Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fasen, Phasinx, Fasinga

Expand Messages
 • Hinke Woudt
  Hallo Allemaal, Sybout Jans Phasinx waarschijnlijk overl. 30-05-1792 te Dokkum, 75 jaar oud, tr. 1747 Dokkum Elske Arents. Sybout (Sybolt) en Elske krijgen de
  Message 1 of 1 , May 11, 2003
   Hallo Allemaal,

   Sybout Jans Phasinx waarschijnlijk overl. 30-05-1792 te Dokkum, 75 jaar oud,
   tr. 1747 Dokkum Elske Arents.
   Sybout (Sybolt) en Elske krijgen de volgende kinderen: Trijntje 1751,
   Grietje 1752, Arent 1755, Aarnt 1761 en Jan ?? Van de kinderen is er een
   doop inschrijving, echter van Jan heb ik die niet kunnen vinden. Kinderen
   van Jan zijn o.a. Sybolt en Elske. De kleinkinderen van Jan noemen zich na
   1811 Fasinga, Fasenga dus ga ik er voorlopig van uit dat Jan een zoon is van
   Sybout en Elske.

   Aarnt Sybouts (1761) krijgt een zoon die in 1811 te Eernewoude de naam van
   der Bijl aanneemt. Van deze familie, na 1811 ook veel in Lemmer e.o. heb ik
   vrij veel gegevens.

   Sybout Jans Phasinx had waarschijnlijk een broer Willem maar wie waren hun
   ouders??

   In Dokkum is in die tijd een Johannes (Jan) Fasen, Faasen, Phasens. Hij komt
   voor in de index van het Burgerboek maar kan hem in het Burgerboek zelf niet
   vinden.
   Quotisatie, weduwe Jan Phasens met 1 kind.
   Geen huwelijk van een Johannes (Jan) Fasen etc. Geen dopen van kinderen, wel
   is hij in 1735 getuige bij de doop van een voor mij onbekend kind.

   De site van de Sneuper Dokkum is mij bekend maar heb daar (nog) niets kunnen
   vinden. Ook het huwelijk in 1731 te Workum van een Johannes Faas is mij
   bekend, maar verder zijn er nog een heleboel vraagtekens:-))

   Wie weet iets van deze familie??

   Groetjes, Hinke Woudt-Westra.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.