Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Fw: Inia

Expand Messages
 • Tjeerd Pieter Inia
  Beste Fokke, volgens mij is het antwoord hierop eenvoudig: De naam Inia wordt op verschillende wijzen geschreven: Inia / Ynia / IJnia. Volgens mij is de reden
  Message 1 of 2 , May 27, 2003
   Beste Fokke,

   volgens mij is het antwoord hierop eenvoudig:

   De naam Inia wordt op verschillende wijzen geschreven: Inia / Ynia /
   IJnia. Volgens mij is de reden van verschillende schrijfwijzen onder
   andere te verklaren uit het feit, dat de ambtenaren van burgelijke
   stand (na 1812) de juiste naamgeving niet zo nauw namen. En wellicht
   waren de betrokken Inia's ook niet altijd geïnteresseerd in hoe hun
   naam uiteindelijk in de acte terrecht kwam.

   Bovendien is het volgens mij zo dat voor 1812 de letter I en Y (IJ)
   door en voor elkaar werden gebruikt. De geboorte/huwelijk of
   overlijdensacte werd door de ambtenaar voor de burger opgemaakt
   (waarbij aangifte niet altijd door een Inia werd gedaan: bijv. bij
   overlijden). Zo neemt mijn voorvader Jochum Hermanus Ynia de naam
   Ynia aan, terwijl zijn zoon Pieter Jochums zowel met de naam Inia als
   Ynia voorkomt. Volgens mij deze uitleg de meest waarschijnlijke.

   Overigens ben ik ook benieuwd naar iedere nakomeling van Harmen Inia
   (rond 1580? te Anjum/Dokkum), Sybren Ealzes Inia (rond 1670
   burgemeester te Dokkum) en Ritske Rienks Inia (rond 1550 te Wierum)

   Met vriendelijke groet,

   Tjeerd P. Inia
   tp.inia@...
   Gouda

   > ----- Original Message -----
   > From: Fokke Ultzen
   > To: Friesland-genealogie@yahoogroups.com
   > Sent: Monday, May 26, 2003 2:16 PM
   > Subject: Inia
   >
   >
   > Wie kan mij helpen aan het volgende:
   > Wanneer en hoe is de naam Inia soms veranderd in Ynia??
   > Wie weet de geboorteplaats en juiste datum van Dirk Harmens Inia
   (1591) en van zijn vader de gegevens zoals geboorte,plaats huwelijk
   en overleijdensdatum?
   > Bij voorbaat dank
   >
   > Fokke Ultzen
   > Oegstgeest
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.