Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

! Familieberichten Sneeker Nieuwsblad 08-05-2003

Expand Messages
 • antonmusquetier
  Jubilea: Gerard en Jeltje POIESZ-HAAGSMA 05-05-2003 Sneek 60 jaar gehuwd. Klaas NIEUWENHUIS en Lolkje ATSMA 15-05-2003 Heeg 60 jaar gehuwd Overlijden: Ruurd
  Message 1 of 1 , May 12, 2003
  • 0 Attachment
   Jubilea:

   Gerard en Jeltje POIESZ-HAAGSMA
   05-05-2003 Sneek 60 jaar gehuwd.

   Klaas NIEUWENHUIS en Lolkje ATSMA
   15-05-2003 Heeg 60 jaar gehuwd

   Overlijden:
   Ruurd PEREBOOM geb. 17-09-1916 overl. 04-05-2003 Sneek
   Sinds 31-10-1995 weduwnaar van Janny OSWALD

   Alderina Froukje BOOTSMA-STOFFELSMA geb. 08-06-1903 Oosterend overl.
   07-05-2003 Sneek, sinds 12-04-1975 weduwe van Sjoerd BOOTSMA

   Idske KOOIJENGA-SEFFINGA geb. 17-04-1915, overl. 03-05-2003 Sneek
   sinds 21-03-1967 weduwe van Pier KOOIJENGA

   Anna Elisabeth HUITEMA-BOOTSMA geb. 21-07-1915, overl.04-05-2003
   Sneek sinds 26-06-1998 weduwe van Wiebe HUITEMA

   Dirk SIJBESMA GEB. 18-06-1921, OVERL. 06-05-2003 Scharnegoutum   Van deze advertentie's zijn gratis scans verkrijgbaar
   musquetier@...


   Heeft U Copieen nodig van akten van b.v. de Burgelijke Stand,
   Bevolkingsregisters, D.T.B., Notarissen enz.
   van de Friese Archieven kijk dan op
   http://groups.yahoo.com/group/frieslandcopie
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.