Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] Huwelijk Nijholt Bosman

Expand Messages
 • Hinke Woudt
  Ik heb ook Wymbritseradeel in mijn bestand. Snap niet waarom ik mij vergist heb, maar dat komt voor, nietwaar. Hallo Cor, Zo is dat:-)) Want ik zag dat ik iets
  Message 1 of 1 , Dec 5, 2002
  • 0 Attachment
   Ik heb ook Wymbritseradeel in mijn bestand. Snap niet waarom ik mij
   vergist heb, maar dat komt voor, nietwaar.

   Hallo Cor,

   Zo is dat:-)) Want ik zag dat ik iets vergeten heb te melden, huwelijk Sjoerd Nijholt X Marijke Bosman. Ik heb deze gegevens gister gemaild maar daarin vergeten te melden dat Fokeltje Meintes Bonthuis overleden is te Joure.   Doniawerstal 13-05-1836 akte 16
   Sjoerd Lykles Nijholt, boereknegt, geb. Oudega wonende te Tjerkgaast, 31
   jaar, zn.v. Lijkle Harmens Nijholt overl. Joure 25-10-1826 en Sjoukje Ydes overl. Sint Nicolaasga 31-12-1827. Grootouders Harmen Freerks overl. Haskerland 22-12-1809,
   Fokeltje Meintes Bonthuis overl. Joure 19-07-1818, Yde Bruins allang overl. en Fenna
   Gerrits overl. op de Heide 29-10-1809
   en
   Marijke Jetzes Bosman, naaister, geb. en wonende te Sint Nicolaasga, 24 jaar, dr.v.
   Jetze Harmens Bosman, timmerman en Jetske Martens van der Woning,
   echtelieden wonende te Sint Nicolaasga.

   Groet, Hinke Woudt-Westra.


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.