Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Jan Rijkels JANSMA

Expand Messages
 • Yntze van der Honing
  ... Lex, Als je er van deze JANSMA nog een of twee generaties bij kunt vinden, is er misschien een aansluiting te leggen met een van de vele Rijkeles (Rykelds,
  Message 1 of 1 , Jul 11, 1999
   At 02:45 PM 7/9/99 +0200, you wrote:
   >From: "Lex Bennink" <bennink@...>
   >
   >Test lijkt geslaagd. Meteen maar de eerste (?) vraag gelanceerd:
   >
   >Wie weet i.v.m. kwartieronderzoek mij iets verder op weg te helpen.
   >
   >Ik zoek gegevens (plaatsen, data, namen ouders) over de volgende personen:
   >
   >Willem Lieuwes Boonstra (zou geboren moeten zijn � 1760/1770)
   >Sjouwkje Benedictus (geboren rond 1770)
   >>>>Zij waren de ouders van Hiligje Willems Boonstra (alias De Vries) die op
   >28-08-1798 te Smilde (Dr) is geboren en aldaar overleden op 25-08-1827, zij
   >waren oorspronkelijk afkomstig uit Frysl�n. Hilligje was de eerste
   >echtgenote van mijn oudvader Jan Bennink.
   >
   >Jan Rijkels Jansma (geboren rond 1790/1800, overleden na 1852)
   >Bregtje Freerks van der Maar (geboren rond 1790, overleden 25-12-1838 te
   >Marum)
   >>>> Zij waren de ouders van Geertje Jansma, geboren 30-01-1827 te Opsterland
   >(Fr), overleden 29-01-1912 te Emmen (Dr), zij was gehuwd met Jannes Bennink,
   >op 16-04-1852 te Smilde (Dr), de zoon van bovengenoemde Jan Bennink en
   >Hilligje Willems Boonstra (alias De Vries)
   >
   >Iedere reactie zou welkom zijn. Ik woon zelf in Noord Holland en ben
   >voornamelijk in Drente bezig voor de stamboom. Friesland komt in beeld voor
   >kwartierstaatonderzoek.
   >
   >Ciao en groet, Lex Bennink
   >
   >
   >-----Oorspronkelijk bericht-----
   >Van: Friesland-genealogy@onelist.com <Friesland-genealogy@onelist.com>
   >Aan: Friesland-genealogy@onelist.com <Friesland-genealogy@onelist.com>
   >Datum: vrijdag 9 juli 1999 14:18
   >Onderwerp: [Friesland-genealogy] Digest Number 0
   >
   >
   >> Date: Thu, 8 Jul 1999 19:54:29 +0200
   >> From: "Andrys Stienstra" <andrys@...>
   >>Subject: eerste test
   >>
   >>Met vriendelijke groeten / Mei freonlike groetnis
   >>
   >>Andrys Stienstra, Burgum (Frl)
   >>
   >>eamelje: andrys@... (privee), hazagebruikers@... (HazaData)
   >>th�sside: http://come.to/andrys
   >>HazaData: http://surf.to/hazagebruikers
   >>Frysk Letterkundich Museum (wurk): http://www.flmd.nl , email:
   >>stienstra@...
   >>
   >>Beheerder van de Hazagebruikers-emaillijst en van de
   >>Friesland-genealogy-emaillijst.
   >>Meld u aan door een (leeg) emailbericht te sturen naar
   >>hazagebruikers-subscribe@onelist.com of naar
   >>Friesland-genealogy-subscribe@onelist.com.
   >>
   >
   >
   >
   >--------------------------- ONElist Sponsor ----------------------------
   >
   >ONElist: your connection to like-minds and kindred spirits.
   >
   >------------------------------------------------------------------------
   >

   Lex,

   Als je er van deze JANSMA nog een of twee generaties bij kunt vinden, is er
   misschien een aansluiting te leggen met een van de vele Rijkeles (Rykelds,
   Ryckolts, enz.) in Schoterland. Dit waren hoofdzakelijk mennonieten, zoals
   een groot deel van de toenmalige bevolking te onzent. Ook in Gaasterland
   ben ik overigens deze voornaam tegengekomen. Of de naam ook in Opsterland
   verder veel voorkomt, weet ik helaas niet.

   Met vr. gr.

   Yntze van der Honing
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.