Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Grutte Pier

Expand Messages
 • MCTeichert@aol.com
  Does anyone know the family name of Grutte Pier? Matthias Teichert Bûtter, brea en griene tzies, wâ dot neat sisse ken is gijn oprjochte Fries! - Grutte
  Message 1 of 48 , Jul 11, 2000
   Does anyone know the family name of Grutte Pier?

   Matthias Teichert

   "Bûtter, brea en griene tzies, wâ dot neat sisse ken is gijn oprjochte
   Fries!" - Grutte Pier.
  • maggie olthof
   Hallo Roelof Dat klopt, GEN 373 is bij deze verzameling op het RAF te vinden, ik heb dit deel persoonlijk ingezien. Men mag aannemen dat Winsemius en Douwama
   Message 48 of 48 , Feb 1, 2002
    Hallo Roelof

    Dat klopt, GEN 373 is bij deze verzameling op het RAF te vinden, ik heb dit
    deel persoonlijk ingezien. Men mag aannemen dat Winsemius en Douwama hun
    resultaten hebben gebaseerd op primaire bronnen en dat zij derhalve redelijk
    betrouwbaar zijn; overigens is per definitie elke auteur van een
    wetenschappelijke publicatie een secundaire bron, dus ook de door de heer
    Walsweer genoemde auteur, die daarmee als bron net zo betrouwbaar of
    onbetrouwbaar is als de door mij genoemde.

    Groet

    Machteld


    >From: "roelof varkevisser" <r.varkevisser@...>
    >Reply-To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    >To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    >Subject: Re: [Friesland-genealogy] Grutte Pier
    >Date: Thu, 31 Jan 2002 20:59:01 +0100
    >
    >Heer Walsweer,
    >
    >Dat is dus niet wat ik heb willen zeggen, slechts, dat ook hoe beroepsmatig
    >je ergens mee bezig bent, de lezer van ongeacht welk werk niet uit het oog
    >mag verliezen dat de uiteindelijke bron(nen) uitsluitsel moeten geven over
    >het al of niet instand-houden van een (deel van) een kwartierstaat of
    >genealogie. Uiteraard zijn mensen die een groot deel van hun tijd aan deze
    >materie kunnen besteden beter onderlegd en zullen ze beter de wegen kennen
    >dan een amateur-genealoog, maar veel mensen hebben een baan buiten het
    >archief, en zullen dus nooit in staat zijn om puur vanuit de primaire
    >bronnen hun complete kwartierstaat op te bouwen.
    >Dan is dus elk stukje aangegeven secondaire bron een aanwijzing waar deze
    >primaire bronnen zich evt. bevinden en waaruit ze bestaan.
    >Als in betreffende uitgave van het Gen Jierboekje ut 1987 geen verwijzingen
    >staan naar eerdere uitgaven vind ik dat een manco. Kennelijk heeft de
    >auteur
    >deze dan over het hoofd gezien, anders had hij rustig kunnen stellen dat de
    >eerdere uitgave niet deugde. Al was dat maar in een noot van de redaktie
    >opgenomen. Helaas kan ik het geheel (nog) niet natrekken omdat deze bronnen
    >(nog) niet in mijn bezit zijn. Daarom ben ik blij met de mij aangereikte
    >stukken kwartierstaat en de daarbij vermeldde (secondaire) bronnen. De
    >genoemde GEN 373 verwijst (naar ik aanneem) naar de verzameling genealogien
    >op het rijksarchief te Leeuwarden, deze zijn tenminste als zodanig
    >genummerd.
    >
    >Met vriendelijk groet,
    >
    >Roelof
    >
    >----- Original Message -----
    >From: "H. Walsweer" <heinwalsweer@...>
    >To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    >Sent: Thursday, January 31, 2002 1:46 PM
    >Subject: Re: [Friesland-genealogy] Grutte Pier
    >
    >
    > > Wijze woorden Varkevisser. Het is mij om het even, maar moet
    > > ik er uit opmaken dat de gepubliceerde kwartierstaat mank gaat
    > > aan het ontbreken van vervolgkwartieren van Fokel van 1525?
    > > De verwijzing naar de antecedenten van de auteur was slechts
    > > bedoeld om aan te geven dat de publikatie op kritisch en gedegen
    > > onderzoek berust. Uiteraard is iedereen vrij in de wijze waarop
    > > en waarmee kwartieren worden ingevuld.
    > >
    > > Groet,
    > > HW.
    > >
    > > ----- Original Message -----
    > > From: r.varkevisser <r.varkevisser@...>
    > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    > > Sent: Thursday, January 31, 2002 1:05 PM
    > > Subject: RE: [Friesland-genealogy] Grutte Pier
    > >
    > >
    > > Het feit op zich dat iemand beroeps-genealoog is of hoofd van een
    > > archief-afdeling maakt hem uiteraard niet feilloos. Ook dat zijn
    >gelukkig
    > > gewone mensen, en die maken allemaal fouten. Waarmee ik eigenlijk alleen
    > > maar
    > > wil onderstrepen dat het daadwerkelijk zien van de bronnen uiteindelijk
    >een
    > > 'must' is. Zelfs in die bronnen kunnen fouten geslopen zijn, en dat is
    >iets
    > > waar elke genealoog mee moet leren leven.
    > > Daarnaast is het natuurlijk zo dat ieder op zijn/haar eigen manier
    > > genealogie
    > > mag bedrijven en dat het resultaat daarvan door eenieder persoonlijk op
    > > 'geloofwaardigheid' zal moeten worden getoetst. Maar foutloos zal altijd
    > > moeilijk blijven.
    > > Ook de Gen. Jaarboekjes zijn in deze een leidraad die voor het overgrote
    > > deel
    > > op waarheid berusten, maar daarmee beslist niet foutloos zijn.
    > >
    > > Roelof
    > >
    > > >===== Original Message From Friesland-genealogy@yahoogroups.com =====
    > > >Winsemius en Douwama zijn geen primaire bronnen.
    > > >GEN 373 zegt mij niets. Overigens moet het feit
    > > >dat info uit 1963 niet is meegenomen in een publikatie
    > > >uit 1987 al aanleiding zijn voor twijfel.
    > > >De aangehaalde auteur is archiefambtenaar
    > > >(hoofd studiezaal op het RAF) en zijn loopbaan
    > > >begonnen als beroepsgenealoog.
    > > >
    > > >----- Original Message -----
    > > >From: machteld olthof <maggie_olthof@...>
    > > >To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    > > >Sent: Wednesday, January 30, 2002 11:07 PM
    > > >Subject: Re: [Friesland-genealogy] Grutte Pier
    > > >
    > > >
    > > >Er zijn overigens door mij wel enkele bronnen genoemd,
    > > >alle in te zien op het RAF: Winsemius (over Sybren
    > > >Doytses Bonga), Janke Douwama, Geschriften,
    > > >Geslachtslijst p. 62 en GEN 373 geslacht Bonga.
    > > >Natuurlijk moet je altijd voorzichtig zijn met het
    > > >overnemen van gegevens van anderen en ze op zeker
    > > >moment verifieren; voorlopig heb ik echter geen
    > > >twijfels over de gegevens die door mij zelf zijn
    > > >verzameld. Misschien zijn er in de tussentijd ook meer
    > > >archiefstukken ontsloten zodat er meer gegevens
    > > >beschikbaar zijn.
    > > >
    > > >Vr. groet
    > > >
    > > >Machteld Olthof
    > > >--- "H. Walsweer" <heinwalsweer@...> wrote:
    > > >> Een nazaat van de zuster van Pier Gerlofs (Grutte
    > > >> Pier) heeft in 1987 zijn
    > > >> kwartierstaat gepubliceerd.
    > > >> Onder de nummers 70.002/3 worden als ouders
    > > >> opgegeven: Gerloff Piersz,
    > > >> Kimwert,tr. omstr. 1470
    > > >> Fokel Bonga. Hja wenne yn 1525 as widdo te Boalsert.
    > > >> Vervolgkwartieren van
    > > >> dit echtpaar ontbreken.
    > > >> Heeft de auteur anneks kwartierdrager dan iets over
    > > >> het hoofd gezien?
    > > >> Ik denk het niet. Betrokkene heeft alleen die
    > > >> kwartieren opgenomen die
    > > >> bewijsbaar zijn.
    > > >> Zie verder: Genealogysk Jierboekje 1987,
    > > >> Kertiersteat fan Pieter Nieuwland,
    > > >> 5-91.
    > > >> Wie zich een beetje in de meest recente
    > > >> genealogische literatuur verdiept,
    > > >> komt al gauw tot de ontdekking
    > > >> dat er rond de afstammingsgeschiedenis van families
    > > >> en/of personen zich veel
    > > >> mythevorming heeft voorgedaan.
    > > >>
    > > >>
    > > >>
    > > >> ----- Original Message -----
    > > >> From: maggie olthof <maggie_olthof@...>
    > > >> To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    > > >> Sent: Tuesday, January 29, 2002 8:53 PM
    > > >> Subject: Re: [Friesland-genealogy] Grutte Pier
    > > >>
    > > >>
    > > >> > Nogmaals hallo!
    > > >> >
    > > >> > Ik heb weer even gezocht maar nog geen oplossing.
    > > >> Ik heb wel de
    > > >> > contactpersoon van worldconnect gemaild
    > > >> (kidmiff@...); dit is weer
    > > >> een
    > > >> > andere dan Christina Sigman van wie het email
    > > >> adres niet schijnt te
    > > >> werken.
    > > >> > De verrassing is dat ik nu de Douma's heb tot c.
    > > >> 1351!Hier komen ze:
    > > >> > Douwe Douma (*c. 1351) trouwt Fueck Fokkema (*c.
    > > >> 1355)
    > > >> > zoon: Jancke Douma
    > > >> > Jancke Douma (*c.1383, overl. 1476)trouwt Eets
    > > >> Harinxma (*c. 1387)
    > > >> > Zoon: Idsert Douma *c. 1408 x Gaets Popma
    > > >> >
    > > >> > De ouders van Eets Harinxma:
    > > >> > Douwe Harinxma (*c. 1355) x Rixt Bonninga (*c.
    > > >> 1359)
    > > >> >
    > > >> > Groet
    > > >> >
    > > >> > Machteld
    > > >> >
    > > >> >
    > > >> > >From: "maggie olthof" <maggie_olthof@...>
    > > >> > >Reply-To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    > > >> > >To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    > > >> > >Subject: Re: [Friesland-genealogy] Grutte Pier
    > > >> > >Date: Tue, 29 Jan 2002 17:43:53 +0100
    > > >> > >
    > > >> > >Hallo Roelof,
    > > >> > >
    > > >> > >Ja, daar zeg je zo wat! Ik heb mijn eigen
    > > >> informatie aangevuld met wat ik
    > > >> > >op
    > > >> > >die worldconnect.rootsweb site heb gevonden; daar
    > > >> komt het vandaan. Is
    > > >> het
    > > >> > >mogelijk dat er 2 Wilsck Gerbranda's zijn? Niet
    > > >> onmogelijk, maar ik moet
    > > >> > >even verder kijken. Ik laat het je weten als ik
    > > >> iets vind. Inmiddels
    > > >> lijkt
    > > >> > >het er op dat hoewel Pier een zoon en een dochter
    > > >> had, deze niet de
    > > >> directe
    > > >> > >lijn hebben voortgezet. We zouden eventueel een
    > > >> oproep kunnen plaatsen.
    > > >> > >Misschien kan Andrys dat boekje uit 1963
    > > >> (?)opdiepen, of iemand anders
    > > >> die
    > > >> > >dit leest om meer te weten te komen.
    > > >> > >
    > > >> > >groet
    > > >> > >
    > > >> > >Machteld
    > > >> > >
    > > >> > >
    > > >> > > >From: "roelof varkevisser"
    > > >> <r.varkevisser@...>
    > > >> > > >Reply-To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    > > >> > > >To: "Friesland-genealogy"
    > > >> <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    > > >> > > >Subject: Re: [Friesland-genealogy] Grutte Pier
    > > >> > > >Date: Mon, 28 Jan 2002 23:29:07 +0100
    > > >> > > >
    > > >> > > >Maggie,
    > > >> > > >
    > > >> > > >Ben ik mis?
    > > >> > > >Even uitgaand van een kind-ouderverschil van 25
    > > >> jaar zet ik overal een
    > > >> > > >geboortejaar bij.
    > > >> > > >
    > > >> > > >Ik heb als ouders van Fokel Sybrants Bonga-
    > > >> 1455 (de moeder van Grutte
    > > >> > > >Pier - 1480)
    > > >> > > >Sybrant Doytes Bonga - 1420 en Wilsck Douma -
    > > >> 1430
    > > >> > > >De ouders van Wilsck Douma - 1430
    > > >> > > >Idsert Douma - 1405 en Geats Popma - 1405
    > > >> > > >De ouders van Geats Popma - 1405
    > > >> > > >Foppe Popma - 1380 en Wilsck Gerbranda 1380
    > > >> > > >
    > > >> > > >nu laat je Jan Sybrants Bonga met NN =
    > > >> vermoedelijk Eebel Popma, dr.
    > > >> van
    > > >> > > >Foppe Riencks Popma en Wilsck Aededr. Gerbranda
    > > >> huwen (met andere
    > > >> > >woorden:
    > > >> > > >hij huwt een zus van zijn oma ??)
    > > >> > > >
    > > >> > > >Rara waar zit de fout?
    > > >> > > >
    > > >> > > >Roelof
    > >
    > >
    > >
    > >
    > > Genealogy yn Frysl�n: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    > > of: http://go.to/frgen .
    > >
    > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
    >8
    > > juli 1999 geposte berichten staat op
    > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
    > >
    > > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
    > >
    > >
    > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
    >http://docs.yahoo.com/info/terms/
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > > Genealogy yn Frysl�n: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    > > of: http://go.to/frgen .
    > >
    > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
    >8
    >juli 1999 geposte berichten staat op
    >http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
    > >
    > > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
    > >
    > >
    > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
    >http://docs.yahoo.com/info/terms/
    > >
    > >
    > >
    > >
    >
    _________________________________________________________________
    Send and receive Hotmail on your mobile device: http://mobile.msn.com
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.