Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Re: nannes hendriks

Expand Messages
 • Appy de Vries (hotmail)
  Wiecher; had inderdaad de beroepen niet vermeld, en de overl;datum van Aene fout ingevuld, overl;Tet Hendriks heb ik inderdaad 1671,maar zul jij wel gelijk
  Message 1 of 8 , Jul 1, 2003
   Wiecher;
   had inderdaad de beroepen niet vermeld,
   en de overl;datum van Aene fout ingevuld,
   overl;Tet Hendriks heb ik inderdaad 1671,maar
   zul jij wel gelijk hebben .Cornelius [dominee] had ook nog zijn vrouw
   geestelijk mishandeld ,wat dat ook maar wezen mag [volgens de info uit ons archief]
   Sjoerd had ik dus niet [bedankt Wiecher] dan maar hopen op de doopdata-s
   folle groetsjes Appy.
   p.s. die voorouders had ik ook!   ----- Original Message -----
   From: ponne39meppel
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Tuesday, July 01, 2003 2:56 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Re: nannes hendriks


   Appy,

   Ane Nannes was een zoon van Nanne Anes en Kersten Clases (x Lemmer,
   14-07-1639.) Hij was timmerman en houtkoper te Lemmer. Als zijn
   overlijdensjaar heb ik 1693 (jij 1691).
   Hij huwde te Eesterga op 11-04-1669 met Tet Hendriks, een dochter
   van Hendrik Cornelis en Sjoerdtje Eyttes. Als overlijdensjaar van
   Tet heb ik 1675 (jij 1671).
   Ane Nannes hertrouwde te Joure met Gelske Sjoerts op 09-07-1676 (jij
   hebt 07-07-1676).
   Kinderen van Ane Nannes:
   1. Nanne Anes ~Lemmer, 29-06-1670, x Lemmer, 10-02-1695 Janke Annes
   Schanstra. Nanne was houtkoper, zeilmaker en vrederechter te Lemmer.
   Hij legde de eerste steen van de hervormde kerk in Lemmer.
   2. Cornelius Anes, + 1742, x Lemmer, 17-11-1700 Martje Foppes.
   Cornelius was predikant te Sint-Johannesga (1705-1735). Afgezet
   wegens vloeken en dronkenschap.
   3. Christina Anes
   4. Claas Anes
   5. Sjoerd Anes (dit kind ontbreekt bij jou).

   Wiecher Ponne


   Yahoo! Groups Sponsor   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Streekstra
   Appy,Wiecher e.a., Ik heb de stamboom van de dronken dominee Cornelis Anis en voorzaten (Nannes en)al proberen vast te breien aan mijn voorzaten maar dat is
   Message 2 of 8 , Jul 2, 2003
    Appy,Wiecher e.a.,

    Ik heb de stamboom van de dronken dominee Cornelis Anis en voorzaten (Nannes'en)al proberen vast te breien aan mijn voorzaten maar dat is tot nu toe niet gelukt.
    Deze stamboom is, voorzover ik weet, al op diverse sites geplubiceerd.
    Uitgaande van het gegeven dat burgers van havenstedekes nogaleens van de ene naar de andere plaats trokken ben ik in Harlingen terechtgekomen, ook omdat de Nederlanden in die tijd nog geen milioen inwoners telde.
    Ik heb namelijk door het uitspitten van de archieven van de Nedergerechte Harlingen (1610-1620)het volgende gevonden:
    (uitgaande van ong. 4 gen. per eeuw).

    A(e)ne geb. omstr 1535 Harlingen?
    kinderen:
    Hessel A(e)nes geb.omstr 1560 Harlingen?(burger.te Harl.)
    Lolcke/Loke A(e)nes geb.omstr 1560 Harlingen?(burger te Harl.)

    Hessel A(e)nes heeft heeft een dochter Tziam(Tiam) Hesselsdr. die (onder)trouwt 1610 voor het gerecht in Harlingen met Nanningh(Nanne) Minnesz.(schroor=kleermaker)(burger te Harl.)
    Oom Lolcke (suikeroom?)is erflater met wat huizen in Harlingen aan nicht Tziam Hesselsdr.

    Door patroniem en plaats en leeftijdsvergelijking en eliminatie van andere mogelijkheden kwam ik op een zoon van dit stel, (maar misschien zijn er meer): Menno(Minne) Nannes die trouwt 1e keer in 1630 met Anna Jarings in Hallum en de 2e keer met Tjamck Hotsesdr. in 1632 ook in Hallum
    .
    Een zoon van dit stel, Nanne Minnes(een voorzaat van mij), wordt schoolmeester in Hantum.
    Voorwaar nog geen dominee maar hij moet toch ook op school geweest zijn en een beetje hebben moeten kunnen zingen.
    In de verdere nazaten zitten ook veel (scheeps)timmerlieden e.d.tot ver in de 20e eeuw.
    M.a.w. niet direct in de agr.sector.

    Dus zoeken wij verder,
    Als jullie wat meer weten,graag wat info,
    Groeten,

    Peter Nanne Streekstra

    ----- Original Message -----
    From: ponne39meppel
    To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    Sent: Tuesday, July 01, 2003 2:56 PM
    Subject: [Friesland-genealogy] Re: nannes hendriks


    Appy,

    Ane Nannes was een zoon van Nanne Anes en Kersten Clases (x Lemmer,
    14-07-1639.) Hij was timmerman en houtkoper te Lemmer. Als zijn
    overlijdensjaar heb ik 1693 (jij 1691).
    Hij huwde te Eesterga op 11-04-1669 met Tet Hendriks, een dochter
    van Hendrik Cornelis en Sjoerdtje Eyttes. Als overlijdensjaar van
    Tet heb ik 1675 (jij 1671).
    Ane Nannes hertrouwde te Joure met Gelske Sjoerts op 09-07-1676 (jij
    hebt 07-07-1676).
    Kinderen van Ane Nannes:
    1. Nanne Anes ~Lemmer, 29-06-1670, x Lemmer, 10-02-1695 Janke Annes
    Schanstra. Nanne was houtkoper, zeilmaker en vrederechter te Lemmer.
    Hij legde de eerste steen van de hervormde kerk in Lemmer.
    2. Cornelius Anes, + 1742, x Lemmer, 17-11-1700 Martje Foppes.
    Cornelius was predikant te Sint-Johannesga (1705-1735). Afgezet
    wegens vloeken en dronkenschap.
    3. Christina Anes
    4. Claas Anes
    5. Sjoerd Anes (dit kind ontbreekt bij jou).

    Wiecher Ponne


    Yahoo! Groups Sponsor    Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    of: http://go.to/frgen .

    Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

    Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


    Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.    [Non-text portions of this message have been removed]
   • ponne39meppel
    Peter Nanne, Sorry, ik zie geen verwantschap tussen de namen van je voorzaten uit Harlingen en de Anes en Nannes uit Lemmer die zich Musculus gingen noemen.
    Message 3 of 8 , Jul 2, 2003
     Peter Nanne,

     Sorry, ik zie geen verwantschap tussen de namen van je voorzaten uit
     Harlingen en de Anes en Nannes uit Lemmer die zich Musculus gingen
     noemen. (Musculus = muis; het familiewapen vertoont een muis die
     tegen een aar opklimt.)
     De naam Musculus komt in de zestiende en zeventiende eeuw onder
     andere ook voor in de Elzas, Duitsland en Zwitserland. Wolfgang
     Musculus (1497-1563) en Andreas Musculus (1514-1581) waren beroemde
     Duitse theologen. Of daar verwantschap mee is???

     Wiecher Ponne
    • Appy de Vries (hotmail)
     Peter; allereerst; Noem mij,bevestig mijn bestaan jij breit maar stevig door met Nanne [naam] [nand betekent ; dapper] als je geen steken laat vallen, kom
     Message 4 of 8 , Jul 2, 2003
      Peter;
      allereerst;"" Noem mij,bevestig mijn bestaan""
      jij breit maar stevig door met Nanne [naam]
      [nand betekent ; dapper] als je geen steken laat vallen, kom je misschien wel in Lemmer terecht!
      ik las dat musculus[ muis], ook kan betekenen
      dat je een humorist bent!!
      mocht het lukken dan hoor ik het wel!
      groetsjes Appy.      ----- Original Message -----
      From: Streekstra
      To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Sent: Wednesday, July 02, 2003 12:15 PM
      Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: nannes hendriks


      Appy,Wiecher e.a.,

      Ik heb de stamboom van de dronken dominee Cornelis Anis en voorzaten (Nannes'en)al proberen vast te breien aan mijn voorzaten maar dat is tot nu toe niet gelukt.
      Deze stamboom is, voorzover ik weet, al op diverse sites geplubiceerd.
      Uitgaande van het gegeven dat burgers van havenstedekes nogaleens van de ene naar de andere plaats trokken ben ik in Harlingen terechtgekomen, ook omdat de Nederlanden in die tijd nog geen milioen inwoners telde.
      Ik heb namelijk door het uitspitten van de archieven van de Nedergerechte Harlingen (1610-1620)het volgende gevonden:
      (uitgaande van ong. 4 gen. per eeuw).

      A(e)ne geb. omstr 1535 Harlingen?
      kinderen:
      Hessel A(e)nes geb.omstr 1560 Harlingen?(burger.te Harl.)
      Lolcke/Loke A(e)nes geb.omstr 1560 Harlingen?(burger te Harl.)

      Hessel A(e)nes heeft heeft een dochter Tziam(Tiam) Hesselsdr. die (onder)trouwt 1610 voor het gerecht in Harlingen met Nanningh(Nanne) Minnesz.(schroor=kleermaker)(burger te Harl.)
      Oom Lolcke (suikeroom?)is erflater met wat huizen in Harlingen aan nicht Tziam Hesselsdr.

      Door patroniem en plaats en leeftijdsvergelijking en eliminatie van andere mogelijkheden kwam ik op een zoon van dit stel, (maar misschien zijn er meer): Menno(Minne) Nannes die trouwt 1e keer in 1630 met Anna Jarings in Hallum en de 2e keer met Tjamck Hotsesdr. in 1632 ook in Hallum
      .
      Een zoon van dit stel, Nanne Minnes(een voorzaat van mij), wordt schoolmeester in Hantum.
      Voorwaar nog geen dominee maar hij moet toch ook op school geweest zijn en een beetje hebben moeten kunnen zingen.
      In de verdere nazaten zitten ook veel (scheeps)timmerlieden e.d.tot ver in de 20e eeuw.
      M.a.w. niet direct in de agr.sector.

      Dus zoeken wij verder,
      Als jullie wat meer weten,graag wat info,
      Groeten,

      Peter Nanne Streekstra

      ----- Original Message -----
      From: ponne39meppel
      To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Sent: Tuesday, July 01, 2003 2:56 PM
      Subject: [Friesland-genealogy] Re: nannes hendriks


      Appy,

      Ane Nannes was een zoon van Nanne Anes en Kersten Clases (x Lemmer,
      14-07-1639.) Hij was timmerman en houtkoper te Lemmer. Als zijn
      overlijdensjaar heb ik 1693 (jij 1691).
      Hij huwde te Eesterga op 11-04-1669 met Tet Hendriks, een dochter
      van Hendrik Cornelis en Sjoerdtje Eyttes. Als overlijdensjaar van
      Tet heb ik 1675 (jij 1671).
      Ane Nannes hertrouwde te Joure met Gelske Sjoerts op 09-07-1676 (jij
      hebt 07-07-1676).
      Kinderen van Ane Nannes:
      1. Nanne Anes ~Lemmer, 29-06-1670, x Lemmer, 10-02-1695 Janke Annes
      Schanstra. Nanne was houtkoper, zeilmaker en vrederechter te Lemmer.
      Hij legde de eerste steen van de hervormde kerk in Lemmer.
      2. Cornelius Anes, + 1742, x Lemmer, 17-11-1700 Martje Foppes.
      Cornelius was predikant te Sint-Johannesga (1705-1735). Afgezet
      wegens vloeken en dronkenschap.
      3. Christina Anes
      4. Claas Anes
      5. Sjoerd Anes (dit kind ontbreekt bij jou).

      Wiecher Ponne


      Yahoo! Groups Sponsor      Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      of: http://go.to/frgen .

      Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

      Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


      Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.      [Non-text portions of this message have been removed]


      Yahoo! Groups Sponsor
      ADVERTISEMENT
      Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      of: http://go.to/frgen .

      Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

      Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


      Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


      [Non-text portions of this message have been removed]
     • nnpposthumus
      Peter, Na.v. je opmerking over scheepstimmermannen weet ik dat in het gemeentearchief van Harlingen een boek ligt met daarin rekeningen (en dus ook namen van
      Message 5 of 8 , Oct 21, 2003
       Peter,

       Na.v. je opmerking over scheepstimmermannen weet ik dat in het
       gemeentearchief van Harlingen een boek ligt met daarin rekeningen (en
       dus ook namen van scheepstimmermannen uit het gilde in Harlingen dat
       tot ver in de 18e eeuw terug loopt.

       Met vriendelijke groet,

       Nick Posthumus

       --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Streekstra"
       <streek@z...> wrote:
       > Appy,Wiecher e.a.,
       >
       > Ik heb de stamboom van de dronken dominee Cornelis Anis en
       voorzaten (Nannes'en)al proberen vast te breien aan mijn voorzaten
       maar dat is tot nu toe niet gelukt.
       > Deze stamboom is, voorzover ik weet, al op diverse sites
       geplubiceerd.
       > Uitgaande van het gegeven dat burgers van havenstedekes nogaleens
       van de ene naar de andere plaats trokken ben ik in Harlingen
       terechtgekomen, ook omdat de Nederlanden in die tijd nog geen milioen
       inwoners telde.
       > Ik heb namelijk door het uitspitten van de archieven van de
       Nedergerechte Harlingen (1610-1620)het volgende gevonden:
       > (uitgaande van ong. 4 gen. per eeuw).
       >
       > A(e)ne geb. omstr 1535 Harlingen?
       > kinderen:
       > Hessel A(e)nes geb.omstr 1560 Harlingen?(burger.te Harl.)
       > Lolcke/Loke A(e)nes geb.omstr 1560 Harlingen?(burger te Harl.)
       >
       > Hessel A(e)nes heeft heeft een dochter Tziam(Tiam) Hesselsdr. die
       (onder)trouwt 1610 voor het gerecht in Harlingen met Nanningh(Nanne)
       Minnesz.(schroor=kleermaker)(burger te Harl.)
       > Oom Lolcke (suikeroom?)is erflater met wat huizen in Harlingen aan
       nicht Tziam Hesselsdr.
       >
       > Door patroniem en plaats en leeftijdsvergelijking en eliminatie van
       andere mogelijkheden kwam ik op een zoon van dit stel, (maar
       misschien zijn er meer): Menno(Minne) Nannes die trouwt 1e keer in
       1630 met Anna Jarings in Hallum en de 2e keer met Tjamck Hotsesdr. in
       1632 ook in Hallum
       > .
       > Een zoon van dit stel, Nanne Minnes(een voorzaat van mij), wordt
       schoolmeester in Hantum.
       > Voorwaar nog geen dominee maar hij moet toch ook op school geweest
       zijn en een beetje hebben moeten kunnen zingen.
       > In de verdere nazaten zitten ook veel (scheeps)timmerlieden
       e.d.tot ver in de 20e eeuw.
       > M.a.w. niet direct in de agr.sector.
       >
       > Dus zoeken wij verder,
       > Als jullie wat meer weten,graag wat info,
       > Groeten,
       >
       > Peter Nanne Streekstra
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       > ----- Original Message -----
       > From: ponne39meppel
       > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       > Sent: Tuesday, July 01, 2003 2:56 PM
       > Subject: [Friesland-genealogy] Re: nannes hendriks
       >
       >
       > Appy,
       >
       > Ane Nannes was een zoon van Nanne Anes en Kersten Clases (x
       Lemmer,
       > 14-07-1639.) Hij was timmerman en houtkoper te Lemmer. Als zijn
       > overlijdensjaar heb ik 1693 (jij 1691).
       > Hij huwde te Eesterga op 11-04-1669 met Tet Hendriks, een dochter
       > van Hendrik Cornelis en Sjoerdtje Eyttes. Als overlijdensjaar van
       > Tet heb ik 1675 (jij 1671).
       > Ane Nannes hertrouwde te Joure met Gelske Sjoerts op 09-07-1676
       (jij
       > hebt 07-07-1676).
       > Kinderen van Ane Nannes:
       > 1. Nanne Anes ~Lemmer, 29-06-1670, x Lemmer, 10-02-1695 Janke
       Annes
       > Schanstra. Nanne was houtkoper, zeilmaker en vrederechter te
       Lemmer.
       > Hij legde de eerste steen van de hervormde kerk in Lemmer.
       > 2. Cornelius Anes, + 1742, x Lemmer, 17-11-1700 Martje Foppes.
       > Cornelius was predikant te Sint-Johannesga (1705-1735). Afgezet
       > wegens vloeken en dronkenschap.
       > 3. Christina Anes
       > 4. Claas Anes
       > 5. Sjoerd Anes (dit kind ontbreekt bij jou).
       >
       > Wiecher Ponne
       >
       >
       > Yahoo! Groups Sponsor
       >
       >
       >
       > Genealogy yn Fryslân:
       http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       > of: http://go.to/frgen .
       >
       > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
       sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
       http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
       >
       > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht
       naar:
       > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       >
       >
       > Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
       Service.
       >
       >
       >
       > [Non-text portions of this message have been removed]
      • antonmusquetier
       Vandaag even gekeken in Tresoar dat boek is daar ook aanwezig in copie onder leeszaalbibliotheek nr. 145. Anton ... (en ... dat ... milioen ... (Nanne) ... aan
       Message 6 of 8 , Oct 22, 2003
        Vandaag even gekeken in Tresoar dat boek is daar ook aanwezig in
        copie onder leeszaalbibliotheek nr. 145.

        Anton

        --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "nnpposthumus"
        <nnpposthumus@h...> wrote:
        > Peter,
        >
        > Na.v. je opmerking over scheepstimmermannen weet ik dat in het
        > gemeentearchief van Harlingen een boek ligt met daarin rekeningen
        (en
        > dus ook namen van scheepstimmermannen uit het gilde in Harlingen
        dat
        > tot ver in de 18e eeuw terug loopt.
        >
        > Met vriendelijke groet,
        >
        > Nick Posthumus
        >
        > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Streekstra"
        > <streek@z...> wrote:
        > > Appy,Wiecher e.a.,
        > >
        > > Ik heb de stamboom van de dronken dominee Cornelis Anis en
        > voorzaten (Nannes'en)al proberen vast te breien aan mijn voorzaten
        > maar dat is tot nu toe niet gelukt.
        > > Deze stamboom is, voorzover ik weet, al op diverse sites
        > geplubiceerd.
        > > Uitgaande van het gegeven dat burgers van havenstedekes nogaleens
        > van de ene naar de andere plaats trokken ben ik in Harlingen
        > terechtgekomen, ook omdat de Nederlanden in die tijd nog geen
        milioen
        > inwoners telde.
        > > Ik heb namelijk door het uitspitten van de archieven van de
        > Nedergerechte Harlingen (1610-1620)het volgende gevonden:
        > > (uitgaande van ong. 4 gen. per eeuw).
        > >
        > > A(e)ne geb. omstr 1535 Harlingen?
        > > kinderen:
        > > Hessel A(e)nes geb.omstr 1560 Harlingen?(burger.te Harl.)
        > > Lolcke/Loke A(e)nes geb.omstr 1560 Harlingen?(burger te Harl.)
        > >
        > > Hessel A(e)nes heeft heeft een dochter Tziam(Tiam) Hesselsdr. die
        > (onder)trouwt 1610 voor het gerecht in Harlingen met Nanningh
        (Nanne)
        > Minnesz.(schroor=kleermaker)(burger te Harl.)
        > > Oom Lolcke (suikeroom?)is erflater met wat huizen in Harlingen
        aan
        > nicht Tziam Hesselsdr.
        > >
        > > Door patroniem en plaats en leeftijdsvergelijking en eliminatie
        van
        > andere mogelijkheden kwam ik op een zoon van dit stel, (maar
        > misschien zijn er meer): Menno(Minne) Nannes die trouwt 1e keer in
        > 1630 met Anna Jarings in Hallum en de 2e keer met Tjamck Hotsesdr.
        in
        > 1632 ook in Hallum
        > > .
        > > Een zoon van dit stel, Nanne Minnes(een voorzaat van mij), wordt
        > schoolmeester in Hantum.
        > > Voorwaar nog geen dominee maar hij moet toch ook op school
        geweest
        > zijn en een beetje hebben moeten kunnen zingen.
        > > In de verdere nazaten zitten ook veel (scheeps)timmerlieden
        > e.d.tot ver in de 20e eeuw.
        > > M.a.w. niet direct in de agr.sector.
        > >
        > > Dus zoeken wij verder,
        > > Als jullie wat meer weten,graag wat info,
        > > Groeten,
        > >
        > > Peter Nanne Streekstra
        > >
        > >
        > >
        > >
        > >
        > >
        > >
        > >
        > >
        > > ----- Original Message -----
        > > From: ponne39meppel
        > > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        > > Sent: Tuesday, July 01, 2003 2:56 PM
        > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: nannes hendriks
        > >
        > >
        > > Appy,
        > >
        > > Ane Nannes was een zoon van Nanne Anes en Kersten Clases (x
        > Lemmer,
        > > 14-07-1639.) Hij was timmerman en houtkoper te Lemmer. Als zijn
        > > overlijdensjaar heb ik 1693 (jij 1691).
        > > Hij huwde te Eesterga op 11-04-1669 met Tet Hendriks, een
        dochter
        > > van Hendrik Cornelis en Sjoerdtje Eyttes. Als overlijdensjaar
        van
        > > Tet heb ik 1675 (jij 1671).
        > > Ane Nannes hertrouwde te Joure met Gelske Sjoerts op 09-07-1676
        > (jij
        > > hebt 07-07-1676).
        > > Kinderen van Ane Nannes:
        > > 1. Nanne Anes ~Lemmer, 29-06-1670, x Lemmer, 10-02-1695 Janke
        > Annes
        > > Schanstra. Nanne was houtkoper, zeilmaker en vrederechter te
        > Lemmer.
        > > Hij legde de eerste steen van de hervormde kerk in Lemmer.
        > > 2. Cornelius Anes, + 1742, x Lemmer, 17-11-1700 Martje Foppes.
        > > Cornelius was predikant te Sint-Johannesga (1705-1735). Afgezet
        > > wegens vloeken en dronkenschap.
        > > 3. Christina Anes
        > > 4. Claas Anes
        > > 5. Sjoerd Anes (dit kind ontbreekt bij jou).
        > >
        > > Wiecher Ponne
        > >
        > >
        > > Yahoo! Groups Sponsor
        > >
        > >
        > >
        > > Genealogy yn Fryslân:
        > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > > of: http://go.to/frgen .
        > >
        > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin
        alle
        > sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
        > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
        > >
        > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-
        bericht
        > naar:
        > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        > >
        > >
        > > Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
        > Service.
        > >
        > >
        > >
        > > [Non-text portions of this message have been removed]
       Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.