Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Huizinga/Huisinga in Sneek

Expand Messages
 • Marianne Hoogma
  Beste Friesland-genealogen, Nog maar kort geleden ontdekte ik dat een broer van mijn verre voorouder Hoogma in 1811 niet de naam Hoogma, maar de naam Huizinga
  Message 1 of 1 , Jul 2, 2000
   Beste Friesland-genealogen,

   Nog maar kort geleden ontdekte ik dat een broer van mijn verre voorouder
   Hoogma in 1811 niet de naam Hoogma, maar de naam Huizinga aannam in Sneek.
   Daarom heb ik nog niet veel over het nageslacht van deze Dingelom Willems
   Huizinga gevonden. Ik heb wel heel veel gegevens van de voorouders
   Hoogma/Hogema van zijn moederskant en van de nazaten van zijn broer en
   zuster die onder de achternaam Hoogma na 1811 verder gingen.

   Dingelum Willems werd geboren in Roordahuizum en RK gedoopt op 1 nov 1783
   te Wijtgaard als zoon van Willem Steffens en Aafke Alderts. Hij overleed op
   13 september 1826 te Sneek. Hij was Meester-Kuiper van beroep, dus
   waarschijnlijk voor 1811 lid van het Kuipersgilde in Sneek.
   Dingelum Willems trouwt kerkelijk (RK) op 19 mei 1805 te Sneek met:
   Tietje Harmens. Zij werd circa 1785 geboren en RK gedoopt te Sneek en kreeg
   na 1811 de achternaam de Jong. Haar vader Harmen Rijkerts de Jong nam die
   achternaam rond 1812 aan in Sneek. Tietje Harmens de Jong is overleden op
   28 juli 1833 te Sneek.

   Wie weet meer over hun nageslacht? Ze zijn ook te vinden onder de spelling
   Huisinga. Hieronder staat wat ik inmiddels gevonden heb over hun kinderen.
   Graag alleen reacties van Huizinga/Huisinga families uit deze
   oorspronkelijk Sneker tak, want Dingelum Willems was bepaald niet de enige
   die de achternaam Huizinga/Huisinga koos als vaste achternaam in 1811 in
   Friesland.

   Een paar kinderen uit deze tak werden op jonge leeftijd wees. Was er in de
   19e eeuw nog een RK weeshuis en/of armenhuis in Sneek?

   Wie weet er veel van Sneek of vind het leuk iets daar iets na te pluizen in
   archieven? Ik doe graag opzoekwerk als ruil terug in het Utrechts Archief
   (provincie en stad) vanaf begin augustus.

   Met vriendelijke groet,

   Marianne Hoogma


   (2) 1.1 Willem Dingeloms Huisinga
   ---------------------------------------------
   Birth Date: 16 Mar 1806
   Birth Place: Sneek
   Death Date: After Dec 1847
   Occupation: Kuiperskenecht
   Religion: RK
   Spouse: Doetje Floris JORNA
   Birth Date: 15 Nov 1803
   Birth Place: Wijtgaard
   Death Date: 20 Dec 1847
   Death Place: Leeuwarden, akte nr 897
   Religion: RK
   Spouse Father: Floris Sybrens JORNA (1775-1830)
   Spouse Mother: Sjoukje Sjoukes
   Marriage Date: 11 Jan 1829
   Marriage Place: Sneek, akte nr 1

   Children: Floris

   (3) 1.1.1 Floris Huisinga
   ---------------------------------------------
   Birth Date: Circa 1834
   Birth Place: Wijtgaard
   Death Date: 9 Sep 1884
   Death Place: Leeuwarden

   (2) 1.2 Harmen Huizinga
   ---------------------------------------------
   Birth Date: Circa 1808 (bron: naamsaanname 1811 Sneek)

   (2) 1.3 Gerardus Dingeloms Huizinga
   ---------------------------------------------
   Birth Date: 24 Jul 1810
   Birth Place: Sneek
   Death Date: 13 Apr 1881
   Death Place: Sneek, akte nr. 96
   Occupation: Kuiper in Nijeland in 1841
   Religion: RK

   Spouse (1): Bottje Rintjes POST
   Birth Date: 12 Dec 1812
   Birth Place: IJlst
   Death Date: 10 Jan 1848
   Death Place: Vrouwenparochie, Het Bildt akte nr. 36
   Occupation: Dienstbode te Nijeland in 1841
   Religion: RK
   Spouse Father: Rintje Ages POST (1787-1853)
   Spouse Mother: Hijke Jetzes TALSMA
   Marriage Date: 15 May 1841
   Marriage Place: Wymbritseradeel akte nr 27

   Spouse (2): Johanna Jans ESTHER
   Birth Date: Circa 1810
   Birth Place: Haskerland
   Death Date: 2 Sep 1851
   Death Place: Het Bildt akte nr 114.
   Religion: NH
   Spouse Father: Jan Baries ESTHER
   Spouse Mother: Wimkje Bartels de VRIES
   Marriage Date: 17 May 1849
   Marriage Place: Het Bildt akte nr. 36

   Spouse(3): Hendrikje Klazes KUIKEN
   Birth Date: 16 May 1818
   Birth Place: St. Jacobiparochie
   Death Date: 9 Feb 1861
   Death Place: Leeuwarden, akte nr 87
   Spouse Father: Klaas Jacobs KUIKEN
   Spouse Mother: Geertje AARTS
   Marriage Date: 13 Jul 1854
   Marriage Place: Het Bildt akte nr. 47

   Spouse(4): Yda MEYER
   Birth Date: 8 May 1812
   Birth Place: Sneek, akte nr 61
   Death Date: 2 Apr 1890
   Death Place: Sneek akte nr 55
   Spouse Father: Jarig Hilles MEYER (1770-1834)
   Spouse Mother: Jeltje Cornelis ZAADMAN (1779-1859)
   Marriage Date: 2 May 1869
   Marriage Place: Sneek, akte nr. 14

   (2) 1.4 Dingelum Huizinga
   ---------------------------------------------
   Birth Date: 23 Apr 1812
   Birth Place: Sneek

   (2) 1.5 Aafke Huizinga
   ---------------------------------------------
   Birth Date: Circa 1813
   Death Date: 1 Sep 1832
   Death Place: Sneek, blad nr. 30

   (2) 1.6 Aldert Huizinga
   ---------------------------------------------
   Birth Date: 7 Jul 1816
   Birth Place: Sneek
   Death Date: 30 May 1867
   Death Place: Sneek, blad nr. 23
   Spouse: Geertruida Catharina ter MEULEN
   Birth Date: 21 Feb 1814
   Birth Place: Sneek
   Death Date: 3 Oct 1903
   Death Place: Sneek, akte nr. 175
   Occupation: Dienstmeid
   Spouse Father: Hendrikus ter MEULEN (1789-1827)
   Spouse Mother: Jikke van Teunen (- after 1840)
   Marriage Date: 22 Nov 1840
   Marriage Place: Sneek, akte nr 59

   Children: Tecla
   Hendericus

   (3) 1.6.1 Tecla Huizinga
   ---------------------------------------------
   Birth Date: 10 Aug 1842
   Birth Place: Sneek
   Death Date: 2 Dec 1856
   Death Place: Sneek (blad nr 47)

   (3) 1.6.2 Hendericus Huizinga
   ---------------------------------------------
   Birth Date: 14 Apr 1846
   Birth Place: Sneek
   Death Date: 4 Dec 1877
   Death Place: Sneek akte nr 259
   Occupation: Schoenmaker
   Spouse: Maria van der STEELE
   Born: ca 1847
   Death Date: 14 dec 1880
   Death Place: Sneek, akte nr 193
   Marriage Date: 23 May 1869
   Marriage Place: Sneek (akte nr 30)

   Children: Alardus
   Johannes
   Geertruida Theodora

   (4) 1.6.2.1 Alardus Huizinga
   ---------------------------------------------
   Birth Date: 23 Mar 1870
   Birth Place: Sneek akte nr. 81


   (4) 1.6.2.2 Johannes Huizinga
   ---------------------------------------------
   Birth Date: 4 May 1872
   Birth Place: Sneek akte nr. 113

   (4) 1.6.2.3 Geertruida Theodora Huizinga
   ---------------------------------------------
   Birth Date: 22 Dec 1874
   Birth Place: Sneek akte nr 321

   (2) 1.7 Theodorus Huisinga
   ---------------------------------------------
   Birth Date: Circa 1819
   Death Date: 6 Feb 1843
   Death Place: Sneek, blad nr. 5


   (2) 1.8 Jelle Huizinga
   ---------------------------------------------
   Birth Date: 14 Nov 1819
   Birth Place: Sneek
   Death Date: 10 Sep 1849
   Death Place: Sneek, blad nr. 60
   Occupation: Knecht op een roggemolen
   Spouse: Bernardina WELBERGEN
   Birth Date: 3 Feb 1813
   Birth Place: Groningen
   Spouse Father: Jacobus WELBERGEN
   Spouse Mother: Anna Maria Hugers (?) (- after 1843)
   Marriage Date: 11 Jun 1843
   Marriage Place: Sneek, nr. 26

   Children: Willem
   Jacobus
   Hermanus

   (3) 1.8.1 Willem Huisinga
   ---------------------------------------------
   Birth Date: 4 Aug 1844
   Birth Place: Sneek

   (3) 1.8.2 Jacobus Huizinga
   ---------------------------------------------
   Birth Date: 20 Oct 1846
   Birth Place: Sneek

   (3) 1.8.3 Hermanus Huisinga
   ---------------------------------------------
   Birth Date: 10 Apr 1849
   Birth Place: Sneek

   (2) 1.9 Steven Huizinga
   ---------------------------------------------
   Birth Date: 26 Mar 1821
   Birth Place: Sneek
   Death Date: 6 Nov 1892
   Death Place: Sneek, akte nr. 167
   Occupation: Schoenmakersknecht
   Religion: RK
   Spouse: Lolkjen TERRA
   Birth Date: 22 Jun 1815
   Birth Place: Haskerland
   Death Date: 10 Apr 1902
   Death Place: Sneek, akte nr. 58
   Spouse Father: Gerrit Jans TERRA (1752-1825)
   Spouse Mother: Janke Wytzes (1767-1842)
   Marriage Date: 26 May 1844
   Marriage Place: Sneek akte nr 24

   Children: Tecla

   (3) 1.9.1 Tecla Huizinga
   ---------------------------------------------
   Birth Date: 16 Sep 1845
   Birth Place: Sneek

   (2) 1.10 Anthonius Huizinga
   ---------------------------------------------
   Birth Date: 13 Feb 1824
   Birth Place: Sneek
   Death Date: 11 May 1857
   Death Place: Sneek, blad nr. 31
   Occupation: Schoenmaker te Sneek
   Spouse: Tietje Jans BOERSMA
   Birth Date: 21 Oct 1825
   Birth Place: Woudsend (Wymbritseradeel)
   Death Date: 27 dec 1858
   Occupation: Werkster
   Spouse Father: Jan Hessels BOERSMA (1796-1830)
   Spouse Mother: Geertje Jans de BOER
   Marriage Date: 1 May 1852
   Marriage Place: Wymbritseradeel akte nr. 10

   (2) 1.11 Geertruid Dingelum Huisinga
   ---------------------------------------------
   Birth Date: Circa 1827
   Death Date: 2 Jan 1833
   Death Place: Sneek, blad nr. 2
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.