Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: [Friesland-genealogy] Even voorstellen

Expand Messages
 • M.Haijema
  Ik heb bij mijn gegevens een Rinze Berends Zijlstra, zoon van Berend Sipkes Zijlstra en Kornelia Elizabeth Jans Wibbelink. Is het deze die u zoekt. Ik hoor
  Message 1 of 73 , Aug 2, 2003
  • 0 Attachment
   Ik heb bij mijn gegevens een Rinze Berends Zijlstra, zoon van Berend Sipkes
   Zijlstra en Kornelia Elizabeth Jans Wibbelink. Is het deze die u zoekt. Ik
   hoor graag nader. Marten Haijema haijema@...

   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: tijmenkroes [mailto:tijmenkroes@...]
   Verzonden: vrijdag 1 augustus 2003 13:08
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Even voorstellen


   Hallo iedereen,
   Ik heb me op deze site aangemeld omdat ik bezig ben met de
   kwartierstaat van mijn schoondochter die Friese voorouders heeft.
   Zelf ben ik inmiddels enkele jaren bezig met mijn eigen kwartierstaat
   waarvan de kwartieren nagenoeg geheel op de Veluwe zijn( Kroes, vd
   Bosch, van Emous en de Ruiter) en die van mijn vrouw die bijna
   volledig uit Zeeland stamt(Verhulst, Straaijer).
   Mijn schoondochters Friesche voorouders zijn Zijlstra's laatstelijk
   afkomstig uit Hennaarderadeel. Ik heb inmiddels contact gehad met
   enkele voormalige bestuursleden van de Zijlstra-stichting. Zij konden
   mij niet verder helpen aangezien al hun bescheiden in Weesp zijn
   ondergebracht. Nadere info heeft me inmiddels geleerd dat het daarin
   moeilijk zoeken is.

   Onderstaand de kwartierstaat van Rinse Zijlstra(de grootvader van
   mijn schoondochter) zoals die ik op dit moment heb. Graag ontvang ik
   aanvullingen daar waar mogelijk.
   Uiteraard ben ik graag bereid gegevens uit te wisselen als daar
   belangstelling voor is.
   Groeten,
   Tijmen Kroes


   Kwartierstaat van Rinse ZIJLSTRA

   Bestand : C:\PG30\NL\DATA\KROES
   Datum : 01?08?2003
   Selectie : 'Personen in kwartierstaat van Rinse ZIJLSTRA
   [20632]'
   Sortering : Kwartiernummer

   Generatie I

   1 Rinse ZIJLSTRA, postbode, tabakswinkelier, geboren op 16-04-
   1887 te Winsum, overleden op 23-01-1963 te Oosterend
   (Gem.Hennaarderadeel) op 75-jarige leeftijd.
   Gehuwd op 31?jarige leeftijd op 15-05-1918 te Hennaarderadeel met
   Aaltje BRANDSMA, 24 jaar oud, geboren op 23-11-1893 te Oosterend-
   Gem.Hennaarderadeel. Aangiftedatum 25 november 1893, blad nr.34,
   overleden op 24-04-1969 te Oosterend-Gem.Hennaarderadeel op 75-jarige
   leeftijd.
   Uit dit huwelijk:
   1. Joukje, geboren op 19-09-1922 te Oosterend Gem
   Hennaarderadeel.
   Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-11-1944 te Wommels met Beatrik
   (Bé) van den BERG, 25 jaar oud, geboren op 06-08-1919 te Den
   Helder,
   overleden op 22-09-1989 te Wieringerwerf op 70-jarige leeftijd, zoon
   van Josephus Johannes (Joop) van den BERG, militair
   Kon.Marine, "werviaan op Rijkswerf., en Hendrikje (Riek) SCHERMER.

   Generatie II

   2 Homme Lieuwes ZIJLSTRA, schippersknecht, arbeider, geboren op
   10-07-1840 te Winsum, overleden op 13-11-1912 te Winsum op 72-jarige
   leeftijd.
   Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-05-1871 te Weidum met de 18-jarige
   3 Joukjen Uilkes BIJLSMA, geboren op 02-02-1853 te Tzum,
   overleden op 02-07-1919 te Oosterend(Gem.Hennaarderadeel) op 66-
   jarige leeftijd.
   Uit dit huwelijk:
   1. Rinse, geboren op 16-04-1887 te Winsum (zie 1 op blz. 1).

   Generatie III

   4 Lieuwe Hommes ZIJLSTRA, arbeider, geboren op 20-05-1804 te
   Beetgum, gedoopt (NH) op 30-06-1804 te Beetgum, overleden op 01-04-
   1859 te Winsum op 54-jarige leeftijd.
   Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 03-06-1837 te Weidum met de 23-jarige
   5 Trijntje Pieters JELLEMA, geboren op 27-02-1814 te Deersum,
   overleden op 19-02-1862 te Winsum op 47-jarige leeftijd.
   Uit dit huwelijk:
   1. Homme Lieuwes, geboren op 10-07-1840 te Winsum (zie 2 op blz.
   1).

   6 Uilke Rinzes BIJLSMA, schippersknecht, geboren op 28-09-1829
   te Tzum.
   Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 06-05-1852 te Weidum met Gerbrig
   Willems KAMMINGA, 29 jaar oud (zie 7 op blz. 1).
   Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 14-12-1865 te Weidum met Anke
   Jans NOORDMANS.
   Uit het eerste huwelijk:
   1. Joukjen Uilkes, geboren op 02-02-1853 te Tzum (zie 3 op blz.
   1).
   7 Gerbrig Willems KAMMINGA, geboren op 13-09-1822 te Winsum,
   overleden op 19-12-1864 te Winsum op 42-jarige leeftijd.
   Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 6 op blz. 1).

   Generatie IV

   8 Homme Klazes ZIJLSTRA, dagloner, geboren op 18-11-1777 te
   Menaldum, gedoopt (NH) op 21-12-1777 te Beetgum, overleden op 23-01-
   1846 te Winsum op 68-jarige leeftijd.
   Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-03-1804 te Beetgum. Homme en
   Grietje beide van Beetgum met de 32-jarige
   9 Grietje Pieters de VRIES, geboren op 19-01-1772 te Dronrijp,
   gedoopt (NH) op 16-02-1772 te Dronrijp, overleden op 23-05-1823 te
   Winsum op 51-jarige leeftijd.
   Uit dit huwelijk:
   1. Lieuwe Hommes, geboren op 20-05-1804 te Beetgum (zie 4 op
   blz. 1).

   10 Pieter Wybes JELLEMA, arbeider, koemelker, geboren op 21-06-
   1790 te Poppingawier, gedoopt (NH) op 04-07-1790 te Poppingawier,
   overleden op 27-03-1865 te Oosterwierum op 74-jarige leeftijd.
   Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 10-06-1810 te Deersum. Pieter van
   Deersum, Eekjen van Ijsbrechtum met de 27-jarige
   11 Eekjen(Ykje) de VRIES, koemelkster, geboren op 08-06-1783 te
   Veenwouden, gedoopt (NH) op 20-07-1783 te Veenwouden, overleden op 21-
   08-1846 te Deersum op 63-jarige leeftijd.
   Uit dit huwelijk:
   1. Trijntje Pieters, geboren op 27-02-1814 te Deersum (zie 5 op
   blz. 1).

   12 Rinze Cornelis BIJLSMA, koopman te Oosterlittens, geboren op
   16-11-1805 te Tzum, gedoopt (NH) op 08-12-1805 te Tzum, overleden op
   02-12-1865 te Winsum op 60-jarige leeftijd.
   Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-07-1829 te Franeker met de 29-
   jarige
   13 Uilkje Hayes WIERSMA, geboren op 23-02-1800 te Warga, gedoopt
   (NH) op 30-03-1800 te Warga, overleden op 05-10-1829 te Tzum op 29-
   jarige leeftijd.
   Uit dit huwelijk:
   1. Uilke Rinzes, geboren op 28-09-1829 te Tzum (zie 6 op blz. 1).

   14 Willem Oeges KAMMINGA, wolkammer, geboren op 07-01-1798 te
   Baard, gedoopt (NH) op 11-02-1798 te Baard, overleden op 28-05-1865
   te Winsum op 67-jarige leeftijd.
   Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-05-1819 te Weidum met de 25-jarige
   15 Joukje Ymes SCHILSTRA, geboren op 06-12-1793 te Folsgare,
   overleden op 26-09-1854 te Winsum op 60-jarige leeftijd.
   Uit dit huwelijk:
   1. Gerbrig Willems, geboren op 13-09-1822 te Winsum (zie 7 op
   blz. 1).

   Generatie V

   16 Klaas Hommes ZIJLSTRA, geboren 1739 te Minnertsga, overleden
   op 23-03-1831 te Beetgum.
   Gehuwd op 05-03-1775 te Beetgum met de 21-jarige
   17 Lysbet JANS, gedoopt (NH) op 25-03-1753 te Menaldum,
   overleden voor 1805.
   Uit dit huwelijk:
   1. Homme Klazes, geboren op 18-11-1777 te Menaldum (zie 8 op
   blz. 1).

   18 Pieter Pieters de VRIES, geboren 1740 te Dronrijp, overleden
   op 24-11-1826 te Beetgum.
   Gehuwd op 23-10-1763 te Dronrijp met
   19 Akke Lieuwes JELLEMA, overleden op 11-02-1807 te Jellum.
   Uit dit huwelijk:
   1. Grietje Pieters, geboren op 19-01-1772 te Dronrijp (zie 9 op
   blz. 1).

   20 Wybe Pieters JELLEMA, arbeider te Oosterend.
   Gehuwd met
   21 Sytske JANS of HENDRIKS, overleden 1797 te Hidaard.
   Uit dit huwelijk:
   1. Pieter Wybes, geboren op 21-06-1790 te Poppingawier (zie 10
   op blz. 1).

   22 Wybe Kornelis de VRIES.
   Gehuwd op 04-06-1775 te Veenwouden met
   23 Aaltje FLORIS.
   Uit dit huwelijk:
   1. Eekjen(Ykje), geboren op 08-06-1783 te Veenwouden (zie 11 op
   blz. 1).

   24 Cornelis Rinzes BIJLSMA, timmermansgezel, geboren 1774 te
   Tzum, overleden op 29-05-1827 te Tzum.
   Gehuwd op 28-05-1798 te Tzum met de 19-jarige
   25 Jantje Elberts GALEMA, geboren op 05-09-1778 te Tzum, gedoopt
   (NH) op 27-09-1778 te Tzum, overleden op 17-02-1842 te Tzum op 63-
   jarige leeftijd.
   Uit dit huwelijk:
   1. Rinze Cornelis, geboren op 16-11-1805 te Tzum (zie 12 op blz.
   1).

   26 Haye Sytzes WIERSMA, geboren 1764 te Warga, overleden op 12-
   08-1826 te Warga.
   Gehuwd op 14-05-1797 te Warga(2e proclamatie) met de 29-jarige
   27 Froukje Jacobs HAMSTRA, arbeidster te Warga, geboren te
   Eernewoude, gedoopt (NH) op 20-09-1767 te Eernewoude, overleden op 04-
   03?1854 te Warga op 86-jarige leeftijd.
   Uit dit huwelijk:
   1. Uilkje Hayes, geboren op 23-02-1800 te Warga (zie 13 op blz.
   1).

   28 Oege Willems KAMMINGA, meester wolkammer te Winsum, later te
   Baard, geboren op 05-03-1763 te Winsum, gedoopt (NH) op 13-03-1763 te
   Winsum, overleden op 28-10-1831 te Baard op 68-jarige leeftijd.
   Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-12-1789 te Winsum. Oege van
   Winsum, Jeltje van Lions met
   29 Jeltje Klazes HIEMSTRA/TERPSTRA, geboren 1766 te Achlum,
   overleden op 26-04-1847 te Baard nr 36.
   Uit dit huwelijk:
   1. Willem Oeges, geboren op 07-01-1798 te Baard (zie 14 op blz.
   1).

   30 Yme Keimpes SCHILSTRA, boer, geboren op 17-04-1762 te
   Scharnegoutum, verklaring afgegeven door Doopsgezinde gemeente aan
   het Singel te Sneek, overleden op 27-09-1822 te IJsbrechtum op 60-
   jarige leeftijd.
   Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-10-1787 te Scharnegoutum. Yme van
   Scharnegoutum, Gerbrig van Goënga met
   31 Gerbrig ALES, geboren te Bozum, overleden op 22-10-1804 te
   IJsbrechtum.
   Uit dit huwelijk:
   1. Joukje Ymes, geboren op 06-12?1793 te Folsgare (zie 15 op
   blz. 1).

   Generatie VI

   32 Homme PIETERS.
   Gehuwd met
   33 Tjitske KLAZES.
   Uit dit huwelijk:
   1. Klaas Hommes ZIJLSTRA, geboren 1739 te Minnertsga (zie 16 op
   blz. 1).

   34 Jan CLAASSENS.
   Gehuwd met
   35 Jantzen JANS.
   Uit dit huwelijk:
   1. Lysbet JANS, gedoopt (NH) op 25-03-1753 te Menaldum (zie 17
   op blz. 1).

   36 Pieter KORNELIS.
   Gehuwd met
   37 Ymkje JANS.
   Uit dit huwelijk:
   1. Pieter Pieters de VRIES, geboren 1740 te Dronrijp (zie 18 op
   blz. 1).

   48 Rinze CORNELIS, timmerman te Tzum.
   Gehuwd met
   49 Antje JACOBS.
   Uit dit huwelijk:
   1. Cornelis Rinzes BIJLSMA, geboren 1774 te Tzum (zie 24 op blz.
   1).

   50 Elbert Louws GALEMA.
   Gehuwd met
   51 Hinke RIENTZES.
   Uit dit huwelijk:
   1. Jantje Elberts, geboren op 05-09-1778 te Tzum (zie 25 op blz.
   1).

   52 Sytze WOBBES.
   Gehuwd met
   53 Akke JELLES.
   Uit dit huwelijk:
   1. Haye Sytzes WIERSMA, geboren 1764 te Warga (zie 26 op blz. 1).

   54 Jacob PIETERS.
   Gehuwd met
   55 N. N.
   Uit dit huwelijk:
   1. Froukje Jacobs HAMSTRA, geboren te Eernewoude (zie 27 op blz.
   1).

   56 Willem WYBRENS.
   Gehuwd met
   57 Atje OEGES.
   Uit dit huwelijk:
   1. Oege Willems KAMMINGA, geboren op 05-03-1763 te Winsum (zie
   28 op blz. 1).

   60 Keimpe YMES.
   Gehuwd met
   61 Joukjen JOUKES.
   Uit dit huwelijk:
   1. Yme Keimpes SCHILSTRA, geboren op 17-04-1762 te Scharnegoutum
   (zie 30 op blz. 1).

   62 Ale SIKKES(van BRITSWERD).
   Gehuwd op 16-06-1754 te Britswerd met
   63 Rinske JANS(van ITENS).
   Uit dit huwelijk:
   1. Gerbrig ALES, geboren te Bozum (zie 31 op blz. 1).

   INDEX












   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  • L. Bijlsma
   Het ligt voor me, zal ik het naar je toesturen of wil je een bepaald artikel. Groeten, Lineke Bijlsma . ... From: Anton Musquetier To:
   Message 73 of 73 , Nov 7, 2011
   • 0 Attachment
    Het ligt voor me, zal ik het naar je toesturen of wil je een bepaald
    artikel.

    Groeten, Lineke Bijlsma
    .
    ----- Original Message -----
    From: "Anton Musquetier" <musquetier@...>
    To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    Sent: Monday, November 07, 2011 10:09 AM
    Subject: [Friesland-genealogy] Gens Nostra


    Hallo Mede Sneupers

    Ik ben op zoek naar de Gens Nostra jaargang 62, nummer 12, van december
    2007.

    Wie kan/wil mij daar aan helpen.

    Uiteraard betaal ik de onkosten.

    Met vriendelijke groet
    Anton Musquetier
    http://altijdstrijdvaardig.nl
    Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
    van Friesland met ca. 226.275 familienamen,
    ook uit andere Provincies, en ca. 174.100
    gefotografeerde pagina's van kerkarchieven
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.