Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] boekema

Expand Messages
 • Cornelius Boekema
  Deze gegevens had ik al, Karel, maar...ik heb als geboortedatum voor Jan Alberts 13 Jan. 1805 en jij geeft 30 Nov. 1804 aan. Omdat hij overleed op 17 Febr.
  Message 1 of 12 , Dec 4, 2002
   Deze gegevens had ik al, Karel, maar...ik heb als geboortedatum voor Jan
   Alberts 13 Jan. 1805 en jij geeft 30 Nov. 1804 aan. Omdat hij overleed
   op 17 Febr. 1884 en toen 79 was, zouden beide datums mogelijk zijn
   natuurlijk. In 1811, toen zijn moeder de familienaam Boekema aangaf voor
   haar kinderen, haar man was dus in Maart overleden, had Jan 7 jaar. Dat
   schijnt te bewijzen dat hij geboren was in Nov. 1804, want anders had
   hij 8 jaar moeten zijn. Jouw gegevens zijn dus juist.

   Maar nu 'n andere vraag: zou het mogelijk zijn via de overlijdingsakte
   van Albert Jans uit te vinden wie zijn ouders waren?
   Of zou het deze man zijn: Overlijdensakte Idaarderadeel (mairie
   Roordahuizum), 1812
   Aangiftedatum 12 maart 1812, blad nr. 3
   Jan Alberts, overleden 11 maart 1812, oud 79 jaar, gehuwd

   Hartelijk bedankt voor alle aanvullingen.

   Cor

   KarelvdWal a écrit :

   > cor, nog een vergeten: albert jans boekema, overleden Suawoude 17
   > maart 1811, oud 42 jaar, nalatende 5 kinderen, huwt Tietjerk 15 mei
   > 1796 Ykje Yskes ( Yke Jiskes)beide van Tietjerk. kinderen geboren in
   > Suawoude Sijtse 6 juli 1798; HINKE 6 juni 1800; Wikje 24 nov.1802;
   > Jan 30-11-1804; Jisk 17-11-1808 en Albert 09-juli 1811 (posthumm)
   > m.vr.gr. karel
   >
   >
   >


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.