Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Braunius (was Driev(h)olt)

Expand Messages
 • ponne39meppel
  Omdat was vergeten ik mijn vorige bericht van een onderwerp te voorzien, zend ik het nogmaals in, nu voorzien van onderwerp: Jan Rienstra schreef: Die Henricus
  Message 1 of 1 , May 27, 2003
   Omdat was vergeten ik mijn vorige bericht van een onderwerp te
   voorzien, zend ik het nogmaals in, nu voorzien van onderwerp:

   Jan Rienstra schreef:

   Die Henricus Braunius interesseerd mij, ik zit met die naam, die ,als
   Braunius, 1 maal bij me voorkomt maar waar ik wel meer van wil weten.

   Jan,
   Ik weet wie je bedoelt: Eelkjen Ypesdr. Braunius die in 1742 te
   Sneek huwde met Pyter Jans Rienstra en in 1757 te Sneek met Jacob
   Steven de Haan.
   Helaas kan ik geen verband vinden met mijn Brauniusbestand. Henricus
   Braunius is ca 1665 in de Pfalz geboren en overleed in 1749 te
   Deinum, waar hij predikant was.
   De in Groningen theologie docerende hoogleraar Johannes Braunius,
   rector van de hogeschool van Groningen en Ommelanden, was volgens
   Romein een bloedverwant van hem. Deze Johannes was een zoon van
   Michael Braun (sneuvelde in 1635 als burgemeester van Kaiserslautern
   bij de bestorming van de stad door de keizerlijke legers in de
   Dertigjarige Ooorlog)en Catharina Johannesdr Retich. Johannes'
   moeder vluchtte daarna met hem (en andere kinderen ?, onder wie de
   vader van Henricus?) naar Metz. Johannes huwde tweemaal, maar kreeg
   geen nazaten.
   Henricus werd dus predikant (van hem bevindt zich een
   olieverfschilderij in het Fries Museum)en huwde in 1704 met Helena
   Hermanus Crans (van Leeuwarden). Zij kregen drie zonen (van wie
   Christiaan Hermanus en Arent predikant werden). Een zoon van
   Christiaan Hermanus Braunius en Johanna Nijbuurt/Nieubuurt (verder
   hadden ze nog twee dochters)was Henricus Hermanus Braunius die ook
   predikant was(Nes(Ameland), Sint-Johannesga en Nieuw Brongerga
   (Knijpe)) Hij huwde met Janke Durks Drijfhout, waarmee we weer bij
   de Drijfhouten terug zijn.

   Wiecher Ponne
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.