Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

re [Friesland-genealogy] Eke Langius

Expand Messages
 • van 't Zet
  Geert schreef: Tjeerd Roelofs van der Velde in 1818 getrouwd met dochter Engeltje Eekes overleden 1842 49 jaar geboren omstreeks 1793 dochter van Eke Langius
  Message 1 of 1 , May 15, 2003
   Geert schreef:
   Tjeerd Roelofs van der Velde in 1818 getrouwd met dochter Engeltje Eekes
   overleden 1842 49 jaar geboren omstreeks 1793
   dochter van Eke Langius
   Alleen, Eke Langius is nergens te vinden.
   * Eeke was Eeke Pieters Langius, overleden 30 januari 1827 Franekeradeel
   Er is ook nog een Antje Eekes Langius geboren omstreeks 1787 en overleden
   18 mei 1850, 63 jaar weduwe.
   Antje Langius gehuwd op 25 mei 1806 te Arum met Douwe Klases Beyma
   Zij kregen minstens 9 kinderen. echter vanaf 1812 op de site.
   Bij naamsaanname heb ik geen Douwe Klazes Beyma kunnen vinden.
   vanaf 1806 tot 1812 zullen ze ook wel kinderen gekregen hebben,
   Eke niet gevonden
   Carla van 't Zet
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.