Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] van der Lieuw

Expand Messages
 • Nynke van den Hooven
  Fokke, Volgens mij is de g(eb) datum die jij voor Antje Kalsbeek hebt staan eigenlijk haar huwelijksdatum. Daarom schreef ik in mijn eerste mail ook dat het
  Message 1 of 7 , Feb 1, 2003
   Fokke,

   Volgens mij is de g(eb) datum die jij voor Antje Kalsbeek hebt staan eigenlijk haar huwelijksdatum. Daarom schreef ik in mijn eerste mail ook dat het praktisch is om geb en geh te gebruiken in plaats van g. voor beide gebeurtenissen.
   En dan is er kennelijk ook sprake van een overtype- of schrijffout. Want het is toch wel erg toevallig dat ze op 25 december 1791 met Jan Ljeuwes trouwt.

   Het lijkt me dat deze Jan Ljeuwes dezelfde moet zijn als de Jan Lieuwes die in 1811 de naam van der Lieuw aanneemt voor hem en zijn kinderen Jelle 12, Lieuwe 10, Meine 8, Age 6, Jitske 18, Maria 3/4.

   Vervolgens vinden we een aantal van zijn kinderen terug in diverse huwelijks- en overlijdensaktes, waar zich dan de merkwaardige discrepantie tussen de geboortedatum op grond van de leeftijden bij de namenregistratie en de geboortedatum op grond van de leeftijden in andere aktes voordoet. Waarbij voor alle kinderen een verschil van ca. 3 jaar lijkt te bestaan. Juist omdat het voor alle kinderen van Jan van der Lieuw geldt, lijkt het dus toch om dezelfde personen te gaan.

   Volgens mij zit het zo:

   1. Fokke van der Lieuw

   2. Lieuwe Jan van der Lieuw
   3. van Ginkel

   4. Fokke Lieuwes van der Lieuw (geb. 1-10-1850)
   5. Nienske Popkes Teijema (geb Opsterland 2-6-1857)

   8. Lieuwe Jans van der Lieuw (geb. ca. 1798; overl. 20-7-1874; huwelijk1: 11-9-1825 met Zwaantje Jurjens Reitsma, zij overlijdt 2-10-1832 en is geb. ca. 1798)
   huwt voor de tweede keer op 11-1-1835 met
   9. Hittje Jans Huisman (geb. ca. 1801)
   Overlijdensakte Schoterland, 1884; Aangiftedatum 4 februari 1884, akte nr. 26; Hiltje Jans Huisman, overleden 3 februari 1884, oud 83 jaar, weduwe

   Uit het eerste huwelijk met Zwaantje Reitsma:
   a. Geboorteakte Schoterland; Aangiftedatum 18 november 1826; Janke Lieuwes van der Lieuw
   Overlijdensakte Schoterland, 1860; Aangiftedatum 12 november 1860, akte nr. 206; Janke Lieuwes van der Leeuw, overleden 11 november 1860, oud 33 jaar, ongehuwd
   b. Geboorteakte Schoterland; Aangiftedatum 10 september 1828; Jan Lieuwes van der Lieuw
   c. Geboorteakte Schoterland; Aangiftedatum 24 december 1830; Antje Lieuwes van der Leeuw
   Uit het tweede huwelijk met Hittje Huisman:
   d. Geboorteakte Schoterland; Aangiftedatum 2 januari 1838; Ekke Lieuwes van der Lieuw, geboren 2 januari 1838
   e. Geboorteakte Schoterland; Aangiftedatum 9 juni 1840; Jantje Lieuwes van der Lieuw, geboren 9 juni 1840
   Overlijdensakte Schoterland, 1840; Aangiftedatum 13 juli 1840, akte nr. 82; Jantje Lieuwes van der Lieuw, overleden 11 juli 1840, oud 1 maand
   f. Geboorteakte Schoterland; Aangiftedatum 2 maart 1842; Grietje Lieuwes van der Lieuw, geboren 2 maart 1842
   g. Geboorteakte Schoterland; Aangiftedatum 31 december 1844; Jelle van der Lieuw, geboren 31 december 1844
   h. Geboorteakte Schoterland; Aangiftedatum 25 maart 1848; Fokke van der Lieuw, geboren 25 maart 1848
   Overlijdensakte Schoterland, 1850; Aangiftedatum 19 augustus 1850, akte nr. 100; Fokke Lieuwes van der Lieuw, overleden 18 augustus 1850, oud 2 jaar; Zoon van Lieuwe Jans van der Lieuw en Hittje Jans Huisman
   i. Geboorteakte Schoterland; Aangiftedatum 1 oktober 1850; Fokke van der Lieuw, geboren 1 oktober 1850

   10.

   16. Jan Ljeuwes/Lieuwes van der Lieuw (geb. ca. 1772)
   Overlijdensakte Smallingerland, 1855. Aangiftedatum 31 maart 1855, akte nr. 62
   Jan Lieuwes van der Leeuw, overleden 31 maart 1855, oud 83 jaar, weduwnaar, zoon van Lieuwe Fokes en Jitske Jans

   huwt op 25-12-1791 met

   17. Antje Jelles Kalsbeek (geb. ca. 1770)
   Overlijdensakte Smallingerland, 1848, Aangiftedatum 29 januari 1848, akte nr. 32
   Antje Jelles van Kalsbeek, overleden 27 januari 1848, oud 78 jaar, gehuwd dochter van Jelle Hotzes en Marijke Romkes

   32. Lieuwe Fokes
   huwt 13-3-1757 met
   33. Jitske Meines

   Trouwregister Hervormde gemeente Drachten DTB nr. 624, 1674 - 1811
   Vermelding: Bevestiging huwelijk van 13 maart 1757, Drachten
   Man: Lieuwe Fookes, Haskerdiken; Vrouw: Jitske Meines, Noorderdrachten

   34. Jelle Hotzes
   huwt 3-5-1761
   35. Marijke Romkes

   Trouwregister Hervormde gemeente Garijp-Suameer-Eernewoude DTB nr. 708, 1635 - 1771
   Vermelding: Bevestiging huwelijk van 3 mei 1761, Garijp
   Man: Jelle Hotzes, Suawoude; Vrouw: Marike Romkes, Garijp
   Trouwregister Hervormde gemeente Suawoude-Tietjerk DTB nr. 723, 1632 - 1811
   Vermelding: Bevestiging huwelijk van 3 mei 1761, Garijp
   Man: Jelle Hotzes, Suawoude; Vrouw: Marike Romkes, Garijp

   Nou nog een potje verifiëren in de archieven en hopelijk is dan het "Lieuwen-raadsel" opgelost :-))


   ----- Original Message -----
   From: Lieuw033
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Saturday, February 01, 2003 1:58 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] van der Lieuw


   Hinke en Nynke,
   Geb. datum van ANTJE JELLES KALSBEEK heb ik op 15.12.1791 staan.
   Als jij de moeite (én tijd) wilt nemen eens in die DTB van geb. en doop te zoeken ben ik je zeer dankbaar. (na het werk e.d. zit ik nu vaak tegen middernacht en onrustig in doc. te zoeken terwijl ik eigenlijk naar bed moet!).
   LIEUWE JANS geen kind van LIEUWE, waar komt LIEUWE JANS vandaan ?
   Ik ben (15 jr. geleden) gekomen op de volgende lijn (man/vrouw):
   mijn vader is LIEUWE JAN VAN DER LIEUW / van Ginkel, zijn vader is FOKKE LIEUWES VAN DER LIEUW / Nienske Popke Teijema, zijn vader LIEUWE JANS VAN DER LIEUW / Zwaantje Jurgens Reitsma/Hiltje Jans Huisman, dan LIEUWEN VAN DER LIEUW / vrouw onbekend, dan JAN LIEUWES VAN DER LIEUW / Antje Jelles Kalsbeek en Foekje Jans (voor de aanname v.d.familienaam dus JAN LIEUWES (broer Foke Lieuwes werd Lieuwma, andere broer Euwe werd van Leeuwen) en dan de vader van Jan Lieuwes zou zijn LIEUWE FOKES gehuwd met Jitske Meines (data van geb, huw. overl. e.d. nog onbekend).

   Nynke:
   Patroniem van Jans kan ik ook niet verklaren.
   Groet, Fokke


   [Non-text portions of this message have been removed]


   Yahoo! Groups Sponsor
   ADVERTISEMENT
   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Lieuw033
   Ruud en Lucie Beaufort, In jullie mail van 26/1 noem je ene Marijke (g. 28.01.1857 te Bovenknijpe) als zijnde het 6e kind van Lieuwe Jans van der Lieuw en
   Message 2 of 7 , Feb 2, 2003
    Ruud en Lucie Beaufort,
    In jullie mail van 26/1 noem je ene Marijke (g. 28.01.1857 te Bovenknijpe) als zijnde het 6e kind van Lieuwe Jans van der Lieuw en Hittje Jans Huisman.
    In alle zoekmogelijkheden komt dit kind niet voor. Kun je mij de geboorteakte e.d. noemen ?
    (met 22 jr. zou zij op 05.10.1879 gehuwd zijn met Siebe Overdiep (g. 1854 te Benedenknijpe).
    Het vreemde is dat deze Marijke óók niet staat in de stamboon van de fam. Huisman (pag.4).
    Groet, Fokke


    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Nynke van den Hooven
    Fokke, Typ in heet Varkevisser-zoekscherm http://www.varkevisser.org/links/bsfries.html de woorden marijke en leeuw in (nadat je lieuw hebt geprobeerd, zonder
    Message 3 of 7 , Feb 2, 2003
     Fokke,

     Typ in heet Varkevisser-zoekscherm http://www.varkevisser.org/links/bsfries.html de woorden marijke en leeuw in (nadat je lieuw hebt geprobeerd, zonder resultaat), klik op Geboortes achter Schoterland en vervolgens is onderstaande vermelding één van de hits:

     Geboorteakte Schoterland
     Aangiftedatum 30 januari 1857
     Marijke van der Leeuw, geboren 30 januari 1857

     Inzage in de geboorteakte zou duidelijkheid omtrent haar ouders moeten geven, maar het lijkt inderdaad niet onwaarschijnlijk dat dat Lieuwe Jans van der Lieuw en Hittje Huisman zijn.
     De in augustus van dat zelfde jaar geboren Lieuwe zal dan haar neefje (zoon van Jan van der Lieuw en Akke Keimpes Brantsma) zijn geweest die in december 1856 trouwden.


     Met vriendelijke groet,
     Nynke van den Hooven.

     ----- Original Message -----
     From: Lieuw033
     To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     Sent: Sunday, February 02, 2003 5:15 PM
     Subject: [Friesland-genealogy] van der Lieuw


     Ruud en Lucie Beaufort,
     In jullie mail van 26/1 noem je ene Marijke (g. 28.01.1857 te Bovenknijpe) als zijnde het 6e kind van Lieuwe Jans van der Lieuw en Hittje Jans Huisman.
     In alle zoekmogelijkheden komt dit kind niet voor. Kun je mij de geboorteakte e.d. noemen ?
     (met 22 jr. zou zij op 05.10.1879 gehuwd zijn met Siebe Overdiep (g. 1854 te Benedenknijpe).
     Het vreemde is dat deze Marijke óók niet staat in de stamboon van de fam. Huisman (pag.4).
     Groet, Fokke
     <knip>

     [Non-text portions of this message have been removed]
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.