Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Engbert Eelkes de Vries

Expand Messages
 • flokstra2002
  Hallo Appy, Dank voor jouw bericht. Om reden dat we Willemke Kornelis hebben getraceerd en dat er in beide overlijdensberichten(1816 van Engbert Eelkes en 1835
  Message 1 of 3 , May 15, 2003
   Hallo Appy,
   Dank voor jouw bericht. Om reden dat we Willemke Kornelis hebben
   getraceerd en dat er in beide overlijdensberichten(1816 van Engbert
   Eelkes en 1835 van Willemke) sprake is van naar elkaar verwijzende
   huwelijksbanden kan het huwelijk van Willemke Cornelis van 1811 te
   Smilde feitelijk geen betrekking hebben op "onze" Willemke, die
   immers in 1794 trouwde met Engbert Eelkes, waarna Engbert op zeker
   moment "verdween".
   Van Tresoar heb ik het betreffende overlijdensbericht in Schoterland
   van Engbert Eelkes ontvangen.Mogelijk dat de comparanten/aangevers,
   Jan Harmens Boersma en Koop Jans Mol, ons nog verder terug op het
   spoor/doen en laten van Engbert Eelkes kunnen zetten? Waarmee dan
   niet gezegd is dat er dan mogelijk verdere info mbt. ons hoofddoel -
   de zoektocht naar de beide grootouders van Willemke - bekend zal
   worden?
   Nogmaals, hartelijk dank voor jouw reactie!
   Arie Flokstra,Amsterdam.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.