Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fwd: Folkert Jans & Hiltjen Andries

Expand Messages
 • Yntze van der Honing
  Message 1 of 1 , Jul 3, 2000
   >To: <jvos6883@...>
   >From: Yntze van der Honing <yntze@...>
   >Subject: Folkert Jans & Hiltjen Andries
   >
   >Geachte heer Vos,
   >
   >Helaas zie ik geen bekenden in uw berichtje. Ik adviseer u onderzoek te
   >doen in de wees-, autorisatie- en hypotheekboeken van Ooststellingwerf om
   >nadere familiebanden te vinden. Eventueel kunt u ook nog eens zoeken in de
   >DTB-klapper van Schoterland aangezien het dorp Hoornsterzwaag (gem.
   >Schoterland) vlak naast Donkerbroek (gem. Ooststellingwerf) ligt.
   >Overigens lijken de door genoemde personen allemaal afkomstig te zijn uit
   >Ooststellingwerf en niet uit Schoterland.
   >
   >Veel succes toegewenst,
   >
   >Yntze van der Honing
   >
   >At 05:21 PM 6/30/00 +0200, you wrote:
   >>Hallo,
   >>Ik ben op zoek naar de herkomst van mijn stamvader. Dit lukt tot op dit
   >>moment nog niet zo goed. Hij heette Folkert Jans en was gehuwd met Hiltjen
   >>Andries. Hun (vermoedelijk) eerste kind Jan Folkerts werd gedoopt op 25
   >>april 1756 te Donkerbroek, Haule en Haulerwijk. De trouwboeken van die
   >>gemeente zijn helaas niet bewaard gebleven. Nu heb ik de herkomst van
   >>Hiltjen Andries vermoedelijk gevonden. Zij zou wel eens een dochter van
   >>Andries Lammerts Huisman en Meintje Pieters kunnen zijn, geboren in 1729 te
   >>Oosterwolde. Hun tweede zoon heette namelijk Lammert. Folkert Jans moet
   >>volgens een trouwakte overleden zijn in 1781. Hiltjen Andries in 1800. Dit
   >>zou ongeveer betekenen, dat Folkert Jans geboren moet zijn in de periode
   >>1710 - 1730.
   >>Heeft U misschien informatie?
   >>
   >>M.vr.gr.,
   >>J. Vos,
   >>Heiloo.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.