Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Website van der Hauw

Expand Messages
 • menno.vanderhauw@engelhard.com
  Mede genealogen Eindelijk is het zover. Ruim een jaar nadat we ons familieboek hebben uitgegeven is onze familiegeschiedenis nu ook op het net te bewonderen .
  Message 1 of 1 , Feb 27, 2003
  • 0 Attachment
   Mede genealogen


   Eindelijk is het zover. Ruim een jaar nadat we ons familieboek hebben
   uitgegeven is onze familiegeschiedenis nu ook op het net te "bewonderen".

   http://www.vanderhauw.nl/stamboom/gen-hauw/startgen.htm

   In 1811 nam Arjen Botjes te Bolsward de naam "van der Hauw" aan. Zijn broer
   Minne Botjes nam de naam "van der Grin" aan. Enige tijd later veranderde
   hij dit in Griepstra. Hun zusters gebruikten beide achternamen.
   Onze genealogie gaat verder terug tot ongeveer 1650. De stamvader Coert
   Gerrits is afkomstig uit Enschede en trouwt in 1674 te Oldeboorn met
   Trijntje Arriens. Waarschijnlijk is Coert na het rampjaar 1672, waarin
   Nederland grotendeels werd bezet (tot vlakbij Oldeboorn) in Oldeboorn
   blijven "hangen".
   Zij krijgen drie kinderen : de oudste Arjen Coerts vertrekt naar Gauw (bij
   Sneek) en is verantwoordelijk voor het nageslacht vwaaruit de Van der
   Hauws, Van der Grins (Griepstra), Zaagstra (later Schaafsma). Zijn broer
   Gerrit Coerts bleef te Oldeboorn en kreeg ook het nodige nageslacht.
   Hieruit zijn de families van der Vegt, Voetstra, Bokma de Boer (die van
   Nynke van Hichtum, vrouw van Troelstra) en Kats.
   De zuster van Arjen en Gerrit; Nennik (Trijntje of Nienke) Coerts trouwt
   ook te Oldeboorn en uit dit huwelijk komt oa de familie Walthuis.
   We hebben "alle" nakomelingen van Coert Gerrits tot 1811 gevolgd. Vanaf dat
   jaartal is de focus op de familie "van der Hauw". We hebben naast de
   mannelijke van der Hauws ook de voorouders van hun vrouwen uitgezocht en
   deze opgenomen in de "vrouwelijke lijnen"
   Het gaat dan om Teatske van der Zee, Jeltje van de Veen, Sibbeltje van de
   Wal en Pietertje Jantje van de Wal (twee verschillende vdWals)

   We hebben ook een Amsterdamse tak "van der HOUW" uitgezocht. Helaas bleek
   deze geen connectie te hebben met de Friese familie (voor zover we nu
   weten).


   Ben benieuwd naar jullie bevindingen.

   Met vriendelijke groet


   Menno & Tjerk van der Hauw   ps in verband met privacy zijn de pagina's van nu nog levende familieleden
   niet te bekijken. U krijgt dan een blanco pagina. Deze blz zijn alleen
   toegankelijk voor familieleden.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.