Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Digest Number 1448

Expand Messages
 • Onno Korver
  Lijst doopsgezinden Het is een goed idee om de gegevens te verzamelen. Ik heb in mijn gegevens als bijlage bij het huwelijk van Jan Cornelis Schaaf en Berber
  Message 1 of 1 , Jun 9, 2003
   Lijst doopsgezinden
   Het is een goed idee om de gegevens te verzamelen. Ik heb in mijn gegevens
   als bijlage bij het huwelijk van Jan Cornelis Schaaf en Berber Willems
   (1812, Sexbierum) een verklaring dat Berber Willems, geboren 20-03-1767 op
   05-06-1797 doopsgezind gedoopt is in Baard.

   ----- Original Message -----
   From: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Monday, June 09, 2003 1:11 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Digest Number 1448   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   ------------------------------------------------------------------------

   There are 15 messages in this issue.

   Topics in this digest:

   1. Sasses/minnolts - aanvullingen
   From: "Pieke & Frouwkje" <pvdschaaf@...>
   2. Pieke Durks
   From: "Pieke & Frouwkje" <pvdschaaf@...>
   3. doorenspleet
   From: "Herman" <herman@...>
   4. Gosse Ates
   From: "Betty Eisinga" <beisinga@...>
   5. aktes
   From: "Betty Eisinga" <beisinga@...>
   6. doopsgezinden?
   From: Lovius <lovius18@...>
   7. Re: doopsgezinden?
   From: "johan voorberg" <jvoorberg@...>
   8. Re: Opzoekvraag van Ewijk
   From: "Nanny Verheijen" <verheijen@...>
   9. Re: New file uploaded to Friesland-genealogy
   From: "J. de Boer" <jdeboer1@...>
   10. Re: Re: New file uploaded to Friesland-genealogy
   From: Hans Robert Holdijk <veldpost@...>
   11. Hi Sorry
   From: "roseholly" <lomarose@...>
   12. Re: doopsgezinden?
   From: Lovius <lovius18@...>
   13. lijst doopsgezinden?
   From: Lovius <lovius18@...>
   14. Re: lijst doopsgezinden?
   From: Tette.Hofstra@...
   15. Re: lijst doopsgezinden?
   From: Lovius <lovius18@...>


   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________

   Message: 1
   Date: Sun, 8 Jun 2003 13:48:59 +0200 (West-Europa (zomertijd))
   From: "Pieke & Frouwkje" <pvdschaaf@...>
   Subject: Sasses/minnolts - aanvullingen

   L. S.

   Er werd en tijdje geleden gevraagd (26-5) naar de kinderen van Rienk Sasses
   en Trijntje Cornelis, o.a door de Hr. H. Woudt. Dit is wat ik heb.

   Rienk(s) Sasses, gedoopt te Wanswerd op 31-10-1734 als een zn. van Sas
   Minnolts en van Acke Rienks, huwde op 20-5-1757 te Jislum met Tryntje
   Cornelis geb/ged op 7-4-1727 te Hallum als dr. vanKornelis IJsbrands en van
   Antje Romkes.
   Kinderen (8):
   Sas Rienks Jepkema geb/ged op 18-7-1759 te Janum, overl. te Deinum op
   26-9-1826; gehuwd op 14-9-1820 Leeuwarderadeel met Hotske Tjeerds Tjaarda
   van Swichum.
   Antie Rienks, geb/ged op 7-12-1760 te Janum.
   Akke Rienks (zich later noemende Vogelsangh) geb/ged in 1763 te Janum;
   gehuwd in 1782 met Abe Pytters.
   Sydske Rienks, geb/ged op 11-6-1764 te Janum.
   Cornelis Rienks, geb/ged op 23 maart 1766 te Janum.
   Syke Rienks, geb/ged te Jislum op 12-7-1767.
   Grietje Rienks, geb/ged op 7-5-1772 te Jislum.
   Wieke Rienks, geb/ged op 25-2-1774 te Jislum.

   Dit zijn de gegevens die ik heb, hopelijk heb je er iets aan. Misschien dat
   er iemand is die aanvullingen heeft over bovenstaande ouders cq hun kroost.

   De groeten van Pieke.

   [Non-text portions of this message have been removed]   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________

   Message: 2
   Date: Sun, 8 Jun 2003 13:56:34 +0200 (West-Europa (zomertijd))
   From: "Pieke & Frouwkje" <pvdschaaf@...>
   Subject: Pieke Durks

   L.S.

   Wie kan mij meer vertellen over onderstaande echtpaar en hun voorouders? Het
   gaat om Pieke Durks/Dirks gehuwt met Wystke Cornelis, vermoedelijk te
   Minnertsga.
   Ene Pieke Dirks staat in 1750 met zijn echtgenoot ingeschreven te Harlingen
   in het 8e kwartier en was van beroep Matroos.

   Dit echtpaar had tenminste een dochter, namelijk Fokel Piekes bij haar
   huwelijk afkomstig van Tjum en was gehuwd met Haitze Eetzes op 25-6-1752 te
   Tjum.

   Alle informatie is van harte welkom, bij voorbaat mijn dank.

   Pieke v/d Schaaf.

   [Non-text portions of this message have been removed]   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________

   Message: 3
   Date: Sun, 8 Jun 2003 14:14:35 +0200
   From: "Herman" <herman@...>
   Subject: doorenspleet

   beste mensen

   Wie is er nog meer bezig met de familie Doorenspleet uit Balk Gaasterland.
   Misschien kunnen we gegevens uit wisselen.

   vr groet
   Herman Doorenspleet

   --
   __________________________
   __________________________
   In en uitgaande mail wordt
   gescand met AVG virusscanner
   Last update 2-06-2003
   http://www.doorenspleet.nl

   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________

   Message: 4
   Date: Sun, 8 Jun 2003 15:04:07 +0200
   From: "Betty Eisinga" <beisinga@...>
   Subject: Gosse Ates

   Hallo allemaal,

   Kan iemand mij meer vertellen over;

   Gosse Ates en Sjoukjen Kornelis

   Ze krijgen minstens 1 zoon Sytze Gosses (van Seyen) geboren te Hemrik ca
   1758 hij trouwd met Hendrikje Kornelis.


   vriendelijke groet Betty Eisinga

   [Non-text portions of this message have been removed]   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________

   Message: 5
   Date: Sun, 8 Jun 2003 15:31:21 +0200
   From: "Betty Eisinga" <beisinga@...>
   Subject: aktes

   hallo,

   Is iemand misschien in de gelegenheid en zou voor mij t.z.t. de volgende
   aktes in willen zien?

   Johannes Jacobs van Zeyen overleden 14 maart 1819 65 jaar weduwnaar
   Opsterland 15 maart blad nr11
   en
   Harmen Jacobs van Seyen overleden 17 augustus 1846 gehuwd
   Opsterland blad 34

   Het gaat mij er vooral om wie de ouders waren.

   viendelijke groet Betty Eisinga


   [Non-text portions of this message have been removed]   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________

   Message: 6
   Date: Sun, 8 Jun 2003 15:45:59 +0200 (CEST)
   From: Lovius <lovius18@...>
   Subject: doopsgezinden?

   Hallo allemaal,
   Trouwregister Hervormde gemeente Oosterlittens, 1758
   DTB nr: 82, 1692 - 1810
   Vermelding: Bevestiging huwelijk van 2 juli 1758, Oosterlittens
   Man: Durk Symens, Oosterlittens
   Vrouw: Grietje Jochems, Winsum

   Een vraag; die speciale vermelding "bevestiging" zou die er op kunnen duiden
   , dat het hier niet om een "hervormd" huwelijk ging?
   Immers iedereen was verplicht in de Hervormde Kerk te huwen zo ook de
   Katholieken en Doopsgezinden...
   Groetnis,
   Raymond   ---------------------------------
   Gesendet von http://mail.yahoo.de
   Mit freenetDSL jetzt so schnell wie günstig durchstarten!
   Bereits in vielen Ortnetzen verfügbar. Mehr Info: dsl.freenet.de.

   [Non-text portions of this message have been removed]   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________

   Message: 7
   Date: Sun, 08 Jun 2003 16:07:14 +0200
   From: "johan voorberg" <jvoorberg@...>
   Subject: Re: doopsgezinden?

   Beste Raymond,

   Heb je deze gegevens van het internet (Tresoar)?
   Dan mag je van "bevestiging" niet meer denken dan het voltrekken van het
   huwelijk, gelijk de op het web samengevatte DTB-gegevens ook "laatste
   afkondiging"en "huwelijksaangifte" melden.

   Belangrijker is echter je vraag of uit bepaalde aantekeningen is af te
   leiden dat één of beide huwelijkskandidaten mogelijk niet de Hervormde/
   Gereformeerde godsdienst aanhingen, dwz ongelovig, katholiek, doops, joods,
   enz waren.
   Met voorbijgaan aan plaatselijke anecdotische situaties is in vrijwel alle
   gewesten van de Republiek tussen 1720 en 1729 de verplichting om hoe dan
   ookhervormd te trouwen opgeheven. Wel zag men scherp toe of de
   niet-hervormden wel de impost op het trouwen betaalden, enz.
   Voor o.a. Friesland is van belang dat er wel nieuwe regels voor gemengde
   huwelijken ontstonden, dwz tussen een hervormde/Gereformeerde en een andere
   godsdienst.
   Veelal was de regel dat in dat geval de aankondigingen niet 3 weken maar 6
   weken moesten lopen.
   Tot zover de algemene(re) regels. Uitzonderingen (in bepaalde plaatsen of
   onder pressie kwamen natuurlijk voor).

   Vriendelijke groet,

   Johan Voorberg


   >From: Lovius <lovius18@...>
   >Reply-To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   >To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   >Subject: [Friesland-genealogy] doopsgezinden?
   >Date: Sun, 8 Jun 2003 15:45:59 +0200 (CEST)
   >
   >Hallo allemaal,
   >Trouwregister Hervormde gemeente Oosterlittens, 1758
   > DTB nr: 82, 1692 - 1810
   >Vermelding: Bevestiging huwelijk van 2 juli 1758, Oosterlittens
   > Man: Durk Symens, Oosterlittens
   > Vrouw: Grietje Jochems, Winsum
   >
   >Een vraag; die speciale vermelding "bevestiging" zou die er op kunnen
   >duiden , dat het hier niet om een "hervormd" huwelijk ging?
   >Immers iedereen was verplicht in de Hervormde Kerk te huwen zo ook de
   >Katholieken en Doopsgezinden...
   >Groetnis,
   >Raymond
   >
   >
   >
   >---------------------------------
   >Gesendet von http://mail.yahoo.de
   >Mit freenetDSL jetzt so schnell wie günstig durchstarten!
   >Bereits in vielen Ortnetzen verfügbar. Mehr Info: dsl.freenet.de.
   >
   >[Non-text portions of this message have been removed]
   >

   _________________________________________________________________
   MSN 8 helps eliminate e-mail viruses. Get 2 months FREE*.
   http://join.msn.com/?page=features/virus   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________

   Message: 8
   Date: Sun, 8 Jun 2003 16:12:46 +0200
   From: "Nanny Verheijen" <verheijen@...>
   Subject: Re: Opzoekvraag van Ewijk

   Hoi Karel,

   > oeps nanny, akte 84 ipv 48, maar gelukkig ben ik boekhouder dus weet ik
   wat een
   Sorry! Slordig van me. Dank dat je even verder hebt gekeken!

   > results: Asrianus Johannes van Ewijk, geboren 17 maart 1816 Bergen op
   Zoom, als
   > zoon van Gijsbertus van Ewijk en Dina Touw ( zou ook Pouw kunnen zijn want
   het
   En eveneens dank voor deze informatie. Het echtpaar Gijsbertus en Dina ken
   ik
   en voor zover ik nu weet horen ze niet bij mijn familie thuis, dus ze gaan
   voorlopig met z'n allen in de map 'Andere Van Ewijken'.

   Hartelijk bedankt voor het nakijken en voor vragen in Brabant: meld je
   gerust.

   Met vriendelijke groet,
   Nanny   Nanny Verheijen, Loon op Zand
   verheijen@...   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________

   Message: 9
   Date: Sun, 08 Jun 2003 14:18:52 -0000
   From: "J. de Boer" <jdeboer1@...>
   Subject: Re: New file uploaded to Friesland-genealogy

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Hans Robert Holdijk
   <veldpost@y...> wrote:
   > Gaat lekker in Friesland !
   >
   > Ik denk wat werk voor een moderator.
   >
   > =====
   > m.v.g. Hans R. Holdijk
   > Moderator " Genealogie in Nederland "
   > http://groups.yahoo.com/group/Genealogie_Nederland/
   > ======================================
   > Webmaster " Genealand " > > > http://www.genealand.nl/
   > Webmaster " Legerplaatsen " > > > http://www.kazerne.nl/
   > Webmaster " Veldpost " > > > http://www.hsp-veldpost.nl/
   >
   > __________________________________
   > Do you Yahoo!?
   > Yahoo! Calendar - Free online calendar with sync to Outlook(TM).
   > http://calendar.yahoo.com


   Gezien het eindeloze ge-o.h. wat u onlangs uitlokte op een andere
   nieuwsgroep, adviseer ik u om deze geldingsdrang en sarcastische
   opmerkingen te beperken tot uw eigen Yahoo-groepje, in plaats van
   hier languit te vallen over een klein incidenteel onhandigheidje van
   iemand.

   Succes daarmee,
   Jan de Boer
   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________

   Message: 10
   Date: Sun, 8 Jun 2003 07:31:51 -0700 (PDT)
   From: Hans Robert Holdijk <veldpost@...>
   Subject: Re: Re: New file uploaded to Friesland-genealogy

   Hallo Jan de Boer,

   Als ik op deze manier probeer de moderator te tippen
   dat er een " vuiltje " in de files-box is gedeponeerd,
   zoals ook al bij een aantal andere groepen gisteren
   gebeurde, zie ik geen reden om zo agressief te
   reageren.

   Zo aktief ben ik dacht ik niet in Friesland, ik laat
   me ook niet negatief uit over leden van die groep, ik
   spreek de taal niet en kan het zeker niet lezen.

   Of heb ik U onbewust iets misdaan ? Dan heb ik daar
   spijt van.

   Ik hou dit overigens liever buiten de groep!

   =====
   m.v.g. Hans R. Holdijk
   Moderator " Genealogie in Nederland "
   http://groups.yahoo.com/group/Genealogie_Nederland/
   ======================================
   Webmaster " Genealand " > > > http://www.genealand.nl/
   Webmaster " Legerplaatsen " > > > http://www.kazerne.nl/
   Webmaster " Veldpost " > > > http://www.hsp-veldpost.nl/

   __________________________________
   Do you Yahoo!?
   Yahoo! Calendar - Free online calendar with sync to Outlook(TM).
   http://calendar.yahoo.com


   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________

   Message: 11
   Date: Sun, 08 Jun 2003 14:35:21 -0000
   From: "roseholly" <lomarose@...>
   Subject: Hi Sorry

   It was brought to my attenion that most of you can read and write
   English and that my computer translation is not the best.

   Sorry, I will try to repost my genealogy information.

   My Duursma genealogy is on the WWW at:

   http://www.geocities.com/roseholly/Duursma.htm

   My Horn genealogy is on the WWW at:

   http://www.geocities.com/roseholly/Horn.htm

   They have not been updated with the newest information that I
   received from the group, but I will try to get to that soon.

   I would like to thank all of the very nice people that emailed me
   with your help and information.

   Thank you very much.

   Roseholly
   English only   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________

   Message: 12
   Date: Sun, 8 Jun 2003 17:47:25 +0200 (CEST)
   From: Lovius <lovius18@...>
   Subject: Re: doopsgezinden?

   Beste Johan,
   Het prettige van dit medium is, dat je er elke keer weer wat bijleert en
   zeker als je zulke goed onderbouwde info krijgt zoals van jou.
   Ik vermoed ,dat deze familie doopsgezind is vanwege zoon Jochum Durks
   (Wiersma), die met een doopsgezinde in 1809 uit Terkaple huwt.
   Aangezien ik de doop maar niet kan vinden van deze Jochum ligt het voor de
   hand ,dat hij net als zijn bruid doopsgezind was. (Haar doop is ook niet te
   vinden en zij was doopsgezind, daar heb ik inmiddels het bewijs van
   gevonden)
   Hoe het ook zei, ik vind deze materie erg boeiend.
   Met dank!
   Groetnis,
   Raymond

   johan voorberg <jvoorberg@...> wrote:
   Beste Raymond,

   Heb je deze gegevens van het internet (Tresoar)?
   Dan mag je van "bevestiging" niet meer denken dan het voltrekken van het
   huwelijk, gelijk de op het web samengevatte DTB-gegevens ook "laatste
   afkondiging"en "huwelijksaangifte" melden.

   Belangrijker is echter je vraag of uit bepaalde aantekeningen is af te
   leiden dat één of beide huwelijkskandidaten mogelijk niet de Hervormde/
   Gereformeerde godsdienst aanhingen, dwz ongelovig, katholiek, doops, joods,
   enz waren.
   Met voorbijgaan aan plaatselijke anecdotische situaties is in vrijwel alle
   gewesten van de Republiek tussen 1720 en 1729 de verplichting om hoe dan
   ookhervormd te trouwen opgeheven. Wel zag men scherp toe of de
   niet-hervormden wel de impost op het trouwen betaalden, enz.
   Voor o.a. Friesland is van belang dat er wel nieuwe regels voor gemengde
   huwelijken ontstonden, dwz tussen een hervormde/Gereformeerde en een andere
   godsdienst.
   Veelal was de regel dat in dat geval de aankondigingen niet 3 weken maar 6
   weken moesten lopen.
   Tot zover de algemene(re) regels. Uitzonderingen (in bepaalde plaatsen of
   onder pressie kwamen natuurlijk voor).

   Vriendelijke groet,

   Johan Voorberg


   >From: Lovius
   >Reply-To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   >To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   >Subject: [Friesland-genealogy] doopsgezinden?
   >Date: Sun, 8 Jun 2003 15:45:59 +0200 (CEST)
   >
   >Hallo allemaal,
   >Trouwregister Hervormde gemeente Oosterlittens, 1758
   > DTB nr: 82, 1692 - 1810
   >Vermelding: Bevestiging huwelijk van 2 juli 1758, Oosterlittens
   > Man: Durk Symens, Oosterlittens
   > Vrouw: Grietje Jochems, Winsum
   >
   >Een vraag; die speciale vermelding "bevestiging" zou die er op kunnen
   >duiden , dat het hier niet om een "hervormd" huwelijk ging?
   >Immers iedereen was verplicht in de Hervormde Kerk te huwen zo ook de
   >Katholieken en Doopsgezinden...
   >Groetnis,
   >Raymond
   >
   >
   >
   >---------------------------------
   >Gesendet von http://mail.yahoo.de
   >Mit freenetDSL jetzt so schnell wie günstig durchstarten!
   >Bereits in vielen Ortnetzen verfügbar. Mehr Info: dsl.freenet.de.
   >
   >[Non-text portions of this message have been removed]
   >

   _________________________________________________________________
   MSN 8 helps eliminate e-mail viruses. Get 2 months FREE*.
   http://join.msn.com/?page=features/virus   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   ---------------------------------
   Gesendet von http://mail.yahoo.de
   Mit freenetDSL jetzt so schnell wie günstig durchstarten!
   Bereits in vielen Ortnetzen verfügbar. Mehr Info: dsl.freenet.de.

   [Non-text portions of this message have been removed]   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________

   Message: 13
   Date: Sun, 8 Jun 2003 23:35:20 +0200 (CEST)
   From: Lovius <lovius18@...>
   Subject: lijst doopsgezinden?

   Hallo medevorsers,

   Herkent iemand deze navolgende familienamen als zijnde behorende tot de
   doopsgezinden (19 e eeuw);
   Bruinsma uit Terhorne, Anema Franeker, van der Woude Baarderadeel later
   Bolsward ; Ferwerda Bolsward; Wiersma Oosterlittens later Goutum; Hoekstra,
   de Groot,van Gorkum,Brandsma,Rijpkema,van der Hoop,Reidinga,Smeding,Fokma en
   Nooitgedacht Utingeradeel..
   Groetnis,
   Raymond
   ---------------------------------
   Gesendet von http://mail.yahoo.de
   Mit freenetDSL jetzt so schnell wie günstig durchstarten!
   Bereits in vielen Ortnetzen verfügbar. Mehr Info: dsl.freenet.de.

   [Non-text portions of this message have been removed]   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________

   Message: 14
   Date: 09 Jun 2003 07:17 GMT
   From: Tette.Hofstra@...
   Subject: Re: lijst doopsgezinden?

   Beste Raymond,

   mijn betovergrootvader Tette Hotzes Hofstra was doopsgezind. Zijn tweede
   vrouw (mijn betovergrootmoeder) was Tietje Klazes de Groot.
   Of zij ook doopsgezind was weet ik niet, maar het is wel waarschijnlijk,
   want zijn eerste vrouw Wybrigje Pasma was dat ook.
   Zij woonden in Oldeboorn.

   Als je meer wilt weten, dan geef maar een seintje.

   groeten

   Tette

   "Lovius" <lovius18@...> schrieb:
   > Hallo medevorsers,
   >
   > Herkent iemand deze navolgende familienamen als zijnde behorende tot de
   doopsgezinden (19 e eeuw);
   > Bruinsma uit Terhorne, Anema Franeker, van der Woude Baarderadeel later
   Bolsward ; Ferwerda Bolsward; Wiersma Oosterlittens later Goutum; Hoekstra,
   de Groot,van Gorkum,Brandsma,Rijpkema,van der Hoop,Reidinga,Smeding,Fokma en
   Nooitgedacht Utingeradeel..
   > Groetnis,
   > Raymond
   >
   >
   >
   >
   > ---------------------------------
   > Gesendet von http://mail.yahoo.de
   > Mit freenetDSL jetzt so schnell wie günstig durchstarten!
   > Bereits in vielen Ortnetzen verfügbar. Mehr Info: dsl.freenet.de.
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   >
   >
   >   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________

   Message: 15
   Date: Mon, 9 Jun 2003 11:12:42 +0200 (CEST)
   From: Lovius <lovius18@...>
   Subject: Re: lijst doopsgezinden?

   Beste Tette,
   Als iedere genealoog, met doopsgezinde voorouders in de 19 e eeuw in
   Friesland , dit aan mij zou willen doorgeven (met naam ,plaats en jaar)
   zouden we op die manier tot een soort "database" kunnen komen.
   In ieder geval bedankt voor je bijdrage!
   Groet,
   Raymond
   Overigens vond ik ook nog de naam Kornelis Jurgens JELGERSMA huwt te
   Utingeradeel 16-4-1838 met Oepkje Sjoukes Bruinsma.

   Tette.Hofstra@... wrote:
   Beste Raymond,

   mijn betovergrootvader Tette Hotzes Hofstra was doopsgezind. Zijn tweede
   vrouw (mijn betovergrootmoeder) was Tietje Klazes de Groot.
   Of zij ook doopsgezind was weet ik niet, maar het is wel waarschijnlijk,
   want zijn eerste vrouw Wybrigje Pasma was dat ook.
   Zij woonden in Oldeboorn.

   Als je meer wilt weten, dan geef maar een seintje.

   groeten

   Tette

   "Lovius" <lovius18@...> schrieb:
   > Hallo medevorsers,
   >
   > Herkent iemand deze navolgende familienamen als zijnde behorende tot de
   doopsgezinden (19 e eeuw);
   > Bruinsma uit Terhorne, Anema Franeker, van der Woude Baarderadeel later
   Bolsward ; Ferwerda Bolsward; Wiersma Oosterlittens later Goutum; Hoekstra,
   de Groot,van Gorkum,Brandsma,Rijpkema,van der Hoop,Reidinga,Smeding,Fokma en
   Nooitgedacht Utingeradeel..
   > Groetnis,
   > Raymond
   >
   >
   >
   >
   > ---------------------------------
   > Gesendet von http://mail.yahoo.de
   > Mit freenetDSL jetzt so schnell wie günstig durchstarten!
   > Bereits in vielen Ortnetzen verfügbar. Mehr Info: dsl.freenet.de.
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   >
   >
   >


   Yahoo! Groups SponsorADVERTISEMENT

   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.   ---------------------------------
   Gesendet von http://mail.yahoo.de
   Mit freenetDSL jetzt so schnell wie günstig durchstarten!
   Bereits in vielen Ortnetzen verfügbar. Mehr Info: dsl.freenet.de.

   [Non-text portions of this message have been removed]   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.