietje Jans) staat er een zekere
   Bartholomeus Dopschewijt ingeschreven als student te Franeker. In die tijd
   stonden er veel Poolse hoogleraren aan de Hogeschool aldaar, en daardoor was
   Franeker met name in trek bij Poolse studenten. Hoewel ik hiervoor (nog) geen
   harde bewijzen heb, is het wel zeer waarschijnlijk, dat deze Bartholomeus de
   vader van Hieronimus Baltemewitz is. De jongste zoon van Hieronimus, Dieter,
   trekt weg uit Beetsterzwaag/Drachten en gaat naar Heeg. Hij behoudt de
   familienaam Dopschewijt.
   Volgens drs. Lucia Thijssen, auteur van het boek "Duizend jaar Polen en
   Nederlanders" verwijst de naam "Dopschewijt" inderdaad mogelijk naar de Poolse
   plaatsnaam Dobkowice. Het probleem is echter, dat er drie (!) verschillende
   Dobkowice's zijn. E�n in het district Przemyskie, 40 km ten oosten van Rzesl�w,
   ��n in het district Wroclawskie, 20 km ten zuiden van Wroclaw en ��n in het
   district Kraj in hedendaags Tjechi�. Daar de eerstgenoemde zich in het vroegere
   Klein-Polen bevindt, terwijl de andere twee zich in voormalig Duits/Oostenrijkse
   gebieden bevinden, is deze de meest waarschijnlijke kandidaat. Om alles echter
   nog gecompliceerder te maken zijn er ook nog drie verschillende Dabkowice's in
   Polen!

   Met vriendelijke groet,

   Michel Dalstra
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.