Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Sasses/minnolts - aanvullingen

Expand Messages
 • Pieke & Frouwkje
  L. S. Er werd en tijdje geleden gevraagd (26-5) naar de kinderen van Rienk Sasses en Trijntje Cornelis, o.a door de Hr. H. Woudt. Dit is wat ik heb. Rienk(s)
  Message 1 of 1 , Jun 8, 2003
   L. S.

   Er werd en tijdje geleden gevraagd (26-5) naar de kinderen van Rienk Sasses
   en Trijntje Cornelis, o.a door de Hr. H. Woudt. Dit is wat ik heb.

   Rienk(s) Sasses, gedoopt te Wanswerd op 31-10-1734 als een zn. van Sas
   Minnolts en van Acke Rienks, huwde op 20-5-1757 te Jislum met Tryntje
   Cornelis geb/ged op 7-4-1727 te Hallum als dr. vanKornelis IJsbrands en van
   Antje Romkes.
   Kinderen (8):
   Sas Rienks Jepkema geb/ged op 18-7-1759 te Janum, overl. te Deinum op
   26-9-1826; gehuwd op 14-9-1820 Leeuwarderadeel met Hotske Tjeerds Tjaarda
   van Swichum.
   Antie Rienks, geb/ged op 7-12-1760 te Janum.
   Akke Rienks (zich later noemende Vogelsangh) geb/ged in 1763 te Janum;
   gehuwd in 1782 met Abe Pytters.
   Sydske Rienks, geb/ged op 11-6-1764 te Janum.
   Cornelis Rienks, geb/ged op 23 maart 1766 te Janum.
   Syke Rienks, geb/ged te Jislum op 12-7-1767.
   Grietje Rienks, geb/ged op 7-5-1772 te Jislum.
   Wieke Rienks, geb/ged op 25-2-1774 te Jislum.

   Dit zijn de gegevens die ik heb, hopelijk heb je er iets aan. Misschien dat
   er iemand is die aanvullingen heeft over bovenstaande ouders cq hun kroost.

   De groeten van Pieke.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.